Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμoύ 2011

Το 2011 έχει ανακηρυχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξαγγείλει ένα ευρωπαϊκής εμβέλειας σχέδιο δράσης στο οποία συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη για την προώθηση των τεσσάρων στόχων του Έτους :

1) Δημιουργία περιβάλλοντος κατάλληλου για τον εθελοντισμό στην Ε.Ε. 
2) Ενίσχυση των διοργανωτών εθελοντικών δραστηριοτήτων για βελτίωση της ποιότητας των εθελοντικών 
3) Αναγνώριση των εθελοντικών δραστηριοτήτων
4) Ευαισθητοποίηση όσον αφορά την αξία και τη σημασία του εθελοντισμού

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς είναι το συντονιστικό όργανο για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού από την πλευρά της Ελλάδας. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού μπορείτε να επισκεφθείτε τις εξής ιστοσελίδες:

http://ec.europa.eu/citizenship/focus/focus840_en.htm
http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=101

Στο newsletter αυτό, θα βρείτε τρεις προσκλήσεις συμμετοχής στις δράσεις και τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού 2011.

(Α) « Εθελοντής-ανταποκριτής του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού 2011»

Αναζητείται ένας εθελοντής-ανταποκριτής, ο οποίος θα αποτελέσει μέλος της ομάδας των 27  ανταποκριτών (ένας από κάθε κράτος-μέλος) που θα αναλάβουν να καταγράψουν και να αναμεταδώσουν πληροφορίες για εθελοντικές δράσεις και εκδηλώσεις, συνεντεύξεις με εθελοντές καθώς και για γενικότερα θέματα που σχετίζονται με τον εθελοντισμό  τόσο  στην Ελλάδα όσο και σε ένα ακόμα κράτος-μέλος τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθ� όλη τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την αίτηση συμμετοχής πατήστε την επιλογή “περισσότερα”.

Β) «Ανοικτή πρόσκληση προς εθελοντικές οργανώσεις/οργανώσεις που δουλεύουν με εθελοντές για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011»

Αναζητώνται δύο εθελοντικές οργανώσεις/οργανώσεις που δουλεύουν με εθελοντές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ευρωπαϊκή καμπάνια για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011. Οι οργανώσεις αυτές θα φιλοξενήσουν για λίγες μέρες έναν από τους 27 Ευρωπαίους εθελοντές-ανταποκριτές του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού 2011,  ο οποίος θα επισκεφθεί τη χώρα μας για να αναλάβει μέσα από άρθρα, videos και το ραδιόφωνο την καταγραφή και αναμετάδοση εθελοντικών δράσεων, συνεντεύξεων με εθελοντές και γενικότερων θεμάτων που σχετίζονται με τον εθελοντισμό. Το υλικό αυτό θα προβληθεί μέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης καθ� όλη τη διάρκεια του Έτους. Οι προσφέρουσες φιλοξενία οργανώσεις θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν από κοντά τη συνολική δράση τους στον ανταποκριτή.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι η 25η Οκτωβρίου 2010.