Πληροφόρηση στην πράξη

Η εφημερίδα μας εφαρμόζει την απλή αρχή: “αξιόπιστη πληροφορία σε περισσότερους συμπολίτες”. Γιατί το δικαίωμα στην πληροφόρηση είναι δικαίωμα του καθενός.

Η “ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” δεν χρηματοδοτείται – ανήκει σε σάς. Η εφημερίδα αποστέλλεται σε 4.000 αποδέκτες ενώ εκτιμάται ότι οι αναγνώστες είναι πολύ περισσότεροι. Στους αποδέκτες περιλαμβάνουμε κατά πρώτο λόγο όλες τις Υπηρεσίες και όλους τους Φορείς στην Ελληνική Επικράτεια, οι οποίοι έχουν κάποια σχέση με το περιβάλλον.

Η αποστολή της συνδρομής σας θα εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της φωνής της οικολογίας. Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής πατώντας εδώ.