ΠΑΝΔΟΙΚΟ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

2-6-09


ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ  ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Με λύπη και αγωνία πληροφορηθήκαμε την πρόσφατη απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής για τη συγχώνευση των 29 Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών σε 13, ανά διοικητική περιφέρεια, στο πλαίσιο της προσπάθειας για εξοικονόμηση πόρων και εξορθολογισμό της λειτουργίας του Δημοσίου, απόφαση που, αποτελεί εξοργιστική απόδειξη της πάγιας αδιαφορίας της Κυβέρνησης για την προστασία του φυσικού μας πλούτου.

Το ιστορικό της απόφασης έχει ως εξής:  «Στο πλαίσιο της προσπάθειας για «εξοικονόμηση δαπανών αλλά και εξορθολογισμό και απλοποίηση της λειτουργίας του Δημοσίου» η Διϋπουργική Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής που συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή στις 26 Μαΐου αποφάσισε «καταργήσεις και συγχωνεύσεις 255 επιχειρήσεων και υπηρεσιών του Δημοσίου».»

Στους φορείς αυτούς εντάσσονται και οι 29 Φορείς Διαχείρισης (Φ.Δ) Προστατευόμενων Περιοχών που συγχωνεύονται σε 13 ανά διοικητική περιφέρεια της χώρας.

Φυσικά δεν υπάρχει καμία πληροφορία για την έδρα των φορέων, το προσωπικό (οι συμβάσεις όλων λήγουν στο τέλος του έτους) και άλλες …λεπτομέρειες που θα ξεκαθαριστούν μέσα στο καλοκαίρι καθώς οι συγχωνεύσεις θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του προσεχούς τετραμήνου, σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Επίσης, για την ιστορία να σας κάνουμε γνωστό, ότι  τα μέλη των διοικητικών τους συμβουλίων δεν αμείβονται, ενώ επίσης, οι Φ.Δ δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό ούτε με 1 ευρώ, καθώς χρηματοδοτούνται αποκλειστικά μέχρι τώρα από τους πόρους του Δ’ ΚΠΣ (ΕΠΠΕΡ) και η ίδια τακτική θα ακολουθηθεί μέχρι τουλάχιστον το 2013 με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μελέτη «Οργάνωση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και Σχεδιασμός της πρώτης φάσης λειτουργίας τους» που ανατέθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ σε κοινοπραξία 4 μελετητικών γραφείων. Μόλις στις 18 Μαΐου, οργανώθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ συνάντηση διαβούλευσης πάνω στο πρώτο σχέδιο των μελετητών που φυσικά δεν προβλέπει τις νέες εξελίξεις.  Κανένα πρόβλημα φυσικά, …θα ανατεθεί νέα μελέτη και θα ξαναξοδευτούν μερικές ακόμα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε ένα νέο περιβαλλοντικό … πάρτυ!!!!

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ)  επισημαίνει ότι η  λεγόμενη «περικοπή εξόδων» δεν θα βοηθήσει καθόλου στην κάλυψη του δημοσιονομικού χρέους της χώρας, παράλληλα δε, θα αυξήσει επικίνδυνα το ήδη, τεράστιο οικολογικό έλλειμμα της χώρας μας, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στο περιβαλλοντικό μας μέλλον.

Στη ζωή που οφείλουμε να κληρονομήσουμε στα παιδιά μας δεν χωράνε «περικοπές»