Νέο τελεσίγραφο Ε.Ε. για τις χωματερές

Του ΚΩΣΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ

Οι Βρυξέλλες αποφάσισαν να στείλουν νέα προειδοποίηση στην Αθήνα για τις παράνομες χωματερές, αυτή τη φορά υπό την απειλή επιβολής αυστηρού προστίμου, δεδομένου ότι η χώρα μας έχει ήδη καταδικαστεί το 2005 από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το εν λόγω θέμα και δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση.

Η υπόθεση αφορά παράνομες χωματερές, οι οποίες εξακολουθούν να λειτουργούν στην Ελλάδα κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας για τα απόβλητα. Από την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου το 2005, η Ελλάδα έχει προβεί σε ενέργειες που αφορούν την παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση πολλών παράνομων χωματερών και τη δημιουργία κατάλληλου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων. Η Ε.Ε. έχει συγχρηματοδοτήσει τα περισσότερα από τα έργα αυτά.

Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, μέχρι το τέλος του 2008 έπρεπε να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και να έχουν αποκατασταθεί όλες οι παράνομες χωματερές.

Τον Απρίλιο του 2009 εστάλη στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή, η οποία υπενθύμιζε τις υποχρεώσεις της. Ωστόσο, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, εξακολουθούν να λειτουργούν περίπου 316 παράνομες χωματερές και 429 βρίσκονται ακόμα σε διαδικασία αποκατάστασης. Συνεπώς, η Επιτροπή απευθύνει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή. Εφόσον οι ελληνικές αρχές δεν ενεργήσουν σε διάστημα 2 μηνών, η Επιτροπή θα προσφύγει στο Δικαστήριο και θα ζητήσει την επιβολή χρηματικού προστίμου.

Επίσης, η Επιτροπή απειλεί την Ελλάδα με παραπομπή στο Ευρωδικαστήριο, στέλνοντας προειδοποιητική επιστολή (δεύτερο και τελευταίο προδικαστικό στάδιο) διότι δεν έχει υποβάλει σχέδιο για τη διαχείριση των λεκανών απορροής, όπως προβλέπει η νομοθεσία για τα ύδατα.

Η οδηγία για τα ύδατα υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να προστατεύουν και να αποκαθιστούν το σύνολο των υπόγειων και των επιφανειακών υδάτων (ποταμοί, λίμνες, κανάλια και παράκτια ύδατα) ώστε να είναι σε «καλή κατάσταση», το αργότερο μέχρι το 2015.

Ελευθεροτυπία, Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010