Προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου

Κε Υπουργέ,

Επιθυμούμε να σας συγχαρούμε για την απόφασή σας να μη τυπώσετε φέτος τον προϋπολογισμό του Κράτους, αλλά να διατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή.

Με τον τρόπο αυτό εξοικονομήθηκαν φυσικοί πόροι και χώροι για αποθήκευση υλικού. Διότι αν υπολογίσουμε τους βουλευτές, υπουργεία και υπηρεσίες, καθώς και τα ΜΜΕ, αλλά και πολίτες που προμηθεύονταν στο παρελθόν τον προϋπολογισμό τυπωμένο σε χαρτί, αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν τεράστιος ο όγκος του χαρτιού που σπαταλιόταν άδικα. Επιπλέον πιστεύουμε ότι είναι πιο εύχρηστος στην ηλεκτρονική του μορφή.

Ελπίζουμε το παράδειγμά σας να ακολουθήσουν και άλλα Υπουργεία.