Άρθρο της Αγγελικής Καλλία που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης:

[issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml showflipbtn=true documentid=100112053039-f37292cd04df42c5b2f540b1d6f75db1 docname=2009_kallia_anakiklosi_apovliton username=iafa loadinginfotext=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%20%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD width=420 height=298 unit=px]

Δρ. Αγγελική Καλλία-Αντωνίου
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Μέλος ΔΣ Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)
Δ/νση: Πόντου 40Α, 55236 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 6937222338, 2310 347649
Ιστοσελίδα: http://www.kallialaw.gr