ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

 

Βέροια 17-9-2009

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Οικολογική Ομάδα Βέροιας, για ακόμη μια φορά θέλει να τονίσει ότι και σ ΄αυτές τις εκλογές, δεν συντάσσεται ούτε και συμμετέχει σε κάποιον εκλογικό συνδυασμό. Ούτε και σ ΄αυτόν των Οικολόγων Πράσινων. Το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον, είναι άρρηκτα  δεμένα στον τόπο μας και τα προβλήματά τους, άρα και η ανάπτυξη, δεν έχει χρώμα.