ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
μέλος του ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Απαντήσεις υποψηφίων Δημάρχων για το περιβάλλον

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας απηύθυνε προς τους τέσσερις υποψηφίους Δημάρχους Βόλου δώδεκα ερωτήματα, με τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που απασχολούν την περιοχή ευθύνης τους. Απάντησαν οι τρεις υποψήφιοι Δήμαρχοι. Δίνουμε στη δημοσιότητα τις απαντήσεις τους, με τη σειρά που μας τις έστειλαν και καλούμε τους πολίτες να μελετήσουν και να αξιολογήσουν τις θέσεις τους ενόψει των προσεχών εκλογών.

 

1) Γνωρίζετε τα σοβαρά προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης που αντιμετωπίζει ο Βόλος. Πώς σκέφτεστε να τα αντιμετωπίσετε; Με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσετε τις βιομηχανίες που ρυπαίνουν και ιδιαίτερα την ΑΓΕΤ; Ποια μέτρα θα λάβετε για τη ρύπανση στη συνοικία του Παλιού Λιμεναρχείου;

Πάνος Σκοτινιώτης «Δημοκρατική Συμπολιτεία»: Όπως έχουμε κατ’ επανάληψη τονίσει, η προστασία, η διαφύλαξη και η ανάδειξη του περιβάλλοντος δεν αποτελεί έναν επιμέρους τομέα του προγράμματός μας, αλλά διαπερνά  κάθε τομέα δράσης. Για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ειδικότερα, προτείνουμε συνδυασμό μέτρων, που περιλαμβάνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έλεγχο  καυστήρων, ενθάρρυνση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων για τον περιορισμό των εκπομπών, αυστηρό έλεγχο των βιομηχανιών που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα.

Πιο συγκεκριμένα, απαιτούμε τη δημιουργία ενιαίου δικτύου των σταθμών μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που λειτουργούν στην περιοχή μας, το οποίο θα περιλαμβάνει: ενιαία βαθμονόμηση των σταθμών, ενιαία επεξεργασία των μετρήσεων, ενιαία έκδοση αποτελεσμάτων. Ζητούμε, επίσης, την επίσπευση των διαδικασιών από πλευράς Περιφέρειας Θεσσαλίας, για τη συγκρότηση της Επιτροπής καθορισμού ορίων επιφυλακής και συναγερμού, όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση. Επιπλέον, προωθούμε τη δημιουργία Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου, ώστε, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, να αναπτυχθεί διαδικτυακό σύστημα πληροφόρησης των πολιτών για την ποιότητα της ατμόσφαιρας, την τρέχουσα και την επόμενη ημέρα, καθώς και για τις συνθήκες θερμικής άνεσης και ψύχους που επικρατούν στην πόλη.

Σε σχέση με το σοβαρό θέμα του Παλαιού Λιμεναρχείου, πιστεύουμε ότι επιβάλλεται η επιβολή αυστηρών περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του λιμανιού και ειδικότερα για τη μεταφορά των χύδην προϊόντων, αξιοποιώντας και την πλούσια διεθνή εμπειρία στο θέμα αυτό,  η διενέργεια εκ μέρους του ΟΛΒ μετρήσεων από διαπιστευμένο φορέα και ο  αυστηρός έλεγχος της τήρησης περιβαλλοντικών όρων και νομοθεσίας. Παράλληλα, πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για απομάκρυνση των επιβαρυντικών δραστηριοτήτων του λιμανιού.

Ζέττα Μακρή «Νέος Δήμος, Νέο Ξεκίνημα!»: Η αέρια ρύπανση αποτελεί αναμφίβολα ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για την περιοχή μας. Σε ό,τι αφορά το ρόλο του Δήμου στην προσπάθεια περιορισμού της, υιοθετούμε πολιτικές καταρχήν για την ανάπτυξη με ενιαίο σχέδιο των υπαρχόντων υποδομών για ασφαλείς μετρήσεις των επιπέδων της αέριας ρύπανσης σε όλες τις περιοχές του Δήμου, την καταγραφή της ρύπανσης σε κάθε περιοχή και την καταγραφή κυρίων πηγών αυτής, προκειμένου να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες και την επιβολή ανακουφιστικών μέτρων. Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνουμε  την άμεση σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής που θα παρακολουθεί τους δείκτες του περιβάλλοντος και θα δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων. Η υπόθεση περιβάλλον δεν μπορεί παρά να επιβάλλει την συνεργασία όλων μας.

Μαργαρίτης Πατσιαντάς «Δημοτικές Κινήσεις Πολιτών. Δρόμοι Συνεργασίας»: Απαιτούνται μέτρα για το δραστικό περιορισμό της αέριας  ρύπανσης με περιορισμούς και ελέγχους όλων όσων μολύνουν. Τα μέχρι στιγμής μέτρα στη βιομηχανία (ΑΓΕΤ, Χαλυβουργία), στο κυκλοφοριακό, στο Λιμάνι κλπ, για τα οποία κάποιοι θριαμβολογούν, αποδείχτηκε ότι ήταν ανεπαρκή, αφού η ρύπανση αυξάνεται! Συνεπώς θα πρέπει να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα που σε περιόδους όξυνσης του φαινόμενου θα φτάνουν μέχρι και στον περιορισμό δραστηριότητας σε πηγές ρύπων. Θεωρούμε ότι η πρόσφατη απόφαση (μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων) της Νομαρχίας για το Λιμάνι -Παλιό Λιμεναρχείο δεν δίνει άμεση λύση και θα πρέπει να τροποποιηθεί ριζικά. Μέχρι να απομακρυνθούν όλες οι ρυπογόνες δραστηριότητες, απαιτείται άμεση και αυστηρή εφαρμογή μέτρων όπως η συσκευασία φορτίων κλπ.

 

2) Ο Βόλος πίνει το ποιοτικά χειρότερο και ακριβότερο νερό. Επίσης τα νερά σε όλη την έκταση του νέου Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και περιοχών του Πηλίου, αποδεδειγμένα έχουν προβλήματα ποιότητας. Ποιά μέτρα θα λάβετε για την εξυγίανση της ΔΕΥΑΜΒ των σκανδάλων και της σπατάλης; Ποια θα είναι η πολιτική σας στην προστασία των νερών στα όρια του νέου Δήμου;

Πάνος Σκοτινιώτης «Δημοκρατική Συμπολιτεία»: Παρακάμπτω κάποιους χαρακτηρισμούς που κάνετε, γιατί θέλω να μείνω στην ουσία. Βασική μας προτεραιότητα σε σχέση με τη ΔΕΥΑΜΒ  αποτελεί η διασφάλιση της αξιοπιστίας, του δημόσιου χαρακτήρα και του κοινωνικού ρόλου της επιχείρησης. Στοχεύουμε στην εφαρμογή ολοκληρωμένης υδατικής πολιτικής, που αφορά ολόκληρη τη λεκάνη διαχείρισης του νέου Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζουμε την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, ώστε να εξασφαλιστεί καλή ποιότητα νερού, κάλυψη των αναγκών σε ύδρευση και άρδευση, σε όλους τους οικισμούς, όλο το 24-ωρο και όλο το χρόνο, αλλά και μείωση των απωλειών. Προωθούμε, επίσης, την εφαρμογή προγραμμάτων εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης του νερού.

Σε σχέση με την τιμολογιακή πολιτική, προτεραιότητά μας είναι να υπάρξει ελάφρυνση του τιμολογίου στους μικρούς καταναλωτές και στους κοινωνικά αδύνατους. Προωθούμε, έτσι, την καθιέρωση μειωμένου τιμολογίου για τους μακροχρόνια ανέργους και τη διεύρυνση των ελαφρύνσεων σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού (ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κλπ.).
Όπως, επίσης, την  κατάργηση της ελάχιστης κατανάλωσης και αντ’ αυτής την καθιέρωση ως παγίου κάποιου χρηματικού ποσού, το οποίο θα προσδιοριστεί στο κατώτερο δυνατό επίπεδο, καθώς και πρόβλεψη για περισσότερες κλίμακες, ώστε να γίνει δικαιότερη η τιμολόγηση του νερού, ανάλογα με την κατανάλωση. Είναι αυτονόητο ότι η τιμολογιακή μας πολιτική δεν μπορεί να αγνοήσει τις τοπικές ιδιαιτερότητες του κάθε συνενούμενου Δήμου.

Ζέττα Μακρή «Νέος Δήμος, Νέο Ξεκίνημα!»: Το ότι ο Βόλος πίνει το χειρότερο και ακριβότερο νερό θα μου επιτρέψετε να μην το προσυπογράψω. Σίγουρα όμως υπάρχουν προβλήματα. Δεσμευόμαστε κατηγορηματικά ότι στις προτεραιότητές μας είναι η αντικατάσταση των σωληνώσεων που αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια υγεία, ο έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού, η εξασφάλιση νερού για τις ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης όλων των περιοχών του Δήμου, η αξιοποίηση όλων των νέων πηγών υδροδότησης, ο άμεσος σχεδιασμός, μελέτη και ανάπτυξη έργων ορεινής υδρονομίας (από Διμήνι μέχρι Άγιο Βλάσιο) τόσο για την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων όσο και για τη δημιουργία αποθηκών νερού άμεσης χρήσης. Κάνουμε επίσης λόγο για οριστικό τέλος στη λειψυδρία που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας, κατά τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες και εξαγγέλλουμε   σημαντική μείωση των τελών για την ΔΕΥΑΜΒ σε ανέργους με κάρτα ανεργίας, σε άτομα που ζουν με εισόδημα που τους κατατάσσει κάτω από το όριο της φτώχειας, σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες και σε διαπιστωμένα ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, καθώς και επιβράβευση των καταναλωτών που κάνουν λογική χρήση με εκπτώσεις στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΜΒ και έλεγχο των υπερκοστολογημένων λογαριασμών νερού και εκλογίκευση αυτών. Τέλος σε ό,τι αφορά τα «σκάνδαλα» θέλω να είμαι ξεκάθαρη: η απόλυτη διαφάνεια στα οικονομικά της ΔΕΥΑΜΒ αλλά και όλων των δημοτικών οργανισμών για μας αποτελεί δέσμευση.

Μαργαρίτης Πατσιαντάς «Δημοτικές Κινήσεις Πολιτών. Δρόμοι Συνεργασίας»: Απαιτείται εξυγίανση της ΔΕΥΑΒ, επανεξέταση των τιμολογίων και ριζική βελτίωση των υπηρεσιών της. Σήμερα το ακριβό νερό με το οποίο υδρεύεται το μεγαλύτερο μέρος του Δήμου είναι αμφιλεγόμενης ποιότητας. Άμεσα να γίνουν τα απαραίτητα έργα ώστε να μην χάνεται – σπαταλιέται το πηγαίο νερό. Εκφράζουμε επιφυλάξεις για το αν είναι δυνατή η εκτεταμένη ύδρευση από γεωτρήσεις της περιοχής Κάρλας, λόγω της μόλυνσης από φυτοφάρμακα. Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση των υδάτων κάθε περιοχής θα γίνει με διαφάνεια και διάλογο με τους κατοίκους. Εφόσον δεν επαρκεί το ποιοτικό νερό, μπορούν να εφαρμοστούν μέτρα διαχωρισμού του ποιοτικού νερού για την ύδρευση και να χρησιμοποιείται νερό  κατώτερης ποιότητας για πλύσιμο δρόμων – άρδευση κλπ.

 

3) Το κυκλοφοριακό πρόβλημα συνεχώς οξύνεται. Οι ποδηλατόδρομοι δυσφημίστηκαν και το παράνομο παρκάρισμα οργιάζει. Οι αστικές συγκοινωνίες είναι ανεπαρκείς και πραγματοποιούνται κυρίως με σαράβαλα λεωφορεία. Εσείς πώς θα αντιμετωπίσετε τα προβλήματα αυτά;

Πάνος Σκοτινιώτης «Δημοκρατική Συμπολιτεία»: Κεντρική ιδέα του προγράμματός μας για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού,  είναι η αποθάρρυνση της χρήσης των ιδιωτικών αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης. Επιδιώκουμε η πόλη και τα χωριά να είναι εύκολα προσβάσιμα με δημόσια μέσα μεταφοράς, όπως και να είναι φιλικά προς τον πεζό, τον ποδηλάτη και τον συμπολίτη μας με κινητικά προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζουμε τη  σύνδεση των χώρων στάθμευσης με τα αστικά λεωφορεία, αφού αξιολογηθούν οι μέχρι σήμερα επιλογές και αποτελέσματα, την ηλεκτρονική διασύνδεση των χώρων  στάθμευσης, ώστε να υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση των πολιτών και  τη δημιουργία συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων. Σε σχέση με τους ποδηλατόδρομους, απαιτείται η αναδιάταξη, αποκατάσταση και επέκταση του δικτύου τους, με στόχο να είναι λειτουργικοί, ασφαλείς και φιλικοί προς τους χρήστες. Για την ενθάρρυνση της χρήσης του ποδηλάτου προγραμματίζουμε επίσης τη δημιουργία θέσεων ασφαλούς στάθμευσής τους, σε επιλεγμένα σημεία της πόλης (δημόσια κτίρια, παραλία, σχολεία, Πανεπιστήμιο κλπ.), με καλαίσθητες κατασκευές, κατά τα πρότυπα πολλών ευρωπαϊκών πόλεων.

Ζέττα Μακρή «Νέος Δήμος, Νέο Ξεκίνημα!»: Η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος χρειάζεται εντελώς καινούργιο πνεύμα. Δεν είναι ανάγκη να είναι κανείς συγκοινωνιολόγος για να αντιληφθεί ότι οι αποφάσεις που κατά καιρούς έχουν ληφθεί δεν συνέβαλαν αποτελεσματικά στην επίλυσή του. Εμείς πιστεύουμε ότι οφείλουμε να διευκολύνουμε την καθημερινότητα του πολίτη και θα το κάνουμε δρομολογώντας τη δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης των αυτοκινήτων με σκοπό την αποσυμφόρηση του κέντρου, τον επανασχεδιασμό των ποδηλατόδρομων, με βάση τις τοπικές ανάγκες και την ασφάλεια για τους ποδηλάτες και την πρόνοια για ασφαλείς χώρους στάθμευσης των ποδηλάτων. Θέλουμε την αναδιάρθρωση των αστικών συγκοινωνιών με αναβάθμιση του στόλου από οχήματα φιλικότερα στο περιβάλλον (αερίου, ηλεκτρικά, κ.λ.π.), με πύκνωση των γραμμών – δρομολογίων και με την ουσιαστική υποστήριξή τους, ώστε να περιορισθεί η κίνηση των ΙΧ στα κεντρικά σημεία του πολεοδομικού συγκροτήματος. Θα επιδιώξουμε την  κάλυψη  με δίκαιη και ισόρροπη αστική συγκοινωνία όλων των οικισμών που εντάσσονται στο Δήμο Βόλου με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ για τον περιορισμό της κίνησης αγροτικών οχημάτων ως μεταφορικών μέσων και για την εξυπηρέτηση των πολιτών.  Ομπρέλα σε όλες μας τις δράσεις θα αποτελέσει η Γενική Διεύθυνση Κυκλοφορίας που δημιουργούμε.

Μαργαρίτης Πατσιαντάς «Δημοτικές Κινήσεις Πολιτών. Δρόμοι Συνεργασίας»: Είναι απαραίτητος ο επανασχεδιασμός των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για όλο τον ενιαίο Δήμο,  με έμφαση στα μέσα μαζικής συγκοινωνίας, με έμμεση ή άμεση συμμετοχή του Δήμου. Τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας πρέπει να πυκνώσουν και να επεκταθούν τα δρομολόγια τους ως προς τις ώρες λειτουργίας και τη διαδρομή, να βοηθηθεί η κίνηση τους, να καθιερωθεί φτηνό εισιτήριο. Με ένα τέτοιο συνδυασμό μελετημένων μέτρων μπορούν οι κάτοικοι να μην χρησιμοποιούν τα ΙΧ, με τα οποία ήδη σήμερα (και στο μέλλον όλο και χειρότερα)  παρκάρουμε και κινούμαστε, μολύνοντας το περιβάλλον, χάνοντας χρήματα και χρόνο. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να εγκαταλειφθούν τα σχέδια για άλλα  πάρκινγκ κάτω από τις πλατείες του κέντρου, με τα οποία δεν αποθαρρύνεται η κίνηση των ΙΧ, κερδίζουν ορισμένοι αλλά όχι ο Δήμος και πληρώνουν πανάκριβα οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης. Ναί σε νέους ποδηλατόδρομους που πρέπει να κατασκευαστούν με ιδιαίτερους κανόνες αισθητικής και με υλικά οικολογικά – φιλικά στο περιβάλλον. Όχι στους σημερινούς απαράδεκτους «ποδηλατόδρομους» του Βόλου.

4) Τα περισσότερα πεζοδρόμια και οι πεζόδρομοι στο κέντρο της πόλης, και όχι μόνο, καταλαμβάνονται από καφετέριες, τσιπουράδικα και άλλες συναφείς δραστηριότητες, ενώ πολλά από αυτά περικλείονται από πλαστικές περιφράξεις, απολύτως αντιαισθητικές. Συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι η δυσκολία στη μετακίνηση των πεζών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των μητέρων με καροτσάκια, η κατάληψη δημόσιου χώρου και η προσβολή της αισθητικής της πόλης. Ποια μέτρα θα λάβετε αν εκλεγείτε;

Πάνος Σκοτινιώτης «Δημοκρατική Συμπολιτεία»: Ήδη έχω απαντήσει  ότι  θέλουμε μια πόλη φιλική προς τον πεζό, τον ποδηλάτη,  τον συμπολίτη μας με κινητικά προβλήματα, τη μητέρα (γιατί όχι και τον πατέρα;)  με το καροτσάκι. Θα κινηθούμε συνεπώς με αυτό το κριτήριο και φυσικά με το κριτήριο της νομιμότητας. Στο πρόγραμμά μας διατυπώνουμε, επιπλέον, συγκεκριμένες προτάσεις για τη συντήρηση των πεζοδρομίων, τη θέσπιση κανόνων για την κατασκευή των πλακοστρώσεων και την απομάκρυνση παράνομων κατασκευών, ταμπελών, διαφημίσεων και εμποδίων που κατακερματίζουν τον δημόσιο χώρο.

Ζέττα Μακρή «Νέος Δήμος, Νέο Ξεκίνημα!»: Ο ενιαίος σχεδιασμός για τα πεζοδρόμια ώστε να διασφαλισθεί η ασφάλεια των πεζών και η αισθητική της πόλης είναι το πρώτο μέλημά μας. Βάζουμε τέλος στην αναρχία που επικρατεί με πεζοδρόμια πλατιά, ικανά να φιλοξενήσουν όλες τις κατηγορίες των πεζών, τα οποία θα διαθέτουν ράμπες ώστε να είναι προσβάσιμα από όσους τις χρειάζονται [π.χ. άτομα με ειδικές ανάγκες, μητέρες με καροτσάκια] και θα έχουν εναρμονισμένη αισθητική με κεντρικό σχεδιασμό.  Η συμβολή  της δημοτικής αστυνομίας θα είναι καθοριστική αφού θα λάβει νέες κατευθύνσεις και θα ενστερνιστεί τις νέες προτεραιότητες του δήμου. Επιπλέον θα αποκατασταθεί το δίκτυο δρόμων για τους τυφλούς και θα επεκταθεί σε όλα τα πεζοδρόμια. Όλα τα φανάρια της πόλης θα γίνουν και ηχητικά. Η πόλη θα γίνει υπόδειγμα εύρυθμης λειτουργίας.

Μαργαρίτης Πατσιαντάς «Δημοτικές Κινήσεις Πολιτών. Δρόμοι Συνεργασίας»: Πρέπει να περιφρουρηθεί ο δημόσιος χώρος ώστε να γίνει λειτουργικός, για όλες τις ομάδες του πληθυσμού να υπάρξουν κανόνες και να εφαρμοστούν από όλους. Πεζόδρομοι – ποδηλατόδρομοι σε όλο το Δήμο, με προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των σχολείων. Απελευθέρωση των πεζοδρομίων από εμπόδια (μεταξύ των οποίων αυτοκίνητα) ώστε να κινούνται ελεύθερα πεζοί και καροτσάκια.

 

5) Ο Περιφερειακός κατασκευάστηκε με λάθος τρόπο, με μεγάλη καθυστέρηση και δεν έχει ουσιαστικά τεθεί σε λειτουργία. Τι θα κάνετε για την ολοκλήρωση αυτού του έργου, το οποίο μάλιστα χρειάζεται και ανισόπεδες διαβάσεις;

Πάνος Σκοτινιώτης «Δημοκρατική Συμπολιτεία»: Η ολοκλήρωση του Περιφερειακού αποτελεί προτεραιότητα για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού. Θα τη διεκδικήσουμε λοιπόν με σθένος και μαχητικότητα. Είναι αναγκαίο επίσης να σχεδιαστούν και κάποιοι ανισόπεδοι κόμβοι, πρώτα και κύρια στη διασταύρωση με Ιωλκού, όπως και να τοποθετηθούν ηχοπετάσματα.

Ζέττα Μακρή «Νέος Δήμος, Νέο Ξεκίνημα!»: Έχουμε αποφασίσει να εξαντλήσουμε τα περιθώρια πίεσης στην κεντρική εξουσία – και πιστέψτε με μπορούμε να το κάνουμε αφού δεν είμαστε ούτε «οι εκλεκτοί» της ούτε φερέφωνά της –  για ολοκλήρωση του περιφερειακού δρόμου. Επιβάλλεται η άμεση ολοκλήρωση του Περιφερειακού δρόμου για να γίνει λειτουργικός, με επίσης άμεση μελέτη και κατασκευή δύο ανισόπεδων κόμβων στην Ιωλκού και στην Φυτόκου. Επίσης αναγκαία κρίνεται η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στις κατοικημένες περιοχές και η ανάπτυξη πρασίνου παράλληλα με τον δρόμο για να μειωθούν οι επιπτώσεις από την ρύπανση που θα προκληθεί.

Μαργαρίτης Πατσιαντάς «Δημοτικές Κινήσεις Πολιτών. Δρόμοι Συνεργασίας»: Είναι γεγονός ότι ο περιφερειακός θυμίζει το γεφύρι της Άρτας. Οι Κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται, όπως και οι εργολάβοι και ο δρόμος δεν ολοκληρώνεται. Απαιτείται ολοκλήρωση, επέκταση και βελτίωση του περιφερειακού με τους απαραίτητους ανισόπεδους κόμβους, ηχοπετάσματα, δενδροφυτεύσεις κλπ.

 

6) Με την επέκταση των ορίων του Δήμου Βόλου εντάσσονται και μη αστικές περιοχές στο νέο Δήμο. Επομένως προκύπτει έντονα ο κίνδυνος να συνεχιστεί η αθλιότητα που έχει ενσκήψει στο Πήλιο με τις «οριζόντιες πολυκατοικίες», οι οποίες προσβάλουν την αισθητική, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τον τουρισμό της περιοχής μας. Ποια μέτρα θα λάβετε για το πρόβλημα αυτό;

Πάνος Σκοτινιώτης «Δημοκρατική Συμπολιτεία»: Θα αξιοποιήσουμε την πολύ αξιόλογη εργασία που έχει γίνει στη Νομαρχία για το θέμα αυτό και θα απαιτήσουμε την τροποποίηση του Π.Δ. Πηλίου, ώστε να εκλείψει η απαράδεκτη, όντως, εικόνα των «οριζόντιων πολυκατοικιών». Σε θέματα που αφορούν όχι μόνο το φυσικό, αλλά και το δομημένο περιβάλλον, ειδικά στο Πήλιο, θα είμαστε απόλυτοι.

Ζέττα Μακρή «Νέος Δήμος, Νέο Ξεκίνημα!»: Καταρχήν το συγκεκριμένο ζήτημα άπτεται του νέου διατάγματος που επανακαθορίζει τους όρους δόμησης Πηλίου από το αρμόδιο υπουργείο για το οποίο έχουν γίνει σχετικές εισηγήσεις από το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας και Υπηρεσίες της Νομαρχίας. Η δική μας θέση είναι να περιορισθεί ο όγκος των κτιρίων και να μεγαλώσουν οι αποστάσεις ανάμεσα στις οικοδομές αλλά και στα όρια των οικοπέδων ώστε να μην δημιουργούνται οι «οριζόντιες πολυκατοικίες». Με δέσμευση ότι οι αρμόδιες αρχιτεκτονικές επιτροπές θα διαφυλάξουν την τήρηση της νομιμότητας που απαιτείται και της αισθητικής που επιβάλλεται στη δεδομένη δόμηση, ο Δήμος Βόλου, εφόσον εκλεγώ δήμαρχος, θα διαφυλάξει το περιβάλλον την αισθητική και τον πολιτισμό στις νέες περιοχές που θα ενταχθούν στα όριά του.

Μαργαρίτης Πατσιαντάς «Δημοτικές Κινήσεις Πολιτών. Δρόμοι Συνεργασίας»: Ολοκληρωμένος σχεδιασμός χρήσεων γης-ζωνών δραστηριοτήτων. Πλήρης, ουσιαστικός διάλογος και οριστικές αποφάσεις της πόλης για το Ρυθμιστικό και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και όλες τις σχετικές ρυθμίσεις. Προστασία της ιδιαίτερης ταυτότητας – περιβάλλοντος όλων των οικισμών – χωριών. Όχι στις «οριζόντιες πολυκατοικίες» στο Πήλιο. Ανάδειξη και διάσωση του οικισμού “Παλιούρι” με ειδικούς όρους δόμησης – προστασίας.

 

7) Στα κέντρα των πόλεων του νέου Δήμου Βόλου λείπει το πράσινο και τα ψηλά δέντρα σιγά-σιγά καταστρέφονται. Οι αυλές των σχολείων είναι τσιμεντοποιημένες. Ποια θα είναι η πολιτική σας στο θέμα αυτό;

Πάνος Σκοτινιώτης «Δημοκρατική Συμπολιτεία»: Στο πρόγραμμά μας περιλαμβάνουμε την αξιοποίηση προγραμμάτων (life, εξοικονομώ, κλπ.) για τη δημιουργία “πράσινων στεγών” σε σχολεία και δημοτικά κτίρια, όπως και την ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για αντίστοιχες δράσεις σε κατοικίες, ξενοδοχεία, κλπ. Ακόμη, την ανασύνταξη των προαυλίων των σχολείων και τη δημιουργία θεματικών κήπων (εδώδιμοι κήποι, κήποι με αρωματικά φυτά, κλπ.) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και το ΚΕΤΕΑΘ, καθώς επίσης την αύξηση του πρασίνου σε ελεύθερους δημοτικούς χώρους κατά 20% και παράλληλα, τη συμπλήρωση – ενίσχυση της δενδροφύτευσης στους δρόμους.

Ζέττα Μακρή «Νέος Δήμος, Νέο Ξεκίνημα!»: Σύνθημά μας είναι σαφέστατα «περισσότερο πράσινο».  Χειροπιαστή απόδειξη ότι ο συνδυασμός μας αντί να τυπώσει πρόγραμμα θα κάνει  δεντροφύτευση. Δεσμευόμαστε για την ενίσχυση και την ανάδειξη των υπαρχόντων πράσινων χώρων, για δημιουργία νέων χώρων πρασίνου σε όλες τις περιοχές του Δήμου, την ενίσχυση του αριθμού των δέντρων στους δρόμους, την υλοποίηση προγράμματος εντατικής δενδροφύτευσης αστικών και περιαστικών χώρων, την προστασία του περιαστικού πρασίνου και των δασών. Σχεδιάζουμε την δημιουργία μιας μόνιμης ανθαγοράς στο Πεδίο του Άρεως και την καθιέρωση ετήσιας γιορτής των Ανθεστηρίων . Το πράσινο δεν αποτελεί για μας πολυτέλεια ή αισθητική. Είναι ζωτικό όργανο της πόλης και ως τέτοιο θα το αντιμετωπίσουμε.

Μαργαρίτης Πατσιαντάς «Δημοτικές Κινήσεις Πολιτών. Δρόμοι Συνεργασίας»: Προστασία και επέκταση των ελεύθερων χώρων και του πρασίνου. Ανάδειξη χειμάρρων και σύνδεση του προαστιακού με το αστικό πράσινο και τις  παραλίες.  Δεντροφυτεύονται και προστατεύονται όλοι οι σχολικοί χώροι όπως και όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι από προσωπικό του Δήμου και από εθελοντές της γειτονιάς, με την ευθύνη του Δήμου.

 

8) Η καθαριότητα της πόλης είναι σε άσχημη κατάσταση, ενώ η ανακύκλωση καρκινοβατεί. Με ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα αλλάξετε την εικόνα αυτή;

Πάνος Σκοτινιώτης «Δημοκρατική Συμπολιτεία»: Υπάρχει πράγματι μια εύλογη αξίωση της κοινωνίας να ξαναδεί ο Δήμος τις εν πολλοίς παραμελημένες παραδοσιακές αρμοδιότητές του, πρώτα και κύρια την καθαριότητα και το νερό. Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων που θα εφαρμόσουμε, περιλαμβάνει την ανανέωση του στόλου με οικολογικά αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας και τη διαχείρισή του με ηλεκτρονικά μέσα τηλεματικής. Τη διαχείριση των απορριμμάτων με σύγχρονες και οικολογικές μεθόδους, αφού είμαστε αντίθετοι σε κάθε είδους καύση. Τη βελτίωση και επέκταση του συστήματος ανακύκλωσης σε ολόκληρο το Δήμο. Την προώθηση συστημάτων ανακύκλωσης σε νέα υλικά: ελαστικά, ορυκτέλαια, οχήματα, μπάζα και άλλα αδρανή υλικά, μπαταρίες, συσκευές και ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά είδη. Την προώθηση πιλοτικών εφαρμογών κομποστοποίησης των οργανικών απορριμμάτων, στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE. Τη δραστική αντιμετώπιση του προβλήματος των παράνομων διάσπαρτων χωματερών. Τη δημιουργία, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, οργανωμένου χώρου εναπόθεσης αδρανών υλικών (υλικά κατεδαφίσεων, μπάζα), για την προστασία των ρεμάτων και την αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

Ζέττα Μακρή «Νέος Δήμος, Νέο Ξεκίνημα!»: Πέρα από την αυτονόητη αναγκαιότητά της, η καθαριότητα της πόλης αποτελεί δείγμα πολιτισμού. Με ευθύνη και επίγνωση του πόσο σημαντικό είναι για τον πολίτη να ζει ο ίδιος και τα παιδιά του σε μια καθαρή πόλη έχουμε εξαγγείλει άμεση αντιμετώπιση της έλλειψης προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας, αγορά νέων οικολογικών απορριμματοφόρων, αξιοποίηση της δημοτικής αστυνομίας στην εποπτεία της τήρησης των κανόνων καθαριότητας, ώστε να αποτραπεί η εναπόθεση μπαζών στους κοινόχρηστους χώρους και η απόρριψη επικίνδυνων απορριμμάτων στους κάδους, τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε όλες τις περιοχές του Δήμου, σύγχρονο κανονισμό καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος, χρήση εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης των απορριμμάτων, συστηματική περισυλλογή και απομάκρυνση σκουπιδιών που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, άλση και κοινόχρηστους χώρους , άμεση λήψη εκτάκτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης λόγω καιρικών συνθηκών.

Μαργαρίτης Πατσιαντάς «Δημοτικές Κινήσεις Πολιτών. Δρόμοι Συνεργασίας»: Η καθαριότητα της πόλης, που πράγματι είναι σε τραγικό σημείο σε όλο το νέο Δήμο Βόλου, δεν θα πραγματοποιηθεί μόνο με την ενεργοποίηση των μηχανισμών συλλογής των απορριμμάτων και ανακύκλωσης των υλικών, αλλά με τη συνεχή και συστηματική προτροπή και ενημέρωση των πολιτών για την αξία της καθαριότητας ως στοιχείο του πολιτισμού μας και βελτιωτικό του τουρισμού της περιοχής μας. Η συστηματική όμως καθαριότητα πρέπει να επεκταθεί και στις συνοικίες του Βόλου και στις νέες αστικές περιοχές που εντάχθηκαν σε αυτόν. Η ανακύκλωση θα επεκταθεί και σε νέα υλικά με απόλυτο σεβασμό στην επιτυχημένη προσπάθεια των πολιτών στην ανακύκλωση που σήμερα δεν υπάρχει αντίστοιχη ανταπόκριση από τους Δήμους. Με τον τρόπο αυτό θα πετύχουμε και τη μείωση των απορριμμάτων για τα οποία θα υπάρξει οικολογική διαχείριση. Τίποτε όμως από αυτά δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη βοήθεια των ίδιων των πολιτών, στους οποίους βασίζεται η πολιτική μας.

 

9) Ο Παγασητικός χρειάζεται προστασία, όπως και ο ιχθυοπληθυσμός του. Το ίδιο και η Κάρλα. Οι δεξαμενές καυσίμων και τα πεπαλαιωμένα πλοία αποτελούν διαρκή κίνδυνο για τον Παγασητικό. Τι θα πράξετε για όλα αυτά;

Πάνος Σκοτινιώτης «Δημοκρατική Συμπολιτεία»: Είναι ίσως περιττό, μετά τα όσα  έχουμε  αναφέρει πιο πάνω, να υπογραμμίσουμε ότι τον Παγασητικό πρέπει να τον διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού. Άλλωστε ειδικά για τον Παγασητικό,  αλλά και την Κάρλα, υπερηφανευόμαστε να λέμε ότι διαθέτουμε ένα πλούσιο «βιογραφικό» από τη θητεία μας στη Νομαρχία. Σημειώστε ότι σχεδιάζουμε, συνεχίζοντας τις προσπάθειες της ΝΑΜ, τη δημιουργία δικτύου σταθμών μέτρησης της ποιότητας των νερών του Κόλπου, στο παραθαλάσσιο μέτωπο του ενιαίου Δήμου.

Ζέττα Μακρή «Νέος Δήμος, Νέο Ξεκίνημα!»: Ο Παγασητικός είναι ένας κόλπος που συνδέεται άρρηκτα και ποικιλοτρόπως με την ζωή της πόλης του Βόλου. Η δημιουργία Διεύθυνσης Προστασίας και Ανάπτυξής του είναι μία επιλογή μας που με στοχευμένες δράσεις και επιστημονική κατάρτιση των στελεχών της θα συμβάλλει καταλυτικά στην προστασία του. Μεταξύ άλλων σχεδιάζουμε την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού και στις περιοχές που τώρα θα ενταχθούν στον Δήμο Βόλου και προωθούμε την συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που έχει ασχοληθεί επισταμένως με έρευνες και μελέτες με το θέμα.

Μαργαρίτης Πατσιαντάς «Δημοτικές Κινήσεις Πολιτών. Δρόμοι Συνεργασίας»: Η αξία του Παγασητικού στην οικονομική ζωή της περιοχής μας είναι γνωστή και προφανής, όπως και η ανάγκη προστασίας του. Ελεύθερες, καθαρές και φροντισμένες παραλίες με τις αναγκαίες αναπλάσεις. Χαρακτηρισμός του Παγασητικού ως «ευαίσθητου αποδέκτη» λυμάτων. Θα απαιτήσουμε τη διακίνηση υλικών και καυσίμων με πλοία ασφαλή ώστε να αποφύγουμε τυχόν ατύχημα στη θάλασσά μας. Είμαστε υπέρ της απομάκρυνσης των δεξαμενών καυσίμων από το ευαίσθητο οικοσύστημα του Παγασητικού. Θα εκπονήσουμε, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μελέτη για την προστασία του ιχθυοπληθυσμού του Παγασητικού, αξιοποιώντας και Ευρωπαϊκά προγράμματα.

 

10) Η ποιότητα ζωής της πόλης είναι η χείριστη. Λακκούβες παντού, οι παιδικές χαρές αφρόντιστες, τα πάρκα και οι πλατείες λίγες και επίσης αφρόντιστες. Πώς θα βελτιώσετε αυτή την κατάσταση; Το μοναδικό μεγάλο πάρκο της πόλης, το Πάρκο Αναύρου κινδυνεύει να παραδοθεί στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ποιά θα είναι οι πολιτική σας σε αυτά τα ζητήματα;

Πάνος Σκοτινιώτης «Δημοκρατική Συμπολιτεία»: Στον τομέα αυτό διατυπώνουμε ριζοσπαστικές προτάσεις, που κατατείνουν στο να αλλάξουμε συνολικά τη φιλοσοφία οργάνωσης της πόλης, με ενδυνάμωση των δράσεων για την εξυπηρέτηση των πεζών, των ατόμων με κινητικές δυσκολίες, των ηλικιωμένων και των μικρών παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό, η προστασία και αναβάθμιση του δημοσίου χώρου και ειδικά του εκτεταμένου παραλιακού μετώπου του νέου Δήμου αποτελεί βασική επιλογή μας. Η σαφής αυτή θέση μας προφανώς και ισχύει και για το Πάρκο Αναύρου, ο κοινόχρηστος και κοινωφελής χαρακτήρας του οποίου θα διασφαλιστεί πλήρως.  Ως προς το ΞΕΝΙΑ, θέλω να υπογραμμίσω ότι υπήρξε η πιο σημαντική επένδυση των τελευταίων χρόνων στην πόλη μας, και μάλιστα σε ακίνητο που ιδιοκτησιακά ανήκει στο Δήμο. Η δραστική αναβάθμιση του ΞΕΝΙΑ  έχει συμβάλει και συμβάλλει καθοριστικά  στο στόχο μας να γίνει ο Βόλος πόλη-προορισμός. Ας μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός αποτελεί την πιο δυναμική προοπτική για την ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας.  Λογική συνέπεια ωστόσο των όσων προανέφερα, είναι ότι δεν θα συνηγορήσουμε στο να  υπάρξει επιπλέον δόμηση στην περιοχή και συνεπώς, δεν θα προωθήσουμε  σχετικές πολεοδομικές ρυθμίσεις.

Ζέττα Μακρή «Νέος Δήμος, Νέο Ξεκίνημα!»: Η εικόνα της πόλης δεν είναι αυτή που θα θέλαμε  ούτε αυτή που της αξίζει. Η αλλαγή της εικόνας είναι ευτυχώς κάτι που δεν χρειάζεται μεγάλα έξοδα, αλλά διαφορετικά πρότυπα. Αυτά τα πρότυπα είναι που θα φέρουμε στο προσκήνιο.

Στο πρόγραμμά μας κάνουμε λόγο για  ειδική μέριμνα ώστε να διατηρούνται καθαρά αγάλματα και ιστορικά μνημεία, για προστασία και καθαριότητα του αστικού εξοπλισμού [παγκάκια, κάγκελα, στάσεις λεωφορείων], εξωραϊσμό προσόψεων κτιρίων, αναπλάσεις και βελτιώσεις στα κοιμητήρια του νέου Δήμου, ανάδειξη  και φωτισμό των ιστορικών κτιρίων .Η αίσθηση της εγκατάλειψης και της μιζέριας είναι ζωτική ανάγκη να γίνουν παρελθόν. Οι μέρες που περνάμε είναι εξαιρετικά δύσκολες, και μια σύγχρονη πόλη αν μη τι άλλο οφείλει να έχει μια εικόνα ευχάριστη, ανακουφιστική, φιλική προς τον δημότη. Όσο για το Πάρκο του Αναύρου, δεν κινδυνεύει να παραδοθεί στα επιχειρηματικά συμφέροντα, όσο οι πολίτες είναι ενεργοί και ο δήμος συντονισμένος μαζί τους.

Μαργαρίτης Πατσιαντάς «Δημοτικές Κινήσεις Πολιτών. Δρόμοι Συνεργασίας»: Όχι στην καταπάτηση του πάρκου Αναύρου, γενικότερα του παραλιακού μετώπου  και του χώρου γύρω από το «Πανθεσσαλικό». Μικρά πάρκα με παιδικές χαρές, μπασκέτες κλπ  σε όλες τις γειτονιές, με φτηνά έργα των δημοτικών υπηρεσιών και την εθελοντική προσφορά κατοίκων (π.χ. δενδροφυτεύσεις). Όχι στην εγκατάσταση της «Πυροσβεστικής» στο οικόπεδο της «Χιλιαδούς» και αξιοποίηση του για την γειτονιά. Η «Πυροσβεστική» σε άλλο, κατάλληλο χώρο). Παρατηρητήριο ελεύθερων – κοινόχρηστων χώρων και συνεργασία με τα κίνημα πολιτών για την υπεράσπιση και ανάδειξη τους.

 

11) Νομίζετε ότι με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν μπορεί να πραγματοποιηθούν οι Μεσογειακοί Αγώνες;

Πάνος Σκοτινιώτης «Δημοκρατική Συμπολιτεία»: Τα χρονικά περιθώρια πλέον είναι ασφυκτικά. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε να μη χαθεί αυτό το σημαντικό αθλητικό γεγονός, στο οποίο  η  τοπική κοινωνία είχε επενδύσει τόσο μεγάλες προσδοκίες. Με δεδομένη την καθυστέρηση και τις περικοπές στον προϋπολογισμό, η προσπάθειά μας επικεντρώνεται στην υλοποίηση των  έργων τεχνικής και αθλητικής υποδομής, που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο φάκελο των Αγώνων, ώστε να μείνει στην περιοχή η μεγαλύτερη δυνατή κληρονομιά.  Στο πλαίσιο αυτό, πρώτα και κύρια διεκδικούμε την κατασκευή του Μεσογειακού Χωριού στη Ν. Ιωνία, με οικολογικές προδιαγραφές. Κατά τα λοιπά,  στηρίζουμε την Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων, ώστε να δημιουργήσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη διοργάνωσή των Αγώνων. Διεκδικούμε, επίσης,  την χρηματοδότηση του Προγράμματος Πολιτιστικής «Μεσογειάδας», με στόχο να αξιοποιήσουμε τις κοινές πολιτιστικές καταβολές των Μεσογειακών λαών ως εφαλτήριο πολιτιστικών ανταλλαγών, ώστε να αναδειχθούν τα ιδεώδη της ειρήνης, της φιλίας και της κατανόησης ανάμεσα στους λαούς.

Ζέττα Μακρή «Νέος Δήμος, Νέο Ξεκίνημα!»: Σαφώς καταγράφεται καθυστέρηση στην προετοιμασία των έργων για τους Μεσογειακούς Αγώνες του 2013, η οποία αποτελεί και αυτή απόρροια της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα αλλά και των αυστηρών περικοπών που επιβάλλει η κυβέρνηση. Ωστόσο επειδή οι αγώνες αυτοί αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για την ανάπτυξη της περιοχής μας εκτός από το αθλητικό ιδεώδες που προωθούν,  είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε ως νέα δημοτική αρχή,  με όλες μας τις δυνάμεις στο να διαμορφωθούν άριστες συνθήκες για την διεξαγωγή τους. Οι Μεσογειακοί Αγώνες πρέπει να γίνουν και θα γίνουν.

Μαργαρίτης Πατσιαντάς «Δημοτικές Κινήσεις Πολιτών. Δρόμοι Συνεργασίας»: Με δεδομένο ότι οι Μεσογειακοί έχουν ανατεθεί στην πόλη, οι κυβερνήσεις και οι τοπικές αρχές υποσχέθηκαν μια σειρά έργων που  θα βελτίωναν την πόλη. Μετά από τριάμισι χρόνια αδιαφορίας της κεντρικής και τοπικής εξουσίας, κανένα έργο δεν εκτελέστηκε ούτε καν προετοιμάστηκε. Με αυτά τα δεδομένα όλη η υπόθεση κινδυνεύει να εξελιχθεί σε ένα δαπανηρό  φιάσκο.

Να δεσμευτεί η κυβέρνηση ΤΩΡΑ, ότι οι Μεσογειακοί αγώνες θα γίνουν με προϋπόθεση των βασικών συνοδευτικών έργων υποδομής της πόλης μας όπως: α) Εργατικές κατοικίες, βιοκλιματικού σχεδιασμού στη «Βαμβακουργία», β) Προαστιακός Βόλου – Λάρισας με σύγχρονη χάραξη και κατάργηση του “S” στη Ν. Ιωνία, γ) Αποπεράτωση του περιφερειακού ως σύγχρονου δρόμου με τους απαραίτητους ανισόπεδους κόμβους και αποκατάστασης της επικοινωνίας των κατοίκων στις βόρειες συνοικίες Βόλου και Ν. Ιωνίας.

 

12) Ποια προτίθεστε να είναι η σχέση σας με τις ΜΚΟ και ιδιαίτερα με τις οικολογικές οργανώσεις;

Πάνος Σκοτινιώτης «Δημοκρατική Συμπολιτεία»: Σχέση γόνιμης και ειλικρινούς συνεργασίας, όπως άλλωστε το έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν.

Ζέττα Μακρή «Νέος Δήμος, Νέο Ξεκίνημα!»: Η πάγια άποψή μου είναι ότι το να βρίσκεται ένας φορέας εξουσίας σε δημιουργική επαφή με μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως και οι οικολογικές,  αποτελεί κέρδος και για εκείνον και για την κοινωνία. Η σύνθεση και η συνεργασία για μας είναι ζητούμενο. Θα έχουμε ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας ώστε μαζί να προσπαθήσουμε για την προστασία του περιβάλλοντος του Δήμου μας.

Μαργαρίτης Πατσιαντάς «Δημοτικές Κινήσεις Πολιτών. Δρόμοι Συνεργασίας»: Οι μέχρι σήμερα σχέσεις συνεργασίας όλων μας με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, προφανώς θα συνεχιστούν και αν θα είμαστε η νέα Δημοτική Αρχή θα επεκταθούν.