Ο Βόλος των ρύπων

Ενώ η εικόνα της πόλης του Βόλου, στο ζήτημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ειδικότερα στα αιωρούμενα σωματίδια, παρουσιάζεται εφιαλτική, οι προτάσεις και τα μέτρα αντιμετώπισής της, από την πλευρά των υπευθύνων, μοιάζει με ασπιρίνη στον ωκεανό. Οι ειδικοί επιστήμονες επισημαίνουν τους κινδύνους που συνεπάγεται, για την υγεία των πολιτών, η παρατεταμένη έκθεση σε ατμόσφαιρα με επικίνδυνους ρύπους. Ιδιαίτερο πρόβλημα έχουν οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Είναι γνωστό από μελέτες ότι το προσδόκιμο ζωής των κατοίκων πόλεων με ατμοσφαιρική ρύπανση είναι 2-3 χρόνια λιγότερο από αυτό των κατοίκων της υπαίθρου. Όσον αφορά δε τα πολύ μικρά αιωρούμενα σωματίδια (ΡΜ 2,5 και ΡΜ 01), που δεν μετρώνται, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα αφού διεισδύουν κατευθείαν σε ζωτικά όργανα του οργανισμού.

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας, από το καλοκαίρι είχε προβλέψει τα προβλήματα που θα βιώνανε τα μεγάλα αστικά κέντρα το χειμώνα, επειδή η αύξηση της τιμής του πετρελαίου θα έστρεφε τους πολίτες σε εναλλακτικές και ρυπογόνες λύσεις. Από τότε η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας είχε ζητήσει να παταχθεί το φαινόμενο της λαθροϋλοτομίας, αλλά η δασική υπηρεσία κώφευε. Από παλιά είχε διατυπώσει την άποψη ότι η βασική αιτία δεν είναι τα αυτοκίνητα αλλά οι ρυπογόνες βιομηχανίες και η καύση ξύλων το Χειμώνα. Τώρα δικαιώνεται δυστυχώς πανηγυρικά.

Ενώ λοιπόν βιώνουμε όλα αυτά η Περιφέρεια Θεσσαλίας προωθεί για ψήφιση ένα σχέδιο αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου το οποίο είναι άτολμο και περιέχει πολλές αοριστολογίες. Βασικά επισημαίνουμε ότι αγνοεί παντελώς της μετρήσεις των τριών σταθμών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που αποτελεί τη μοναδική πηγή ενημέρωσης των πολιτών για το ζήτημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Στο πρώτο στάδιο των μέτρων, στο στάδιο της ενημέρωσης, δεν γίνεται καμία νύξη για τις ρυπογόνες βιομηχανίες. Τα όρια και οι περίοδοι που θεσπίζονται, προκειμένου να ληφθούν μέτρα είναι αρκετά υψηλά. Επίσης αφήνει παράθυρο για μη εφαρμογή τους, ακόμα και αν τα επίπεδα ρύπανσης είναι υψηλά και άρα επικίνδυνα. Τέλος τα μέτρα που προτείνονται για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι ελλιπή και αποσπασματικά.

Υπάρχουν πολλές προτάσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης. Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας επισημαίνει κυρίως τις εξής:

Α) Οι σταθμοί της Νομαρχίας και της ΔΕΥΑΜΒ να είναι προσβάσιμοι ηλεκτρονικά στο κοινό, όπως του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Β) Να απαγορευτεί η καύση πετ κοκ από τις βιομηχανίες και να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα των φίλτρων που χρησιμοποιούνται.

Γ) Να παταχθεί η λαθροϋλοτομία και το παράνομο εμπόριο ξύλων.

Δ) Να ελεγχθεί αν γίνεται συντήρηση των καυστήρων, κυρίως των πολυκατοικιών.

Ε) Να επαναρχίσει ο έλεγχος για τις εκπομπές καυσαερίων των αυτοκινήτων και κυρίως των πετρελαιοκίνητων.

ΣΤ) Να αστυνομεύεται εντατικά η πόλη για το παράνομο παρκάρισμα.

Ζ) Να επεκταθεί, να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε κυκλοφορία το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων.

Η) Να υπάρξει συνεχής αστυνόμευση κατά της καύσης καρκινογόνων υλικών (καλωδίων, λαδιών κλπ.).

Τέλος επειδή το πρόβλημα είναι μεγάλο και άπτεται της υγείας των πολιτών, απαιτούμε από τους αρμόδιους καθαρές λύσεις και από τους πολίτες συνέπεια και συνεργασία.