Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας

eggrafeite

Δελτία τύπου της ΠΠΜ

Δελτία τύπου της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
μέλος του ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Απαντήσεις υποψηφίων Δημάρχων για το περιβάλλον

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας απηύθυνε προς τους τέσσερις υποψηφίους Δημάρχους Βόλου δώδεκα ερωτήματα, με τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που απασχολούν την περιοχή ευθύνης τους. Απάντησαν οι τρεις υποψήφιοι Δήμαρχοι. Δίνουμε στη δημοσιότητα τις απαντήσεις τους, με τη σειρά που μας τις έστειλαν και καλούμε τους πολίτες να μελετήσουν και να αξιολογήσουν τις θέσεις τους ενόψει των προσεχών εκλογών.

 

1) Γνωρίζετε τα σοβαρά προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης που αντιμετωπίζει ο Βόλος. Πώς σκέφτεστε να τα αντιμετωπίσετε; Με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσετε τις βιομηχανίες που ρυπαίνουν και ιδιαίτερα την ΑΓΕΤ; Ποια μέτρα θα λάβετε για τη ρύπανση στη συνοικία του Παλιού Λιμεναρχείου;

Πάνος Σκοτινιώτης «Δημοκρατική Συμπολιτεία»: Όπως έχουμε κατ' επανάληψη τονίσει, η προστασία, η διαφύλαξη και η ανάδειξη του περιβάλλοντος δεν αποτελεί έναν επιμέρους τομέα του προγράμματός μας, αλλά διαπερνά  κάθε τομέα δράσης. Για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ειδικότερα, προτείνουμε συνδυασμό μέτρων, που περιλαμβάνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έλεγχο  καυστήρων, ενθάρρυνση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων για τον περιορισμό των εκπομπών, αυστηρό έλεγχο των βιομηχανιών που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα.

Πιο συγκεκριμένα, απαιτούμε τη δημιουργία ενιαίου δικτύου των σταθμών μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που λειτουργούν στην περιοχή μας, το οποίο θα περιλαμβάνει: ενιαία βαθμονόμηση των σταθμών, ενιαία επεξεργασία των μετρήσεων, ενιαία έκδοση αποτελεσμάτων. Ζητούμε, επίσης, την επίσπευση των διαδικασιών από πλευράς Περιφέρειας Θεσσαλίας, για τη συγκρότηση της Επιτροπής καθορισμού ορίων επιφυλακής και συναγερμού, όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση. Επιπλέον, προωθούμε τη δημιουργία Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου, ώστε, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, να αναπτυχθεί διαδικτυακό σύστημα πληροφόρησης των πολιτών για την ποιότητα της ατμόσφαιρας, την τρέχουσα και την επόμενη ημέρα, καθώς και για τις συνθήκες θερμικής άνεσης και ψύχους που επικρατούν στην πόλη.

Σε σχέση με το σοβαρό θέμα του Παλαιού Λιμεναρχείου, πιστεύουμε ότι επιβάλλεται η επιβολή αυστηρών περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του λιμανιού και ειδικότερα για τη μεταφορά των χύδην προϊόντων, αξιοποιώντας και την πλούσια διεθνή εμπειρία στο θέμα αυτό,  η διενέργεια εκ μέρους του ΟΛΒ μετρήσεων από διαπιστευμένο φορέα και ο  αυστηρός έλεγχος της τήρησης περιβαλλοντικών όρων και νομοθεσίας. Παράλληλα, πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για απομάκρυνση των επιβαρυντικών δραστηριοτήτων του λιμανιού.

Ζέττα Μακρή «Νέος Δήμος, Νέο Ξεκίνημα!»: Η αέρια ρύπανση αποτελεί αναμφίβολα ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για την περιοχή μας. Σε ό,τι αφορά το ρόλο του Δήμου στην προσπάθεια περιορισμού της, υιοθετούμε πολιτικές καταρχήν για την ανάπτυξη με ενιαίο σχέδιο των υπαρχόντων υποδομών για ασφαλείς μετρήσεις των επιπέδων της αέριας ρύπανσης σε όλες τις περιοχές του Δήμου, την καταγραφή της ρύπανσης σε κάθε περιοχή και την καταγραφή κυρίων πηγών αυτής, προκειμένου να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες και την επιβολή ανακουφιστικών μέτρων. Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνουμε  την άμεση σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής που θα παρακολουθεί τους δείκτες του περιβάλλοντος και θα δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων. Η υπόθεση περιβάλλον δεν μπορεί παρά να επιβάλλει την συνεργασία όλων μας.

Μαργαρίτης Πατσιαντάς «Δημοτικές Κινήσεις Πολιτών. Δρόμοι Συνεργασίας»: Απαιτούνται μέτρα για το δραστικό περιορισμό της αέριας  ρύπανσης με περιορισμούς και ελέγχους όλων όσων μολύνουν. Τα μέχρι στιγμής μέτρα στη βιομηχανία (ΑΓΕΤ, Χαλυβουργία), στο κυκλοφοριακό, στο Λιμάνι κλπ, για τα οποία κάποιοι θριαμβολογούν, αποδείχτηκε ότι ήταν ανεπαρκή, αφού η ρύπανση αυξάνεται! Συνεπώς θα πρέπει να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα που σε περιόδους όξυνσης του φαινόμενου θα φτάνουν μέχρι και στον περιορισμό δραστηριότητας σε πηγές ρύπων. Θεωρούμε ότι η πρόσφατη απόφαση (μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων) της Νομαρχίας για το Λιμάνι -Παλιό Λιμεναρχείο δεν δίνει άμεση λύση και θα πρέπει να τροποποιηθεί ριζικά. Μέχρι να απομακρυνθούν όλες οι ρυπογόνες δραστηριότητες, απαιτείται άμεση και αυστηρή εφαρμογή μέτρων όπως η συσκευασία φορτίων κλπ.

 

2) Ο Βόλος πίνει το ποιοτικά χειρότερο και ακριβότερο νερό. Επίσης τα νερά σε όλη την έκταση του νέου Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και περιοχών του Πηλίου, αποδεδειγμένα έχουν προβλήματα ποιότητας. Ποιά μέτρα θα λάβετε για την εξυγίανση της ΔΕΥΑΜΒ των σκανδάλων και της σπατάλης; Ποια θα είναι η πολιτική σας στην προστασία των νερών στα όρια του νέου Δήμου;

Πάνος Σκοτινιώτης «Δημοκρατική Συμπολιτεία»: Παρακάμπτω κάποιους χαρακτηρισμούς που κάνετε, γιατί θέλω να μείνω στην ουσία. Βασική μας προτεραιότητα σε σχέση με τη ΔΕΥΑΜΒ  αποτελεί η διασφάλιση της αξιοπιστίας, του δημόσιου χαρακτήρα και του κοινωνικού ρόλου της επιχείρησης. Στοχεύουμε στην εφαρμογή ολοκληρωμένης υδατικής πολιτικής, που αφορά ολόκληρη τη λεκάνη διαχείρισης του νέου Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζουμε την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, ώστε να εξασφαλιστεί καλή ποιότητα νερού, κάλυψη των αναγκών σε ύδρευση και άρδευση, σε όλους τους οικισμούς, όλο το 24-ωρο και όλο το χρόνο, αλλά και μείωση των απωλειών. Προωθούμε, επίσης, την εφαρμογή προγραμμάτων εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης του νερού.

Σε σχέση με την τιμολογιακή πολιτική, προτεραιότητά μας είναι να υπάρξει ελάφρυνση του τιμολογίου στους μικρούς καταναλωτές και στους κοινωνικά αδύνατους. Προωθούμε, έτσι, την καθιέρωση μειωμένου τιμολογίου για τους μακροχρόνια ανέργους και τη διεύρυνση των ελαφρύνσεων σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού (ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κλπ.).
Όπως, επίσης, την  κατάργηση της ελάχιστης κατανάλωσης και αντ' αυτής την καθιέρωση ως παγίου κάποιου χρηματικού ποσού, το οποίο θα προσδιοριστεί στο κατώτερο δυνατό επίπεδο, καθώς και πρόβλεψη για περισσότερες κλίμακες, ώστε να γίνει δικαιότερη η τιμολόγηση του νερού, ανάλογα με την κατανάλωση. Είναι αυτονόητο ότι η τιμολογιακή μας πολιτική δεν μπορεί να αγνοήσει τις τοπικές ιδιαιτερότητες του κάθε συνενούμενου Δήμου.

Ζέττα Μακρή «Νέος Δήμος, Νέο Ξεκίνημα!»: Το ότι ο Βόλος πίνει το χειρότερο και ακριβότερο νερό θα μου επιτρέψετε να μην το προσυπογράψω. Σίγουρα όμως υπάρχουν προβλήματα. Δεσμευόμαστε κατηγορηματικά ότι στις προτεραιότητές μας είναι η αντικατάσταση των σωληνώσεων που αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια υγεία, ο έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού, η εξασφάλιση νερού για τις ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης όλων των περιοχών του Δήμου, η αξιοποίηση όλων των νέων πηγών υδροδότησης, ο άμεσος σχεδιασμός, μελέτη και ανάπτυξη έργων ορεινής υδρονομίας (από Διμήνι μέχρι Άγιο Βλάσιο) τόσο για την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων όσο και για τη δημιουργία αποθηκών νερού άμεσης χρήσης. Κάνουμε επίσης λόγο για οριστικό τέλος στη λειψυδρία που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας, κατά τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες και εξαγγέλλουμε   σημαντική μείωση των τελών για την ΔΕΥΑΜΒ σε ανέργους με κάρτα ανεργίας, σε άτομα που ζουν με εισόδημα που τους κατατάσσει κάτω από το όριο της φτώχειας, σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες και σε διαπιστωμένα ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, καθώς και επιβράβευση των καταναλωτών που κάνουν λογική χρήση με εκπτώσεις στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΜΒ και έλεγχο των υπερκοστολογημένων λογαριασμών νερού και εκλογίκευση αυτών. Τέλος σε ό,τι αφορά τα «σκάνδαλα» θέλω να είμαι ξεκάθαρη: η απόλυτη διαφάνεια στα οικονομικά της ΔΕΥΑΜΒ αλλά και όλων των δημοτικών οργανισμών για μας αποτελεί δέσμευση.

Μαργαρίτης Πατσιαντάς «Δημοτικές Κινήσεις Πολιτών. Δρόμοι Συνεργασίας»: Απαιτείται εξυγίανση της ΔΕΥΑΒ, επανεξέταση των τιμολογίων και ριζική βελτίωση των υπηρεσιών της. Σήμερα το ακριβό νερό με το οποίο υδρεύεται το μεγαλύτερο μέρος του Δήμου είναι αμφιλεγόμενης ποιότητας. Άμεσα να γίνουν τα απαραίτητα έργα ώστε να μην χάνεται - σπαταλιέται το πηγαίο νερό. Εκφράζουμε επιφυλάξεις για το αν είναι δυνατή η εκτεταμένη ύδρευση από γεωτρήσεις της περιοχής Κάρλας, λόγω της μόλυνσης από φυτοφάρμακα. Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση των υδάτων κάθε περιοχής θα γίνει με διαφάνεια και διάλογο με τους κατοίκους. Εφόσον δεν επαρκεί το ποιοτικό νερό, μπορούν να εφαρμοστούν μέτρα διαχωρισμού του ποιοτικού νερού για την ύδρευση και να χρησιμοποιείται νερό  κατώτερης ποιότητας για πλύσιμο δρόμων - άρδευση κλπ.

 

3) Το κυκλοφοριακό πρόβλημα συνεχώς οξύνεται. Οι ποδηλατόδρομοι δυσφημίστηκαν και το παράνομο παρκάρισμα οργιάζει. Οι αστικές συγκοινωνίες είναι ανεπαρκείς και πραγματοποιούνται κυρίως με σαράβαλα λεωφορεία. Εσείς πώς θα αντιμετωπίσετε τα προβλήματα αυτά;

Πάνος Σκοτινιώτης «Δημοκρατική Συμπολιτεία»: Κεντρική ιδέα του προγράμματός μας για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού,  είναι η αποθάρρυνση της χρήσης των ιδιωτικών αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης. Επιδιώκουμε η πόλη και τα χωριά να είναι εύκολα προσβάσιμα με δημόσια μέσα μεταφοράς, όπως και να είναι φιλικά προς τον πεζό, τον ποδηλάτη και τον συμπολίτη μας με κινητικά προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζουμε τη  σύνδεση των χώρων στάθμευσης με τα αστικά λεωφορεία, αφού αξιολογηθούν οι μέχρι σήμερα επιλογές και αποτελέσματα, την ηλεκτρονική διασύνδεση των χώρων  στάθμευσης, ώστε να υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση των πολιτών και  τη δημιουργία συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων. Σε σχέση με τους ποδηλατόδρομους, απαιτείται η αναδιάταξη, αποκατάσταση και επέκταση του δικτύου τους, με στόχο να είναι λειτουργικοί, ασφαλείς και φιλικοί προς τους χρήστες. Για την ενθάρρυνση της χρήσης του ποδηλάτου προγραμματίζουμε επίσης τη δημιουργία θέσεων ασφαλούς στάθμευσής τους, σε επιλεγμένα σημεία της πόλης (δημόσια κτίρια, παραλία, σχολεία, Πανεπιστήμιο κλπ.), με καλαίσθητες κατασκευές, κατά τα πρότυπα πολλών ευρωπαϊκών πόλεων.

Ζέττα Μακρή «Νέος Δήμος, Νέο Ξεκίνημα!»: Η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος χρειάζεται εντελώς καινούργιο πνεύμα. Δεν είναι ανάγκη να είναι κανείς συγκοινωνιολόγος για να αντιληφθεί ότι οι αποφάσεις που κατά καιρούς έχουν ληφθεί δεν συνέβαλαν αποτελεσματικά στην επίλυσή του. Εμείς πιστεύουμε ότι οφείλουμε να διευκολύνουμε την καθημερινότητα του πολίτη και θα το κάνουμε δρομολογώντας τη δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης των αυτοκινήτων με σκοπό την αποσυμφόρηση του κέντρου, τον επανασχεδιασμό των ποδηλατόδρομων, με βάση τις τοπικές ανάγκες και την ασφάλεια για τους ποδηλάτες και την πρόνοια για ασφαλείς χώρους στάθμευσης των ποδηλάτων. Θέλουμε την αναδιάρθρωση των αστικών συγκοινωνιών με αναβάθμιση του στόλου από οχήματα φιλικότερα στο περιβάλλον (αερίου, ηλεκτρικά, κ.λ.π.), με πύκνωση των γραμμών - δρομολογίων και με την ουσιαστική υποστήριξή τους, ώστε να περιορισθεί η κίνηση των ΙΧ στα κεντρικά σημεία του πολεοδομικού συγκροτήματος. Θα επιδιώξουμε την  κάλυψη  με δίκαιη και ισόρροπη αστική συγκοινωνία όλων των οικισμών που εντάσσονται στο Δήμο Βόλου με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ για τον περιορισμό της κίνησης αγροτικών οχημάτων ως μεταφορικών μέσων και για την εξυπηρέτηση των πολιτών.  Ομπρέλα σε όλες μας τις δράσεις θα αποτελέσει η Γενική Διεύθυνση Κυκλοφορίας που δημιουργούμε.

Μαργαρίτης Πατσιαντάς «Δημοτικές Κινήσεις Πολιτών. Δρόμοι Συνεργασίας»: Είναι απαραίτητος ο επανασχεδιασμός των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για όλο τον ενιαίο Δήμο,  με έμφαση στα μέσα μαζικής συγκοινωνίας, με έμμεση ή άμεση συμμετοχή του Δήμου. Τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας πρέπει να πυκνώσουν και να επεκταθούν τα δρομολόγια τους ως προς τις ώρες λειτουργίας και τη διαδρομή, να βοηθηθεί η κίνηση τους, να καθιερωθεί φτηνό εισιτήριο. Με ένα τέτοιο συνδυασμό μελετημένων μέτρων μπορούν οι κάτοικοι να μην χρησιμοποιούν τα ΙΧ, με τα οποία ήδη σήμερα (και στο μέλλον όλο και χειρότερα)  παρκάρουμε και κινούμαστε, μολύνοντας το περιβάλλον, χάνοντας χρήματα και χρόνο. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να εγκαταλειφθούν τα σχέδια για άλλα  πάρκινγκ κάτω από τις πλατείες του κέντρου, με τα οποία δεν αποθαρρύνεται η κίνηση των ΙΧ, κερδίζουν ορισμένοι αλλά όχι ο Δήμος και πληρώνουν πανάκριβα οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης. Ναί σε νέους ποδηλατόδρομους που πρέπει να κατασκευαστούν με ιδιαίτερους κανόνες αισθητικής και με υλικά οικολογικά - φιλικά στο περιβάλλον. Όχι στους σημερινούς απαράδεκτους «ποδηλατόδρομους» του Βόλου.

4) Τα περισσότερα πεζοδρόμια και οι πεζόδρομοι στο κέντρο της πόλης, και όχι μόνο, καταλαμβάνονται από καφετέριες, τσιπουράδικα και άλλες συναφείς δραστηριότητες, ενώ πολλά από αυτά περικλείονται από πλαστικές περιφράξεις, απολύτως αντιαισθητικές. Συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι η δυσκολία στη μετακίνηση των πεζών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των μητέρων με καροτσάκια, η κατάληψη δημόσιου χώρου και η προσβολή της αισθητικής της πόλης. Ποια μέτρα θα λάβετε αν εκλεγείτε;

Πάνος Σκοτινιώτης «Δημοκρατική Συμπολιτεία»: Ήδη έχω απαντήσει  ότι  θέλουμε μια πόλη φιλική προς τον πεζό, τον ποδηλάτη,  τον συμπολίτη μας με κινητικά προβλήματα, τη μητέρα (γιατί όχι και τον πατέρα;)  με το καροτσάκι. Θα κινηθούμε συνεπώς με αυτό το κριτήριο και φυσικά με το κριτήριο της νομιμότητας. Στο πρόγραμμά μας διατυπώνουμε, επιπλέον, συγκεκριμένες προτάσεις για τη συντήρηση των πεζοδρομίων, τη θέσπιση κανόνων για την κατασκευή των πλακοστρώσεων και την απομάκρυνση παράνομων κατασκευών, ταμπελών, διαφημίσεων και εμποδίων που κατακερματίζουν τον δημόσιο χώρο.

Ζέττα Μακρή «Νέος Δήμος, Νέο Ξεκίνημα!»: Ο ενιαίος σχεδιασμός για τα πεζοδρόμια ώστε να διασφαλισθεί η ασφάλεια των πεζών και η αισθητική της πόλης είναι το πρώτο μέλημά μας. Βάζουμε τέλος στην αναρχία που επικρατεί με πεζοδρόμια πλατιά, ικανά να φιλοξενήσουν όλες τις κατηγορίες των πεζών, τα οποία θα διαθέτουν ράμπες ώστε να είναι προσβάσιμα από όσους τις χρειάζονται [π.χ. άτομα με ειδικές ανάγκες, μητέρες με καροτσάκια] και θα έχουν εναρμονισμένη αισθητική με κεντρικό σχεδιασμό.  Η συμβολή  της δημοτικής αστυνομίας θα είναι καθοριστική αφού θα λάβει νέες κατευθύνσεις και θα ενστερνιστεί τις νέες προτεραιότητες του δήμου. Επιπλέον θα αποκατασταθεί το δίκτυο δρόμων για τους τυφλούς και θα επεκταθεί σε όλα τα πεζοδρόμια. Όλα τα φανάρια της πόλης θα γίνουν και ηχητικά. Η πόλη θα γίνει υπόδειγμα εύρυθμης λειτουργίας.

Μαργαρίτης Πατσιαντάς «Δημοτικές Κινήσεις Πολιτών. Δρόμοι Συνεργασίας»: Πρέπει να περιφρουρηθεί ο δημόσιος χώρος ώστε να γίνει λειτουργικός, για όλες τις ομάδες του πληθυσμού να υπάρξουν κανόνες και να εφαρμοστούν από όλους. Πεζόδρομοι - ποδηλατόδρομοι σε όλο το Δήμο, με προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των σχολείων. Απελευθέρωση των πεζοδρομίων από εμπόδια (μεταξύ των οποίων αυτοκίνητα) ώστε να κινούνται ελεύθερα πεζοί και καροτσάκια.

 

5) Ο Περιφερειακός κατασκευάστηκε με λάθος τρόπο, με μεγάλη καθυστέρηση και δεν έχει ουσιαστικά τεθεί σε λειτουργία. Τι θα κάνετε για την ολοκλήρωση αυτού του έργου, το οποίο μάλιστα χρειάζεται και ανισόπεδες διαβάσεις;

Πάνος Σκοτινιώτης «Δημοκρατική Συμπολιτεία»: Η ολοκλήρωση του Περιφερειακού αποτελεί προτεραιότητα για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού. Θα τη διεκδικήσουμε λοιπόν με σθένος και μαχητικότητα. Είναι αναγκαίο επίσης να σχεδιαστούν και κάποιοι ανισόπεδοι κόμβοι, πρώτα και κύρια στη διασταύρωση με Ιωλκού, όπως και να τοποθετηθούν ηχοπετάσματα.

Ζέττα Μακρή «Νέος Δήμος, Νέο Ξεκίνημα!»: Έχουμε αποφασίσει να εξαντλήσουμε τα περιθώρια πίεσης στην κεντρική εξουσία - και πιστέψτε με μπορούμε να το κάνουμε αφού δεν είμαστε ούτε «οι εκλεκτοί» της ούτε φερέφωνά της -  για ολοκλήρωση του περιφερειακού δρόμου. Επιβάλλεται η άμεση ολοκλήρωση του Περιφερειακού δρόμου για να γίνει λειτουργικός, με επίσης άμεση μελέτη και κατασκευή δύο ανισόπεδων κόμβων στην Ιωλκού και στην Φυτόκου. Επίσης αναγκαία κρίνεται η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στις κατοικημένες περιοχές και η ανάπτυξη πρασίνου παράλληλα με τον δρόμο για να μειωθούν οι επιπτώσεις από την ρύπανση που θα προκληθεί.

Μαργαρίτης Πατσιαντάς «Δημοτικές Κινήσεις Πολιτών. Δρόμοι Συνεργασίας»: Είναι γεγονός ότι ο περιφερειακός θυμίζει το γεφύρι της Άρτας. Οι Κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται, όπως και οι εργολάβοι και ο δρόμος δεν ολοκληρώνεται. Απαιτείται ολοκλήρωση, επέκταση και βελτίωση του περιφερειακού με τους απαραίτητους ανισόπεδους κόμβους, ηχοπετάσματα, δενδροφυτεύσεις κλπ.

 

6) Με την επέκταση των ορίων του Δήμου Βόλου εντάσσονται και μη αστικές περιοχές στο νέο Δήμο. Επομένως προκύπτει έντονα ο κίνδυνος να συνεχιστεί η αθλιότητα που έχει ενσκήψει στο Πήλιο με τις «οριζόντιες πολυκατοικίες», οι οποίες προσβάλουν την αισθητική, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τον τουρισμό της περιοχής μας. Ποια μέτρα θα λάβετε για το πρόβλημα αυτό;

Πάνος Σκοτινιώτης «Δημοκρατική Συμπολιτεία»: Θα αξιοποιήσουμε την πολύ αξιόλογη εργασία που έχει γίνει στη Νομαρχία για το θέμα αυτό και θα απαιτήσουμε την τροποποίηση του Π.Δ. Πηλίου, ώστε να εκλείψει η απαράδεκτη, όντως, εικόνα των «οριζόντιων πολυκατοικιών». Σε θέματα που αφορούν όχι μόνο το φυσικό, αλλά και το δομημένο περιβάλλον, ειδικά στο Πήλιο, θα είμαστε απόλυτοι.

Ζέττα Μακρή «Νέος Δήμος, Νέο Ξεκίνημα!»: Καταρχήν το συγκεκριμένο ζήτημα άπτεται του νέου διατάγματος που επανακαθορίζει τους όρους δόμησης Πηλίου από το αρμόδιο υπουργείο για το οποίο έχουν γίνει σχετικές εισηγήσεις από το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας και Υπηρεσίες της Νομαρχίας. Η δική μας θέση είναι να περιορισθεί ο όγκος των κτιρίων και να μεγαλώσουν οι αποστάσεις ανάμεσα στις οικοδομές αλλά και στα όρια των οικοπέδων ώστε να μην δημιουργούνται οι «οριζόντιες πολυκατοικίες». Με δέσμευση ότι οι αρμόδιες αρχιτεκτονικές επιτροπές θα διαφυλάξουν την τήρηση της νομιμότητας που απαιτείται και της αισθητικής που επιβάλλεται στη δεδομένη δόμηση, ο Δήμος Βόλου, εφόσον εκλεγώ δήμαρχος, θα διαφυλάξει το περιβάλλον την αισθητική και τον πολιτισμό στις νέες περιοχές που θα ενταχθούν στα όριά του.

Μαργαρίτης Πατσιαντάς «Δημοτικές Κινήσεις Πολιτών. Δρόμοι Συνεργασίας»: Ολοκληρωμένος σχεδιασμός χρήσεων γης-ζωνών δραστηριοτήτων. Πλήρης, ουσιαστικός διάλογος και οριστικές αποφάσεις της πόλης για το Ρυθμιστικό και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και όλες τις σχετικές ρυθμίσεις. Προστασία της ιδιαίτερης ταυτότητας - περιβάλλοντος όλων των οικισμών - χωριών. Όχι στις «οριζόντιες πολυκατοικίες» στο Πήλιο. Ανάδειξη και διάσωση του οικισμού "Παλιούρι" με ειδικούς όρους δόμησης - προστασίας.

 

7) Στα κέντρα των πόλεων του νέου Δήμου Βόλου λείπει το πράσινο και τα ψηλά δέντρα σιγά-σιγά καταστρέφονται. Οι αυλές των σχολείων είναι τσιμεντοποιημένες. Ποια θα είναι η πολιτική σας στο θέμα αυτό;

Πάνος Σκοτινιώτης «Δημοκρατική Συμπολιτεία»: Στο πρόγραμμά μας περιλαμβάνουμε την αξιοποίηση προγραμμάτων (life, εξοικονομώ, κλπ.) για τη δημιουργία "πράσινων στεγών" σε σχολεία και δημοτικά κτίρια, όπως και την ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για αντίστοιχες δράσεις σε κατοικίες, ξενοδοχεία, κλπ. Ακόμη, την ανασύνταξη των προαυλίων των σχολείων και τη δημιουργία θεματικών κήπων (εδώδιμοι κήποι, κήποι με αρωματικά φυτά, κλπ.) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και το ΚΕΤΕΑΘ, καθώς επίσης την αύξηση του πρασίνου σε ελεύθερους δημοτικούς χώρους κατά 20% και παράλληλα, τη συμπλήρωση - ενίσχυση της δενδροφύτευσης στους δρόμους.

Ζέττα Μακρή «Νέος Δήμος, Νέο Ξεκίνημα!»: Σύνθημά μας είναι σαφέστατα «περισσότερο πράσινο».  Χειροπιαστή απόδειξη ότι ο συνδυασμός μας αντί να τυπώσει πρόγραμμα θα κάνει  δεντροφύτευση. Δεσμευόμαστε για την ενίσχυση και την ανάδειξη των υπαρχόντων πράσινων χώρων, για δημιουργία νέων χώρων πρασίνου σε όλες τις περιοχές του Δήμου, την ενίσχυση του αριθμού των δέντρων στους δρόμους, την υλοποίηση προγράμματος εντατικής δενδροφύτευσης αστικών και περιαστικών χώρων, την προστασία του περιαστικού πρασίνου και των δασών. Σχεδιάζουμε την δημιουργία μιας μόνιμης ανθαγοράς στο Πεδίο του Άρεως και την καθιέρωση ετήσιας γιορτής των Ανθεστηρίων . Το πράσινο δεν αποτελεί για μας πολυτέλεια ή αισθητική. Είναι ζωτικό όργανο της πόλης και ως τέτοιο θα το αντιμετωπίσουμε.

Μαργαρίτης Πατσιαντάς «Δημοτικές Κινήσεις Πολιτών. Δρόμοι Συνεργασίας»: Προστασία και επέκταση των ελεύθερων χώρων και του πρασίνου. Ανάδειξη χειμάρρων και σύνδεση του προαστιακού με το αστικό πράσινο και τις  παραλίες.  Δεντροφυτεύονται και προστατεύονται όλοι οι σχολικοί χώροι όπως και όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι από προσωπικό του Δήμου και από εθελοντές της γειτονιάς, με την ευθύνη του Δήμου.

 

8) Η καθαριότητα της πόλης είναι σε άσχημη κατάσταση, ενώ η ανακύκλωση καρκινοβατεί. Με ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα αλλάξετε την εικόνα αυτή;

Πάνος Σκοτινιώτης «Δημοκρατική Συμπολιτεία»: Υπάρχει πράγματι μια εύλογη αξίωση της κοινωνίας να ξαναδεί ο Δήμος τις εν πολλοίς παραμελημένες παραδοσιακές αρμοδιότητές του, πρώτα και κύρια την καθαριότητα και το νερό. Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων που θα εφαρμόσουμε, περιλαμβάνει την ανανέωση του στόλου με οικολογικά αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας και τη διαχείρισή του με ηλεκτρονικά μέσα τηλεματικής. Τη διαχείριση των απορριμμάτων με σύγχρονες και οικολογικές μεθόδους, αφού είμαστε αντίθετοι σε κάθε είδους καύση. Τη βελτίωση και επέκταση του συστήματος ανακύκλωσης σε ολόκληρο το Δήμο. Την προώθηση συστημάτων ανακύκλωσης σε νέα υλικά: ελαστικά, ορυκτέλαια, οχήματα, μπάζα και άλλα αδρανή υλικά, μπαταρίες, συσκευές και ηλεκτρικά - ηλεκτρονικά είδη. Την προώθηση πιλοτικών εφαρμογών κομποστοποίησης των οργανικών απορριμμάτων, στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE. Τη δραστική αντιμετώπιση του προβλήματος των παράνομων διάσπαρτων χωματερών. Τη δημιουργία, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, οργανωμένου χώρου εναπόθεσης αδρανών υλικών (υλικά κατεδαφίσεων, μπάζα), για την προστασία των ρεμάτων και την αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

Ζέττα Μακρή «Νέος Δήμος, Νέο Ξεκίνημα!»: Πέρα από την αυτονόητη αναγκαιότητά της, η καθαριότητα της πόλης αποτελεί δείγμα πολιτισμού. Με ευθύνη και επίγνωση του πόσο σημαντικό είναι για τον πολίτη να ζει ο ίδιος και τα παιδιά του σε μια καθαρή πόλη έχουμε εξαγγείλει άμεση αντιμετώπιση της έλλειψης προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας, αγορά νέων οικολογικών απορριμματοφόρων, αξιοποίηση της δημοτικής αστυνομίας στην εποπτεία της τήρησης των κανόνων καθαριότητας, ώστε να αποτραπεί η εναπόθεση μπαζών στους κοινόχρηστους χώρους και η απόρριψη επικίνδυνων απορριμμάτων στους κάδους, τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε όλες τις περιοχές του Δήμου, σύγχρονο κανονισμό καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος, χρήση εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης των απορριμμάτων, συστηματική περισυλλογή και απομάκρυνση σκουπιδιών που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, άλση και κοινόχρηστους χώρους , άμεση λήψη εκτάκτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης λόγω καιρικών συνθηκών.

Μαργαρίτης Πατσιαντάς «Δημοτικές Κινήσεις Πολιτών. Δρόμοι Συνεργασίας»: Η καθαριότητα της πόλης, που πράγματι είναι σε τραγικό σημείο σε όλο το νέο Δήμο Βόλου, δεν θα πραγματοποιηθεί μόνο με την ενεργοποίηση των μηχανισμών συλλογής των απορριμμάτων και ανακύκλωσης των υλικών, αλλά με τη συνεχή και συστηματική προτροπή και ενημέρωση των πολιτών για την αξία της καθαριότητας ως στοιχείο του πολιτισμού μας και βελτιωτικό του τουρισμού της περιοχής μας. Η συστηματική όμως καθαριότητα πρέπει να επεκταθεί και στις συνοικίες του Βόλου και στις νέες αστικές περιοχές που εντάχθηκαν σε αυτόν. Η ανακύκλωση θα επεκταθεί και σε νέα υλικά με απόλυτο σεβασμό στην επιτυχημένη προσπάθεια των πολιτών στην ανακύκλωση που σήμερα δεν υπάρχει αντίστοιχη ανταπόκριση από τους Δήμους. Με τον τρόπο αυτό θα πετύχουμε και τη μείωση των απορριμμάτων για τα οποία θα υπάρξει οικολογική διαχείριση. Τίποτε όμως από αυτά δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη βοήθεια των ίδιων των πολιτών, στους οποίους βασίζεται η πολιτική μας.

 

9) Ο Παγασητικός χρειάζεται προστασία, όπως και ο ιχθυοπληθυσμός του. Το ίδιο και η Κάρλα. Οι δεξαμενές καυσίμων και τα πεπαλαιωμένα πλοία αποτελούν διαρκή κίνδυνο για τον Παγασητικό. Τι θα πράξετε για όλα αυτά;

Πάνος Σκοτινιώτης «Δημοκρατική Συμπολιτεία»: Είναι ίσως περιττό, μετά τα όσα  έχουμε  αναφέρει πιο πάνω, να υπογραμμίσουμε ότι τον Παγασητικό πρέπει να τον διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού. Άλλωστε ειδικά για τον Παγασητικό,  αλλά και την Κάρλα, υπερηφανευόμαστε να λέμε ότι διαθέτουμε ένα πλούσιο «βιογραφικό» από τη θητεία μας στη Νομαρχία. Σημειώστε ότι σχεδιάζουμε, συνεχίζοντας τις προσπάθειες της ΝΑΜ, τη δημιουργία δικτύου σταθμών μέτρησης της ποιότητας των νερών του Κόλπου, στο παραθαλάσσιο μέτωπο του ενιαίου Δήμου.

Ζέττα Μακρή «Νέος Δήμος, Νέο Ξεκίνημα!»: Ο Παγασητικός είναι ένας κόλπος που συνδέεται άρρηκτα και ποικιλοτρόπως με την ζωή της πόλης του Βόλου. Η δημιουργία Διεύθυνσης Προστασίας και Ανάπτυξής του είναι μία επιλογή μας που με στοχευμένες δράσεις και επιστημονική κατάρτιση των στελεχών της θα συμβάλλει καταλυτικά στην προστασία του. Μεταξύ άλλων σχεδιάζουμε την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού και στις περιοχές που τώρα θα ενταχθούν στον Δήμο Βόλου και προωθούμε την συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που έχει ασχοληθεί επισταμένως με έρευνες και μελέτες με το θέμα.

Μαργαρίτης Πατσιαντάς «Δημοτικές Κινήσεις Πολιτών. Δρόμοι Συνεργασίας»: Η αξία του Παγασητικού στην οικονομική ζωή της περιοχής μας είναι γνωστή και προφανής, όπως και η ανάγκη προστασίας του. Ελεύθερες, καθαρές και φροντισμένες παραλίες με τις αναγκαίες αναπλάσεις. Χαρακτηρισμός του Παγασητικού ως «ευαίσθητου αποδέκτη» λυμάτων. Θα απαιτήσουμε τη διακίνηση υλικών και καυσίμων με πλοία ασφαλή ώστε να αποφύγουμε τυχόν ατύχημα στη θάλασσά μας. Είμαστε υπέρ της απομάκρυνσης των δεξαμενών καυσίμων από το ευαίσθητο οικοσύστημα του Παγασητικού. Θα εκπονήσουμε, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μελέτη για την προστασία του ιχθυοπληθυσμού του Παγασητικού, αξιοποιώντας και Ευρωπαϊκά προγράμματα.

 

10) Η ποιότητα ζωής της πόλης είναι η χείριστη. Λακκούβες παντού, οι παιδικές χαρές αφρόντιστες, τα πάρκα και οι πλατείες λίγες και επίσης αφρόντιστες. Πώς θα βελτιώσετε αυτή την κατάσταση; Το μοναδικό μεγάλο πάρκο της πόλης, το Πάρκο Αναύρου κινδυνεύει να παραδοθεί στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ποιά θα είναι οι πολιτική σας σε αυτά τα ζητήματα;

Πάνος Σκοτινιώτης «Δημοκρατική Συμπολιτεία»: Στον τομέα αυτό διατυπώνουμε ριζοσπαστικές προτάσεις, που κατατείνουν στο να αλλάξουμε συνολικά τη φιλοσοφία οργάνωσης της πόλης, με ενδυνάμωση των δράσεων για την εξυπηρέτηση των πεζών, των ατόμων με κινητικές δυσκολίες, των ηλικιωμένων και των μικρών παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό, η προστασία και αναβάθμιση του δημοσίου χώρου και ειδικά του εκτεταμένου παραλιακού μετώπου του νέου Δήμου αποτελεί βασική επιλογή μας. Η σαφής αυτή θέση μας προφανώς και ισχύει και για το Πάρκο Αναύρου, ο κοινόχρηστος και κοινωφελής χαρακτήρας του οποίου θα διασφαλιστεί πλήρως.  Ως προς το ΞΕΝΙΑ, θέλω να υπογραμμίσω ότι υπήρξε η πιο σημαντική επένδυση των τελευταίων χρόνων στην πόλη μας, και μάλιστα σε ακίνητο που ιδιοκτησιακά ανήκει στο Δήμο. Η δραστική αναβάθμιση του ΞΕΝΙΑ  έχει συμβάλει και συμβάλλει καθοριστικά  στο στόχο μας να γίνει ο Βόλος πόλη-προορισμός. Ας μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός αποτελεί την πιο δυναμική προοπτική για την ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας.  Λογική συνέπεια ωστόσο των όσων προανέφερα, είναι ότι δεν θα συνηγορήσουμε στο να  υπάρξει επιπλέον δόμηση στην περιοχή και συνεπώς, δεν θα προωθήσουμε  σχετικές πολεοδομικές ρυθμίσεις.

Ζέττα Μακρή «Νέος Δήμος, Νέο Ξεκίνημα!»: Η εικόνα της πόλης δεν είναι αυτή που θα θέλαμε  ούτε αυτή που της αξίζει. Η αλλαγή της εικόνας είναι ευτυχώς κάτι που δεν χρειάζεται μεγάλα έξοδα, αλλά διαφορετικά πρότυπα. Αυτά τα πρότυπα είναι που θα φέρουμε στο προσκήνιο.

Στο πρόγραμμά μας κάνουμε λόγο για  ειδική μέριμνα ώστε να διατηρούνται καθαρά αγάλματα και ιστορικά μνημεία, για προστασία και καθαριότητα του αστικού εξοπλισμού [παγκάκια, κάγκελα, στάσεις λεωφορείων], εξωραϊσμό προσόψεων κτιρίων, αναπλάσεις και βελτιώσεις στα κοιμητήρια του νέου Δήμου, ανάδειξη  και φωτισμό των ιστορικών κτιρίων .Η αίσθηση της εγκατάλειψης και της μιζέριας είναι ζωτική ανάγκη να γίνουν παρελθόν. Οι μέρες που περνάμε είναι εξαιρετικά δύσκολες, και μια σύγχρονη πόλη αν μη τι άλλο οφείλει να έχει μια εικόνα ευχάριστη, ανακουφιστική, φιλική προς τον δημότη. Όσο για το Πάρκο του Αναύρου, δεν κινδυνεύει να παραδοθεί στα επιχειρηματικά συμφέροντα, όσο οι πολίτες είναι ενεργοί και ο δήμος συντονισμένος μαζί τους.

Μαργαρίτης Πατσιαντάς «Δημοτικές Κινήσεις Πολιτών. Δρόμοι Συνεργασίας»: Όχι στην καταπάτηση του πάρκου Αναύρου, γενικότερα του παραλιακού μετώπου  και του χώρου γύρω από το «Πανθεσσαλικό». Μικρά πάρκα με παιδικές χαρές, μπασκέτες κλπ  σε όλες τις γειτονιές, με φτηνά έργα των δημοτικών υπηρεσιών και την εθελοντική προσφορά κατοίκων (π.χ. δενδροφυτεύσεις). Όχι στην εγκατάσταση της «Πυροσβεστικής» στο οικόπεδο της «Χιλιαδούς» και αξιοποίηση του για την γειτονιά. Η «Πυροσβεστική» σε άλλο, κατάλληλο χώρο). Παρατηρητήριο ελεύθερων - κοινόχρηστων χώρων και συνεργασία με τα κίνημα πολιτών για την υπεράσπιση και ανάδειξη τους.

 

11) Νομίζετε ότι με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν μπορεί να πραγματοποιηθούν οι Μεσογειακοί Αγώνες;

Πάνος Σκοτινιώτης «Δημοκρατική Συμπολιτεία»: Τα χρονικά περιθώρια πλέον είναι ασφυκτικά. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε να μη χαθεί αυτό το σημαντικό αθλητικό γεγονός, στο οποίο  η  τοπική κοινωνία είχε επενδύσει τόσο μεγάλες προσδοκίες. Με δεδομένη την καθυστέρηση και τις περικοπές στον προϋπολογισμό, η προσπάθειά μας επικεντρώνεται στην υλοποίηση των  έργων τεχνικής και αθλητικής υποδομής, που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο φάκελο των Αγώνων, ώστε να μείνει στην περιοχή η μεγαλύτερη δυνατή κληρονομιά.  Στο πλαίσιο αυτό, πρώτα και κύρια διεκδικούμε την κατασκευή του Μεσογειακού Χωριού στη Ν. Ιωνία, με οικολογικές προδιαγραφές. Κατά τα λοιπά,  στηρίζουμε την Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων, ώστε να δημιουργήσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη διοργάνωσή των Αγώνων. Διεκδικούμε, επίσης,  την χρηματοδότηση του Προγράμματος Πολιτιστικής «Μεσογειάδας», με στόχο να αξιοποιήσουμε τις κοινές πολιτιστικές καταβολές των Μεσογειακών λαών ως εφαλτήριο πολιτιστικών ανταλλαγών, ώστε να αναδειχθούν τα ιδεώδη της ειρήνης, της φιλίας και της κατανόησης ανάμεσα στους λαούς.

Ζέττα Μακρή «Νέος Δήμος, Νέο Ξεκίνημα!»: Σαφώς καταγράφεται καθυστέρηση στην προετοιμασία των έργων για τους Μεσογειακούς Αγώνες του 2013, η οποία αποτελεί και αυτή απόρροια της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα αλλά και των αυστηρών περικοπών που επιβάλλει η κυβέρνηση. Ωστόσο επειδή οι αγώνες αυτοί αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για την ανάπτυξη της περιοχής μας εκτός από το αθλητικό ιδεώδες που προωθούν,  είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε ως νέα δημοτική αρχή,  με όλες μας τις δυνάμεις στο να διαμορφωθούν άριστες συνθήκες για την διεξαγωγή τους. Οι Μεσογειακοί Αγώνες πρέπει να γίνουν και θα γίνουν.

Μαργαρίτης Πατσιαντάς «Δημοτικές Κινήσεις Πολιτών. Δρόμοι Συνεργασίας»: Με δεδομένο ότι οι Μεσογειακοί έχουν ανατεθεί στην πόλη, οι κυβερνήσεις και οι τοπικές αρχές υποσχέθηκαν μια σειρά έργων που  θα βελτίωναν την πόλη. Μετά από τριάμισι χρόνια αδιαφορίας της κεντρικής και τοπικής εξουσίας, κανένα έργο δεν εκτελέστηκε ούτε καν προετοιμάστηκε. Με αυτά τα δεδομένα όλη η υπόθεση κινδυνεύει να εξελιχθεί σε ένα δαπανηρό  φιάσκο.

Να δεσμευτεί η κυβέρνηση ΤΩΡΑ, ότι οι Μεσογειακοί αγώνες θα γίνουν με προϋπόθεση των βασικών συνοδευτικών έργων υποδομής της πόλης μας όπως: α) Εργατικές κατοικίες, βιοκλιματικού σχεδιασμού στη «Βαμβακουργία», β) Προαστιακός Βόλου - Λάρισας με σύγχρονη χάραξη και κατάργηση του "S" στη Ν. Ιωνία, γ) Αποπεράτωση του περιφερειακού ως σύγχρονου δρόμου με τους απαραίτητους ανισόπεδους κόμβους και αποκατάστασης της επικοινωνίας των κατοίκων στις βόρειες συνοικίες Βόλου και Ν. Ιωνίας.

 

12) Ποια προτίθεστε να είναι η σχέση σας με τις ΜΚΟ και ιδιαίτερα με τις οικολογικές οργανώσεις;

Πάνος Σκοτινιώτης «Δημοκρατική Συμπολιτεία»: Σχέση γόνιμης και ειλικρινούς συνεργασίας, όπως άλλωστε το έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν.

Ζέττα Μακρή «Νέος Δήμος, Νέο Ξεκίνημα!»: Η πάγια άποψή μου είναι ότι το να βρίσκεται ένας φορέας εξουσίας σε δημιουργική επαφή με μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως και οι οικολογικές,  αποτελεί κέρδος και για εκείνον και για την κοινωνία. Η σύνθεση και η συνεργασία για μας είναι ζητούμενο. Θα έχουμε ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας ώστε μαζί να προσπαθήσουμε για την προστασία του περιβάλλοντος του Δήμου μας.

Μαργαρίτης Πατσιαντάς «Δημοτικές Κινήσεις Πολιτών. Δρόμοι Συνεργασίας»: Οι μέχρι σήμερα σχέσεις συνεργασίας όλων μας με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, προφανώς θα συνεχιστούν και αν θα είμαστε η νέα Δημοτική Αρχή θα επεκταθούν.


ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ κ. ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟ

 

Κε Δανηλόπουλε,

 

Είναι η τελευταία φορά που επικοινωνούμε δημόσια μαζί σας. Μετά από τρεις τουλάχιστον ενοχλήσεις, για να ενημερώσετε την κοινή γνώμη, σχετικά με τις τυχόν αυθαίρετες κατασκευές στο ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ, καμία απάντηση δεν υπήρξε εκ μέρους σας. Αυτό δεν σημαίνει άραγε προσπάθεια συγκάλυψης αυθαιρεσιών; Δεν έχετε υποχρέωση να δώσετε απαντήσεις για όσα ερωτήματα σας απευθύνουν οι πολίτες και οι φορείς της περιοχής μας; Δεν λογοδοτείτε στους πολίτες; Είστε «ελέω Θεού» Αντιδήμαρχος;

Δώσατε στη δημοσιότητα μακροσκελή επιστολή για το θέμα του ΞΕΝΙΑ. Σε αυτή όμως δεν κάνετε καμία αναφορά για τα πρόσφατα κτίσματα που σας έχουμε δημόσια καταγγείλει. Μήπως έχετε την άποψη ότι η άδεια για το κυρίως κτίριο του ΞΕΝΙΑ, ή την πισίνα, αφορά και οποιοδήποτε άλλο κτίσμα θα κατασκευάζονταν μελλοντικά, σε οποιοδήποτε σημείο του οικοπέδου; Σας ρωτάμε για τελευταία φορά: Τα συγκεκριμένα πρόσφατα κτίσματα δυτικά του κυρίως κτιρίου του ΞΕΝΙΑ, έχουν άδεια ή είναι αυθαίρετα; Και αν είναι αυθαίρετα θα τα κατεδαφίσετε;. Τι μήνυμα στέλνει ο Αντιδήμαρχος στους πολίτες; Ότι μπορούν και αυτοί να αυθαιρετούν;

Αλλά μια και αναφερθήκατε στην άδεια για το κυρίως κτίριο του ΞΕΝΙΑ, θέλουμε να σας ρωτήσουμε: Η ανακατασκευή του κτιρίου του ΞΕΝΙΑ  υπερέβη την κάλυψη που είχε παλιά το ξενοδοχείο; Και αν την υπερέβη, σε πιο συντελεστή δόμησης βασίστηκε; Μήπως το παλιό κτίριο του ΞΕΝΙΑ είχε ήδη υπερβεί το συντελεστή δόμησης ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα κάλυψης ή κατασκευής νέων χώρων;

Κε Δανηλόπουλε,

Μάλλον δεν περιμένουμε και πάλι να μας απαντήσετε. Σας παραδίδουμε όμως στην κοινή γνώμη για να σας κρίνει. Τίποτε άλλο.

Ανοιχτή Επιστολή

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ κ. ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟ

 

Κε Δανηλόπουλε,

 

Είναι η τελευταία φορά που επικοινωνούμε δημόσια μαζί σας. Μετά από τρεις τουλάχιστον ενοχλήσεις, για να ενημερώσετε την κοινή γνώμη, σχετικά με τις τυχόν αυθαίρετες κατασκευές στο ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ, καμία απάντηση δεν υπήρξε εκ μέρους σας. Αυτό δεν σημαίνει άραγε προσπάθεια συγκάλυψης αυθαιρεσιών; Δεν έχετε υποχρέωση να δώσετε απαντήσεις για όσα ερωτήματα σας απευθύνουν οι πολίτες και οι φορείς της περιοχής μας; Δεν λογοδοτείτε στους πολίτες; Είστε «ελέω Θεού» Αντιδήμαρχος;

Δώσατε στη δημοσιότητα μακροσκελή επιστολή για το θέμα του ΞΕΝΙΑ. Σε αυτή όμως δεν κάνετε καμία αναφορά για τα πρόσφατα κτίσματα που σας έχουμε δημόσια καταγγείλει. Μήπως έχετε την άποψη ότι η άδεια για το κυρίως κτίριο του ΞΕΝΙΑ, ή την πισίνα, αφορά και οποιοδήποτε άλλο κτίσμα θα κατασκευάζονταν μελλοντικά, σε οποιοδήποτε σημείο του οικοπέδου; Σας ρωτάμε για τελευταία φορά: Τα συγκεκριμένα πρόσφατα κτίσματα δυτικά του κυρίως κτιρίου του ΞΕΝΙΑ, έχουν άδεια ή είναι αυθαίρετα; Και αν είναι αυθαίρετα θα τα κατεδαφίσετε;. Τι μήνυμα στέλνει ο Αντιδήμαρχος στους πολίτες; Ότι μπορούν και αυτοί να αυθαιρετούν;

Αλλά μια και αναφερθήκατε στην άδεια για το κυρίως κτίριο του ΞΕΝΙΑ, θέλουμε να σας ρωτήσουμε: Η ανακατασκευή του κτιρίου του ΞΕΝΙΑ  υπερέβη την κάλυψη που είχε παλιά το ξενοδοχείο; Και αν την υπερέβη, σε πιο συντελεστή δόμησης βασίστηκε; Μήπως το παλιό κτίριο του ΞΕΝΙΑ είχε ήδη υπερβεί το συντελεστή δόμησης ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα κάλυψης ή κατασκευής νέων χώρων;

Κε Δανηλόπουλε,

Μάλλον δεν περιμένουμε και πάλι να μας απαντήσετε. Σας παραδίδουμε όμως στην κοινή γνώμη για να σας κρίνει. Τίποτε άλλο.

 

Κρείττον το σιγάν

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
(μέλος του ΠΑΝΔΟΙΚΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Κρείττον το σιγάν» κα. ΔΕΥΑΜΒ

«Κρείττον το σιγάν», λέει ένα αρχαίο ρητό. Καλύτερα είναι να σιωπάς δηλαδή. Αυτό όμως το αγνοεί η ΔΕΥΑΜΒ των σκανδάλων. Μια ανθούσα επιχείρηση που την τελευταία δεκαετία έχει καταντήσει προβληματική και αναξιόπιστη. Που δεν δίνει λογαριασμό στους πολίτες, ενώ πληρώνουν τον ποταμό των σκανδάλων της διαχείρισής της. Τους πολίτες που δεν χάνει ευκαιρία να χαρατσώνει με κάθε τρόπο, για να απολαμβάνουν ορισμένα στελέχη της παχυλούς μισθούς και ταυτόχρονα με τις υπερχρεώσεις, όπως επανειλημμένα έχει καταγγελθεί, ποιός ξέρει τι άλλο;

Ο Βόλος πίνει το χειρότερο και ακριβότερο νερό σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή την ποιότητα του νερού και δεν μπορούν να μας παραπλανήσουν οι οποιεσδήποτε ανακοινώσεις της ΔΕΥΑΜΒ. Η σκληρότητα του νερού, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και σήμερα είναι στα ύψη. Ας μην παραπλανά λοιπόν η ΔΕΥΑΜΒ τους πολίτες. Προσφέρει νερό κακής ποιότητας και πολύ ακριβό. Ταυτόχρονα χαρατσώνει τους πολίτες, όχι μόνο με υπερβολικές χρεώσεις προς μερικούς καταναλωτές, αλλά και με τέλη τα οποία δεν μπαίνει στον κόπο να εξηγήσει πώς προκύπτουν και πού πάνε τα ωραία λεφταδάκια των καταναλωτών, τους οποίους έχει γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων της. «Τέλη  κατασκευής έργων» λοιπόν ονομάζει ένα χαράτσι η ΔΕΥΑΜΒ και το αυξάνει κατά το δοκούν. Ποιών έργων, πόσα κοστίζουν, πόσα εισπράττει από τους καταναλωτές και πού πηγαίνουν τα λεφτά τους, δεν μπαίνει στον κόπο να εξηγήσει. Δυστυχώς και με Πρόεδρο τον κ. Βούλγαρη η ΔΕΥΑΜΒ όχι μόνο δεν πήγε καλύτερα (διατήρησε τα ίδια πρόσωπα), αλλά φουντάρισε ακόμα περισσότερο.

«Κρείττον το σιγάν» λοιπόν κα. ΔΕΥΑΜΒ.

Ο δήμαρχος των βοθρολυμάτων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ μέλος του ΠΑΝΔΟΙΚΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Γαζή 216,  382.22-Βόλος, τηλ.&φαξ 24210-38387/ 6977-686838

Βόλος  25/09/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμαρχος των βοθρολυμάτων

Μόνο αγανάκτηση μπορεί να γεννάει η δήλωση του Δημάρχου Πορταριάς, ότι για το σκατ..λόι με το οποίο φιλοδωρούσε ο Δήμος του το περιβάλλον, δε φταίει αυτός, αλλά η Νομαρχία, η οποία γνώριζε το πρόβλημα. Διατείνεται επίσης ότι όλα γίνονται για να τον... δυσφημίσουν προεκλογικά, λες και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας είναι σε εχθρικό στρατόπεδο με αυτόν. Εκτός και αν εξοφλούνται χρωστούμενα από το κόκκινο χαλί που έστρωσε στον... τέως.

Με τέτοια επιχειρηματολογία δεν αντιμετωπίζονται οι ευθύνες του Δήμου Πορταριάς για το περιβαλλοντικό έγκλημα που διαπράχθηκε. Ούτε ήταν «κεραυνός εν αιθρία» η αποκάλυψη του προβλήματος. Ήδη από τις 26 Μαΐου 2007 δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο επιστολή κατοίκων της περιοχής, μεταξύ των οποίων και ο καθηγητής του ΕΜΠ κ. Κυριάκος Σπυρόπουλος, με την οποία διατυπώνονταν η διαμαρτυρία για διοχέτευση λυμάτων στην περιοχή Καναλάκι της Πορταριάς. Επισημαίνονταν δε στην ίδια επιστολή ότι το πρόβλημα ήταν γνωστό από το 1985! Από τότε, όλα σχεδόν αυτά τα χρόνια, Δήμαρχος Πορταριάς είναι ο κ. Κοντορίζος. Ο κ. Κοντορίζος είχε δηλώσει το 2007 ότι το πρόβλημα θα λυθεί όταν ο Δήμος συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜΒ! Ας μην κάνει λοιπόν τον ανήξερο για το πρόβλημα. Είναι υπεύθυνος και υπόλογος στους πολίτες, αλλά και υπεύθυνος επίσης για τη ρύπανση του περιβάλλοντος και κυρίως του υδροφόρου ορίζοντα.

Τοξικό Κοκτέιλ στο Βόλο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
μέλος του ΠΑΝΔΟΙΚΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Γαζή 216,  382.22-Βόλος

τηλ.&φαξ 24210-38387/ 6977-686838

Βόλος  21/09/2010                        περ.37p/10/1400π

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΚΟΚΤΕΪΛ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ!

Εδώ και μερικές μέρες, ο σταθμός μέτρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εμφανίζει διαρκείς υπερβάσεις στις τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων.

Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι της πόλης του Βόλου εισπνέουν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο τοξικό κοκτέιλ χημικών ουσιών. Ιδιαίτερο πρόβλημα υπάρχει για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, τους ηλικιωμένους, όσους έχουν αναπνευστικά προβλήματα και τα μικρά παιδιά.

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας παρατηρεί πλήρη αδράνεια από κάθε αρμόδιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Χρόνια τώρα «λιμνάζει» στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ο καθορισμός των ορίων επιφυλακής και συναγερμού, με αποτέλεσμα να μην ειδοποιούνται οι πολίτες του Βόλου για το πρόβλημα, ώστε να λαμβάνουν τα μέτρα τους.

Θα έπρεπε επίσης να υπάρξει κινητοποίηση των Αρχών ώστε να επισημανθούν οι πηγές ρύπανσης, να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος και να επιβληθούν κυρώσεις.

Ο Δήμος Βόλου, η Νομαρχία Μαγνησίας και η Περιφέρεια Θεσσαλίας  οφείλουν άμεσα να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα γιατί είναι θέμα δημόσιας υγείας.

Μεγάλες επενδύσεις και περιβάλλον

Επιτάχυνση διαδικασίων για τις μεγάλες επενδύσεις

Μπροστά στην οικονομική κρίση, για την οποία δεν ευθύνονται οι πολίτες, αλλά ούτε και το περιβάλλον της χώρας μας, η Κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα σχέδιο νόμου με το οποίο επιταχύνονται οι διαδικασίες αδειοδότησης των μεγάλων έργων. Αυτό θα σημάνει την καταστροφή του μοναδικού πλούτου που διαθέτει η χώρα μας και είναι το φυσικό περιβάλλον. Τα καλύτερα «φιλέτα» της Ελληνικής γης θα δοθούν για επενδύσεις που είναι αμφίβολο αν θα συμβάλουν στη βελτίωση των οικονομικών της χώρας μας.

Αυτό όμως που προκαλεί εντύπωση και δημιουργεί εύλογο φόβο είναι το γεγονός πως η επιτάχυνση αυτή δεν βασίζεται στην επίλυση των χρόνιων προβλημάτων τα οποία δημιουργούν τις μεγάλες καθυστερήσεις αλλά στη σκόπιμη παράκαμψη της υφιστάμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και του κρατικού ελέγχου.

Η καθυστέρηση στην έγκριση των μεγάλων έργων δεν οφείλεται στη γραφειοκρατία ή το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά στην ασυμβατότητά τους με το περιβάλλον και τις διαθέσεις των τοπικών κοινωνιών.

Αντίστοιχο παράδειγμα προς αποφυγή είναι η νομοθεσία επιτάχυνσης των Ολυμπιακών Έργων, με τα προβλήματα που αυτή δημιούργησε στο περιβάλλον.

Είναι γνωστό, εδώ και πολλά χρόνια, πως οι καθ' ύλην αρμόδιες κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες είναι απελπιστικά υποστελεχωμένες, πρόβλημα το οποίο αρνείται πεισματικά να λύσει η εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Αποτέλεσμα της χρόνιας αυτής υποστελέχωσης είναι οι λίγοι επιστήμονες που ασχολούνται με την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών μελετών να εργάζονται με εξαντλητικούς ρυθμούς αλλά παρ' όλα αυτά οι εγκρίσεις των περιβαλλοντικών όρων να γίνονται με τρομερή καθυστέρηση - άνω του ενός χρόνου.

Με δεδομένη την μαζική αποχώρηση έμπειρων στελεχών από το δημόσιο λόγω των πρόσφατων ισοπεδωτικών οικονομικών μέτρων σε συνδυασμό με τις εξαγγελίες περί πρόσληψης ενός νέου υπαλλήλου για κάθε πέντε (ή περισσότερους σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα) που θα συνταξιοδοτούνται, είναι μαθηματικά σίγουρο ότι  το περιθώριο των 3 μηνών για την αξιολόγηση της ΜΠΕ είναι αδύνατον να τηρηθεί από το υπάρχον στελεχικό δυναμικό των Υπηρεσιών και για τον πρόσθετο λόγο ότι για αυτού του μεγέθους τα έργα ο απαραίτητος χρόνος για την αξιολόγηση των μελετών είναι πολύ μεγαλύτερος.

Η πρόβλεψη λοιπόν για διαφάνεια διαδικασιών και κατά συνέπεια ο δημόσιος έλεγχος θα πάψει πλέον να υφίσταται αφού οι περιβαλλοντικές μελέτες θα "εγκρίνονται αυτόματα" ούτως ή άλλως από «ειδήμονες» οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με το επί της ουσίας αντικείμενο.

Η ελληνική νομοθεσία που αφορά στη περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι άμεσα συνυφασμένη και άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Άρα με αυτό το νομοσχέδιο παρακάμπτεται και επίσημα η Ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία καθορίζει συγκεκριμένους κανόνες με σκοπό τη τήρηση της διαφάνειας την οποία ευαγγελίζεται, λανθασμένα βεβαίως, και ο συντάκτης του νομοσχεδίου. Το ερώτημα είναι ξεκάθαρο και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Πως θα τηρηθεί η διαφάνεια όταν παρακάμπτεται ο κρατικός έλεγχος; Στη περίπτωση βέβαια που αγνοηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες υπάρχει και ο δικαστικός έλεγχος, το ΣτΕ, τα Ευρωπαϊκά δικαστήρια ΔΕΚ, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προφανώς και θα υπάρξουν προσφυγές, προφανώς και θα δικαιωθούν οι πολίτες.

Το νομοσχέδιο παρακάμπτει σκόπιμα το πρόβλημα της οργάνωσης του κράτους με την ίδρυση μίας εταιρείας η οποία θα "επισπεύδει" τις διαδικασίες. Είναι εξαιρετικά αφελές να πιστεύει κανείς πως το πρόβλημα του κρατικού μηχανισμού αντιμετωπίζεται με διαδικασίες "επίσπευσης" των "αργών" και "αδιάφορων" δημοσίων υπαλλήλων. Και όταν αυτοί που προωθούν αυτές τις αντιλήψεις είναι οι ίδιοι που επί δεκαετίες απορύθμιζαν συστηματικά τη δημόσια διοίκηση με κάθε είδους πελατειακές παρεμβάσεις, το πράγμα γίνεται εξαιρετικά υποκριτικό και επικίνδυνο.

Δελτίο Τύπου

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δελτίο Τύπου

Για τον ακτιβισμό της Δευτέρας 23 Αυγούστου 2010, με τα ψόφια ψάρια στη Νομαρχία Ημαθίας, το κόμμα των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς τους διωκόμενους τέσσερις ενεργούς πολίτες της Οικολογικής Ομάδας Βέροιας και της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας. Ο τρόπος όμως με τον οποίο εκφράστηκε αυτή η συμπαράσταση μας κάνει να πιστεύουμε ότι υπήρξε σκοπιμότητα να ταυτιστεί η ενέργεια αυτή με τους ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ, τους άκαπνους της οικολογίας. Οι οργανώσεις μας επιθυμούν να διευκρινίσουν ότι καμία σχέση δεν έχουν με το κόμμα των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ, το οποίο επιδιώκει συνεχώς να σκυλεύει και να εκμεταλλεύεται τους αγώνες των άλλων. Τους αγώνες εκατοντάδων οικολογικών οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το κόμμα αυτό.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ο.Β.                                                  ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Π.Μ.

Ν. Ασλάνογλου 6946-381707                Κ. Βολιώτης 6977-686838


Για τον ακτιβισμό της Βέροιας

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Πληροφορίες: Ν. Ασλάνογλου 6946-381707

Κ. Βολιώτης 6977-686838

Ενημέρωση για τον ακτιβισμό της Βέροιας

Την Δευτέρα 23-8-2010, τέσσερις ακτιβιστές από την Οικολογική Ομάδα Βέροιας και την Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας, έριξαν νεκρά ψάρια, σε προχωρημένη σήψη, πάνω στο γραφείο του Νομάρχη Ημαθίας. Ήταν μια συμβολική διαμαρτυρία, για το επαναλαμβανόμενο έγκλημα της ρύπανσης του Αλιάκμονα. Ήταν μια επιστροφή των αποτελεσμάτων της πολιτικής για το περιβάλλον στην Ημαθία.

Τα ενεπεξέργαστα υγρά απόβλητα των εργοστασίων κομπόστας στους Νομούς Πέλλας και Ημαθίας, είναι αιτία που καταστρέφεται η ιχθυοπανίδα του μεγαλύτερου ποταμού της Χώρας, του Αλιάκμονα. Η Διοικητική ανεπάρκεια, αδιαφορία και συνενοχή, έφερε την αντίδραση των ακτιβιστών. Μέσα στο γραφείο του Νομάρχη, ήρθε η Αστυνομία και συνέλαβε με την διαδικασία του αυτόφωρου, τους τέσσερις ακτιβιστές. Διανυκτέρευσαν στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βέροιας. Οι τέσσερις λοιπόν συνελήφθησαν και εν γνώσει τους, υπέστησαν και αυτήν την ταλαιπωρία. Όχι όμως και ο Γ. Γ.  της Νομαρχίας, ο οποίος και μηνύθηκε για εξύβριση. Δεν βρέθηκε πουθενά! Έφυγε, ίσως, μετανάστης, ο λαμπρός αυτός άνδρας, μη αγνώστου διευθύνσεως. Πάντα προστατεύονται οι θύτες και πάντα πληρώνουν τα θύματα.

Την επόμενη μέρα, Τρίτη 24-8-2010, μετά από πολύωρη αναμονή, άρχισε και το αυτόφωρο, στη Βέροια. Μετά από πέντε ώρες διαδικασία  και αφού ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων, ο Νομάρχης με προτροπή του Προέδρου του Δικαστηρίου, ανακάλεσε την μήνυση ανακουφισμένος, γνωρίζοντας ότι με ή χωρίς καταδίκη θα ήταν αυτός χαμένος. Ανακάλεσε, χωρίς βέβαια να πάρει κάποια ανταλλάγματα. Δεν υπήρχαν εξ' άλλου.

Οι όποιες διώξεις, δεν πρόκειται να σταματήσουν την διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας, με τον προσφορότερο τρόπο. Η σιωπή, δεν είναι μόνον συνενοχή. Είναι και ήττα. Το διακύβευμα,  είναι πολλαπλάσια πολυτιμότερο από το όποιο προσωπικό κόστος.

Δείτε:

http://www.youtube.com/watch?v=OF9JKfvEDH0&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=nmmTtt0GJJk&feature=player_embedded

Ακτιβισμός για τον Αλιάκμονα

Αλιάκμων SOS

Στις 7.15΄ το απόγευμα σήμερα Τρίτη 24 Αυγούστου, τελείωσε η δίκη των τεσσάρων οικολόγων, που χθές, έριξαν ψόφια ψάρια από τον Αλιάκμονα, στο γραφείο του Νομάρχη Ημαθίας. Δέκα λεπτά πρίν την λήξη της δίκης, ο Νομάρχης Καραπαναγιωτίδης, απέσυρε την μήνυση. Χθές το μεσημέρι, οι ακτιβιστές, εισέβαλαν στο γραφείο του Νομάρχη και γέμισαν το γραφείο του με νεκρά ψάρια. Με αυτόν τον τρόπο, διαμαρτυρηθήκαν για την βιομηχανική ρύπανση που αποδεκάτισε την ιχθυοπανίδα του ποταμού.  Αμέσως ο Νομάρχης κάλεσε την Αστυνομία και οι οικολόγοι συνελήφθησαν με την διαδικασία του αυτοφώρου. Η νύχτα για τους τέσσερις, πέρασε στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης. Σήμερα στις 2.45΄, άρχισε η δίκη και τελείωσε το απόγευμα.

Οι ακτιβιστές, ήταν δύο από την Οικολογική Ομάδα Βέροιας και δύο από την Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας.

Εν τω μεταξύ εκδόθηκε δελτίο τύπου.

 

Βέροια 23-8-2010

Αυτήν την εποχή, από όπου και να περάσει κάποιος από την Ημαθία, όλο και θα «πέσει» πάνω σε κάποια πολιτιστική εκδήλωση. Μία από από αυτές τις εκδηλώσεις, συντελείται εδώ και δεκαετίες, στο μεγαλύτερο ποτάμι της Ελλάδας, τον Αλιάκμονα. Ο πολιτισμός που χαρακτηρίζει όλη την τοπική και όχι μόνον, ηγεσία των Νομών Πέλλας και Ημαθίας, μηδενός εξαιρουμένου, γέμισε και χθές,  τον Αλιάκμονα, με τόνους νεκρά ψάρια. Αναγκαστικά έρχονται βροχή οι ερωτήσεις. Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν υπάρχει; Περιφερειάρχης δεν υπάρχει; Νομάρχης δεν υπάρχει; Αστυνομία δεν υπάρχει; Εισαγγελέας δεν υπάρχει; Καλά, δεν υπάρχει τίποτε; Και καλά μπορεί κανένας από τους παραπάνω να μην υπάρχει. Πολίτες δεν υπάρχουν; Από το αποτέλεσμα, απαντά κανείς σε όλα. Δεν υπάρχει τίποτε. Μια Διοίκηση, σε όλες τις μορφές της, απολύτως ελεγχόμενη και διαβρωμένη, πολιτικά πρόσωπα και φορείς που κλείνουν συστηματικά τα μάτια και πολίτες φοβισμένοι να υφίστανται τον βιασμό της καθημερινότητάς τους. Παιδιά που μεγαλώνουν μέσα στην βρώμα επικίνδυνη για τη υγεία τους και γονείς που δεν μπορούν να τα προστατέψουν. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο έγκλημα. Η κλοπή της αξιοπρέπειας του πολίτη, που  εμπέδωσε την κατάσταση όπου θα πρέπει να έχει και μάτια και στόμα κλειστό και που μόνον υποχρεώσεις έχει και κανένα δικαίωμα.

Γνωρίζουμε ότι με αυτήν την ενέργειά μας, θα αρχίσουν οι διώξεις πάλι εναντίον μας, μάλλον για να αποκατασταθεί η τάξη. Πάλι οι ένοχοι θα γίνουν τιμητές όμως, η αξία των πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων όλων μας, είναι πολύ μεγαλύτερη από οποιοδήποτε προσωπικό τίμημα.

Όλοι τους, ενόψει του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, τρέχουν από πανηγύρι σε πανηγύρι και ως νεκροθάφτες τώρα, συντηρούν το νεκροταφείο, τον Αλιάκμονα,  που οι ίδιοι διαχρονικά δημιούργησαν, ενώ θα έπρεπε να είναι πηγή ζωής. Ανησυχούν για το λιώσιμο των πάγων και αδιαφορούν για την εξαέρωση των υποχρεώσεών τους.   Είμαστε συνιδιοκτήτες του πλούτου του τόπου μας και δεν είμαστε οι τελευταίοι που κατοικούμε εδώ. Οι παράγοντες της σαπίλας και της διαφθοράς που οδήγησαν την χώρα μας γενικά στην ανυποληψία, ζητούν την σιωπή όλων. Η σιωπή δεν είναι μόνον συνενοχή. Είναι και ήτα. Δεν μπορεί οι ένοχοι να νίκησαν.

Να αντιστρέψουμε την αντίστροφη μέτρηση επιτέλους. Να σταματήσουμε την κλοπή του αύριο, από λίγους επίορκους.

Πληροφορίες: 6946-381707

Μη καταστρέψετε το δάσος!

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ μέλος του ΠΑΝΔΟΙΚΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ!

Ο Νομάρχης Μαγνησίας κ. Απ. Παπατόλιας χαρακτήρισε πρόσφατα την κατασκευή του δρόμου Σκλήθρο-Κεραμίδι «οραματική επιδίωξη και στόχο δεκαετιών του συνόλου των φορέων των περιοχών Λάρισας και Μαγνησίας». Η κατασκευή αυτού του δρόμου μόνο ως όνειρο θερινής νυκτός του κ. Νομάρχη μπορεί να χαρακτηριστεί. Ο ίδιος ο κ. Παπατόλιας είχε χαρακτηρίσει παλιότερα αντίστοιχες δηλώσεις του Νομάρχη Λάρισας κ. Λουκά Κατσαρού «περιβαλλοντικό νταηλίκι» και «οικολογική αναισθησία»!

Δήλωσε ακόμα ο κ. Νομάρχης Μαγνησίας ότι θα υπάρξει συνέχιση του δρόμου μέχρι το Πουρί. Δηλαδή ο δρόμος Σκλήθρο-Κεραμίδι δεν αποτελεί παρά την κερκόπορτα για την άλωση της παρθένας περιοχής που θα διασχίζει...

Σε μια εποχή που οι κλιματικές αλλαγές, οι πυρκαγιές και τα έντονα καιρικά φαινόμενα ανατρέπουν τα περιβαλλοντικά δεδομένα του πλανήτη, καλό θα ήταν να μη μας διαφεύγει το γεγονός πώς αυτά συνεπάγονται και οικονομικές ανατροπές.

Οι πολίτες γνωρίζουν την αξία του φυσικού περιβάλλοντος για τη διατήρηση της οικολογικής και φυσικής  ισορροπίας. Φαίνεται ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο αρνείται μέχρι στιγμής να συναινέσει στην κατασκευή του δρόμου αυτού, ο οποίος περνάει από μια παρθένα περιοχή, έχει μεγαλύτερες οικολογικές ευαισθησίες από την πολιτική ηγεσία του τόπου μας.

Η παρθένα αυτή δασική περιοχή είναι από τις λίγες αλώβητες που διαθέτει ο τόπος μας, αφού το ίδιο το Πήλιο είναι πυκνοκατοικημένο.

Είναι γνωστό πώς κάθε κατάτμηση, ιδιαίτερα παρθένων περιοχών, όπως αυτός, οδηγεί στην ανεπανόρθωτη βλάβη. Καλό θα ήταν επομένως να υπάρξει σταθερή και σθεναρή αντίρρηση και αντίδραση σε θέσεις, δηλώσεις και σχεδιασμούς, που όσο και να ωραιοποιηθούν, είναι εκτός του στόχου που δεν είναι άλλος από το: «μακριά τη σκαπάνη και το τσιμέντο από το δάσος».

Επικουρικά πρέπει να σημειώσουμε τις μεγάλες τεχνικές δυσκολίες που παρουσιάζει το όλο έργο και επομένως και το μεγάλο κόστος κατασκευής του, σε μια εποχή που τα οικονομικά της χώρας μας διέρχονται μεγάλη κρίση. Το Πήλιο έχει ανάγκη από ήπια τουριστική ανάπτυξη και βασική προϋπόθεση γι' αυτό είναι η διατήρηση του φυσικού του περιβάλλοντος.

Ο Βόλος και το Πήλιο επίσης θα ζημιωθούν οικονομικά από το δρόμο αυτό, με εξαίρεση την οικοπεδοποίηση ορισμένων περιοχών του, σε ένα όμως χώρο ήδη πυκνοδομημένο.

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας δεν ανήκει «στο σύνολο των φορέων της περιοχής», που επικαλείται ο κ. Νομάρχης και θα παλέψει με όλες της τις δυνάμεις για να μην πραγματοποιηθεί ο τεμαχισμός του δάσους και να μην καταστραφεί το ευαίσθητο οικοσύστημα του Πηλίου και του Μαυροβουνίου. Οι Μήδοι δεν θα διαβούν.

Καταγγελία για ναυαγισμένο πλοίο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Καταγγελία για ναυαγισμένο πλοίο

 

Προς: 1) Την Υπουργό ΠΕΚΑ κα Τίνα Μπιρμπίλη

2) Την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη

3) Το Νομάρχη Μαγνησίας κ. Απ. Παπατόλια

4) Τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της ΝΑΜ Μαγνησίας

5) Τον Λιμενάρχη Βόλου κ. Κλιάρη Θεόδωρο

6)  Τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου

 

Στην περιοχή Πευκάκια του Δήμου Βόλου και δίπλα ακριβώς από το λιμάνι του Βόλου, εδώ και μερικούς μήνες, έχει μισοβυθιστεί ένα πλοίο, με το όνομα Ευαγγελίστρια, μεσαίου μεγέθους. Από το γεγονός αυτό προκύπτουν κίνδυνοι για το θαλάσσιο οικοσύστημα του Παγασητικού αφού τα πλοία αυτά περιέχουν μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων υλικών, όπως είναι ο αμίαντος, έλαια και λασπώδη κατάλοιπα υδρογονανθράκων, πολυχλωριούχα διφαινύλια PCB και βαρέα μέταλλα στα χρώματα και στον εξοπλισμό τους. Η παραμονή του πλοίου αυτού στο συγκεκριμένο χώρο παραβιάζει ευθέως την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Παρακαλούμε να ενεργήσετε για την άμεση απομάκρυνση του πλοίου, ενημερώνοντάς μας για τις ενέργειές σας.

 

ΑΓΕΤ και ατμοσφαιρική ρύπανση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ μέλος του ΠΑΝΔΟΙΚΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προς: 1) Την Υπουργό ΠΕΚΑ κα Τίνα Μπιρμπίλη

2) Τη Γενική Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας κα Πόπη Γερακούδη

3) Την Ειδική Γραμματέα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα Ρίτα Καραβασίλη

4) Το Νομάρχη Μαγνησίας κ. Απ. Παπατόλια

Κοιν. ΜΜΕ

 

Κυρία Υπουργέ, κυρίες Γεν. και Ειδικ. Γραμματείς, κύριε Νομάρχη,

Η πόλη του Βόλου έχει, εδώ και χρόνια, μεγάλα προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι υπερβάσεις στα αιωρούμενα σωματίδια είναι, κάθε χρόνο, πολύ πάνω από τα όρια που ορίζει η Κοινοτική Νομοθεσία.

Μια από τις αιτίες είναι η λειτουργία του εργοστασίου της ΑΓΕΤ το οποίο απέχει μόλις 1.500 μέτρα από τα πρώτα σπίτια του Βόλου, είναι σε επαφή με τη συνοικία «Αστέρια» του Δήμου Αγριάς και σε πολύ κοντινή απόσταση από τον υπόλοιπο Δήμο Αγριάς.

Τα καύσιμα που χρησιμοποιεί η ΑΓΕΤ και κυρίως το πετ κοκ έχουν μεγάλη συμβολή στις εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων. Αλλά και τα άλλα καύσιμα που χρησιμοποιεί η ΑΓΕΤ, όπως βιομάζα, κάρβουνο κλπ. είναι επίσης ρυπογόνα. Το λιγότερο ρυπογόνο καύσιμο, που χρησιμοποιεί η ΑΓΕΤ, είναι το φυσικό αέριο αλλά το ποσοστό που αντιστοιχεί στο σύνολο των καυσίμων χρήσης είναι λιγότερο από 7%.

Θέλουμε να μας πληροφορήσετε ποιά μέτρα προτίθεστε να λάβετε ή ποιές ενέργειες θα κάνετε για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της πόλης του Βόλου και μάλιστα στην κατεύθυνση της χρήσης μη ρυπογόνων καυσίμων από την ΑΓΕΤ.

Για το πρόβλημα της αλιείας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Προς: 1) Την Υπουργό ΠΕΚΑ κα Τίνα Μπιρμπίλη

2) Την Υπουργό  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα  Αικ.  Μπατσελή

Κοιν. 1) Επίτροπο Αλιείας κα Μαρία Δαμανάκη

2) ΜΜΕ

 

Θέμα:  «Νέος  Μεσογειακός  Κανονισμός  για  την  Αλιεία»

 

Κυρίες  Υπουργοί,

 

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας έχει διαπιστώσει, όπως και εσείς άλλωστε, τα μεγάλα προβλήματα της Ελληνικής αλιείας, που οφείλονται αναμφισβήτητα στην υπεραλίευση και την ποικιλότροπη καταστροφή της ιχθυοπανίδας.

Παρόλο που θα έπρεπε από μόνοι μας να φροντίσουμε την αειφορική διαχείριση του ενάλιου πλούτου μας, ωστόσο, οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες, δέσμιες συμφερόντων και αποδέκτες πιέσεων, δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να σταματήσει η καταστροφή. Σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία, με το ΝΕΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΛΙΕΙΑ, να πράξουμε τα δέοντα.  Συνηγορούμε με τη στάση της Ελληνίδας Επιτρόπου αλιείας να μην υπάρξουν εξαιρέσεις και για την Ελλάδα.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι, όχι μόνο δεν θα επιμείνετε να εξαιρεθεί η χώρα μας από τους θεσπισθέντες Ευρωπαϊκούς κανόνες, αλλά θα λάβετε και πρόσθετα μέτρα για την προστασία των θαλασσών μας και της ιχθυοπανίδας τους.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Προς: 1) Τον Υφυπουργό Εσωτερικών κλπ. κ. Γιώργο Ντόλιο

2) Τον Υφυπουργό ΠΕΚΑ κ. Γιάννη Μανιάτη

 

Κύριοι Υφυπουργοί,

 

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας επιθυμεί να σας συγχαρεί για την εγκύκλιό σας, σχετικά με τον εξορθολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης στα δημόσια κτίρια.

Επιτέλους η Πολιτεία, έστω και υπό το βάρος των οικονομικών προβλημάτων, αποφάσισε να λάβει μέτρα, μπροστά στον προφανή παραλογισμό με τον οποίο θερμαίνονται ή ψύχονται τα κτίρια στην Ελλάδα.

Η οργάνωσή μας, πολλές φορές στο παρελθόν, έχει ζητήσει αυτό που περιλαμβάνεται στην εγκύκλιό σας. Διότι είχε διαπιστώσει ότι τα δημόσια, και όχι μόνο, κτίρια, το χειμώνα θερμαίνονταν στους 26 και 27 βαθμούς και το καλοκαίρι ψύχονταν στους 19 βαθμούς! Εκτός του ότι αυτό είναι ιδιαίτερα ανθυγιεινό σε ορισμένες περιπτώσεις (όταν υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα ή υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι), γίνεται σπατάλη  σε ενέργεια πολύτιμη και ακριβή.

Ελπίζουμε ότι οι ενέργειές σας δεν θα μείνουν στην αποστολή μιας απλής εγκυκλίου αλλά ότι θα εποπτεύσετε και την εφαρμογή της.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε μορφής συνδρομή στο έργο σας.

Βόλος, πόλη αβίωτη

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βόλος, πόλη αβίωτη

 

Είναι άθλια πλέον η εικόνα της πόλης του Βόλου. Μια πόλη που έχει δίπλα της το βουνό και τη θάλασσα θα μπορούσε να είναι παράδεισος για τους κατοίκους της. Και όμως η ποιότητα ζωής είναι από τις χειρότερες που υπάρχουν. Και δεν είναι μόνο το νέφος με τα αιωρούμενα σωματίδια, είναι η ίδια η ζωή μέσα στην πόλη που κάνει τους πολίτες να υποφέρουν και να αγανακτούν κατά της Δημοτικής Αρχής για την κατάντια της.

Οι πολίτες απαιτούν από το Δήμο Βόλου να φροντίζει για το νερό που πίνουν και τον αέρα που αναπνέουν και την περιφρούρηση των ελεύθερων χώρων (π.χ. Ξενία). Στα ζητήματα αυτά οι πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι.

Το κυκλοφοριακό είναι ένα πρόβλημα με τη διάσταση που μπορεί να έχει σε μια επαρχιακή πόλη. Το χειρότερο όμως είναι η κατάληψη των πεζοδρομίων από κάθε λογής αυθαιρετούντες. Όποιος γουστάρει κλείνει το πεζοδρόμιο, μερικές φορές και με μόνιμες εγκαταστάσεις επεκτείνοντας το μαγαζί του κατά το δοκούν. Πέρα από παρανομία που συνιστά αυτό, επενδύει τις εγκαταστάσεις του και με το αντιαισθητικό πλαστικό κάνοντας την πόλη να δίνει την εικόνα απίστευτης αθλιότητας. Η πολεοδομία, δηλαδή ο Δήμος Βόλου ανέχονται αυτή την κατάσταση, μιλώντας για αδυναμίες της νομοθεσίας! Αν μια Δημοτική Αρχή δεν είναι σε θέση να βάλει κανόνες στην πόλη και να τους εφαρμόσει καλύτερα να πάει σπίτι της μια ώρα αρχύτερα. Η κατάληψη των πεζοδρομίων και κατά συνέπεια η επέκταση των καταστημάτων σε αυτά συνιστά, κοντά στα άλλα και αθέμιτο ανταγωνισμό απέναντι στους συνεπείς καταστηματάρχες. Πολλά πεζοδρόμια χρειάζονται επισκευή ενώ οργιάζει το παράνομο παρκάρισμα, ακόμα και στις ράμπες. Μητέρες και άτομα με ειδικές ανάγκες δε μπορούν να κυκλοφορήσουν στα πεζοδρόμια και τους πεζόδρομους. Η καθαριότητα δεν μας τιμάει ως πολιτισμένη πόλη, που περιμένει μάλιστα να φιλοξενήσει τους Μεσογειακούς αγώνες. Οι λακκούβες αργούν να επισκευαστούν δυσκολεύοντας την κίνηση των τροχοφόρων. Η αστική συγκοινωνία γίνεται με σαράβαλα λεωφορεία που θυμίζουν, μέσα και έξω, τριτοκοσμική χώρα, συμβάλλοντας και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Η καθαριότητα της πόλης είναι ανεπαρκέστατη. Οι κάδοι ανακύκλωσης, λόγω της ευαισθητοποίησης του κόσμου (ευτυχώς) συνήθως ξεχειλίζουν. Αντίστοιχη είναι και η κατάσταση στις πλατείες της πόλης. Ούτε το πράσινο είναι φροντισμένο ούτε η καθαριότητα είναι ικανοποιητική, με ευθύνη βέβαια και των πολιτών. Οι ακαθαρσίες των σκύλων, συνοδευόμενων και αδέσποτων, είναι ένα άλλο πρόβλημα. Οι παιδικές χαρές δε φροντίζονται, κούνιες και τσουλήθρες δε συντηρούνται, ούτε αντικαθίστανται συστηματικά τα φθαρμένα στοιχεία. Και όμως η συντήρηση και ο εξωραϊσμός είναι απαραίτητα. Ζητούμενο είναι η  επέκταση του πρασίνου της πόλης. Τέλος οι ποδηλατόδρομοι κατασκευάστηκαν λανθασμένα και είναι αποκλεισμένοι από αυτοκίνητα και κάδους. Ελπίζουμε βέβαια πάντα να ξεμπλοκάρουν σύντομα για να αποδοθούν στην κυκλοφορία.

Προτείνουμε στους δημοτικούς μας άρχοντες να κάνουν μια βόλτα στην πόλη σε δρόμους πεζοδρόμια και πλατείες για να διαπιστώσουν την κατάσταση. Καλύτερα με καροτσάκι αναπήρου ή μωρού. Τότε θα καταλάβουν τί σημαίνει καθημερινότητα και ποιότητα ζωής στην πόλη του Βόλου.


Μετρήσεις σε παραλίες της Μαγνησίας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΠΑΚΟΕ)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Βόλος 16-06-2010

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) και η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας δίνουν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων από δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν σε παραλίες του Παγασητικού, την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2010 από το ΠΑΚΟΕ, το οποίο διαθέτει πιστοποιημένο εργαστήριο για αναλύσεις νερών.

Ερευνήθηκαν 16 παραλίες και ελήφθη ένα δείγμα πόσιμου νερού στο Δήμο της Νέας Αγχιάλου.

Τρία από τα δείγματα (Άναυρος-Αύρα, Πλάκες-Νηρέας και Σουτραλί-Πλαζ μετά του Θωμά) έδωσαν άριστα αποτελέσματα, όσον αφορά τους μικροβιολογικούς παθογόνους οργανισμούς και το ευχάριστο είναι ότι είναι κοντινές ακτές του Βόλου.

Τέσσερις ακτές ξεπερνούν τα όρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και οι υπόλοιπες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ασφαλείς.

Το ΠΑΚΟΕ και η ΠΠΜ θεωρούν ότι μία ακτή είναι ασφαλής για κολύμβηση, ανεξάρτητα από τα όρια της Ε.Ε., όταν οι παθογόνοι οργανισμοί (εντερόκοκκοι και escherichia coli) πλησιάζουν το μηδέν.

Σημειώνουμε βέβαια ότι οικονομικοί λόγοι εμποδίζουν το να γίνονται σε τακτά διαστήματα μετρήσεις για την εξαγωγή μονιμότερων συμπερασμάτων για την καθαρότητα των ακτών.

Στο πόσιμο νερό του Δήμου Νέας Αγχιάλου βρέθηκε υπέρβαση στο υπολειμματικό χλώριο και αυξημένη θολερότητα.

Επισυνάπτονται οι πίνακες με τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΟΕ                                   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΠΜ

Παν. Χριστοδουλάκης                                  Κ. Βολιώτης


ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΗΜΕΙΩΝ  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ .........NEΡΑ   ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ............................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ       .........14/6/2010..........................................

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ......ΣΤΙΛΠΝΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΑΡΙΑ...........................................................

ΠΕΡΙΟΧΗ                  .........ΒΟΛΟΣ.............................................................

 

 

ΑΡ.

ΔΕΙΓΜΑΤ

 

ΣΗΜΕΙΟ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

10-06-2010

ΩΡΑ ΔΕΙΓΜ.

ΚΟΛΟΒΑΚΤΗ

ΡΙΟΕΙΔΗ

( T.C.)

ΕΝΤΕΡΟ

ΚΟΚΚΟΙ

ESCHERICHIA  COLI

ΟΡΙΟ

 

 

500

100

250

1

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΜΥΡΟΥ

 

11:10

750

60

70

2

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

(ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΡΟΤΕΣΙΛΑΟΣ)

11:35

TNTC

40

35

3

ΠΛΑΖ  ΑΛΥΚΕΣ

(ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΑΜΜΟΣ)

11:40

800

180

200

4

ΠΛΑΖ  ΑΛΥΚΕΣ

(ΣΤΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ)

11:55

450

160

220

5

ΑΝΑΥΡΟΣ (ΑΥΡΑ)

12:00

0

0

0

6

ΠΛΑΚΕΣ (ΝΗΡΕΑΣ)

12:30

0

0

0

7

ΣΟΥΤΡΑΛΙ (ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ

ΤΑΒ. ΘΩΜΑ)

13:00

250

8

10

8

ΣΟΥΤΡΑΛΙ  (ΠΛΑΖ  ΜΕΤΑ Τ. ΘΩΜΑ)

13:20

0

0

0

9

ΜΑΛΑΚΙ  (ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)

13:30

220

105

120

10

ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΥΚΙΑΣ

 

13:40

400

121

180

11

ΚΑΛΑ  ΝΕΡΑ (ΠΛΑΖ  ΕΝΑΛΙΟΝ)

13:50

150

52

69

12

ΜΠΟΥΦΑ (ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ «ΘΑΛΑΣΣΑ»)

14:00

TNTC

85

100

 

AΡ.

ΔΕΙΓΜΑΤ

 

ΣΗΜΕΙΟ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

10-06-2010

ΩΡΑ ΔΕΙΓΜ.

KOΛΟΒΑΚΤΗ

ΡΙΟΕΙΔΗ

(Τ.C

ENTEΡΟ

ΚΟΚΚΟΙ

ESCHERICHIA COLI

13

KAΛΛΙΦΕΡΤΗ (ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ)

14:20

TNTC

20

40

14

ΚΑΛΛΙΦΕΡΤΗ

(ΜΕΣΟ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ)

14:25

TNTC

12

15

15

ΑΦΗΣΣΟΣ

(ΠΛΑΖ  ΑΜΠΩΒΟΥ)

14:35

TNTC

4

5

16

ΠΛΑΚΕΣ (ΙΑΣΩΝ)

16:15

TNTC

1

1

 

ΟΡΙΟ


500

100

250

TNTC : Απροσδιόριστος  αριθμός (αμέτρητα ).

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούνται τα εξής :

Από τα αποτελέσματα στα 16 δείγματα τα τέσσερα(4) είναι ακατάλληλα για κολύμβηση (3,4,9,10) και τα υπόλοιπα είναι εντός των ορίων, βέβαια με τα κολοβακτηριοειδή ( μη παθογόνα)  στα ύψη, ιδιαίτερα (2,12,13,14,15,16 ).

ΠΙΝΑΚΑΣ

Ζητείται απάντηση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βόλος 14-06-2010

Απάντησε χωρίς να απαντήσει ο επί της Πολεοδομίας Βόλου Αντιδήμαρχος κ. Γ. Δανηλόπουλος στην καταγγελία της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας για τις νέες κατασκευές μέσα στο χώρο του ΞΕΝΙΑ. Αφού με την απάντησή του παρέδωσε μαθήματα χωροταξίας και πολεοδομίας, αφού αράδιασε κάποιες αοριστολογίες περί «εξυπηρέτησης της Πολεοδομίας Βόλου για θέματα οικοδομικών αδειών με απλή αίτηση», «ξέχασε» να μιλήσει για την... ταμπακέρα! Και η ταμπακέρα είναι η εξής κ. Δανηλόπουλε. Την επαναλαμβάνουμε για να την εμπεδώσετε, μήπως και έχουμε την απάντησή σας. Ζητάμε να πληροφορήσετε τους πολίτες του Βόλου για τα εξής:

Δώσατε άδεια για την κατασκευή των νέων κτισμάτων μέσα στο ΞΕΝΙΑ; Αν ναι, με ποιό συντελεστή δόμησης και με ποιό σχέδιο πόλης; Θα τα γκρεμίσετε αν είναι αυθαίρετα; Και αν ναι πότε; Περιμένουμε ακόμα την απάντησή σας. Προσθέτουμε όμως μία ακόμα ερώτηση, εξαιτίας της στάσης σας. Ποιές δεσμεύσεις έχει αναλάβει απέναντι στον επιχειρηματία του ΞΕΝΙΑ η Δημοτική Αρχή στην οποία ανήκετε; Έχει ενδιαφέρον το θέμα. Ελπίζουμε να απαντήσετε αυτή τη φορά ώστε να μη χρειαστεί να επανέλθουμε.

Θα επανέλθουμε βέβαια για την άθλια εικόνα της πόλης του Βόλου, για την οποία έχετε και ο ίδιος ευθύνες. Και σύντομα μάλιστα.

Τέλος κ. Δανηλόπουλε είναι δικαίωμά σας να «αποχαιρετίσετε την εξουσία», αλλά μέχρι τότε θα είστε Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και έχετε υποχρέωση να απαντάτε στα συγκεκριμένα ερωτήματα των πολιτών και των φορέων χωρίς υπεκφυγές...

 

ΟΧΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΟΧΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ

Προς: 1) Την Υπουργό ΠΕΚΑ κα Τίνα Μπιρμπίλη

2) Τον Υφυπουργό ΠΕΚΑ κ. Θάνο Μωραΐτη

3) Τη Γενική Γραμματέα Χωροταξίας κα Μαρία Καλτσά

 

Σε προηγούμενο έγγραφό μας προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ είχαμε επισημάνει το μεγάλο πρόβλημα της καταστροφικής οικοδομικής δραστηριότητας που συντελείται στο Πήλιο, με την παράνομη και υπερβολική επέκταση των οικισμών, με Νομαρχιακές αποφάσεις και την κατασκευή συγκροτημάτων μεζονετών, ή οριζοντίων πολυκατοικιών, όπως ονομάζονται.

Σε αυτά τα προβλήματα, τα οποία οφείλονται στο αναχρονιστικό Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στο Πήλιο, προστίθεται και ένα νέο. Η κατασκευή πάρκων φωτοβολταϊκών συστοιχιών. Αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις του Νομάρχη Μαγνησίας να προχωρήσει στην υπογραφή αδειών εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στο Πήλιο, σε αντίθεση προς το Ειδικό Διάταγμα που αφορά στο Πήλιο και το χαρακτηρίζει περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, την αντίθετη θέση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του ΤΕΕ, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων και άλλων φορέων και παρακάμπτοντας την ΕΠΑΕ της οποίας δε θα ζητηθεί η γνώμη.

Παρακαλούμε να ενεργήσετε άμεσα για την αποτροπή αυτής της καταστροφικής για το Πήλιο αυθαιρεσίας.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας

ΙΔΟΥ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ!

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ κ. ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΕ

 

Μία παροιμία λέει ότι: «στο σπίτι του κρεμασμένου δε μιλάνε για σχοινί»

Αυτή την παροιμία φαίνεται να αγνοεί ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας κ. Γ. Δανηλόπουλος. Γιατί πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι εγκαλεί τους πολίτες(!!!) γιατί στην περιοχή του Ξενία αποχαρακτηρίστηκαν οικόπεδα και χτίστηκαν πολυκατοικίες. Δεν εγκαλεί όμως τον εαυτό του (πολίτη και Δημοτικό Σύμβουλο) καθώς και τους υπόλοιπους Δημοτικούς Συμβούλους γιατί, ενώ γνώριζαν, «εποίησαν την νήσσαν». Θεωρεί δηλαδή ότι οι πολίτες οφείλουν να γνωρίζουν τη Δημοτική περιουσία, αλλά όχι ο ίδιος και οι λοιποί περί τον Δήμο τυρβάζοντες.

Ο λόγος βέβαια, για τη στάση του αυτή, είναι προφανής. Προσπαθεί να συμψηφίσει το χτίσιμο των περί το Ξενία πολυκατοικιών, με την παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης στο ξενοδοχείο αυτό για την κατασκευή πισίνας. Αντιλαμβανόμενος την επερχόμενη Νέμεση κατά της Δημοτικής Αρχής την οποία πιστά υπηρετεί, προσπαθεί να παραπλανήσει τους πολίτες με ανόητους συμψηφισμούς.

Ταυτόχρονα κάνει πως αγνοεί τις νέες κατασκευές που κατασκεύασε πρόσφατα το ξενοδοχείο μέσα στο χώρο του. Για να τον διευκολύνουμε λοιπόν και περιμένοντας τις άμεσες ενέργειές του δίνουμε στη δημοσιότητα τις σχετικές φωτογραφίες. Ιδού η Ρόδος κ. Δανηλόπουλε. Ενημερώστε την κοινή γνώμη και απαντήστε μας: Δώσατε άδεια για την κατασκευή τους;. Αν ναι με ποιο συντελεστή δόμησης και με ποιο σχέδιο πόλης; Θα τις γκρεμίσετε; Και αν ναι πότε; Περιμένουμε την απάντησή σας. Έχει ενδιαφέρον το θέμα.

 

 

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΑΤΑ

Προς το Διευθυντή της εφημερίδας «Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ» κ. Αθ. Σαμαρά

Κοιν. 1) Εκδότη κ. Β. Δανό

2) Αρχισυντάκτη κ. Κ. Τσαμπάζη

 

Κε Διευθυντά,

 

Στο φύλλο της εφημερίδας σας την Τρίτη 18 Μαΐου 2010 δημοσιεύτηκε άρθρο του συντάκτη σας κ. Στ. Δημόπουλου με τίτλο: «Και νέα αναβολή της υπόθεσης Αλατά στο ΣτΕ». Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ότι στις 5 Μαΐου 2010 το Συμβούλιο της Επικρατείας ανέβαλε την εκδίκαση της υποθέσεως του Αλατά για τις 6 Οκτωβρίου 2010. Και συμπληρώνει: «Η νέα αναβολή προκάλεσε πάλι τις έντονες αντιδράσεις των επενδυτών, καθώς ταλαιπωρούνται με το ζήτημα πάνω από 12 χρόνια...». Στη συνέχεια παραθέτει τις απόψεις του Προέδρου των Τρικέρων κ. Φουρτούνα, οι οποίες είναι και απόψεις της επενδύτριας εταιρείας και τις οποίες δεν επιθυμούμε να σχολιάσουμε, εξάλλου με το θέμα ακριβώς αυτό θα ασχοληθεί το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο.

Εκείνο όμως που θέλουμε να σημειώσουμε είναι το εξής:

Πώς είναι δυνατόν η αναβολή να προκαλέσει «...τις έντονες αντιδράσεις των επενδυτών...» όταν ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΖΗΤΗΣΑΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ!!!

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο συντάκτης σας έπεσε θύμα πλάνης ή παραπληροφόρησης και αυτό θα το είχε αποφύγει αν είχε διασταυρώσει την πληροφορία με την οργάνωσή μας, η οποία έχει προσυπογράψει την  προσφυγή στο ΣτΕ.

Για την ορθή πληροφόρηση των αναγνωστών σας, την ίδια μέρα, εκδώσαμε δελτίο τύπου, όπου αναφέραμε, μεταξύ άλλων, ότι την αναβολή, αυτή τη φορά, τη ζήτησαν οι επενδυτές. Δυστυχώς το δελτίο τύπου δεν δημοσιεύτηκε την επαύριο Τετάρτη στην έγκριτη εφημερίδα σας.

Αντ΄ αυτού δημοσιεύτηκε νέο άρθρο, του ίδιου συντάκτη σας με τίτλο «Στρίβειν δια του... Αλατά». Και στο άρθρο αυτό αποσιωπάται επίσης το γεγονός ότι, την αναβολή ζήτησε η ίδια η εταιρεία και τώρα πλέον δε συγχωρείται καμία πλάνη. Δε θέλουμε να σχολιάσουμε τις απόψεις του συντάκτη σας για το αν και ποιοί και πότε λαδώνουν για να προχωρήσουν οι επενδύσεις, γιατί αυτά είναι περίπου ζητήματα κρεβατοκάμαρας. Κανένας όμως δεν ευθύνεται για το ότι οι μελέτες κλπ. κόστισαν στην εταιρεία 3 εκατομμύρια ΕΥΡΩ(!!!), παρά μόνο οι ίδιοι οι επενδυτές οι οποίοι πήραν ένα επιχειρηματικό ρίσκο γνωρίζοντας ότι υπάρχουν αντιδράσεις.

Επειδή όμως στο πρώτο άρθρο του συντάκτη σας αναφέρεται ότι η επένδυση «θα απασχολεί 400 εργαζόμενους»(!!!) και είναι γνωστό ότι αυτό το «επιχείρημα» χρησιμοποιείται μόνιμα και ανέξοδα από όσους υποστηρίζουν, ακόμα και καταστροφικές για το περιβάλλον επενδύσεις, ποντάροντας στην ευαισθησία των πολιτών και στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, παρακαλούμε να μας εξηγήσει απολύτως αναλυτικά πού θα απασχοληθούν 400 εργαζόμενοι σε μια «ξενοδοχειακή μονάδα» (εμείς πιστεύουμε ότι πρόκειται για real estate) 900 (κατά το συντάκτη σας) κλινών. Θυμίζουμε ότι και για τις δεξαμενές καυσίμων στο τσιγκέλι Αλμυρού έλεγαν ότι θα δουλέψουν 50 άτομα και δουλεύουν μόνο 5!!!

Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της επιστολής μας