ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Γαζή 216, 382.22-Βόλος

τηλ.&φαξ 2421038387/ 6977-686838

email:info@oikoen.gr             web site:oikoen.gr

Βόλος  31/08/2009                                                           περ.35p/09/1290π

 

Προς τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή

 

Κοιν. 1) Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Γ. Σούρλα

2) Υπουργό Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλο

3) Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά

4) Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Αθ. Νάκο

5) Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Φ. Γκούπα

6) Βουλευτές Ν. Μαγνησίας

7) Νομάρχη Μαγνησίας κ. Απ. Παπατόλια

8) Αντινομάρχη Μαγνησίας κ. Ηλία Ξηρακιά

9) Αντινομάρχη Μαγνησίας κα Νατάσα Οικονόμου

10) Οικολογικές Οργανώσεις

11) ΜΜΕ

 

Κε Πρωθυπουργέ,

 

Στις 3-2-2009 σας στείλαμε επιστολή (επισυνάπτεται) με την οποία σας ενημερώναμε για τέσσερα πολύ σημαντικά προβλήματα περιβάλλοντος της Μαγνησίας. Επισημαίναμε ότι υπάρχει πλήρης αδιαφορία από τις αρμόδιες αρχές για την επίλυσή τους. Το επιμύθιο σε κάθε πρόβλημα που αναφέραμε ήταν: αν αυτό οφείλεται σε ανικανότητα ή αδιαφορία. Με την επιστολή μας σας παρακαλούσαμε, κ. Πρωθυπουργέ, να μας ενημερώσετε για τις τυχόν ενέργειές σας για την επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Τα θέματα που επισημαίναμε στην επιστολή μας ήταν τα εξής:

 

Α) ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. ΒΟΛΟΥ

Β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Π.Σ. ΒΟΛΟΥ

Γ) ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑ

Δ) ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΑΠΟ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

Σχετικά με την επιστολή μας αυτή:

1) Λάβαμε στις 10 Φεβρουαρίου 2009 κοινοποίηση εγγράφου από το Ιδιαίτερο Γραφείο σας, που απευθύνονταν προς τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και με το οποίο διαβιβάζονταν προς αυτούς η επιστολή μας.

2) Λάβαμε έγγραφο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας (6-5-09) με το οποίο δηλώνονταν αναρμοδιότητα για το  θέμα του Περιφερειακού του Π.Σ. Βόλου και μας ενημέρωνε ότι ζητήθηκε από φορείς της Μαγνησίας ο ορισμός εκπροσώπων φορέων για τη συγκρότηση επιτροπής για τη λήψη εκτάκτων μέτρων αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Π.Σ. Βόλου.

3) Λάβαμε έγγραφο (29-6-09) από τη Διεύθυνση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ για το ζήτημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Π.Σ. Βόλου.

 

Κε Πρωθυπουργέ,

 

1) Θεωρείτε εύλογο το χρόνο που απαιτήθηκε για να πάρουμε τις παραπάνω μερικές απαντήσεις;

2) Κρίνετε σωστό να μην απαντηθούν, ακόμα μέχρι σήμερα, έξη μήνες μετά, ορισμένα από τα θέματα που θίξαμε;

3) Για την ατμοσφαιρική ρύπανση λάβαμε μια τυπική και χωρίς ουσία απάντηση από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Καμία νύξη για άμεση λήψη μέτρων. Τι νόημα έχει να πληρώνει το  Κράτος χρήματα για Επιχειρησιακά Σχέδια, όπως αυτό για την αντιμετώπιση της ατμ. ρύπανσης του Π.Σ. Βόλου,  τα οποία δεν τίθενται σε εφαρμογή;

4) Θεωρείτε ικανοποιητική και αποτελεσματική τη στάση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Φώτη Γκούπα, στον οποίο από το Δεκέμβριο του 2008 προτάθηκαν από τη Νομαρχία Μαγνησίας συγκεκριμένα ονόματα για τη συγκρότηση Επιτροπής για τη λήψη έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Π.Σ. Βόλου και σήμερα, οχτώ μήνες μετά(!), αυτή δεν έχει συγκροτηθεί επίσημα και δεν έχει συνεδριάσει επίσημα ούτε μία φορά!

5) Θεωρείτε σωστό να λειτουργεί ο Περιφερειακός του Π.Σ. Βόλου χωρίς να έχει διέξοδο προς το Πήλιο (ο εργολάβος εκεί δουλεύει, όταν δουλεύει, με ρυθμό χελώνας), χωρίς ανισόπεδες διαβάσεις σε πολυσύχναστους κόμβους και  χωρίς ηχοπετάσματα;

6) Για την Κάρλα, μόλις συγκροτήθηκε ο Φορέας Διαχείρισης, χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπου της οργάνωσής μας, που είναι η πλέον αντιπροσωπευτική οικολογική οργάνωση του Νομού Μαγνησίας. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα.

7) Όσον αφορά το Πήλιο, το οποίο καταστρέφεται καθημερινά από υπερβολική δόμηση εντός και εκτός σχεδίου, δεν πήραμε καμία απάντηση από κανένα. Και όμως η τοπική κοινωνία με το Νομαρχιακό Συμβούλιο και άλλους έγκριτους φορείς, ζητούν την έκδοση νέου Προεδρικού Διατάγματος για το Πήλιο, αφού το παλιό έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι δυνατόν να προστατεύσει το φυσικό και πολιτιστικό του περιβάλλον. Για αυτή την πραγματική καταστροφή υπάρχει πλήρης αδιαφορία από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

Κε Πρωθυπουργέ,

Δε θέλουμε να επαναλάβουμε το ερώτημα που θέταμε με την πρώτη μας επιστολή. Αφήνουμε σε σας να βγάλετε τα συμπεράσματά σας για τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης και ορισμένων Κυβερνητικών παραγόντων. Καθώς επίσης και τη συμπεριφορά τους προς τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, όπως είναι η οργάνωσή μας.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

 

Αγγελική Ιωαννίτη                                              Κώστας Βολιώτης

 

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΗΤΑΝ Η ΕΞΗΣ:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Γαζή 216, 382.22-Βόλος

τηλ.&φαξ 2421038387/ 6977-686838

email:info@oikoen.gr             web site:oikoen.gr

Βόλος  03/02/2009                                                           περ.34p/08/1236π

 

Προς τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή

 

Κοιν. 1) Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Γ. Σούρλα

2) Υπουργό Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλο

3) Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά

4) Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Αθ. Νάκο

5) Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Φ. Γκούπα

6) Βουλευτές Ν. Μαγνησίας

7) Νομάρχη Μαγνησίας κ. Απ. Παπατόλια

8) Αντινομάρχη Μαγνησίας κ. Ηλία Ξηρακιά

9) Αντινομάρχη Μαγνησίας κα Νατάσα Οικονόμου

10) Οικολογικές Οργανώσεις

11) ΜΜΕ

 

Κε Πρωθυπουργέ,

 

Η Κυβέρνησή σας έχει επανειλημμένα κάνει αναφορές στην ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών. Παρόλα αυτά, πολύ συχνά, διαπιστώνουμε ότι, ακόμα και απλές αποφάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά την όλη κατάσταση, δεν λαμβάνονται και δε μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί.

Θα σας αναφέρουμε τέσσερα τέτοια χαρακτηριστικά θέματα, ελπίζοντας να έχουμε την απάντησή σας, αλλά το κυριότερο τις ενέργειές σας:

1) ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. ΒΟΛΟΥ

Έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά, από μελέτη που ανέθεσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ότι η πόλη του Βόλου έχει μεγάλο πρόβλημα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, κυρίως από τα αιωρούμενα σωματίδια (ΡΜ10 και ΡΜ2,5), τα οποία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Έχει επίσης τεκμηριωθεί από άλλη μελέτη, που ανέθεσε πάλι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η συσχέτιση της ατμοσφαιρική ρύπανσης με τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων του Π.Σ. αλλά και με θανάτους, όταν παρατηρείται σχετική έξαρση.

Παρά τις εκκλήσεις μας, αλλά και άλλων φορέων της περιοχής μας, την ανησυχία αλλά και τις κινητοποιήσεις των πολιτών και των φορέων, κανένα μέτρο δεν λαμβάνεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο που έχει εκπονήσει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, είναι εδώ και χρόνια στα συρτάρια του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Να μιλήσουμε για ανικανότητα ή για αδιαφορία; Διαλέξτε.

Εδώ και ενάμιση μήνα περίπου έχει ζητηθεί από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Φ. Γκούπα η συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για τον καθορισμό των ορίων επιφυλακής και συναγερμού, στις περιπτώσεις που υπάρχει έξαρση στους διάφορους ρυπαντές και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα, παρόλο που έχουν προταθεί και συγκεκριμένα ονόματα και θα αρκούσε μια απλή υπογραφή από τον κ. Γενικό.

Να μιλήσουμε για ανικανότητα ή για αδιαφορία; Διαλέξτε.

2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Π.Σ.

Με τα παραπάνω δεδομένα, ο Περιφερειακός του Π.Σ. Βόλου θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά και στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης, αλλά και να επηρεάσει θετικά την ατμόσφαιρα από τη ρύπανση. Δυστυχώς ο Περιφερειακός αυτός μοιάζει με το γεφύρι της Άρτας. Είναι περίπου 10 χρόνια τώρα που καρκινοβατεί χωρίς να δίνονται λύσεις. Την παραμονή της πρόσφατης επίσκεψής σας στο Βόλο κ. Πρωθυπουργέ, στρώθηκαν περίπου 700 μέτρα με αμμοχάλικο και επί ένα μήνα και περισσότερο τώρα δεν έχει πέσει η άσφαλτος, για να δοθεί στην κυκλοφορία έστω και αν υπάρξουν, κάποιες ελλείψεις. Κάποιοι (Περιφέρεια Θεσσαλίας), με τη συμπεριφορά τους αυτή, νομίζουν ότι είμαστε στην εποχή του Μαυρογιαλούρου και σας εκθέτουν κ. Πρωθυπουργέ. Σας παρακαλούμε να κάνετε άλλη μια επίσκεψη στο Βόλο μήπως και ασφαλτοστρώσουν αυτά τα έρημα 700 μέτρα για να λειτουργήσει ο δρόμος.

Να μιλήσουμε για ανικανότητα ή για αδιαφορία; Διαλέξτε.

3) ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑ

Το έργο ανασύστασης της λίμνης Κάρλα χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. ως οικολογικό και θα έπρεπε από χρόνια τώρα να έχει ολοκληρωθεί. Στη φάση που είναι σήμερα το έργο, θα μπορούσε να έχει αρχίσει η πλήρωση του ταμιευτήρα με νερό, για να αντιμετωπιστούν τα έντονα προβλήματα υφαλμύρωσης του υδροφόρου ορίζοντα. Φέτος ειδικά, θα ήταν μεγάλη ευκαιρία να αρχίσει η πλήρωση του ταμιευτήρα γιατί οι βροχές και τα χιόνια έχουν δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες. Όμως από αδιαφορία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα νερά μέσω της σήραγγας της Κάρλας διοχετεύονται στον Παγασητικό, χωρίς λόγο και το καλοκαίρι «θα πούμε το νερό νεράκι».

Να μιλήσουμε για ανικανότητα ή για αδιαφορία; Διαλέξτε.

4) ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΑΠΟ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

Γνωρίζετε κ. Πρωθυπουργέ την ομορφιά του Πηλίου και τον παραδοσιακό του χαρακτήρα. Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε το φαινόμενο της αντιπαροχής(!!!) στο Πήλιο, που σε συνδυασμό με τις παράνομες επεκτάσεις των σχεδίων παλαιότερα, έχουν αρχίσει να δημιουργούν δόμηση πόλης σε παρθένες περιοχές του Πηλίου, με την κατασκευή συγκροτημάτων κατοικιών, που στην ουσία είναι οριζόντιες πολυκατοικίες(!!!). Αυτό δημιουργεί αντιαισθητικές καταστάσεις, αλλοιώνει τη φυσιογνωμία του Πηλίου και απειλεί να το καταστρέψει, αν συνεχιστεί. Παρά τις εκκλήσεις μας προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ αλλά και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ίδιου Υπουργείου, η κατάσταση συνεχίζεται και εντείνεται.

Να μιλήσουμε για ανικανότητα ή για αδιαφορία; Διαλέξτε.

Κε Πρωθυπουργέ,

Γνωρίζουμε ότι έχετε πολλά και μεγάλα προβλήματα. Πιστεύουμε όμως ότι θα ανταποκριθείτε στην κραυγή αγωνίας, που σας απευθύνουμε με την παρούσα επιστολή και θα ενεργήσετε τα δέοντα. Παρακαλούμε δε να μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας στα αναφερόμενα στην επιστολή μας αυτή.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

 

Κώστας Βολιώτης                                                     Γιώργος Χρυσόμαλλος