Έξαρση στο νέφος του Βόλου

Τις τελευταίες μέρες παρουσιάζεται μεγάλη έξαρση στις τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων στο Π.Σ. Βόλου, που καταγράφονται στο σταθμό μέτρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Την Πέμπτη είχαν μέγιστο 713 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα ενώ σήμερα ήδη σημείωσαν μέγιστη τιμή 496. Ο μέσος όρος τη χθεσινή μέρα ήταν 58 με ανώτατο επιτρεπτό τα 50 ενώ σήμερα και μέχρι στιγμής η τιμή είναι 68.

Είναι φανερό ότι με τέτοιες τιμές και τέτοιες εξάρσεις υπάρχει πρόβλημα για την υγεία των πολιτών και ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας οφείλει να αναζητήσει τις αιτίες που δημιουργούν αυτή τη ρύπανση και να δρομολογήσει τις λύσεις του προβλήματος.

Είναι φανερό πλέον ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να καθοριστούν τα όρια επιφυλακής και συναγερμού και να ενημερώνονται οι πολίτες για τους κινδύνους που υπάρχουν, ενώ επιβάλλεται η λήψη μέτρων για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αδρανεί για το σοβαρό αυτό ζήτημα.

Η υγεία των πολιτών είναι πάνω από  τις οποιεσδήποτε σκοπιμότητες και τα κέρδη των βιομηχάνων.