ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 28/06/2010

ΘΕΜΑ: Οικιστική υποβάθμιση του βουνού των Κενταύρων

Η άναρχη δόμηση και η υπερδόμηση στο Πήλιο, το ιστορικό βουνό των Κενταύρων, έχει ως αποτέλεσμα πλέον να έχει καταστραφεί το φυσικό τοπίο και να απαξιωθεί η παραδοσιακή αρχιτεκτονική εικόνα των οικισμών του.

Η έντονη και άναρχη δόμηση συγκροτημάτων κατοικιών ή ξενοδοχειακών μονάδων που συντελείται στο Πήλιο, ξεφεύγει από τους όρους του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) του 1980, που χαρακτηρίζει την περιοχή ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και την προστατεύει με ειδικούς όρους. Ξεφεύγει όμως και από τις προθέσεις της χωροταξικής μελέτης, που αναφέρεται σε ήπιας μορφής τουριστική ανάπτυξη.

Από τον Οκτώβριο του 2009 και μετά την πρωθύστερη πραγματοποίηση συνεδρίου (Ιούνιος 2009) με θέμα «Προτάσεις για την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος του Πηλίου», απεστάλησαν από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας οι προτάσεις φορέων του νομού που στηρίχθηκαν εν πολλοίς σε προτάσεις που είχε συντάξει η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Μαγνησίας, κι αφορούν στην τροποποίηση των όρων δόμησης.

Κοινή συνισταμένη όλων των φορέων (ΝΑΜ, ΤΕΕ, οικολογικές οργανώσεις) αποτελεί η παραδοχή ότι χρειάζονται, από πλευράς υπουργείου, δραστικές αποφάσεις  που θα στοχεύουν στον περιορισμό της δόμησης και τη βιώσιμη οικοτουριστική ανάπτυξη του Πηλίου, προκειμένου το δομημένο περιβάλλον να εντάσσεται αρμονικά στην κλίμακα του τοπίου και να αποφευχθεί η περαιτέρω υποβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος με την πραγματοποιούμενη τσιμεντοποίηση. Σήμερα, ένα χρόνο μετά το συνέδριο και 8 μήνες μετά την υποβολή των προτάσεων, δεν έχει «κουνηθεί φύλλο» από το ΥΠΕΚΑ, ενώ το Πήλιο συνεχίζει να καταστρέφεται.

Σήμερα η πραγματικότητα έχει ξεπεράσει τους όρους που θέτουν τα ΠΔ του 1980 και του 1985, καθώς εντός των ορίων των οικισμών του Πηλίου εντάχθηκαν μεγάλα κτήματα, που τα περισσότερα από αυτά ήταν γη υψηλής παραγωγικότητας, που σε συνδυασμό με το μεγάλο συντελεστή δόμησης, έδωσαν την ευκαιρία σε ιδιοκτήτες και εργολάβους να οικοδομήσουν, με την μέθοδο της αντιπαροχής, τεράστια συγκροτήματα κατοικιών, αλλά και ξενοδοχειακών μονάδων, δημιουργώντας αλλοίωση της μορφολογίας των οικισμών.

Επειδή είναι επιτακτική η ανάγκη βελτιωτικών παρεμβάσεων σε νέο ΠΔ που θα αφορά τη δόμηση του Πηλίου, ώστε να καταστεί δυνατή η τήρηση της κλίμακας των οικισμών, πριν δημιουργηθούν τετελεσμένα γεγονότα και ανεπίστρεπτες καταστάσεις.

Επειδή το Πήλιο είναι μία πάρα πολύ ευαίσθητη περιοχή και δεν αντέχει άλλη βάναυση εκμετάλλευση και περαιτέρω αλλοίωση του χαρακτήρα του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ερωτάται η κα. Υπουργός:

Σε ποια συγκεκριμένα μέτρα θα προχωρήσει για την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος του Πηλίου;

Πότε θα προχωρήσει στην έκδοση του νέου ΠΔ;

Η κατεύθυνση του νέου Προεδρικού Διατάγματος θα είναι προς τη μείωση των ορίων των οικισμών, στη διατήρηση της φυσιογνωμίας και της πολιτιστικής ταυτότητας και την προστασία του περιβάλλοντος του Πηλίου;

[Η ερωτώσα βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Ηρώ Διώτη]