ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΒΟΛ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι κάτοικοι της περιοχής μας οφείλουν να υποστηρίζουν την τοπική αγορά και πιστεύουμε ότι ήδη το κάνουν. Αυτό ισχύει φυσικά και για την τοπική γαλακτοβιομηχανία, η οποία προσφέρει στην περιοχή, ενώ και η περιοχή μας της προσφέρει. Υπάρχει όμως ένα μελανό σημείο σε αυτή την αμοιβαία σχέση. Και αυτό είναι το γεγονός ότι το ΕΒΟΛ είναι η μόνη βιομηχανία της περιοχής (εκτός της ΑΓΕΤ) η οποία δεν χρησιμοποιεί ως καύσιμο το φυσικό αέριο. Νομίζουμε ότι το ΕΒΟΛ οφείλει να σεβαστεί την τοπική κοινωνία και τα προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης που έχει το πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου και να περάσει στη χρήση φυσικού αερίου.

Το οφείλει στην τοπική κοινωνία της οποίας τη στήριξη ζητάει και πρέπει να την έχει.