ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙ Η ΠΑΡΙΣΑΙΝΑ

Με αφορμή το Δελτίο Τύπου της Νομαρχίας για τη μήνυση που έχει καταθέσει ιδιώτης ακινήτου στην παραλία της Παρίσαινας στο Χορευτό, κατά υπαλλήλων της Πολεοδομίας, επισημαίνουμε:

Είναι γνωστό ότι στην παραλία της Παρίσαινας ήδη από το Νοέμβριο του 2006 έχει ξεκινήσει από ιδιώτες μια συστηματική προσπάθεια να αλλάξει η χρήση της παραλίας και να γίνει ευρέως προσβάσιμη σε τροχοφόρα οχήματα. Στην προσπάθεια αυτή έχουν διανοιχτεί, εκτός των άλλων, και δύο δρόμοι που ξεκινούν από τη ζώνη αιγιαλού και παραλίας, κατά παράβαση σχετικών νομικών διατάξεων. Με τις παρεμβάσεις που επιχειρούνται στη συγκεκριμένη παραλία δημιουργείται ένα μικρής κλίμακας οδικό δίκτυο και αλλοιώνεται το οικοσύστημα της ακτής.

Ωστόσο η δημιουργία οδικού δικτύου πρέπει να υπάγεται σε έναν συνολικό σχεδιασμό της Διοίκησης που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και να μην αφήνεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

Επίσης οι ακτές όπως αυτή της Παρίσαινας κατατάσσονται στα ευπαθή οικοσυστήματα, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας και στα οποία επιτρέπονται ήπιες μόνο παρεμβάσεις.

Να σημειωθεί ότι η παραλία της Παρίσαινας πέραν του φυσικού της κάλλους είναι ενταγμένη σε προστατευόμενη περιοχή του δικτύου NATURA 2000. Καθήκον της Νομαρχιακής Αρχής είναι να εντοπίζει τις αυθαιρεσίες στο περιβάλλον, όπως εν προκειμένω, και να εφαρμόζει τις νόμιμες διαδικασίες, παρά την προφανή προσπάθεια ποινικοποίησης της ευαίσθητης αυτής περιβαλλοντικής υπόθεσης και την προσπάθεια εκφοβισμού των υπαλλήλων που τηρούν την νομοθεσία και επιβάλλουν τις νόμιμες κυρώσεις σε όσους αυθαιρετούν. Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας, στηρίζει την Νομαρχιακή Αρχή σε αυτή την προσπάθεια και ζητάει την προστασία της ακτής και του περιβάλλοντος από κάθε αυθαιρετούντα.