ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΠΜ

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΕΝΝΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Με υπερβάσεις στα όρια των αιωρούμενων σωματιδίων μας άφησε το 2009. Ακόμα και την τελευταία μέρα του χρόνου, οι τιμές ήταν στο κόκκινο. Δυστυχώς παρατηρούμε ένα εφησυχασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας για το μεγάλο αυτό πρόβλημα. Η Νομαρχία αρκείται να κάνει συγκρίσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και να επισημαίνει την πρόοδο. Αυτό είναι το πρόβλημα; Ενώ είμαστε ακόμα μακριά από την επίτευξη των ορίων που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία γίνονται αυστηρότερα, αντί να σημειώνουμε την όποια βελτίωση, καλό θα ήταν να πάρουμε μέτρα. Είναι τεκμηριωμένο ότι οι υπερβάσεις στα αιωρούμενα σωματίδια έχουν επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών. Η συντονιστική επιτροπή που η ίδια η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει συγκροτήσει, έχει πολλούς μήνες να συνεδριάσει. Ελπίζουμε ότι η νέα Περιφερειάρχης θα συγκροτήσει επιτέλους την επιτροπή για τον καθορισμό των ορίων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Καλούμε τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας να πάψει να απενοχοποιεί την ΑΓΕΤ και να επιδιώξει τη ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την προστασία της υγείας των πολιτών.