19% οι αυξήσεις στο ρεύμα από τον Ιανουάριο του 2012

Στο 19% έκατσε τελικά η μπίλια για την αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Οι αυξήσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος τον επόμενο χρόνο δεν θα ξεπεράσουν το 19%, σύμφωνα με ανακοίνωση της επιχείρησης, στην οποία αναφέρεται ότι η ΔΕΗ υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τα κοστολογικά στοιχεία της τριετίας 2010-2012, από τα οποία προκύπτει αύξηση του κόστους της τάξης του 16% από το 2010 στο 2011 και του 3% από το 2011 στο 2012.

Η αύξηση στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων, όπως σημειώνεται, δεν οφείλεται σε ενδογενείς παράγοντες, καθώς η εταιρεία έχει προχωρήσει στη μείωση των δαπανών μισθοδοσίας της τάξης του 15% και στον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών κατά 17%.

Αλλά σε «εξωγενείς και μη ελέγξιμους από την επιχείρηση παράγοντες», όπως τονίζεται, οι οποίοι είναι η επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο φυσικό αέριο, η αύξηση των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά σε συνδυασμό με τις αυξημένες αγορές από το σύστημα, η μειωμένη υδροηλεκτρική παραγωγή και η αύξηση της τιμής των υγρών καυσίμων και του φυσικού αερίου.

Σημειώνεται ότι στις αρχές της εβδομάδας η ΔΕΗ είχε ζητήσει από τη ΡΑΕ για το 2012 αυξήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος μεγαλύτερες του 18%, με τον κίνδυνο να επιβαρυνθούν με αυξήσεις έως και 30% οι μικρομεσαίοι οικιακοί καταναλωτές.