ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας δέχθηκε καταγγελίες πολιτών για διάχυτη έντονη μυρωδιά, μάλλον καμένου ελαστικού, στην πόλη του Βόλου. Διαπίστωσε και η ίδια ότι, από την πλευρά της ΑΓΕΤ, η ατμόσφαιρα ήταν επιβαρυμένη. Ο σταθμός μέτρησης του πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατέγραφε σήμερα υπερβάσεις στα αιωρούμενα σωματίδια από τις 6 μέχρι τις  11 το πρωί.

Και αυτά, ακριβώς μια μέρα μετά τη Συνεδρίαση της Επιτροπής διαβούλευσης της ΑΓΕΤ με τη Νομαρχία Μαγνησίας και άλλους φορείς.

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας θεωρεί θετική την κατεύθυνση που δίνεται για χρήση των υγρών αποβλήτων του βιολογικού καθαρισμού από την ΑΓΕΤ, για ψύξη των μηχανημάτων της, με την προϋπόθεση ότι θα ελέγχεται η ποιότητά τους, αλλά έχει εκφράσει την ανησυχία της για την καύση βιομάζας η οποία εκλύει διοξίνες. Το ερώτημα είναι γιατί η ΑΓΕΤ δεν υποχρεώνεται να χρησιμοποιεί φυσικό αέριο, που είναι φιλικότερο, από όλα τα άλλα καύσιμα που καίει. Η άποψη πως θα την επιβαρύνει οικονομικά δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή, γιατί η υγεία των πολιτών είναι πολυτιμότερη από τα κέρδη της ΑΓΕΤ.