Τσουχτερά πρόστιμα για ρύπανση

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ 29 Δεκεμβρίου 2010

Τσουχτερά πρόστιμα για ρύπανση

Υπεγράφησαν ύστερα από εισηγήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος σε τρεις δήμους και ιδιοκτήτες συγκροτήματος κατοικιών

 

Χριστουγεννιάτικος μποναμάς… σε τρεις δήμους της Μαγνησίας και σε ιδιοκτήτες συγκροτήματος κατοικιών στο Σουτραλί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων κλείνουν υποθέσεις αυθαιρεσιών σε βάρος του περιβάλλοντος, με τη μεγαλύτερη «καμπάνα» να πέφτει στο δήμο Πορταριάς για τη μεγάλη περιβαλλοντική μόλυνση με βοθρολύματα.

 

Τα τέσσερα πρόστιμα επιβλήθηκαν έπειτα από εισηγήσεις της Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος και ανέρχονται συνολικά στις 91.500 ευρώ.

 

Στο δήμο Πορταριάς επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 60.000 ευρώ για την καθυστέρηση κατασκευής και λειτουργίας αποχετευτικού δικτύου αστικών λυμάτων στον οικισμό της Πορταριάς. Το δίκτυο θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2005. Αποτέλεσμα ήταν η χρήση πεπαλαιωμένων συστημάτων αποχέτευσης και η ανεξέλεγκτη διοχέτευση αστικών λυμάτων σε ρέματα της περιοχής. Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων των δειγμάτων νερού κατά την αυτοψία του περασμένου Σεπτεμβρίου στην περιοχή είχαν δείξει σοβαρή επιμόλυνση από βοθρολύματα.

 

Για το δήμο Αγριάς επεβλήθη πρόστιμο 20.000 ευρώ, διότι δεν προχώρησε στην υλοποίηση των προτάσεων των Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) Νομού Μαγνησίας, με αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής της Αγριάς. Συγκεκριμένα, ο Δήμος δεν υλοποίησε τις προτάσεις των Κ.Ε.Π.ΠΕ., σύμφωνα με τις οποίες έπρεπε να καθαρίσει και να ελέγξει το δίκτυο ομβρίων του οικισμού για τον εντοπισμό και την κατάργηση τυχόν παράνομων συνδέσεων βοθρολυμάτων. Έτσι, συνεχίζεται η διοχέτευση λυμάτων μέσω του δικτύου ομβρίων, προκαλώντας ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής Αγριάς. Μετά από κατ’ επανάληψη έλεγχους και δειγματοληψίες στα σημεία εκβολής αγωγών ομβρίων στη θέση «Λιμανάκι» και στη γειτονική θαλάσσια περιοχή, ζητήθηκε στις αρχές καλοκαιριού ενημέρωση για τις ενέργειες του Δήμου.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος ενημερώθηκε εγγράφως ότι είχε ανατεθεί από το δήμο σε ιδιωτική εταιρία ο έλεγχος του δικτύου ομβρίων, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα και παρά τις έγγραφες προσκλήσεις να έχουν κοινοποιηθεί στην αρμόδια υπηρεσία τα σχετικά αποτελέσματα.

 

Για τη διοχέτευση υπογείων μολυσμένων υδάτων από φρεάτιο συλλογής εντός του συγκροτήματος στη θαλάσσια περιοχή της Αγριάς πρόστιμο 1.500 ευρώ επιβλήθηκε σε ιδιοκτήτες συγκροτήματος κατοικιών στο Σουτραλί Αγριάς.

Ύστερα από έλεγχο της υπηρεσίας διαπιστώθηκε η διοχέτευση υπόγειων υδάτων επιμολυσμένων με βοθρολύματα, όπως προέκυψε από τις εργαστηριακές αναλύσεις, από φρεάτιο συλλογής εντός του οικοπέδου των κατοικιών, στο δημόσιο εξωτερικό δίκτυο ομβρίων και μέσω αυτού στη θάλασσα και την πρόκληση ρύπανσης της γειτονικής θαλάσσιας περιοχής, στην περιοχή Σουτραλί. Διενεργήθηκαν διαδοχικές δειγματοληψίες από το ΚΕΠΠΕ και τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος.

 

Στο Δήμο Πτελεού επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ για τη μη νόμιμη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού Πηγάδι Πτελεού και τη μη νόμιμη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στο ρέμα Ξηράκια, χωρίς την απαιτούμενη άδεια διάθεσης και χωρίς εγκεκριμένη απόφαση καθορισμού του ως αποδέκτη.

 

Σύμφωνα με την αντινομάρχη Περιβάλλοντος Νατάσα Οικονόμου, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, τα ποσά βεβαιώνονται από την αρμόδια ΔΟΥ υπέρ ΕΤΕΡΠΣ για το λογαριασμό «Πράσινο Ταμείο».

Κατά των αποφάσεων υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίησή τους, στη Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ προβλέπεται και η προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, σε αποκλειστική προθεσμία 45 ημερών από την ημέρα της