Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας

eggrafeite

Άρθρα

"Οικολογία της κοινωνίας": θέματα με κοινωνικές προεκτάσεις.

Σχέδιο χωροταξικού για την Αθήνα

Αθήνα

Εκ βάθρων αλλαγές στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Στόχος, όπως διαφαίνεται από σχέδιο νόμου το οποίο έχει στη διάθεσή του «Το Βήμα», είναι η εξυπηρέτηση των επενδυτών στο όνομα της ανάπτυξης, εις βάρος όμως του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος.

Έτσι, στο εξής οι Περιφερειακές Χωροταξικές Στρατηγικές και τα Δημοτικά Χωροταξικά Σχέδια Ανάπτυξης (πρώην Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια) θα μπορούν να τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή προκειμένου να ενσωματώσουν κάποιο νέο έργο. Ούτε οι προστατευόμενες περιοχές θα μείνουν αλώβητες, καθώς γύρω από τους αυτοκινητοδρόμους, τις Εθνικές ή Επαρχιακές Οδούς που τις διασχίζουν θα δημιουργηθεί μια ζώνη 200 μέτρων όπου, κατά παρέκκλιση, θα επιτρέπεται η δόμηση.

Ριζικές είναι οι αλλαγές και στη μεταφορά συντελεστή δόμησης. Το ΥΠΕΚΑ επιχειρεί να δώσει λύση στο χάος που επικρατεί εδώ και δεκαετίες με τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, ανοίγοντας ωστόσο πολύ την «ψαλίδα». Ειδικότερα, οι ζώνες υποδοχής συντελεστή θα καθορίζονται από τα Δημοτικά Χωροταξικά Σχέδια Ανάπτυξης (πρώην Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια), τα οποία θα εκπονούνται από τους δήμους. Αυτές οι περιοχές υποδοχής θα εντάσσονται σε εγκαταλελειμμένους οικισμούς, σε οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 200 κατοίκους και 300 οικίες, σε οικισμούς με λιγότερους από 200 κατοίκους ανεξάρτητα από τον αριθμό των οικιών και σε περιοχές που θα επιλέγονται από το υπουργείο.

Ως περιοχές υποδοχής συντελεστή μπορούν να ορίζονται και δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, εφόσον παραχωρούνται προς το Δημόσιο εκτάσεις (ανά την επικράτεια) ίσης αξίας μέσω της Τράπεζας Γης. Στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο Κρήτης και σε περιοχές με υψηλή πολεοδομική επιβάρυνση εξαιτίας της νομιμοποίησης αυθαιρέτων δεν θα μπορούν να χωροθετούνται ζώνες συγκέντρωσης συντελεστή δόμησης.

Από στρατόπεδα ως βιομηχανίες

Οι ζώνες που θα υποδέχονται τους συντελεστές δόμησης δεν μπορεί να είναι μικρότερες από 5.000 στρέμματα, θα πρέπει να απέχουν το πολύ 10 χιλιόμετρα από το κοντινότερο οικιστικό κέντρο και για την πολεοδόμησή τους θα ακολουθηθεί η διαδικασία ιδιωτικής πολεοδόμησης ή επέκτασης των σχεδίων πόλης. Θα είναι αποκλειστικά αμιγούς κατοικίας, ενώ ορίζεται μέγιστη αρτιότητα οικοπέδων τα 400 μέτρα και μέγιστος συντελεστής δόμησης 0,5.

Στις περιοχές αυτές, όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 του νομοσχεδίου, θα μπορεί πλέον να μεταφέρεται συντελεστής δόμησης από:

 • Θεσμοθετημένους ή χαρακτηρισμένους κοινόχρηστους χώρους σε περιοχές εγκεκριμένων σχεδίων πόλης, για τους οποίους οι ιδιοκτήτες δεν έχουν αποζημιωθεί από τον δήμο ώστε να αποδοθούν σε κοινή χρήση.
 • Υπολειπόμενους συντελεστές δόμησης διατηρητέων κτιρίων, οικοπέδων αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και λοιπών κτιρίων.
 • Πρώην στρατόπεδα τα οποία αποδίδονται σε κοινή χρήση.
 • Κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου που πρόκειται να αποσυρθούν.
 • Δημόσιες εκτάσεις ή παλιές υποδομές που συνορεύουν με εγκεκριμένα σχέδια πόλης και παραμένουν εκτός σχεδίου προκειμένου να περιορισθεί η δόμηση.
 • Παλαιές ή εγκαταλελειμμένες τουριστικές και βιομηχανικές μονάδες σε εκτός σχεδίου περιοχές.
 • Περιοχές υλοποιημένης ή θεσμοθετημένης δόμησης όπου υπάρχει περιβαλλοντική υστέρηση στο ισοζύγιο και χρειάζεται ανάσχεση της δόμησης.
 • Ακίνητα για τα οποία ισχύουν απαγορεύσεις δόμησης από δημόσιες παρεμβάσεις.
 • Ακίνητα οικοδομικών συνεταιρισμών τα οποία βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός ιδιωτικών δασικών εκτάσεων.

Προς έναν ευέλικτο σχεδιασμό

Η χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία αλλάζει άρδην με το νομοσχέδιο «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση, χρήσεις γης και άλλες διατάξεις» που ετοιμάζει το ΥΠΕΚΑ. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου χωροταξικού σχεδιασμού τον οποίο ευαγγελίζονται και προωθούν εδώ και καιρό στελέχη τόσο του ΥΠΕΚΑ όσο και των υπουργείων Τουρισμού και Ανάπτυξης. Ενός «πολυεργαλείου», δηλαδή, το οποίο θα μπορεί να τροποποιείται ανά πάσα στιγμή και μάλιστα σε μεγάλη κλίμακα.

Σύμφωνα με το κείμενο του σχεδίου νόμου, το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας του, ορίζονται δύο επίπεδα σχεδιασμού: το εθνικό το οποίο θα υλοποιείται με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ και οι περιφερειακές στρατηγικές που θα εγκρίνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Αποτελεί ωστόσο ζητούμενο τι θα συμβεί με τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού τα οποία εκπονούνται σήμερα και ολοκληρώνονται έως το καλοκαίρι από τη Διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2020.

Πάντως, το νομοσχέδιο προβλέπει προσαρμογή του σχεδιασμού στις αναπτυξιακές απαιτήσεις. Ετσι, κατ' εξαίρεση, οι Περιφερειακές Στρατηγικές όπως και τα Δημοτικά Χωροταξικά Σχέδια Ανάπτυξης (πρώην ΓΠΣ) θα μπορούν να τροποποιούνται προκειμένου να ενσωματωθούν έργα εθνικής σημασίας, δημόσιας ωφέλειας, έργα ΕΣΧΑΔΑ και ΕΣΧΑΣΕ (τα «fast track» Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιων Ακινήτων) ή άλλες στρατηγικές επενδύσεις, έργα και δράσεις εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα οποία δεν περιλαμβάνονταν στον αρχικό σχεδιασμό.

Βιομηχανικές περιοχές δίπλα σε πόλεις και χωριά

Σε κάθε δήμο, το Δημοτικό Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης θα ορίζει μια περιοχή στην οποία θα επιτρέπεται η ανάπτυξη παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριότητων και μια άλλη βιομηχανικού χαρακτήρα. Οι συγκεκριμένες περιοχές, ολόκληρες ή τμήματά τους, θα πολεοδομούνται και θα λειτουργούν ως υποδοχείς αυτών των δραστηριοτήτων.

Οι ζώνες αυτές, ωστόσο, θα μπορούν να χωροθετούνται πολύ κοντά σε πόλεις και οικισμούς, καθώς από τη στιγμή που θα εγκρίνεται ένα Δημοτικό Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης θα παύουν να ισχύουν και οι περιορισμοί που θέτει το Προεδρικό Διάταγμα 24/5/85 (ΦΕΚ 270Δ). Σήμερα, βάσει του συγκεκριμένου ΠΔ απαγορεύεται η ανέγερση νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης σε ζώνη 700 μέτρων γύρω από πόλεις και οικισμούς με πληθυσμό από 2.000 ως 10.000 κατοίκους και σε ζώνη 1.000 μέτρων σε πόλεις μεγαλύτερες των 10.000 κατοίκων.

Στους δήμους με έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα θα δημιουργούνται κτηνοτροφικά πάρκα σε εκτός σχεδίου περιοχές, με στόχο την κοινή χρήση και αξιοποίηση των υποδομών (δρόμοι, εγκαταστάσεις, δίκτυα ηλεκτρισμού και ύδρευσης/αποχέτευσης, δίκτυα διαχείρισης των απορριμμάτων και αποβλήτων).

Ενίσχυση σε προβληματικές περιοχές

Σε περιοχές με κρίσιμα προβλήματα (π.χ. τόποι με εκτεταμένες δραστηριότητες εξόρυξης, πληγείσες περιοχές από φυσικές ή άλλες καταστροφές κ.λπ.) μπορεί να θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα οικονομικής ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εκεί ή να επιβάλλονται ανταποδοτικά τέλη στα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που αναπτύσσουν εκεί τις δραστηριότητές τους.

Στις εκτός σχεδίου περιοχές όπου δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις (όπως περιοχές προστασίας, κατοικίας με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, υποδοχής συντελεστή δόμησης, ιδιωτικής πολεοδόμησης, βιομηχανική περιοχή κ.λπ.) θα επιτρέπονται όλες οι χρήσεις των εκτός σχεδίου περιοχών καθώς και εγκαταστάσεις και δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης.

Ζώνη δόμησης στις προστατευόμενες περιοχές

Τη δημιουργία μιας ζώνης 200 μέτρων γύρω από αυτοκινητοδρόμους, Εθνικές ή Επαρχιακές Οδούς οι οποίες βρίσκονται εντός περιοχών ή ζωνών προστασίας προτείνει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ. Στις περιοχές αυτές, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, θα επιτρέπεται η χορήγησης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης σε ακίνητα με πρόσωπο επί των οδών αυτών καθώς και σε όσα βρίσκονται σε βάθος ως 200 μέτρα. Στο κείμενο του νομοσχεδίου δεν διευκρινίζεται εάν, κατά παρέκκλιση, η συγκεκριμένη διάταξη θα ισχύσει και για τις προστατευόμενες περιοχές για τις οποίες έχουν ήδη καθοριστεί με Προεδρικό Διάταγμα χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί. 

Πρακτικά και τουλάχιστον σε περιοχές μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος, η πιθανότερη κατάληξη θα είναι η «γραμμική ανάπτυξη» κατά μήκος των οδών, με αποτέλεσμα τον κατακερματισμό οικοτόπων και προστατευόμενων περιοχών. Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση δόμησης και άδεια δόμησης θα χορηγείται σύμφωνα με τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης που ίσχυαν πριν από  τον καθορισμό της περιοχής προστασίας. 

Στα ακίνητα αυτά θα επιτρέπεται η εγκατάσταση μη οχλουσών δραστηριοτήτων, δηλαδή κατοικίες, εγκαταστάσεις αναψυχής, χονδρεμπόριο, πολιτιστικά κτίρια, κτίρια αποθήκευσης, γήπεδα στάθμευσης, πρατήρια καυσίμων κ.ά.

Διοικητικές Πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί σε ακίνητα εντός των παραπάνω εκτάσεων θα θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές εφόσον δεν έχουν ακυρωθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Σε αυτά τα ακίνητα (στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται και νομιμοποιημένα αυθαίρετα) θα επιτρέπεται η χορήγηση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης για επέκταση, τροποποίηση ή εκσυγχρονισμό κτιρίων και εγκαταστάσεων καθώς και η ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων.

Για δραστηριότητες που πρόκειται να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν εντός προστατευόμενων περιοχών (όχι στις Ζώνες Απόλυτης Προστασίας), θα πρέπει παράλληλα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων να κατατίθεται και ειδική μελέτη οικολογικής αξιολόγησης, η οποία θα εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Η γνωμοδότηση του φορέα διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών δεν είναι δεσμευτική για την προώθηση της περιβαλλοντικής διαδικασίας και την έκδοση της Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων. Οπότε, εάν είναι αρνητική αλλά πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, υποχρεούνται να προωθήσουν τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και να μη χρονοτριβούν.

WWF: Η σπατάλη τροφίμων στην Ελλάδα

Έρευνα για τη σπατάλη τροφίμων στην Ελλάδα

1,3 δις τόνοι τροφής καταλήγουν παγκοσμίως στα σκουπίδια. 868 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από ασιτία σε ολόκληρο τον πλανήτη. 179 κιλά τροφής σπαταλάει κάθε χρόνο ένας Ευρωπαίος, πετώντας ουσιαστικά στα σκουπίδια 590 ευρώ ανά νοικοκυριό. Την ίδια στιγμή, η παραγωγή ενός κιλού βοδινού κρέατος απαιτεί 10.000 λίτρα νερού. Υπάρχει άραγε κανείς που να διαφωνεί ότι η σπατάλη τροφίμων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο;

Οι κοινωνικές ανισότητες καθώς και οι σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στον προϋπολογισμό των νοικοκυριών, οδήγησαν το πρόγραμμα «Καλύτερη Ζωή» του WWF Ελλάς να ανοίξει στις 5 Δεκεμβρίου και μέχρι τέλος Ιανουαρίου τον φάκελο: «Σπατάλη Τροφίμων», παρέχοντας πρακτικές συμβουλές και κινητοποιώντας τους πολίτες προς όφελος της κοινωνικής αλληλεγγύης και του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Ο νέος φάκελος του προγράμματος «Καλύτερη Ζωή», έρχεται όμως να καλύψει και ένα ακόμη κενό γνώσης και επίσημων στοιχείων στην Ελλάδα, ως προς το μέγεθος της σπατάλης τροφίμων. Σύμφωνα με έρευνα κοινής γνώμης της Public Issue - την πρώτη στην Ελλάδα για το συγκεκριμένο θέμα - το 37% των Ελλήνων σπαταλάει φαγητό τουλάχιστον 1-2 φορές τον μήνα, με τους νέους από 18 -34 ετών να πετάνε τη μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού. Στον αντίποδα, οι ηλικίες άνω των 55 πετούν ελάχιστα τρόφιμα.

Σε επίπεδο υλικών, τα τρόφιμα που πιο συχνά καταλήγουν στον κάδο είναι μαγειρεμένα φαγητά που περίσσεψαν, όπως επίσης φρούτα και λαχανικά. Ακολουθούν τα γαλακτοκομικά, το ψωμί, τα ζυμαρικά και τρόφιμα που έληξαν ή χάλασαν. Παρότι οι πολίτες σε μεγάλο βαθμό εμφανίζονται ενημερωμένοι για τις πρακτικές που μπορούν να αναλάβουν, προκειμένου να περιορίσουν τη σπατάλη, αρκετοί είναι αυτοί που διαιωνίζουν το πρόβλημα συστηματικά. Για παράδειγμα, το 20% των συμπολιτών πηγαίνει για ψώνια χωρίς να έχει σημειώσει από πριν αυτά που χρειάζεται, ενώ το 17% δεν καταναλώνει τις επόμενες μέρες το φαγητό που περίσσεψε. Ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα είναι ότι μόλις το 8% των συμπολιτών μας κάνει κομποστοποίηση.

«Για την «Καλύτερη Ζωή», σε μια χώρα που υποφέρει από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, η σπατάλη τροφίμων δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή σε κανένα στάδιο παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων. Είτε πρόκειται για τον αγρό και τις φάρμες, είτε για τα σούπερ μάρκετ, τα εστιατόρια και τα νοικοκυριά. Η σπατάλη τροφίμων δεν υποδηλώνει ευμάρεια. Η «Καλύτερη Ζωή», μέσα από το www.kalyterizoi.gr, προσκαλεί τους παραγωγούς, τους διανομείς τροφίμων και τους πολίτες να περιορίσουν τη σπατάλη τροφίμων μέσα από μικρές πρακτικές που φέρνουν μεγάλο όφελος στο περιβάλλον, την οικονομία, τον συνάνθρωπο και την κοινωνία εν γένει», σχολιάζει ο Αχιλλέας Πληθάρας, υπεύθυνος του προγράμματος «Καλύτερη Ζωή».

Πολύτιμος αρωγός στην προσπάθεια θα είναι η ομάδα ΜΠΟΡΟΥΜΕ που δικτυώνει αυτούς που ζητούν τρόφιμα με αυτούς που μπορούν να τα διαθέσουν. Ειδικά στην Ελλάδα, όπου το ζήτημα αποκτά κρίσιμη διάσταση, φαίνεται πως δεν υπάρχουν πια δικαιολογίες: «Το ΜΠΟΡΟΥΜΕ έχει δικτυώσει στα 2 χρόνια λειτουργίας του πάνω από 450.000 μερίδες τροφίμων και πλέον σώζει πάνω από 1.000 μερίδες φαγητού την ημέρα κατά μέσο όρο. Με τον μηχανισμό του ΜΠΟΡΟΥΜΕ είναι πλέον πάρα πολύ εύκολο να σωθούν όλων των ειδών τα τρόφιμα σε κάθε σημείο της Ελλάδας και γενικότερα, οι δικαιολογίες για σπατάλη φαγητού ολοένα και λιγοστεύουν», υπογραμμίζει ο Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, συνιδρυτής του ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Στις 19 Δεκεμβρίου τρεις ειδικοί στο θέμα της σπατάλης τροφίμων, ο Ηλίας Μαμαλάκης, διάσημος σεφ, ο Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, συνιδρυτής του ΜΠΟΡΟΥΜΕ και ο Κων/νος Αμπελιώτης, Αν.Καθηγήτης στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, θα βρίσκονται στο studio του garage TV για να απαντήσουν ζωντανά στις ερωτήσεις του κοινού.

Σημειώσεις προς συντάκτες:

 1. Δείτε τo μέρος της έρευνας της Public Issue για τη σπατάλη τροφίμων εδώ.
 2. Αποκλειστικός δωρητής της «Καλύτερης Ζωής» είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
 3. Πλέον γίνεται αισθητό το μεγάλο κοινωνικό, οικολογικό και οικονομικό αποτύπωμα που προκαλεί η σπατάλη τροφίμων. Τα τρόφιμα που πετιούνται κάθε χρόνο στην Ε.Ε. έχουν τον δικό τους κύκλο ζωής και ευθύνονται για την κατανάλωση του 50% του νερού άρδευσης. Χαρακτηριστικά επισημαίνεται πως για την παραγωγή ενός κιλού βοδινού κρέατος απαιτείται η κατανάλωση 10.000 λίτρων νερού. Ως φραγμό στην ταχύρυθμη επιδείνωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στη μείωση της σπατάλης τροφίμων κατά 50% έως το 2020.Την ίδια στιγμή και υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης παγκοσμίως, η σπατάλη τροφίμων καθρεφτίζει ένα ηθικό ζήτημα μέσα από τη διαιώνιση των ανισοτήτων και εγείρει το ζήτημα της αλληλεγγύης και της στροφής στον συνάνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη και συχνά καταφεύγει σε συσσίτια.
 4. 4. Δείτε εδώ το website της Καλύτερης Ζωής.
 5. 5. Ακολουθήστε την «Καλύτερη Ζωή» σε Facebook, //twitter.com/@kalyterizoi">Twitter και YouTube.

Περισσότερες πληροφορίες:
Ιάσονας Κάντας, υπεύθυνος τύπου WWF Ελλάς, τηλ: 210 33 14 893, κιν: 697 185 9632, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Βίκυ Μπαρμπόκα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας προγράμματος «Καλύτερη Ζωή», τηλ: 210 33 14 893, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΙ ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΥΛΙΚΑ ΝΑΙ ΟΧΙ
Α Αλουμινόχαρτο  
Αλουμινένια ταψάκια φαγητού  
Β Βαζάκια τροφίμων  
Βιβλία √ *  
Βιντεοκασέτες   X
Βούρτσες πλαστικές   X
Γ Γάντια   X
Γυαλόχαρτο   X
Δ Δερμάτινα αντικείμενα   X
Δισκάκια CD/DVD   X
Ε Ενέσεις - Ιατρικά απόβηττα   X
Έντυπα (διοικητικών κέντρων, υπηρεσιών, ΔΕΚΟ, νοσοκομείων κ.τ.λ.) √ *  
Εφημερίδες √ *  
Η Ηλεκτρικά είδη οικιακής χρήσης (πιστολάκια, μασιές, κ.τ.λ.)   X
Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές   X
Κ Καλαμάκια   X
Καλαμάκια (εξωτερική συσκευασία)  
Κεσεδάκια από γιαούρτι  
Κεσεδάκια από βούτυρο  
Κλαδιά   X
Κούκλες - παιχνίδια   X
Κουτάκι μπύρας  
Κουτάκια/μπουκάλια από αναψυκτικά (αλουμινένια, πλαστικά)  
Κουτιά από δημητριακά  
Κουτιά από μπισκότα  
Κουτιά από μπογιές άδεια  
Κουτιά/μπουκάλια από απορρυπαντικά  
Κουτιά/μπουκάλια από λάδι  
Κράνος αναβάτη   X
Λ Λαδιού δοχεία από μηχανές  
Λάμπες/λαμπτήρες   X
Μ Μαχαίρια   X
Μαχαιροπήρουνα πλαστικά   X
Μελάνια (toner, inject, απόβλητα τυπογραφείων)   X
Μπάλες (Μπόουλινγκ, ποδοσφαίρου κ.τ.λ.)   X
Μπαταρίες   X
Μπουκάλια από αλκοολούχα ποτά (πλαστικά/ γυάλινα)  
Μπουκάλια από είδη καθαρισμού (πλαστικά/ γυάλινα)  
Μπουκάλια κρασιού (γυάλινα, τετραπάκ)  
Μπουκάλια από νερό (πλαστικά/ γυάλινα)  
Μπουκάλια από σαμπουάν (πλαστικά/ γυάλινα)  
Μπουκάλια/κουτιά από γάλα (γυάλινο, τετραπάκ, πλαστικό)  
Ξ Ξύλινα αντικείμενα   X
Ξυραφάκια   X
Ο Οδοντόβουρτσες   X
Οικοδομικά υλικά   X
Π Παιχνίδια   X
Πάνες μιας χρήσης   X
Παποφτςια   X
Παραϊατρικά προϊόντα νοσοκομείων   X
Περιτυλίγματος χαρτί  
Περιοδικά √ *  
Πίτσα κουτί  
Πλαστικά έπιπλα (καρέκλες - τραπέζια)   X
Πλαστικά ταψάκια φρούτων (π.χ. από φράουλες)  
Πλαστικές γλάστρες   X
Πλαστικές θήκες CD/DVD  
Ποτήρια/πιάτα πλαστικά  
Προφυλακτήρες αυτοκινήτων   X
Προφυλακτικά   X
Ρ Ρολόγια και αξεσουάρ   X
Ρούχα/ενδύματα   X
Σ Σακούλες (πλαστικές, χάρτινες)  
Σελοτέιπ   X
Στρώματα   X
Στυλό   X
Συσκευασίες τροφίμων  
Σωληνάκια από οδοντόκρεμες  
Συσκευασίες από βιντεοκασέτες/CD/DVD  
Τ Τενεκέδες (π.χ. από λάδι)  
Τηλεκάρτες   X
Τσίγκινο κουτί από φέτα  
Υ Υπολείμματα τροφών   X
Υφάσματα   X
Φ Φάστ φούντ χαρτί  
Φίλμ φωτογραφίας   X
Φυτά   X
Φωτοβολίδες/Πυροτεχνιματα   X
Φωτογραφίες   X
Χ Χαρτί κουζίνας (μη χρησιμοποιημένο)   X
Χαρτί μικρότερο από Α4   X
Χαρτί υγείας (μη χρησιμοποιημένο)   X
Χαρτοκιβώτια συσκευών (π.χ. τηλεοράσεις, ψυγεία)  
Χόρτα   X
Χώμα   X
* μόνο εάν ο Δήμος μας δεν διαθέτει ξεχωριστό κάδο έντυπου χαρτιού    
       
ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ:    
Στον ΜΠΛΕ ΚΑΔΟ μπαίνουν όλες οι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, δηλαδή:    
αλουμινένιες, λευκοσιδηρές, πλαστικές, γυάλινες και χάρτινες    
1 Διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά συσκευασίας μας από τα υπόλοιπα  
2 Αδειάζοσμε εντελώς τις συσκευασίες μας από τα υπολείμματα    
3 Διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια    
4 Δεν πετάμε τα υλικά συσκευασίας μέσα σε δεμένες σακούλες, τα ρίχνουμε χύμα
5 Δεν πετάμε ποτέ κοινά σκουπίδια στους μπλε κάδους ανακύκλωσης    
6 Μεταδίδουμε το μήνυμα της ανακύκλωσης συσκευασιών σε φίλους και γνωστούς

Κρυώσαμε για 55 εκατομ. ΕΥΡΩ!

Εφημερίδα Συντακτών

02/04/2013

Κρυώσαμε για να εισπράξουν 55 εκατ. ευρώ

Share on linkedin Share on facebook Share on twitter Share on email More Sharing Services 0

Για 55 εκατ. ευρώ η κυβέρνηση άφησε τον φετινό χειμώνα χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς θέρμανση. Τόση ήταν η αύξηση των κρατικών εσόδων το πρώτο δίμηνο του 2013, το κοινωνικό αντίτιμο της οποίας ήταν αρκετά βαρύ: πόλεις γεμάτες αιθαλομίχλη, θάνατος τριών παιδιών από ξυλόσομπα στην Καβάλα και δύο φοιτητών στη Λάρισα από μαγκάλι.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Θ. Σκορδάς, χθες στη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού της ΔΗΜΑΡ, Α. Ξηροτύρη, για το λαθρεμπόριο πετρελαίου, το πρώτο δίμηνο του 2012 πουλήθηκαν 1,1 εκατ. τόνοι πετρελαίου θέρμανσης, ενώ το 2013 μόλις 374 χιλ., σημειώνοντας μείωση κατά 68%. «Παρ’ όλα αυτά, τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που ανήλθαν σε 68,5 εκατ. ευρώ πέρυσι, φέτος έφτασαν τα 123,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή είχαμε αύξηση εσόδων 80% με μείωση κατανάλωσης σχεδόν 70%», σημείωσε ο κ. Σκορδάς, επικαλούμενος και στοιχεία από το υπουργείο Οικονομικών.

 

Το γεγονός αυτό το απέδωσε στον πιο ήπιο φετινό χειμώνα, όμως, όπως υποστήριξε, «το βασικό αίτιο ήταν η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου με το σύστημα εισροών-εκροών, το οποίο αποδεικνύεται εξαιρετικά αποτελεσματικό». Στην επισήμανση της κ. Ξηροτύρη για το λαθρεμπόριο με το ναυτιλιακό πετρέλαιο και τις εικονικές εισαγωγές, ο κ. Σκορδάς δεν απάντησε…

 

Χ. Ιωάννου

Η Αυστραλία πολεμά το κάπνισμα

Η Αυστραλία πολεμά το κάπνισμα

Από 1ης Δεκεμβρίου οι συσκευασίες των τσιγάρων έχουν σε πρώτο πλάνο τις ασθένειες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Πέμπτη 16 Αυγούστου 2012

 

Ένας από τους πιο αυστηρούς νόμους στον κόσμο για τη συσκευασία των τσιγάρων θα τεθεί οριστικά σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου στην Αυστραλία, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας απέρριψε χθες προσφυγή τεσσάρων μεγάλων καπνοβιομηχανιών.

Με βάση τον νόμο αυτό, τα τσιγάρα και ο καπνός θα πωλούνται σε ομοιόμορφα λαδί πακέτα, που θα φέρουν σαφείς προειδοποιήσεις για την υγεία και φωτογραφίες σχετικές με τον καρκίνο του στόματος και άλλες ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα. Το όνομα της εταιρείας θα αναγράφεται με μικρά γράμματα στο μπροστινό μέρος του πακέτου.

Το επταμελές Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας απέρριψε την προσφυγή της Philip Morris, της British American Tobacco, της Imperial Tobacco και της Japan Tobacco, κρίνοντας ότι ο νόμος δεν παραβιάζει το Σύνταγμα. Η εξέλιξη αυτή ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη Βρετανία, τη Νορβηγία, τη Νέα Ζηλανδία, τον Καναδά και την Ινδία, που εξετάζουν το ενδεχόμενο να λάβουν ανάλογα μέτρα για να καταπολεμήσουν το κάπνισμα.

«Το μήνυμα προς τον υπόλοιπο κόσμο είναι ότι οι μεγάλες καπνοβιομηχανίες μπορούν να αντιμετωπιστούν και να καταπολεμηθούν», δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης της Αυστραλίας Νίκολα Ρόξον, που ο πατέρας της - μανιώδης καπνιστής - πέθανε από καρκίνο όταν εκείνη ήταν δέκα ετών. «Χωρίς τις γενναίες κυβερνήσεις που τα βάζουν με τις καπνοβιομηχανίες, οι τελευταίες θα μας έκαναν να πιστέψουμε ότι το κάπνισμα δεν είναι ούτε βλαβερό ούτε εθιστικό».

Εκπρόσωπος της British American Tobacco δήλωσε ότι η καπνοβιομηχανία θα σεβαστεί την απόφαση, αλλά εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα ωφεληθούν οι εγκληματικές οργανώσεις που κάνουν μαύρη αγορά τσιγάρων.

 

Η Μελβούρνη ξανακέρδισε τον τίτλο της καλύτερης πόλης για να ζει κανείς

67η Η ΑΘΗΝΑ

Η Μελβούρνη ξανακέρδισε τον τίτλο της καλύτερης πόλης για να ζει κανείς

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Πέμπτη 16 Αυγούστου 2012

Η Μελβούρνη ανακηρύχτηκε και πάλι φέτος, για δεύτερη διαδοχική χρονιά, η καλύτερη πόλη για να ζει κανείς, σύμφωνα με την έρευνα Global Livability Survey που δημοσιοποιεί κάθε χρόνο ο οργανισμός Economist Intelligence Unit (EIU) του περιοδικού «Economist». Η Αθήνα βρίσκεται φέτος, όπως και πέρυσι, στην 67η θέση του καταλόγου.

Οι κορυφαίες πόλεις για να ζήσει κανείς παρέμειναν φέτος οι ίδιες με πέρυσι, με μια ελαφρά αναδιάταξη στη σειρά. Οι πόλεις της Αυστραλίας και του Καναδά συνέχισαν να κυριαρχούν. Η Βιέννη ήρθε δεύτερη σε μικρή απόσταση από τη Μελβούρνη, ενώ οι καναδικές πόλεις Βανκούβερ και Τορόντο πήραν την τρίτη και την τέταρτη θέση. Το Κάλγκαρι ήρθε «ισόπαλο» με την Αδελαΐδα στην πέμπτη θέση.

Στις κορυφαίες θέσεις βρίσκονται κυρίως «πόλεις μεσαίου μεγέθους σε πλουσιότερες χώρες με σχετικά χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού», σύμφωνα με τον EIU. Συνολικά 140 πόλεις περιελήφθησαν στον κατάλογο αφού ελέγχθηκαν σε πέντε κατηγορίες - σταθερότητα, υγειονομική περίθαλψη, πολιτισμός και περιβάλλον, εκπαίδευση και υποδομές.

Η Οσάκα κατετάγη 12η συνολικά, αλλά είχε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των πόλεων της Ασίας. Το Τόκιο ήρθε δεύτερο μεταξύ των ασιατικών πόλεων, στη 18η θέση, ενώ το Χονγκ Κονγκ βρέθηκε στην 31η. Η Χονολουλού είναι η καλύτερη πόλη για να ζήσει κανείς στις ΗΠΑ και βρίσκεται στη 26η θέση.

Το Πίτσμπουργκ είναι η επόμενη αμερικανική πόλη του καταλόγου, στην 30ή θέση.

Στις τελευταίες θέσεις, κυρίως λόγω των συγκρούσεων που μαίνονται σε πολλές απ' αυτές, βρίσκονται οι πόλεις Αμπιτζάν, Τεχεράνη, Ντουάλα, Τρίπολη, Καράτσι, Αλγέρι, Χαράρε, Λάγκος, Πορτ Μόρεσμπι και Ντάκα.

Οι Ρομπέν του ρεύματος ξαναχτυπούν

Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2011

Ο Ν. ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΡΟΜΠΕΝ ΤΗΣ ΔΕΗ»

«Επανασυνδέουμε ρεύμα και αξιοπρέπεια»

«Χτυπάμε εκεί που οι συμπολίτες μας έχουν πραγματική ανάγκη» τονίζουν τα μέλη της ακτιβιστικής ομάδας «Οι Πολίτες της Βέροιας»

Της ΝΤΙΝΑΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ

«Σ' αυτή τη χώρα εκτός από την υποχρέωση να πληρώνουμε και να ξαναπληρώνουμε κλέφτες και απατεώνες, έχουμε και δικαιώματα.

Και το σπουδαιότερο από όλα είναι η αξιοπρέπειά μας». Ετσι έκλεισε τη συνομιλία μας ο Νίκος Ασλάνογλου, ακτιβιστής, ο οποίος συμμετέχει στην ομάδα, μέλη της οποίας επανασυνδέουν το κομμένο ρεύμα σε οικογένειες και πολίτες της Βέροιας, που πλήττονται από την ανέχεια και τη φτώχεια.

Λίγη ώρα μετά, «Οι Πολίτες της Βέροιας», όπως αυτοαποκαλούνται, ξαναχτύπησαν: Επανασύνδεσαν το ρεύμα σε σπίτι που κατοικεί μία άνεργη μητέρα ενός βρέφους, η οποία ζει με τον υπερήλικα πατέρα της. Αποσπώντας πληροφορίες από τις υπηρεσίες της ΔΕΗ και εν αγνοία του ιδιοκτήτη, η ακτιβιστική ομάδα ανοίγει τη χελώνα της ΔΕΗ και επανασυνδέει το ρεύμα, αφήνοντας ένα αυτοκόλλητο που γράφει: «Πολίτες της Βέροιας - Κοινωνική Αλληλεγγύη - συνδέουμε το ρεύμα».

Με στόχευση τη δημιουργία μιας κοινωνίας αλληλεγγύης «και όχι μιας κοινωνίας ζούγκλας όπως θέλουν να μας φτιάξουν», η ομάδα από τη Βέροια αναζητά «συνεργούς» σε όλη τη χώρα: «Ελπίζουμε ότι θα βρεθούν κι άλλοι πολίτες που θα πράξουν το ίδιο. Και όχι μόνο βέβαια για το ρεύμα, αλλά να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο μέτωπο σε πολλά πεδία».

Οσο για τον κίνδυνο να τους αποδοθούν κατηγορίες, δεν φαίνεται να τους πτοεί. «Δεν θα είναι η πρώτη φορά. Εχω κληθεί να καταθέσω ως κατηγορούμενος για δράσεις ακτιβισμού, δεκάδες φορές. Θα είναι ένας ακόμη τίτλος τιμής για μένα και τα μέλη της ομάδας μας» λέει ο κ. Ασλάνογλου.

Ο πυρήνας των πολιτών που συμμετέχει στις δράσεις «επανασύνδεσης» του ρεύματος προέρχεται από την Οικολογική Ομάδα Βέροιας, η οποία μέχρι σήμερα έχει επιδοθεί σε δεκάδες άλλες ακτιβιστικές ενέργειες που αφορούσαν τόσο περιβαλλοντικά ζητήματα όσο και ζητήματα παραβίασης κοινωνικών δικαιωμάτων.

Η εικόνα με τα νεκρά ψάρια από τον Αλιάκμονα που έριξαν στο γραφείο του περιφερειάρχη και του νομάρχη Ημαθίας, διαμαρτυρόμενοι για τη ρύπανση του ποταμού, «έπαιξε» σε όλα τα τηλεοπτικά παράθυρα, ενώ έχουν «αλυσοδεθεί» και «κρεμαστεί» σε δεκάδες βιομηχανίες της Β. Ελλάδας για τις οποίες είχαν βάσιμες αποδείξεις ότι υποβαθμίζουν το περιβάλλον.

Ο νυν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγ. Βενιζέλος θα τους θυμάται από τον ένα τόνο κολοκύθια που έριξαν στο γραφείο του, όταν ήταν υπουργός Πολιτισμού. Τα... κολοκύθια συνοδεύονταν από πανό που έγραφε: «Αναθεώρηση του Συντάγματος - Αρθρο 24; Κολοκύθια με τη ρίγανη...».

Για την τελευταία τους δράση ωστόσο, θέλουν να ξεκαθαρίσουν κάτι: «Εμείς δεν επανασυνδέουμε το ρεύμα στα σπίτια φίλων μας ή τα δικά μας. Το κάνουμε για συμπολίτες μας, οι οποίοι το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γίνεται έρευνα. Δηλαδή έχουμε καταφέρει να μαθαίνουμε μέσα από τη ΔΕΗ σε ποια νοικοκυριά θα κοπεί, ή κόπηκε το ρεύμα. Αν ο συμπολίτης μας αυτός έχει πραγματικό πρόβλημα, τότε θα επανασυνδέσουμε το ρεύμα».

Οπως τονίζουν, το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό: «Είναι εγκληματική η συμπεριφορά αυτή στους πολίτες της χώρας μας. Πρώτα τους οδήγησαν στην ανεργία και την ανέχεια και τώρα τους καταδικάζουν και σε μία τρικοσμική καθημερινότητα. Τι να πεις σε όλους αυτούς; Δεν μπορούν να καταλάβουν; Ρε κόπανοι, δεν δίνουμε γιατί δεν έχουμε. Μας τα πήρατε όλα. Δεν έχουμε άλλα, που να σας πάρει ο διάολος. Νιώθουμε κυνηγημένοι στην ίδια μας τη χώρα. Αλλά δεν θα φύγουμε εμείς. Αυτοί θα φύγουν...» λέει με οργή ο ακτιβιστής.

Και προσθέτει: «Σκέφθηκε κανείς από όλους αυτούς που παίρνουν κι ένα νέο μέτρο κάθε μέρα, ότι για να φτάσει ένας πολίτης να του κόψουν το ρεύμα, τι άλλα προβλήματα θα είχε; Δεν θα μπορέσω να ξεχάσω το πρόσωπο ενός νεαρού ανέργου. Ημουν εγώ που του χτύπησα το κουδούνι. "Εντάξει φίλε", του λέω, "από εδώ και πέρα έχεις ρεύμα". "Δηλαδή έχω ρεύμα", με ρώτησε, σαν να μη πίστευε στα αφτιά του. Δεν μπορώ να ξεχάσω την έκφρασή του. Τις συσπάσεις του προσώπου του. Αυτός ο άνθρωπος ζει σε μια χώρα που όχι απλώς δεν τον βοηθάει, αλλά τον έχει ρίξει σε έναν ωκεανό και του λέει κολύμπα μόνος σου. Κι αν καταφέρει να βρει και να ανέβει σε μία βάρκα, του παίρνουν τα κουπιά και του χτυπάνε τα χέρια. Φτάνει πια όμως, θα βγούμε μπροστά».

Για όσους κατακρίνουν τις πρακτικές που ακολουθούν, λέει: «Τουλάχιστον δεν ντρέπομαι για όσα κάνω, σε αντίθεση με κάποιους επίορκους πολιτικούς και διοικητικούς που θα έπρεπε να ντρέπονται για όσα δεν κάνουν. Η επιμονή τους και οι διώξεις για να βγάλουμε τον σκασμό, πέρασε και δεν την είδαμε. Αυτοί να βγάλουν τον σκασμό του βάρβαρου εμπαιγμού. Η συνειδητή εγκληματική πρακτική όλων τους είναι υποπολλαπλάσιας αξίας από τον τόπο που μας μεγάλωσε».

* Η συλλογική επαγρύπνηση και η αλληλεγγύη είναι ίσως ο μόνος τρόπος για να αναμετρηθούν οι πολίτες με τις σκληρές πολιτικές που τους ισοπεδώνουν. Κάθε φορά που εμφανίζονται στο προσκήνιο ομάδες πολιτών που θέλουν να σπάσουν τα δεσμά του φόβου και της απομόνωσης, γεννιούνται νέες ελπίδες ότι η νεοφιλελεύθερη εκδοχή της κοινωνίας που μας επιφυλάσσουν θα κατακρημνιστεί. Αρκεί η αφύπνιση αυτή να μην εξαντληθεί σε αποσπασματικές δράσεις.

Πάλι θα μα δώσουν αυξήσεις. Δε θέλουμε άλλα λεφτά!

19% οι αυξήσεις στο ρεύμα από τον Ιανουάριο του 2012

Στο 19% έκατσε τελικά η μπίλια για την αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Οι αυξήσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος τον επόμενο χρόνο δεν θα ξεπεράσουν το 19%, σύμφωνα με ανακοίνωση της επιχείρησης, στην οποία αναφέρεται ότι η ΔΕΗ υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τα κοστολογικά στοιχεία της τριετίας 2010-2012, από τα οποία προκύπτει αύξηση του κόστους της τάξης του 16% από το 2010 στο 2011 και του 3% από το 2011 στο 2012.

Η αύξηση στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων, όπως σημειώνεται, δεν οφείλεται σε ενδογενείς παράγοντες, καθώς η εταιρεία έχει προχωρήσει στη μείωση των δαπανών μισθοδοσίας της τάξης του 15% και στον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών κατά 17%.

Αλλά σε «εξωγενείς και μη ελέγξιμους από την επιχείρηση παράγοντες», όπως τονίζεται, οι οποίοι είναι η επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο φυσικό αέριο, η αύξηση των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά σε συνδυασμό με τις αυξημένες αγορές από το σύστημα, η μειωμένη υδροηλεκτρική παραγωγή και η αύξηση της τιμής των υγρών καυσίμων και του φυσικού αερίου.

Σημειώνεται ότι στις αρχές της εβδομάδας η ΔΕΗ είχε ζητήσει από τη ΡΑΕ για το 2012 αυξήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος μεγαλύτερες του 18%, με τον κίνδυνο να επιβαρυνθούν με αυξήσεις έως και 30% οι μικρομεσαίοι οικιακοί καταναλωτές.

Ούτε... λέπι!

«Ούτε μπαρμπούνι δεν θα βγάζουμε σε λίγο καιρό»

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , www.filoftero.blogspot.com

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κοκώνης είναι ψαράς από σόι. Πήρε τη σκυτάλη από τον παππού και τον πατέρα του, και ήδη την παραδίδει στον γιο του Γιώργο. Από την Μυτιλήνη όλοι τους. Σήμερα, με πηγαίνει εμένα ψάρεμα. Εδώ κοντά, στην Αίγινα, που έχει λέει το καλύτερο μπαρμπουνάκι στον κόσμο. Ξέρει το ψάρι όσο λίγοι. Αλλά την πεσκανδρίτσα την έμαθε από τον Λευτέρη Λαζάρου!

«Εν καιρώ κρίσης, το ψάρι, και δη το φρέσκο από τις δικές μας θάλασσες, δεν μοιάζει να έχει πληγεί», τονίζει ο Παναγιώτης Κοκώνης. Εχει δύο ανεμότρατες που αξίζουν χρυσάφι - ένα εκατομμύριο ευρώ κάθε μια, μαζί με την άδεια (κλειστό, και αυτό το επάγγελμα, αλλά κατανοητό, αφού εάν «άνοιγε» σε όλους, θα στέρευαν οι θάλασσές μας από ψάρια). Σημαδεύει τους ψαρότοπούς του (καλάδες, όπως τους λένε) με το GPS, που οι ψαράδες το ανακάλυψαν πολύ πριν τα μοστράρουμε εμείς στ' αυτοκίνητά μας για να μην χανόμαστε. Εχει δικό του πάγκο στην ιχθυόσκαλα στο Κερατσίνι, για πώληση χονδρική, δυο μαγαζιά στον Πειραιά για λιανική, και ένα site, προσφάτως, στο Διαδίκτυο, το www.psaradiko.net, για ηλεκτρονικές πωλήσεις και κατ' οίκον παράδοση. Ποιος να το 'λεγε όλ' αυτά στους παππούδες;

Ο Παναγιώτης ψαρεύει στο βόρειο Αιγαίο, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Συνεργάζεται επίσης και με άλλους ψαράδες, αφού η ανεμότρατα δεν μπορεί να πιάσει όλα τα ψάρια, όπως τα αφρόψαρα, που τα πιάνουν τα γρι-γρι, και τα μεγάλα, συναγρίδες, φαγκριά, ροφοί κ.λπ., που πιάνονται με το παραγάδι. Η ανεμότρατα πιάνει όλα τα ψάρια του πάτου. Μπαρμπούνια, κουτσομούρες, μπακαλιάρους, πεσκανδρίτσες και άλλα.

Η ημέρα του ψαρά αρχίζει τη νύχτα! Η ανεμότρατα θα φύγει από το λιμάνι του Λαυρίου κατά τις 2-3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. «Στα 4-5 μίλια που είναι οι τόποι μας, οι καλάδες μας, φανταστείτε μία ευθεία γραμμή, μέσα στο πέλαγος, με συγκεκριμένα σημεία αρχής και τέλους, ρίχνουμε τα δίχτυα, και αρχίζουμε να τα τραβάμε ανάλογα με το μήκος της καλάδας, για να μαζέψουμε την ψαριά».

Πώς, όμως, επιλέγεται η καλάδα; «Πολλά ρωτάς! Ακρως μυστικό. Θέλει έμπειρο μάτι, και αισθητήριο ψαρά». Γίνεται και μεγάλος κρυφτοπόλεμος για αυτούς τους ψαρότοπους. Παραμονεύουν στο λιμάνι να δουν αν γύρισες με ψάρια, και την άλλη μέρα σε παρακολουθούν με τα ραντάρ να δουν πού θα πας. Τι να κάνεις όμως; Δεν μπορείς να τους πεις φύγετε. Γίνονται και παρεξηγήσεις καμιά φορά, αλλά Ελληνες είμαστε, ξέρεις τώρα. Ασε που όλοι εμείς οι ψαράδες είμαστε προληπτικοί. Κρύβουμε τα ψάρια που πιάνουμε για να μην μας πιάσει τα μάτι!»

Εν καιρώ κρίσης, το ψάρι, και δη το φρέσκο από τις δικές μας θάλασσες, δεν μοιάζει να έχει πληγεί. Εκτός του ότι είναι γνωστό ότι το τελευταίο πράγμα που θα κόψει ο Ελληνας είναι το φαγητό, το ψάρι έχει ευτυχήσει να διαφημιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια ως εξαίσια και πολύ θρεπτική τροφή, και ταυτόχρονα να δει τους «ανταγωνιστές» του, το κρέας και το κοτόπουλο, να πλήττονται από διάφορες ασθένειες, και η κατανάλωσή τους να περιορίζεται αρκετά.

Υπάρχει μεγάλη ζήτηση ψαριών, λοιπόν. Εχουμε όμως αρκετά στις θάλασσές μας για να συνεχίσουμε να τρώμε σαν πασάδες, όπως τώρα; «Σίγουρα όχι. Κάθε χρόνο λιγοστεύουν, και θεωρώ πως σε μερικά χρόνια, κάποια είδη θα εκλείψουν. Παλιότερα, ρωτούσες συνάδελφο πόσα έπιασες σήμερα, και σου έδειχνε περίπου 10 τελάρα κουτσομούρες, των 30 κιλών το καθένα, σύνολο 300 κιλά. Τώρα, γυρνάει με 8 κασελάκια φελιζόλ των 3 κιλών, δηλαδή μόλις 24 κιλά ψάρια. Το 40-50% των ψαριών που πωλούνται στην Ελλάδα τώρα είναι εισαγόμενα».

Ο Παναγιώτης Κοκώνης φοβάται ότι θα έρθει σύντομα η στιγμή που «δεν θα βγάζουμε ούτε μπαρμπούνι». Αυτό οφείλεται σίγουρα στην υπεραλιεία, αλλά μην ξεχνάτε επίσης, λέει, πως όλη η Μεσόγειος είναι μία μεγάλη λεκάνη, στην οποία καταλήγουν πολλά ποτάμια από τον βορρά, τα οποία είναι γεμάτα από φάρμακα και τοξικά, που σκοτώνουν τα ψάρια.

Οσα ψάρια μαζεύει με τις τράτες του, αλλά και από άλλους ψαράδες από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, πωλούνται όλα. Αρα, ψάρι δεν πετάγεται, μας λέει. Αντίθετα, υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Τόση, που «μακάρι να είχαμε κι άλλα να πουλάγαμε». Κάποια σουπερμάρκετ πουλάνε ψάρια κατεψυγμένα για φρέσκα, και με τιμές φρέσκων. Τα ξεπαγώνουν και τα βάζουν στον πάγκο με τα φρέσκα. Επίσης, πουλάνε κατεψυγμένα με την ένδειξη «ελληνικά ψάρια», αλλά αυτά απλώς έχουν αλιευθεί από καΐκια με ελληνική σημαία σε άλλες χώρες! Τις ξέρει, λέει, αυτές τις πρακτικές, και γι' αυτό σταμάτησε να συνεργάζεται με υπεραγορές.

Τον ρωτάω στη συνέχεια πως διαμορφώνεται η τιμή του ψαριού; «Ενα φαγκρί μισό κιλό, στην χονδρική αγορά, θα το πουλήσω γύρω στα 16-18 ευρώ το κιλό. Στην λιανική, θα πάει 25. Αν όμως το ίδιο ψάρι είναι 1-1,5 κιλό, στην χονδρική θα το δώσω 28 ευρώ το κιλό, και στη λιανική 35. Παίζει ρόλο και το μέγεθος δηλαδή. Το μεγαλύτερο ψάρι πουλιέται ευκολότερα και στα μαγαζιά. Από εκεί και ύστερα, το μαγαζί, αυτό το φαγκρί, ας πούμε, που το αγόρασε 28 ευρώ το κιλό, θα το πουλήσει στον πελάτη από 60 έως και 80. Τεράστιο, δηλαδή περιθώριο κέρδους, μέχρι και 3 φορές επάνω. Γενικά, το καλό ψάρι στην Ελλάδα σήμερα, πωλείται από 1,5 ευρώ το κιλό, η μαρίδα, έως 35 το φαγκρί, η τσιπούρα η πελαγίσια, η συναγρίδα, και τα πολύ χοντρά μπαρμπούνια, στη λιανική».

Ο Ελληνας προτιμά τα ψάρια των ελληνικών θαλασσών, και από τα ξένα ζητάει μόνο τον σολομό. Δεν εξάγουμε ψάρι, αφού «και αυτό που έχουμε με το ζόρι φτάνει για μας». Ερχονται όμως Ιάπωνες εδώ και μαζεύουν τόνο και χταπόδια για το σούσι τους. Η υψηλή γαστρονομία έχει ανεβάσει και την κατανάλωση αλλά και τις τιμές των ψαριών. Εχει αλλάξει και τις συνήθειές μας. «Το ψάρι εγώ το προτιμώ όσο πιο απλό γίνεται. Στη σχάρα, στο τηγάνι ή βραστό», μας λέει ο κ. Κοκώνης. «Οι σάλτσες και τα άλλα μπιχλιμπίδια δεν μου αρέσουν. Η νεοπλουτίστικη μόδα της αστακομακαρονάδας δεν μου αρέσει, χώρια που το 90% των αστακών είναι κατεψυγμένοι».

Με τον σεφ Λευτέρη Λαζάρου γνωρίστηκαν από παλιά, όταν ο πρώτος είχε στην Ευαγγελίστρια ένα μαγαζί που ήταν σπίτι, δύο δωμάτια. Πειραιώτης και αυτός. Εβγαινε στις αγορές και έψαχνε. «Κάποια στιγμή του γυάλισε το δικό μου μαγαζί. Μια ζωή, έψαχνε το φρέσκο και ντόπιο ψάρι. Δεν τον ενδιέφερε καθόλου η τιμή. Γίναμε φίλοι και συνεργαζόμαστε μέχρι και τώρα. Είναι ιδιόρρυθμος, δύστροπος και πολύ αυστηρός. Αλλά ξέρει το ψάρι όσο λίγοι. Αυτός ανακάλυψε την πεσκανδρίτσα. Παλιά δεν πουλιόταν με τίποτα. Τι να το κάνεις μωρέ το παλιόψαρο, του είπα την πρώτη φορά που ήρθε και αγόρασε. Εχεις καμινέτο μου κάνει. Και μόλις του το 'φερα, καίει με το φλόγιστρο τα μαγουλάκια του ψαριού, επί τόπου, και μου δίνει να δοκιμάσω. Εκτοτε, έγινα και εγώ φανατικός της πεσκανδρίτσας».

«Το φρέσκο ψάρι φαίνεται. Μερικοί κοιτάνε να μην είναι θολό το μάτι. Αυτό ισχύει εν γένει, αλλά όχι για τη σφυρίδα, που και ολόφρεσκη να είναι, μια θαμπάδα στο μάτι την έχει. Αλλοι το πατάνε το ψάρι με το δάκτυλο στη κοιλιά, να δούνε αν είναι σφικτή. Αυτή είναι καλή μέθοδος, για τα μεγάλα μόνο, αλλά με εκνευρίζει, γιατί εάν κάθε πελάτης πατήσει το ψάρι μία φορά, τι θα κάνουμε μετά; Αυτό μου το κάνει συστηματικά ο Λαζάρου και με κάνει έξαλλο (γελάει). Τέλος, για τον γαύρο και τη σαρδέλα, κοιτάμε τα σπάραχνα (βράγχια) να είναι κόκκινα, και το μάτι και το μέρος της κεφαλής γύρω από αυτό να μην είναι ματωμένα».

Το "δόγμα σοκ" στην Ελλάδα

Σε πλήρη εξέλιξη η εφαρμογή του «δόγματος του σοκ» στην Ελλάδα

Του ΜΑΝΟΛΗ Γ. ΔΡΕΤΤΑΚΗ*

Κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες στη χώρα μας η μετάφραση του βιβλίου της Καναδής δημοσιογράφου Naomi Klein με τίτλο «Το Δόγμα του Σοκ» (τίτλος στα αγγλικά The Shock Doctrine), που εκδόθηκε το 2007 και στο οποίο γίνεται ανάλυση και εκτεταμένη περιγραφή της εφαρμογής των θεωριών της Σχολής του Σικάγου, ιδρυτής της οποίας ήταν ο, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο αυτό, Milton Friedman.

Το «δόγμα του σοκ» είναι είτε η επιβολή από δικτατορικά καθεστώτα είτε η εφαρμογή από δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις του τρίπτυχου: «ιδιωτικοποιήσεις, κρατική απορρύθμιση/ελεύθερο εμπόριο και δραστικές περικοπές στις κρατικές δαπάνες». Προϋπόθεση για να εφαρμοστεί το δόγμα αυτό είναι να υπάρξει μια κρίση που μπορεί να οφείλεται είτε σε πολέμους, εμφύλιους πολέμους, είτε σε φυσικές καταστροφές είτε σε δυσεπίλυτα οικονομικά προβλήματα, όπως ο υπερπληθωρισμός ή το υπέρογκο χρέος.

Στην περίπτωση των κρατών της Λατινικής Αμερικής, αναφέρει η συγγραφέας, «η σπείρα του χρέους λειτούργησε σαν ένα γιγαντιαίο όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης. Σε μια τέτοια κατάσταση -προσθέτει- ο Friedman ήταν πεπεισμένος ότι, όταν ξεσπάσει μια κρίση, αποτελεί ζήτημα καθοριστικής σημασίας η ακαριαία δράση. Εκτιμούσε ότι μια καινούργια κυβέρνηση έχει στη διάθεσή της 6 με 9 μήνες για να επιβάλει μείζονες αλλαγές».

Η συγγραφέας επισημαίνει ότι «η θεμελιώδης αρχή είναι απλή: οι χώρες σε κρίση (χρέους) χρειάζονται απεγνωσμένα μια επείγουσα βοήθεια... Οταν οι ιδιωτικοποιήσεις και οι πολιτικές του ελεύθερου εμπορίου προωθούνται από κοινού με τη χρηματοοικονομική διάσωση (δάνειο) σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο, οι χώρες δεν έχουν άλλη επιλογή από το να αποδεχτούν ολόκληρο το πακέτο» και, όπως αναφέρει η ίδια, «η κρίση του χρέους, στην οποία βρέθηκαν χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής κατά τη δεκαετία του '80, τις ανάγκασε να υποκύψουν στον εκβιασμό "Θέλετε να σώσετε τη χώρα σας; Ξεπουλήστε την"».

Από τα λίγα αυτά αποσπάσματα από το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο τής Naomi Klein φαίνεται καθαρά ότι στη χώρα μας εφαρμόζονται πιστά οι συνταγές του «δόγματος του σοκ», συνταγές που έχει υιοθετήσει η τρόικα ακολουθώντας την πάγια πολιτική του ΔΝΤ, που δεν είναι άλλη από το «δόγμα του σοκ». Αυτή η «τεχνογνωσία» ήταν βασικός λόγος για τον οποίο η Ε.Ε. ζήτησε από το ΔΝΤ να είναι μέλος της τρόικας.

Πώς, όμως, έφτασε η Ελλάδα στο κατάντημα να γίνει χώρα Λατινικής Αμερικής στην Ευρώπη; Είναι αλήθεια ότι η σημερινή κυβέρνηση κληρονόμησε ένα τεράστιο δημόσιο χρέος, το οποίο οφειλόταν στα μεγάλα ελλείμματα όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων 35 ετών. Ειδικότερα το έλλειμμα του 2009 ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, εξαιτίας όχι μόνο της πολιτικής που εφάρμοζε όλα τα χρόνια η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και των μέτρων που έλαβε για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς οικονομικής κρίσης.

Παρ' ότι η σημερινή κυβέρνηση γνώριζε το μέγεθος του δημοσιονομικού προβλήματος πριν από τις εκλογές, το επιδείνωσε μόλις ανέλαβε την εξουσία, με: παροχές, κατάργηση φορολογικών μέτρων που θα απέδιδαν έσοδα (τα οποία εφαρμόζει τώρα), μη ψήφιση φορολογικού και αναπτυξιακού νομοσχεδίου και μη άμεση λήψη σκληρών μέτρων για την πάταξη της φοροδιαφυγής, πριν από την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2010 τον περασμένο Δεκέμβριο, και μη δανειζόμενη με χαμηλό spread τα αναγκαία ποσά τον περασμένο Ιανουάριο. Τέλος, οι αδιανόητες για έναν πρωθυπουργό και υπουργό Οικονομικών δηλώσεις περί «χρεοκοπίας της χώρας», «Τιτανικού», «χώρας σε εντατική» κ.λπ. οδήγησαν τη χώρα σε αδιέξοδο.

Υστερα απ' όλα τα παραπάνω, η κυβέρνηση, αδυνατώντας να δανειστεί από τις αγορές (μετά την εκτίναξη των spreads στα ύψη), αναγκάστηκε να υπογράψει και να «περάσει» από τη Βουλή το ταπεινωτικό για τη χώρα Μνημόνιο, για να λάβει (σε δόσεις) το δάνειο των 110 δισ. ευρώ με τοκογλυφικό επιτόκιο, και τώρα αναγκάζεται να το αναθεωρήσει προς το χειρότερο, για να εισπράξει την επόμενη δόση του δανείου αυτού.

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του «δόγματος του σοκ» στη χώρα μας είναι παρόμοια με εκείνα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής όπου αυτό εφαρμόστηκε: μείωση μισθών και εισοδημάτων, αύξηση της ανεργίας, αύξηση της φτώχειας, κλείσιμο επιχειρήσεων, εντατικοποίηση (fast track) των ιδιωτικοποιήσεων κερδοφόρων δημόσιων επιχειρήσεων και ξεπούλημα «φιλέτων» δημόσιων εκτάσεων. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η ύφεση βαθαίνει και το δημόσιο χρέος αντί να μειώνεται αυξάνει.

Είναι πράγματι τραγικό μια κυβέρνηση κατ' όνομα «σοσιαλιστική» να εφαρμόζει με «θρησκευτική ευλάβεια» τις δοξασίες του υπέρμαχου του νεοφιλελευθερισμού Milton Friedman, οι οποίες βύθισαν στη φτώχεια και τη δυστυχία τις χώρες στις οποίες εφαρμόστηκαν.

* Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι τέως: αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ

Ελευθεροτυπία, Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011