Προς το Νομάρχη Μαγνησίας κ. Απ. Παπατόλια

Κε Νομάρχη,

Λάβαμε πρόσκληση για συμμετοχή σε επιτροπή διαβούλευσης με την ΑΓΕΤ με θέμα την καύση από την ΑΓΕΤ λυματολάσπης.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

1) Σύμφωνα με τη ΜΠΕ της ΑΓΕΤ η καύση στις εγκαταστάσεις γίνεται στους 800ο C και στην καλύτερη περίπτωση δεν ξεπερνάει τους 1.500ο C (κλίνκερ).

2) Εφόσον η ΔΕΥΑΜΒ δέχεται βιομηχανικά λύματα πώς είναι δυνατόν η λυματολάσπη να μην περιέχει βαρέα μέταλλα;

3) Υπάρχει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το θέμα αυτό; Υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους περιβαλλοντικούς όρους;

4) Θεωρούμε ότι πριν η ΝΑΜ καταλήξει σε αποφάσεις, πρέπει να μελετήσει σοβαρά το ζήτημα από όλες τις πλευρές. Θυμίζουμε τη σοβαρότητα με την οποία εξετάστηκε στο παρελθόν το θέμα της καύσης ελαστικών από την ΑΓΕΤ.

Σημειώνουμε πάντως ότι είναι αρκετά προκλητικό η συζήτηση αυτή να γίνεται ενώ τα αιωρούμενα σωματίδια στην πόλη είναι σε μεγάλη έξαρση και χωρίς να ευθύνονται πλέον τα αυτοκίνητα.