ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΑΓΕΤ ΔΕ ΡΥΠΑΙΝΕΙ (!!!)

 

 

Πριν λίγες μέρες η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ανακοίνωσε ότι, το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ στην Αγριά τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους «κατά γράμμα»! Και αυτό διαπιστώθηκε μετά από ελέγχους της ΝΑΜ που διήρκεσαν επί ένα εξάμηνο!

Οι διαπιστώσεις αυτές της ΝΑΜ πρέπει να καταχωρηθούν στις χρυσές δέλτους της βιομηχανικής ιστορίας της Ελλάδας. Πράγματι αφού ανακαλύφθηκε στην Ελλάδα βιομηχανία που τηρεί «κατά γράμμα» τους περιβαλλοντικούς όρους, αυτό είναι είδηση πρώτου μεγέθους και ίσως πρέπει να καταχωρηθεί στο βιβλίο Γκίνες!

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας είναι εκ φύσεως και εκ πείρας καχύποπτη και δεν έχει εμπιστοσύνη στη διαπίστωση αυτή της ΝΑΜ. Για το λόγο αυτό προκαλούμε τη ΝΑΜ, αλλά και την ίδια την ΑΓΕΤ, να συγκροτήσουμε κοινή επιτροπή ελέγχου, στην οποία θα συμμετέχουν και επιστήμονες της επιλογής μας, για τη διερεύνηση  της πραγματικότητας. Και αν η ΝΑΜ έχει δίκαιο για την ΑΓΕΤ εμείς πρώτοι θα χαρούμε και θα ζητήσουμε δημόσια συγνώμη για την καχυποψία μας. Ιδού η Ρόδος… λοιπόν.