ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Πρόστιμο μισό εκατομμύριο ευρώ στη ΔΕΗ στο N. Κοζάνης κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση του Yπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και της Nομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης στις προτάσεις του για αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων λόγω της λειτουργίας των λιγνιτωρυχείων και των ατμοηλεκτρικών σταθμών (ΑΗΣ) της ΔΕΗ Α.Ε. στους νομούς Κοζάνης και Φλώρινας. Η πρόσφατη επιβολή προστίμου ύψους 449.100 ευρώ από την Υπουργό ΥΠΕΚΑ, καθώς και δύο προστίμων ύψους 60.000 και 25.000 ευρώ από τον Νομάρχη Κοζάνης προς τη ΔΕΗ Α.Ε. για περιβαλλοντικές παραβάσεις των εγκαταστάσεών της στο νομό Κοζάνης, έρχεται σε συνέχεια αιτημάτων του Συνηγόρου του Πολίτη για διενέργεια αυτοψιών και επιβολή κυρώσεων.

Από τον Μάρτιο του 2009, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διατυπώσει προτάσεις για τον περιορισμό και την αποτροπή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στους νομούς Κοζάνης και Φλώρινας. Κλιμάκιο του Συνηγόρου έχει επισκεφτεί τους νομούς, όπου συμμετείχε σε συσκέψεις και ανοιχτές συζητήσεις με εμπλεκόμενους φορείς και πολίτες.

Ύστερα από αυτά, ο Συνήγορος του Πολίτη εισηγήθηκε:

i. Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε επίπεδο νομού, υπό την ευθύνη της περιφέρειας.

ii. Ενίσχυση με προσωπικό των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών, που θα ελέγχουν συστηματικά την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ και την τήρηση των συνθηκών ασφάλειας των εξορύξεων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι για να αντιμετωπιστεί η ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω της λειτουργίας των λιγνιτωρυχείων και των ατμοηλεκτρικών σταθμών της ΔΕΗ Α.Ε. στους νομούς Κοζάνης και Φλώρινας:

1.      οι αρμόδιοι φορείς χρειάζεται να δρουν συντονισμένα, προληπτικά και κατασταλτικά

2.      οι ελεγκτικές υπηρεσίες πρέπει να ελέγχουν συστηματικά την τήρηση των ορίων εκπομπής ρύπων από τις βιομηχανικές μονάδες

3.      οι ελεγκτικές υπηρεσίες πρέπει να επιβάλουν κυρώσεις όποτε διαπιστώνονται παραβάσεις

4.      τα συναρμόδια υπουργεία πρέπει να επανεξετάσουν τους περιβαλλοντικούς όρους των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ώστε να μην λειτουργούν οι μονάδες χωρίς εγκεκριμένους νέους περιβαλλοντικούς όρους για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όπως συμβαίνει με τους ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, Καρδιάς στην Κοζάνη και τους ΑΗΣ Μελίτης, Αμυνταίου-Φιλώτα στη Φλώρινα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη συνεχίζει να παρακολουθεί το ζήτημα, προσδοκώντας ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα θα μειωθούν και οι συνθήκες ζωής των κατοίκων της περιοχής θα βελτιωθούν.

Τις παρεμβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή μπορείτε να βρείτε στον ιστοχώρο του Συνηγόρου Πολίτη για το περιβάλλον:

http://www.synigoros.gr/perivallon/fysiko_05.htm


Σημείωση δική μας:
“Πρόστιμο” σημαίνει ένα χρηματικό ποσό που πληρώνει αυτός που έκανε τη ζημιά. Όμως το πρόστιμο της ΔΕΗ θα το πληρώσουν οι καταναλωτές τελικά. Δηλ. όχι αυτός που έκανε τη ζημιά. Επομένως πώς αυτό είναι “πρόστιμο”;
“Τσέπωμα” σημαίνει αρπαγή χρήματος. Αφού λοιπόν αυτό το “πρόστιμο” σημαίνει αρπαγή περισσότερου χρήματος από τους καταναλωτές, πρόκειται για τσέπωμα.
Να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους με τους σωστούς ορισμούς.