Δηλώσεις της Επιτρόπου Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας – Μαρίας Δαμανάκη- μετά το Συμβούλιο των αρμόδιων Υπουργών της Ε.Ε. (13-14 Δεκεμβρίου 2010) σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες το 2011.

 

Παρουσίασα στο Συμβούλιο Aλείας μία πρόταση για τις αλιευτικές δυνατότητες που βασίζεται σε μια θεμελιώδη αρχή.  Αυτή που αποκαλούμε διαχείριση στη βάση επιστημονικών δεδομένων. Ο στόχος μου με αυτή την  προσέγγιση στη βάση των επιστημονικών δεδομένων  είναι να διασφαλιστεί  η κερδοφορία του αλιευτικού τομέα βασισμένη σε υγιή αποθέματα.

 

Η Επιτροπή προσήλθε σε αυτό το Συμβούλιο με επίγνωση  ότι θα αντιμετωπίσει μια δύσκολη συζήτηση. Η οικονομική κρίση που έχει πλήξει την Ευρώπη, μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο, συνεχίζει να έχει επιπτώσεις στις επιχειρήσεις όλων των τομέων. Καταρχήν, πολλές από τις επιχειρήσεις αλιείας είναι ιδιαίτερα ευάλωτες επειδή  καλύτερη περίπτωση, είναι οριακά βιώσιμες. Οι οικονομικές δυσκολίες έχουν πραγματικές κοινωνικές συνέπειες που αφορούν πραγματικούς ανθρώπους που ζουν σε υπαρκτές κοινότητες. Αυτοί ενδιαφέρονται άμεσα.

Προσήλθα σε αυτό το Συμβούλιο με μία εντολή της Κομισιόν. Η εντολή αυτή θα μπορούσε να συνοψιστεί σε μερικά σημεία, τα οποία απετέλεσαν τις κόκκινες γραμμές που όφειλα να μην υπερβώ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων των τελευταίων δύο ημερών:

 

1.                  Η Ε.Ε. έχει δεσμευθεί, να εναρμονίσει την αλιεία της με τους κανόνες της Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης (Μ.Β.Α.) μέχρι το 2015. Η βιώσιμη αλιεία αποτελεί έναν ακριβή, ποσοτικοποιημένο στόχο, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Μπορούμε να συζητήσουμε για το πώς θα φτάσουμε εκεί, αλλά δεν μπορούμε να συζητήσουμε για το στόχο. Αυτός, αποτελεί  δέσμευση του Συμβουλίου των Υπουργών και όχι μόνον της Κομισιόν.

2.                  Το Συμβούλιο έχει επίσης θέσει σε εφαρμογή μια σειρά από μακροπρόθεσμα σχεδία διαχείρισης. Τα σχέδια υπάρχει δυνατότητα να αναθεωρούνται, αν δούμε ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Όμως. μέχρι να αναθεωρηθούν οφείλουν να εφαρμόζονται. Τα σχέδια αυτά θέτουν συγκεκριμένους στόχους. Είναι σχεδιασμένα για να δίνουν σαφείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι επιστημονικές οδηγίες πρέπει να μεταφράζονται σε αριθμούς, τόσο επί των ποσοστώσεων όσο και επί της αλιευτικής δυνατότητας.. Μερικές φορές η επιστήμη μας δίνει ένα περιθώριο ελιγμών και φυσικά είμαστε ευγνώμονες γι ‘αυτό. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν μπορεί να συμφωνήσει με αποφάσεις που θα έρχονταν σε αντίθεση με τους κανόνες που προβλέπονται στα σχέδια αυτά.

3.                  Η Κομισιόν δεν μπορεί να συμφωνήσει με οποιαδήποτε απόφαση που θα αποτελούσε οπισθοδρόμηση σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη διαχείριση . Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι μπορούμε να  λάβουμε  αποφάσεις αυτό το έτος που θα καθορίζουν χαμηλότερα όρια στη διατήρηση των αποθεμάτων από εκείνα που αποφασίσαμε πέρσι. Άπαξ και έχει ληφθεί μία απόφαση στα θέματα αρχής, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του σχεδίου δράσης για τον καρχαρία που συμφωνήθηκε το περασμένο έτος, δεν μπορούμε στη συνέχεια να οδηγηθούμε στη λήψη αποφάσεων που θα αποδυναμώσουν την προστασία του εν λόγω είδους.

 

Ήρθα στο Συμβούλιο με μια σαφή εντολή για αυτά τα τρία σημεία. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι, παρά ορισμένες δύσκολες συζητήσεις πάνω σε συγκεκριμένα σημεία, δεν υποχρεώθηκα να παραβώ καμία από αυτές τις κόκκινες γραμμές προκειμένου να καταστεί δυνατή μια συμφωνία.

 

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Κομισιόν δεν ήταν ευέλικτη. Είμαστε.  Όπου ήταν δυνατόν να συνδυάσουμε τα αιτήματα των κρατών μελών με τις επιστημονικές οδηγίες, το κάναμε.

 

Έτσι, έχουμε συνθέσει ένα πακέτο αλιευτικών δυνατοτήτων για το 2011 που αποτελεί πρόοδο όχι μόνο προς μια πιο βιώσιμη αλιεία, αλλά και προς τον συγκεκριμένο στόχο που έχουμε θέσει, την επίτευξη της Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης (Μ.Β.Α.) για όλα τα εμπορικά αποθέματα ψαριών από το 2015 και μετά.

 

Επομένως, είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι έχουμε ένα αποτέλεσμα που μας φέρνει πιο κοντά στο στόχο μας της βιώσιμης αλιείας  του  2015.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Peeters και την ομάδα του, καθώς και όλους τους συναδέλφους μου από τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη, για την καλή τους θέληση και υποστήριξη στην κατάκτηση αυτού του στόχου.

Σας ευχαριστώ.