ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας απέστειλε προς την Υπουργό ΠΕΚΑ κα Τίνα Μπιρμπίλη και τον Υφυπουργό ΠΕΚΑ κ. Θάνο Μωραΐτη το παρακάτω Δελτίο Τύπου σχετικά με την απαγόρευση του κυνηγιού από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

 

Κα Υπουργέ,

Κε Υφυπουργέ,

 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με πρόσφατη απόφασή του ανέστειλε την υπ’ αριθ. 103382/2740/4.8.2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με το κυνήγι.

Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι η απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται και το κυνήγι συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Εκφράζουμε την απορία, αν υπάρχει συντεταγμένη πολιτεία και εφαρμογή των κανόνων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι φορείς εφαρμογής της απόφασης αυτής είναι οι θηροφύλακες, οι οποίοι όμως διορίζονται και ελέγχονται από την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας! Έχουμε λοιπόν το παράδοξο οι ελεγχόμενοι να είναι ουσιαστικά και ελέγχοντες. Και μάλιστα με χρήματα του Ελληνικού Κράτους!

Σας είναι γνωστό ότι κάθε χρόνο για να λάβουν άδεια κυνηγιού οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν ένα χρηματικό ποσό. Το ποσό αυτό είναι ένα από τα πολλά τέλη που πληρώνουν διάφορες κοινωνικές ομάδες για διάφορους λόγους. Όπως για παράδειγμα τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων.

Με ποιο δικαίωμα λοιπόν το Ελληνικό Κράτος αποδίδει στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας περίπου τα 9/10 του τέλους των κυνηγών για τα έξοδα της θηροφυλακής των κυνηγών;

Τα χρήματα αυτά, θα πρέπει να διαθέσει το Κράτος για Κρατική θηροφυλακή, με την ευθύνη των κατά τόπους δασαρχείων. Μόνο έτσι το σύστημα ελέγχου του κυνηγιού θα είναι αξιόπιστο και σύμφωνο με τους κανόνες δικαίου μιας συντεταγμένης πολιτείας.

Ζητάμε να δώσετε τις απαραίτητες εντολές για εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ και να ρυθμίστε νομικά τις διαδικασίες ώστε η θηροφυλακή να λειτουργεί με την ευθύνη του Κράτους.