ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Γαζή 216, 382.22-Βόλος

τηλ.&φαξ 2421038387/ 6977-686838

email:info@oikoen.gr             web site:oikoen.gr

Βόλος  03/07/2009                                                         περ.35p/06/1285π

 

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκη

Κοιν. 1) Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Στ. Δήμα

2) Πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή

3) Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Γ. Σουφλιά

4) ΜΜΕ

 

Κε Υπουργέ,

 

Στις 23-6-09 σας αποστείλαμε επιστολή με 3 ερωτήματα χωρίς να έχουμε πάρει ακόμα απάντηση.

Θέλουμε με την παρούσα να σας θέσουμε ένα ζήτημα, αρκετά σοβαρό, το οποίο συνδέεται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Συγκεκριμένα, στην πρόσφατη απόφασή σας για την αντικατάσταση των παλαιών κλιματιστικών, με νέας τεχνολογίας, δεν αναφέρονται οι τρόποι με

τους οποίους θα διασφαλιστεί ότι το φρέον (R22), που περιέχουν τα αντικαθιστώμενα μηχανήματα, δεν θα διαρρεύσει στο περιβάλλον. Το ζήτημα επαφίεται στην καλή θέληση των τεχνικών που πραγματοποιούν τις αντικαταστάσεις, για τις ευαισθησίες των οποίων έχουμε σοβαρές αμφιβολίες.

Ήδη έχουν αντικατασταθεί περισσότερα από 20.000 μηχανήματα και με το δεδομένο ότι περιέχουν πάνω από 1.000 γραμμάρια φρέον το καθένα, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του προβλήματος.

Παρακαλούμε να λάβετε, έστω και τώρα, άμεσα, πρόνοια για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του μέτρου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Προτείνουμε το προσωρινό πάγωμα του μέτρου, μέχρι τη συγκρότηση Νομαρχιακών Επιτροπών Ελέγχου, οι οποίες θα παρέχουν πιστοποιητικό ορθής συλλογής του φρέον. Μετά από αυτή την πιστοποίηση και μόνο θα επιτρέπεται η αντικατάσταση των συσκευών κλιματιστικών.

Παρακαλούμε επίσης να διενεργήσετε έλεγχο για τη διαπίστωση της ποσότητας του φρέον  (R22) που έχει συλλεχθεί μέχρι σήμερα και τον τρόπο αδρανοποίησής του.

Αναμένουμε τις απαντήσεις σας.

Θεωρούμε το θέμα ιδιαιτέρως επείγον.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

 

 

Αγγελική Ιωαννίτη                                                           Κώστας Βολιώτης