Θαλάσσια στρατηγική με στόχο το 2020

Ως το 2012 θα πρέπει να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων και ένα χρόνο αργότερα να έχουν οριοθετηθεί οι προστατευόμενες ζώνες, ώστε να αρχίσουν να εφαρμόζονται τα προγράμματα παρεμβάσεων, που θα έχουν χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2020.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπεται σε νομοσχέδιο για τη θαλάσσια στρατηγική, με βάση την τελευταία κοινοτική οδηγία, που παρουσιάστηκε χθες στο υπουργικό συμβούλιο από την Τίνα Μπιρμπίλη. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δημιουργία εθνικής επιτροπής με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργείων και εθνικό συμβούλιο που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων.

Στόχος του νέου νομοθετήματος είναι ανάπτυξη των θαλάσσιων δραστηριοτήτων παράλληλα με μέτρα προστασίας, με συνδυασμένα προγράμματα που μπορεί να έχουν σημείο αναφοράς μόνο μία περιφέρεια.

Χ.ΤΖ.

Ελευθεροτυπία, Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010