Ελευθεροτυπία, Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2010

Για πρώτη φορά όρια στα νερά

Για πρώτη φορά θεσπίζονται όρια για τις επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται στα επιφανειακά νερά (ποτάμια, λίμνες κ.λπ.) και καθορίζονται περιβαλλοντικά πρότυπα ποιότητας για το σύνολο της χώρας.

Στόχος είναι να αποτραπεί νέα περίπτωση Ασωπού, όπου μετά την αποκάλυψη της καταστροφής και των επιπτώσεων στην υγεία των κατοίκων έχουν ήδη θεσπιστεί αυστηρές προδιαγραφές. Στον κατάλογο των 33 επικίνδυνων ενώσεων και των 60 ειδικών ρύπων περιλαμβάνονται προδιαγραφές στο εξασθενές χρώμιο αλλά και στα βαρέα μέταλλα, όπως ο μόλυβδος, ο ψευδάργυρος και οι ενώσεις τους, όπως καθορίζονται με την τελευταία κοινοτική Οδηγία (105/2008). Ειδικά για το εξασθενές χρώμιο ορίζονται για πρώτη φορά όρια περιεκτικότητας στα επιφανειακά νερά.

3 υπουργοί

Η κοινή υπουργική απόφαση, που υπογράφουν η Τίνα Μπιρμπίλη, ο Γ. Ραγκούσης και ο Μ. Χρυσοχοΐδης, προβλέπει ότι οι υπηρεσίες υδάτων και στις 13 περιφέρειες της χώρας είναι υποχρεωμένες να εκπονήσουν ώς το 2015 σχέδια διαχείρισης σε κάθε υδατική λεκάνη, με δικαίωμα να επιβάλουν ακόμη πιο αυστηρά όρια, με βάση τις ειδικές συνθήκες της περιοχής. Παράλληλα το εθνικό κέντρο παρακολούθησης των επιφανειακών νερών θα ελέγχει με δικά του μέσα 1.400 σημεία, ώστε να πιστοποιείται η εφαρμογή και η αποτελασματικότητα των μέτρων προστασίας από τις περιφέρειες.

Ειδικά για τα νερά του Εβρου συγκροτήθηκε 12μελής μικτή επιτροπή Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία ώς τον Ιούλιο θα ενισχυθεί και με εμπειρογνώμονες από τη Βουλγαρία.

Χ.ΤΖ.