ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2010

Κ. Καρτάλης προς Υπουργό ΠΕΚΑ Τ. Μπιρμπίλη: Να αυστηροποιηθούν τα μέτρα για την προστασία του Αιγαίου από τη δραστηριότητα (υπεράκτιων) εξεδρών εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου

 

Με αφορμή την οικολογική καταστροφή στον κόλπο του Μεξικού εξαιτίας της έκρηξης σε πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής και Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας Κώστας Καρτάλης με επιστολή του προς την Υπουργό ΠΕΚΑ Τ. Μπιρμπίλη θέτει το θέμα της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Αιγαίου σε συνάρτηση με εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου.

 

Όπως επισημαίνει ο Κ. Καρτάλης «Η πρόσφατη τεράστια οικολογική καταστροφή στον κόλπο του Μεξικού ανοίγει μία νέα συζήτηση για τα μέτρα προστασίας του ευαίσθητου θαλάσσιου περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και δρομολογεί εξελίξεις στην κατεύθυνση της αυστηροποίησης ακόμα και απαγόρευσης σε ορισμένες περιπτώσεις των υπεράκτιων γεωτρήσεων. Στο ενδιάμεσο διάστημα απαιτείται η επανεξέταση των κανόνων αδειοδότησης και λειτουργίας των υπεράκτιων γεωτρήσεων και η λήψη νέων και απαιτητικότερων προληπτικών μέτρων ώστε να περιορίζονται οι πιθανότητες για ατυχήματα με αρνητικές συνέπειες στο θαλάσσιο περιβάλλον. Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η λειτουργία επιχείρησης εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου στο Βόρειο Αιγαίο με σημερινό δυναμικό 3,000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα ή περίπου 480,000 λίτρα και εκτίμηση δυναμικού 13.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως ή 2.080.000 λίτρα.»

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος θέτει τα εξής ερωτήματα:

 

α) Αν οι εγκρίσεις οι οποίες έχουν δοθεί από το ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) αφορούν παραγωγικές γεωτρήσεις ή μόνο ερευνητικές γεωτρήσεις;

β) Αν έχει εκπονηθεί και ελεγχθεί «Σχέδιο Δράσης σε δυσμενές απρόοπτο» που θα αναφέρεται στη διαρροή πετρελαιοειδών στη θάλασσα;

γ) Αν έχουν εκπονηθεί και ελεγχθεί τα Σχέδια για την προστασία του περιβάλλοντος στις περιπτώσεις 1. Απώλεια ελέγχου φρέατος 2. Πυρκαγιάς 3. Εκρηξης 4. Διαφυγής υδρόθειου 5. Διαρροής πετρελαίου 6. Απώλειας ή ανεξέλεγκτης ζημιάς στο πλωτό γεωτρύπανο.

δ) Αν τηρείται η Σύμβαση και τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του Πρωτοκόλλου 5 της Σύμβασης της Βαρκελώνης;

ε) Αν το ΥΠΕΚΑ έχει ελέγξει την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων με επιτόπιες επιθεωρήσεις, πότε και με ποια συμπεράσματα;

στ) Ποια είναι τα μέτρα που έχουν υποδειχθεί από τη Λιμενική Αρχή για την αποτροπή ρύπανσης της θάλασσας και αν το ΥΠΕΚΑ θεωρεί ότι είναι επαρκή;

ζ) Αν το ΥΠΕΚΑ έχει διασφαλίσει την περιβαλλοντικά φιλικότερη διαδικασία γεώτρησης;

η) Αν έχει εκπονηθεί σχέδιο διαφυγής υδρόθειου και αν τα απαιτούμενα για την εφαρμογή του σχεδίου στοιχεία του εξοπλισμού έχουν εγκατασταθεί, βαθμονομηθεί και δοκιμαστεί;

θ) Αν προβλέπεται ότι κανένα διάτρημα (ανεξάρτητα αν είναι επιβαρημένο με υδρογονάνθρακες ή όχι) δεν θα αποτίθεται στο βυθό της θάλασσας αλλά αντίθετα θα μεταφέρεται σε χερσαίες εγκαταστάσεις;

 

……………