Προς την Υπουργό ΠΕΚΑ κα Τίνα Μπιρμπίλη

Θέμα: Καταστροφική δραστηριότητα στη Χαλκιδική

 

Κα Υπουργέ,

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας θεωρεί ότι το  Επενδυτικό Σχέδιο της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός», που προβλέπει εξόρυξη χρυσού στο βουνό Κάκκαβος με ανοιχτό όρυγμα, θα είναι καταστροφικό για το περιβάλλον της περιοχής. Θα καταστρέψει χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους από εργοστάσια μεταλλουργίας   χρυσού, χαλκού κλπ.  και εργοστάσιο θειικού οξέος. Και αυτό σε μία από τις ομορφότερες περιοχές της Ελλάδας. Η επένδυση αυτή θα καταστρέψει τα νερά, τα δάση και τις θάλασσές και θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής όπως τον τουρισμό, την αλιεία, τη γεωργία την κτηνοτροφία κλπ.

Τα απερχόμενα Δημοτικά και Νομαρχιακό Συμβούλια δεν έχουν την απαιτούμενη νομιμοποίηση να γνωμοδοτήσουν για ένα τόσο σημαντικό θέμα.

Επίσης  ο χρόνος που διατίθεται για την ενημέρωση των πολιτών και των φορέων είναι ανεπαρκής για το μέγεθος και την σημαντικότητα της μελέτης και η διαβούλευση  δεν γίνεται από μηδενική βάση.

Η Βορειοανατολική Χαλκιδική είναι ένας τόπος με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης γιατί διαθέτει καταπράσινους ορεινούς όγκους, πανέμορφα ακρογιάλια, πλούσια ιστορία κα δεν μπορεί να συνεχίσει να εξαρτάται άλλο από τη «μονοκαλλιέργεια» των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων.

Ζητάμε να σταματήσει κάθε σχετική δραστηριότητα και να αφεθεί η περιοχή στην ήπια ανάπτυξη που συνάδει με το ιδιαίτερα αξιόλογο φυσικό της περιβάλλον.