ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  • Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας δεν έχουν το δικαίωμα να ζητούν πληρωμή μέσω των λογαριασμών τους των παράνομων χρεώσεων μέσω sms από τις εταιρίες -φαντάσματα .
  • Δεν έχουν το δικαίωμα να διακόπτουν την σύνδεση ή να αφαιρούν τον αριθμό του τηλεφώνου από τον καταναλωτή εξαιτίας της μη πληρωμής των παράνομων χρεώσεων.

Απάντηση της Κομισιόν σε ερωτήσεις του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή.

Σε δύο ερωτήσεις του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή στην Επιτροπή για τις παράνομες χρεώσεις λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας, με την ανοχή των κινητών εταιριών από τηλεφωνικές εταιρίες -φαντάσματα,  για την αποστολή υπηρεσιών sms απάντησε η αρμόδια Επίτροπος κα Kroes.                                                                                 

Ερώτηση πρώτη :  «Έχουν δικαίωμα οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να απαιτούν μέσω των λογαριασμών τους την καταβολή των υπηρεσιών από τις εταιρίες που εξαπατούν τους καταναλωτές»;

Στην απάντησή της η αρμόδια επίτροπός αναφέρει μεταξύ άλλων ότι  : «η συνεχής και ανεπιθύμητη εμπορική άγρα πελατών μέσω sms θεωρείται επιθετική πρακτική,  απαγορευμένη σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Η Οδηγία απαγορεύει επίσης την πώληση αυτόκλητων υπηρεσιών και οι εμπορευόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα να ζητούν άμεση ή μεταγενέστερη πληρωμή για προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχουν , τα οποία δεν είχαν ζητηθεί από τον καταναλωτή» .

Πιο αναλυτικά η απάντηση της επιτροπής στη πρώτη ερώτηση αναφέρει:

«Σε απάντηση στο πρώτο ερώτημα που έθεσε το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή σε σειρά διατάξεων σε οδηγίες της ΕΕ που απαγορεύουν τέτοιου είδους αθέμιτες πρακτικές και εξασφαλίζουν την προστασία των  καταναλωτών σε σχέση με την παράνομη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, καθώς και η οδηγία  για την καθολική υπηρεσία, περιέχουν και οι τρεις τις σχετικές ρήτρες. Για παράδειγμα, η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής απαγορεύει τις αυτόκλητες επικοινωνίες για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση (άρθρο 13), ενώ η οδηγία για την καθολική υπηρεσία απαιτεί, μεταξύ άλλων, τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι διαφανείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες τιμές και τα τιμολόγια είναι διαθέσιμες στους τελικούς χρήστες και τους καταναλωτές. Η Ελλάδα μετέφερε το ενωσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο στο εθνικό δίκαιο με τον Ν. 3431/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, και τον Ν. 3471/2006 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  Η συνεχής και ανεπιθύμητη εμπορική άγρα πελατών μέσω SMS (για παράδειγμα, καλώντας τους πελάτες να τηλεφορτώσουν διάφορες πολυμεσικές υπηρεσίες) θεωρείται επιθετική πρακτική, απαγορευμένη σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (παράρτημα I, σημείο 26). Η οδηγία απαγορεύει επίσης την πώληση αυτόκλητων υπηρεσιών: οι εμπορευόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα να ζητούν άμεση ή μεταγενέστερη πληρωμή για προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχουν, τα οποία όμως δεν είχαν ζητηθεί από τον καταναλωτή (παράρτημα Ι σημείο 29). Η εν λόγω οδηγία έχει μεταφερθεί στην Ελλάδα με τον νόμο για την τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών. Η επιβολή των εθνικών μέτρων μεταφοράς των οδηγιών αυτών εναπόκειται, ωστόσο, στις αρμόδιες εθνικές αρχές».

Ερώτηση δεύτερη : «Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα της μη καταβολής τέτοιων χρεώσεων χωρίς να κινδυνεύει να χάσει το δικαίωμα της σύνδεσης, δηλαδή συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος να διατηρήσει το ίδιο αριθμό τηλεφώνου»;

Η Επίτροπος μεταξύ άλλων απαντάει πως: « οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να διατηρούν τον ή τους αριθμούς τους ανεξάρτητα από την επιχείρηση που παρέχει την υπηρεσία» .

Η πλήρης απάντηση της Επιτρόπου στην παραπάνω ερώτηση έχει ως εξής:

«Με την επιφύλαξη της συμβατικής συμφωνίας μεταξύ των εξαπατημένων καταναλωτών και της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία, ιδίως όσον αφορά τις προϋποθέσεις για τον τερματισμό υπηρεσιών, καταναλωτές οι οποίοι υποβάλλουν σχετική αίτηση, διατηρούν τον ή τους αριθμούς τους, ανεξάρτητα από την επιχείρηση που παρέχει την υπηρεσία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 30 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία».

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης και απάντησης μπορείτε να το δείτε :

http://www.chountis.gr/index.php?page=text&CategoryId=2&id=402

 

 

20.05.10