Σύστημα διαχείρισης αποβλήτων κτηνοτροφικής μονάδας από Τρικαλινό επιστήμονα
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, επισημαίνει στην εφημερίδα ΕΡΕΥΝΑ ο Γιώργος Χρυσόμαλλος, το σύστημα αυτό κάνει πλήρη διαχείριση των παραγόμενων οργανικών αποβλήτων των κτηνοτροφικών μονάδων.

Του Αποστόλη Ζώη
Πρόκειται για ένα σύστημα πλήρους διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων με παραγωγή και χρήση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται προσπάθεια να δοθεί μια βιώσιμη λύση στους κτηνοτρόφους που η έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης και συγκεκριμένων πολιτικών από την Πολιτεία τους οδηγούν άθελά τους στην αδιαφορία για την προστασία του περιβάλλοντος. Πλέον όμως, υπάρχει λύση, άμεσα εφαρμόσιμη και οικονομικά βιώσιμη, που δεν αφήνει χώρο σε κανενός είδους δικαιολογίες. Έχει σχεδιαστεί, κατατεθεί και εγκριθεί η πρώτη (και μόνη για την ώρα) μελέτη από ομάδα έργου της οποίας επικεφαλής, είναι ο Τρικαλινός επιστήμονας Γιώργος Χρυσόμαλλος. Το σύστημα βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης (δεν είναι τίποτε θεωρητικό). Το πρότυπο σύστημα βρίσκεται στην περιοχή της Σαρακίνας, όπου και οι κάτοικοι της περιοχής βιώνουν το γνωστό μεγάλο πρόβλημα. Αλλά αυτό, αναφέρει στην ΕΡΕΥΝΑ ο Γιώργος Χρυσόμαλλος αυξάνει την αξία της όλης προσπάθειας, γιατί αφού έγινε δεκτό εκεί, τότε μπορεί να εφαρμοστεί παντού.
Πρώτη φορά
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ ο Γιώργος Χρυσόμαλλος, έχει σχεδιαστεί, κατατεθεί και εγκριθεί από τους αρμόδιους φορείς, σύστημα διαχείρισης αποβλήτων κτηνοτροφικής μονάδας, κάνοντας παραγωγή και χρήση Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας (βιοαερίου).
Το σύστημα αυτό κάνει πλήρη διαχείριση των παραγόμενων οργανικών αποβλήτων των κτηνοτροφικών μονάδων. Η υλοποίηση αυτού είναι αποτέλεσμα μακρόχρονης έρευνας και διεθνούς συνεργασίας που λαμβάνει χώρα τα τελευταία 7 έτη.
Επικεφαλής της ομάδας έρευνας, εμπνευστής και σχεδιαστής του έργου, είναι ο ίδιος ο Γιώργος Χρυσόμαλλος, ο οποίος έχει διατελέσει ερευνητής υπότροφος στο Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας, όπου και ασχολήθηκε με συστήματα ανακύκλωσης οργανικής ύλης και παραγωγής βιοαερίου (στο οποίο φέρει και Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας).
Μάλιστα, όπως ο Γιώργος σημειώνει στην ΕΡΕΥΝΑ κατόπιν αρκετών δυσκολιών και δυσμενών συνθηκών (λόγω της «ελληνικής» ιδιαιτερότητας στην αντιμετώπιση και αφομοίωση της καινοτομίας), η ομάδα έργου του κ. Χρυσόμαλλου είναι στην ευχάριστη θέση να προσκαλέσει όποιον ενδιαφέρεται να δει και να ξεναγηθεί στο πρότυπο σύστημα μεγάλης κλίμακας, το οποίο ολοκληρώνεται στην κτηνοτροφική μονάδα «Φάρμα Μετέωρα» στην περιοχή της Καλαμπάκας Τρικάλων, στη Θεσσαλία.
Το σύστημα
Τι είναι όμως αυτό το σύστημα; Ο ίδιος το περιγράφει ως εξής:
«Πρόκειται για εφαρμογή τεχνολογιών γνωστών ανά τον κόσμο εδώ και χρόνια. Αυτό που κάνει το σύστημα μοναδικό, είναι το ότι λαμβάνει υπ όψιν όλες σχεδόν τις ιδιαιτερότητες της πατρίδας μας, όχι μόνο εδαφοκλιματολογικές, αλλά γενικότερα την τάξη πραγμάτων στον πρωτογενή τομέα (αμεσότητα εφαρμοζόμενης λύσης). Μετά από χρόνια «τριβής» και απόκτησης εμπειρίας με τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες-παραγωγούς, η «ομάδα» είναι σε θέση να προτείνει την εφαρμογή ενός συστήματος πλήρους διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων, άμεσα εφαρμόσιμου και υλοποιήσιμου, καθώς και οικονομικά βιώσιμου για τους κτηνοτρόφους. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η κατασκευή του εν λόγω συστήματος είναι οικονομικότερη από αυτή που οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων προέβλεπαν μέχρι σήμερα».
Εκτός του παραπάνω άμεσα συγκρίσιμου οικονομικού οφέλους, υπάρχουν και άλλα επακόλουθα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από την εγκατάσταση αυτού, σύμφωνα με τον Τρικαλινό ερευνητή:
1.Η μείωση του ενεργειακού κόστους
2. Η μείωση της μυρωδιάς
3. Οικονομία Χώρων και Ευκολία Διαχείρισης
4. Μείωση Αερίων Ρύπων
5. Μειωμένη Μόλυνση Επιφάνειας και Υπόγειων Υδάτων
6. Έλεγχος της Αμμωνίας
7. Μείωση Παθογόνων Οργανισμών αποβλήτων
8. Λίπασμα υψηλής ποιότητας: κατά τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης, το οργανικό άζωτο που υπάρχει στην κοπριά μετατρέπεται σε αμμωνία, η οποία είναι το κύριο συστατικό του εμπορικού λιπάσματος και το οποίο απορροφάται αμέσως από τα φυτά.
Προϊόντα
Τα κύρια προϊόντα του συστήματος είναι το βιοαέριο (~70% Μεθάνιο) και το υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικό. Το βιοαέριο στη συνέχεια χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, αποτελώντας ένα μέσο εξοικονόμησης χρήσης ενέργειας (κυρίως πετρελαίου), καθώς και για πώληση αυτής ανάλογα με το μέγεθος της κτηνοτροφικής μονάδας. Το εδαφοβελτιωτικό είναι απαλλαγμένο από ζιζάνια, οσμές και παθογόνους οργανισμούς, ενώ έχει υψηλή περιεκτικότητα σε στοιχεία, όπως άζωτο, κάλιο, φώσφορο και σίδηρο, που είναι χρήσιμα για τη βελτίωση των αγροτικών εδαφών. Εργαστηριακές αναλύσεις του εδαφοβελτιωτικού αυτού προϊόντος που έγιναν, έδειξαν ότι το στερεό προϊόν περιέχει τρεις φορές περισσότερο άζωτο σε σύγκριση με άλλα εδαφοβελτιωτικά που παράγονται σε ανοικτούς χώρους. Αυτό το κάνει εμπορεύσιμο αποτελώντας μια ακόμα πηγή εσόδων για τον κτηνοτρόφο (είναι πλέον προϊόν και όχι απλή κοπριά).
Τέλος να σημειωθεί ότι το σύστημα έχει μηδενικό λειτουργικό κόστος (αυτοματοποιημένη διαδικασία), και λόγω του ότι απαιτεί μικρότερη έκταση (σχεδόν 10 φορές μικρότερη), το κάνει ανταγωνιστικότερο έναντι των υπαρχόντων τρόπων διαχείρισης.