ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Στη Λαμία από 13-15 Νοεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε το 21ο Συνέδριο του ΠΑΝΔΟΙΚΟ. Στο Συνέδριο αυτό εκλέχτηκε νέα Εκτελεστική Γραμματεία, η οποία είναι η εξής:
Κώστας Γράψας (Λευκάδα), Γιώργος Τσέκος (Χανιά), Κώστας Βολιώτης (Βόλος), Γιώργος Χρυσόμαλλος (Αθήνα), Νίκος Ασλάνογλου (Βέροια), Πάρης Φούντας (Λαμία) και Ελεάνα Ιωαννίδου (Θεσσαλονίκη).