Ξερόλακκα των παραβάσεων

Του Μ. ΝΟΔΑΡΟΥ

Χρηματικό πρόστιμο για μια σειρά σοβαρών παραλείψεων που εντοπίστηκαν στον ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας επέβαλαν στον Δήμο της Πάτρας οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος ύστερα από αυτοψία που έκαναν στην περιοχή.

Διαπίστωσαν σωρεία παραβάσεων στην Ξερόλακκα και για το λόγο αυτό «εισηγούνται την επιβολή προστίμου ύψους 88.200 ευρώ στον Δήμο της Πάτρας, διότι παραβίασε ισχύουσες διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας».

Στην έκθεση των επιθεωρητών Περιβάλλοντος επισημαίνεται:

* Η μη τήρηση των όρων λειτουργίας – διάθεσης λυματολάσπης στον ΧΥΤΑ χωρίς παρακολούθηση της υγρασίας της (εισηγούμενο πρόστιμο 14.000 ευρώ).

* Απουσία περίφραξης σε τμήματα της περιμέτρου (εισηγούμενο πρόστιμο 18.000 ευρώ).

* Ανεπαρκής αντιπυρική ζώνη (εισηγούμενο πρόστιμο 14.409 ευρώ).

* Μη ενεργειακή αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου (εισηγούμενο πρόστιμο 27.000 ευρώ).

* Ελλειψη συστηματικής παρακολούθησης ατμοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος (εισηγούμενο πρόστιμο 14.400 ευρώ).

Ελευθεροτυπία, Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010