ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Προς: 1) Την Υπουργό ΠΕΚΑ κα Τίνα Μπιρμπίλη

2) Την Υπουργό  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα  Αικ.  Μπατσελή

Κοιν. 1) Επίτροπο Αλιείας κα Μαρία Δαμανάκη

2) ΜΜΕ

 

Θέμα:  «Νέος  Μεσογειακός  Κανονισμός  για  την  Αλιεία»

 

Κυρίες  Υπουργοί,

 

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας έχει διαπιστώσει, όπως και εσείς άλλωστε, τα μεγάλα προβλήματα της Ελληνικής αλιείας, που οφείλονται αναμφισβήτητα στην υπεραλίευση και την ποικιλότροπη καταστροφή της ιχθυοπανίδας.

Παρόλο που θα έπρεπε από μόνοι μας να φροντίσουμε την αειφορική διαχείριση του ενάλιου πλούτου μας, ωστόσο, οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες, δέσμιες συμφερόντων και αποδέκτες πιέσεων, δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να σταματήσει η καταστροφή. Σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία, με το ΝΕΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΛΙΕΙΑ, να πράξουμε τα δέοντα.  Συνηγορούμε με τη στάση της Ελληνίδας Επιτρόπου αλιείας να μην υπάρξουν εξαιρέσεις και για την Ελλάδα.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι, όχι μόνο δεν θα επιμείνετε να εξαιρεθεί η χώρα μας από τους θεσπισθέντες Ευρωπαϊκούς κανόνες, αλλά θα λάβετε και πρόσθετα μέτρα για την προστασία των θαλασσών μας και της ιχθυοπανίδας τους.