ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ

Όνειρο θερινής νυκτός και εξαπάτηση των πολιτών, ιδιαίτερα της περιοχής του Νοτίου Πηλίου, αποτελούν οι ανακοινώσεις του Δήμου και της εταιρείας που επιδιώκει επένδυση στο νησάκι του Αλατά, ότι «σύντομα αρχίζουν οι εργασίες» Διότι γνωρίζουν πολύ καλά, αμφότεροι, ότι η υπόθεση εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αν δεν εκδοθεί απόφαση, καμία εργασία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Εκμεταλλευόμενοι την οικονομική κρίση προσπαθούν να καλλιεργήσουν φρούδες ελπίδες στον τοπικό πληθυσμό περί θέσεων εργασίας.

Επί της ουσίας η επένδυση αυτή, όπως και κάποιες άλλες παρόμοιες, δεν είναι επενδύσεις κατασκευής ακριβώς ξενοδοχειακών μονάδων, αλλά κυρίως το λεγόμενο «real astate». Χτίζοντας σε Δημοτική ή Κρατική περιοχή εκμεταλλεύονται την υπεραξία που δημιουργείται για να συσσωρεύσουν κέρδη σε βάρος της κοινωνίας.

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας δεν είναι υπέρ της μηδενικής επένδυσης, αλλά μιας επένδυσης που θα σέβεται το περιβάλλον και θα λαμβάνει υπόψη της τη φέρουσα ικανότητα του νησιού. Γιατί το μόνο αγαθό που έχουν αφήσει πλέον στον τόπο μας, αυτοί που μας πτώχευσαν, είναι το φυσικό περιβάλλον, το οποίο οφείλουμε να το διαφυλάξουμε, «πάσει θυσία».

Το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος με το επιστημονικό κύρος που έχει, διατύπωσε  τεκμηριωμένα, με σχετική γνωμοδότηση, τους λόγους για τους οποίους δεν επιτρέπονται επεμβάσεις σε τόσο μικρά νησιά.

Οι λόγοι για τους οποίους η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας είναι αντίθετη με το «χτίσιμο» του νησιού είναι οι εξής:

Τόσο η Agenda ’21 όσο και η Νομολογία του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν ασχοληθεί με τα μικρά νησιά και τη βιώσιμη διαχείρισή τους. Τα νησιά αυτά θεωρούνται ως ευαίσθητα ή ευπαθή οικοσυστήματα των οποίων επιβάλλεται η αυστηρή περιβαλλοντική προστασία και επιτρέπεται μόνο η ήπια διαχείριση (Δεκλερής 2000, σελ. 517 επ.). Το ειδικότερο καθεστώς των μικρών νησιών έχει αποτελέσει αντικείμενο διεθνών συμβάσεων και διασκέψεων αλλά και ειδικής υπηρεσίας του ΟΤΕ, πράγμα που υποδηλώνει τη σοβαρή σημασία του θέματος αυτού.

1)     Σύμφωνα με μελέτη που ζητήσαμε και συνέταξε το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος, σχετικά με το θέμα αυτό, η κατασκευή της μονάδας αυτής θα οδηγήσει στη βέβαιη καταστροφή του νησιού (σελ. 7). Αναφέρεται επίσης ότι η μίσθωση της νησίδας από την Κοινότητα Τρικερίου είναι άκυρη σελ. 9) γιατί δεν έχει το προς τούτο δικαίωμα.

2)       Από την Ειδική Χωροταξική Μελέτη Πηλίου και Βορείων Σποράδων, που συντάχθηκε το 1987 από το ΥΠΕΧΩΔΕ, προκύπτει ότι το νησί Αλατάς  και τα νησάκια Πιθού (Μικρά) είναι χαρακτηρισμένα ως περιοχές προστασίας της φύσης με πράσινο χαρακτηριστικό χρώμα, όπως λίγες περιοχές του Πηλίου. Αυτό καταδεικνύει και το ιδιαίτερα ευαίσθητο και σημαντικό της περιοχής αυτής.

3)     Κάθε δραστηριότητα και ιδιαίτερα στα νησιά, οφείλει να λαμβάνει υπόψη της τη φέρουσα ικανότητα του χώρου στον οποίο θα αναπτυχθεί (ΔΕΚΛΕΡΗΣ). Είναι δε προφανές ότι ένα τόσο μικρό νησάκι, όπως ο Αλατάς δε μπορεί να δεχτεί μια ξενοδοχειακή μονάδα 900 κλινών και συνολικού εμβαδού κτιριακών εγκαταστάσεων 30.000 περίπου τ.μ., χωρίς να θιγεί η φέρουσα ικανότητά του.

4)     Η επένδυση αυτή είναι αντίθετη με την ήπια τουριστική ανάπτυξη του Πηλίου, που είναι επιλογή των φορέων της περιοχής.

5)     Θα προκύψουν προβλήματα ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις μετακινήσεις των σκαφών τροφοδοσίας και αναψυχής. Ας σημειωθεί ότι ο κόλπος στο σημείο αυτό είναι κλειστός.

6)     Η περιοχή είναι ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, ορατή από πολλά σημεία του Πηλίου και η δραστηριότητα αυτή θα αλλοιώσει το τοπίο.

7)     Η μεγάλη κατανάλωση νερού είναι ασύμβατη με τις δυνατότητες της περιοχής (προβλέπονται ιδιαίτερες πισίνες στα οικήματα υψηλών προδιαγραφών). Η Κοινότητα Τρικερίου είχε δηλώσει ότι αναλαμβάνει την παροχή της ποσότητας αυτής του νερού ενώ κυριολεκτικά διψάει κάθε καλοκαίρι.

Ας πάψει λοιπόν ο Δήμος Νοτίου Πηλίου να «αξιοποιεί» πότε την Πρασούδα και πότε τον Αλατά υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών.