Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας

eggrafeite

Δελτία τύπου της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας.

ΝΑΙ ΣΤΑ ΔΑΣΗ, ΟΧΙ ΣΤΑ ΔΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΝΑΙ ΣΤΑ ΔΑΣΗ ΟΧΙ ΣΤΑ ΔΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Έγινε γνωστό ότι ο Δήμος Βόλου προτίθεται να τοποθετήσει 164 διαφημιστικές πινακίδες μεγάλων διαστάσεων (1,5χ2,0 μέτρα) σε πολλά σημεία της πόλης. Ουσιαστικά θα πρόκειται για ένα δάσος πινακίδων που θα προσβάλουν την ήδη υποβαθμισμένη αισθητική της πόλης και θα εμποδίζουν την ορατότητα οδηγών και πεζών.

Είναι γεγονός ότι στη σημερινή εποχή της ηλεκτρονικής, υπάρχουν πλέον πολλοί δόκιμοι και αποτελεσματικοί τρόποι διαφήμισης. Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας όμως έχει διαπιστώσει την ανάγκη για δημιουργία χώρων που όσοι θέλουν να διαφημιστούν, με τον παραδοσιακό τρόπο, να μπορούν. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με τις τεράστιες αυτές πινακίδες που προγραμματίζεται να εγκατασταθούν. Δεν είμαστε αντίθετοι με την τοποθέτηση των γνωστών διαφημιστικών πινακίδων που ήδη υπάρχουν στην πόλη, σε πολύ λίγα σημεία όμως. Αυτές μπορούν να πυκνώσουν και να εξυπηρετούν τις όποιες ανάγκες. Αυτό ίσως απαλλάξει την πόλη μας από τις αντιαισθητικές παράνομες και προσβλητικές για τους πολίτες αφίσες που κοσμούν τις κολώνες της ΔΕΗ και του ΟΤΕ είτε με τα τσίρκο, είτε για μουσικές εκδηλώσεις, είτε και από τον ίδιο το Δήμο Βόλου. Νομίζουμε λοιπόν ότι μετά την τοποθέτηση των διαφημιστικών χώρων, που προαναφέραμε, θα πρέπει να υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις για όσους ρυπαίνουν με αφίσες την πόλη.

Σε κάθε περίπτωση η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία είναι αντίθετη με τις γιγάντιες πινακίδες που προτίθεται να τοποθετήσει η Δημοτική Αρχή Βόλου.

ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙ Η ΠΑΡΙΣΑΙΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙ Η ΠΑΡΙΣΑΙΝΑ

Με αφορμή το Δελτίο Τύπου της Νομαρχίας για τη μήνυση που έχει καταθέσει ιδιώτης ακινήτου στην παραλία της Παρίσαινας στο Χορευτό, κατά υπαλλήλων της Πολεοδομίας, επισημαίνουμε:

Είναι γνωστό ότι στην παραλία της Παρίσαινας ήδη από το Νοέμβριο του 2006 έχει ξεκινήσει από ιδιώτες μια συστηματική προσπάθεια να αλλάξει η χρήση της παραλίας και να γίνει ευρέως προσβάσιμη σε τροχοφόρα οχήματα. Στην προσπάθεια αυτή έχουν διανοιχτεί, εκτός των άλλων, και δύο δρόμοι που ξεκινούν από τη ζώνη αιγιαλού και παραλίας, κατά παράβαση σχετικών νομικών διατάξεων. Με τις παρεμβάσεις που επιχειρούνται στη συγκεκριμένη παραλία δημιουργείται ένα μικρής κλίμακας οδικό δίκτυο και αλλοιώνεται το οικοσύστημα της ακτής.

Ωστόσο η δημιουργία οδικού δικτύου πρέπει να υπάγεται σε έναν συνολικό σχεδιασμό της Διοίκησης που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και να μην αφήνεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

Επίσης οι ακτές όπως αυτή της Παρίσαινας κατατάσσονται στα ευπαθή οικοσυστήματα, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας και στα οποία επιτρέπονται ήπιες μόνο παρεμβάσεις.

Να σημειωθεί ότι η παραλία της Παρίσαινας πέραν του φυσικού της κάλλους είναι ενταγμένη σε προστατευόμενη περιοχή του δικτύου NATURA 2000. Καθήκον της Νομαρχιακής Αρχής είναι να εντοπίζει τις αυθαιρεσίες στο περιβάλλον, όπως εν προκειμένω, και να εφαρμόζει τις νόμιμες διαδικασίες, παρά την προφανή προσπάθεια ποινικοποίησης της ευαίσθητης αυτής περιβαλλοντικής υπόθεσης και την προσπάθεια εκφοβισμού των υπαλλήλων που τηρούν την νομοθεσία και επιβάλλουν τις νόμιμες κυρώσεις σε όσους αυθαιρετούν. Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας, στηρίζει την Νομαρχιακή Αρχή σε αυτή την προσπάθεια και ζητάει την προστασία της ακτής και του περιβάλλοντος από κάθε αυθαιρετούντα.

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας δέχθηκε καταγγελίες πολιτών για διάχυτη έντονη μυρωδιά, μάλλον καμένου ελαστικού, στην πόλη του Βόλου. Διαπίστωσε και η ίδια ότι, από την πλευρά της ΑΓΕΤ, η ατμόσφαιρα ήταν επιβαρυμένη. Ο σταθμός μέτρησης του πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατέγραφε σήμερα υπερβάσεις στα αιωρούμενα σωματίδια από τις 6 μέχρι τις  11 το πρωί.

Και αυτά, ακριβώς μια μέρα μετά τη Συνεδρίαση της Επιτροπής διαβούλευσης της ΑΓΕΤ με τη Νομαρχία Μαγνησίας και άλλους φορείς.

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας θεωρεί θετική την κατεύθυνση που δίνεται για χρήση των υγρών αποβλήτων του βιολογικού καθαρισμού από την ΑΓΕΤ, για ψύξη των μηχανημάτων της, με την προϋπόθεση ότι θα ελέγχεται η ποιότητά τους, αλλά έχει εκφράσει την ανησυχία της για την καύση βιομάζας η οποία εκλύει διοξίνες. Το ερώτημα είναι γιατί η ΑΓΕΤ δεν υποχρεώνεται να χρησιμοποιεί φυσικό αέριο, που είναι φιλικότερο, από όλα τα άλλα καύσιμα που καίει. Η άποψη πως θα την επιβαρύνει οικονομικά δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή, γιατί η υγεία των πολιτών είναι πολυτιμότερη από τα κέρδη της ΑΓΕΤ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΛΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για επαναοριοθέτηση των οικισμών του Πηλίου

 

Αίτηση προς τους Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού, το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και το Νομάρχη Μαγνησίας για επαναοριοθέτηση, με Προεδρικό Διάταγμα, των οικισμών του Πηλίου, κατέθεσαν η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας και δέκα τρεις πολίτες.

Στην αίτηση αναφέρονται οι συνταγματικές διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος, το ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας του Πηλίου, που έχει θεσπιστεί από αρκετά χρόνια πριν, τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του Πηλίου και η φυσιογνωμία των οικισμών του. Στη συνέχεια αναφέρεται το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει το φυσικό και δομημένο περιβάλλον του Πηλίου.

Παρόλα αυτά, υπογραμμίζεται, «λαμβάνει χώρα μια ραγδαία υποβάθμιση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Πηλίου, η οποία οδηγεί στην καταστροφή της φυσιογνωμίας του». Στη συνέχεια αναφέρονται ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ σε περιπτώσεις που υπήρξε παράνομη επέκταση οικισμών με Νομαρχιακές αποφάσεις.

Τέλος ζητείται:

Α) Η ανάκληση ΟΛΩΝ των νομαρχιακών αποφάσεων με τις οποίες οριοθετήθηκαν οικισμοί του Πηλίου,

Β) Ο επανακαθορισμός των ορίων των οικισμών του Πηλίου με την νόμιμη διαδικασία,

και Γ) Ζητείται η εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης για κάθε οικισμό

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΛΙΟ

ΠΡΟΣ

1)      Νομάρχη Μαγνησίας, Διοικητήριο, ΤΚ. 38001, Βόλος,

2)      Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αμαλιάδος 17, Αθήνα

3)      Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα

4) Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, Σωκράτους 111- Λάρισα, Τ.Κ. 413 36

 

ΑΙΤΗΣΗ

1)     ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ», οδός Λευκάδος 46, Βόλος, ΤΚ 38500,

2)     Σπύρου Ζιώγα, Πινακάτες Μαγνησίας,

3)     Αντώνη Μανιτάκη, Αλ. Μιχαηλίδη 27, 54640 Θεσσαλονίκη,

4)     Μένης Γναρδέλη, Μηλιές Μαγνησίας,

5)     Ρούσσου Κυρανού, Ζαγορά Μαγνησίας,

6)     Δέσποινας Βαφείδου, Πινακάτες Μαγνησίας,

7)     Χαράλαμπου Βερέμη, 28ης Οκτωβρίου 33, 37300-Αγριά Μαγνησίας,

8)     Janine Mavridis, 37 rue Gay Lussac, 75005, Paris, France,

9)     Ιωάννη Ξυνόπουλου, Αθανασίου Διάκου 156, 38333 Βόλος,

10)      Σπύρου Βίτσου, Άφησσος Μαγνησίας,

11)      Ιόλης Βιγγοπούλου, Π. Ιωακείμ 24, Νέα Σμύρνη 17123,

12)      Νίκου Μαστρογιάννη, Άνω Λεχώνια Μαγνησίας

13)      Δημήτρη Δημητριάδη, 28ης Οκτωβρίου 11, 37300-Αγριά Μαγνησίας,

14)      Βλάσιου Γκέρτσου, Λόφος Επισκοπής αρ. 99, Άνω Βόλος, 38500-Βόλος Μαγνησίας,

 

ΓΙΑ

Την επαναοριοθέτηση, με Προεδρικό Διάταγμα, των οικισμών του Πηλίου.

 

Στο πλαίσιο της συνταγματικής επιταγής για την προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, τμήμα του οποίου είναι οι παραδοσιακές περιοχές και στοιχεία (άρθ. 24 παρ.1 και 6 του Συντάγματος), το φυσικό και το οικιστικό περιβάλλον του Πηλίου έχει υπαχθεί σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας.

Ειδικότερα, με την απόφαση Φ31/24512/1858/3.5.1976 του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών (Β΄ 652), που εκδόθηκε βάσει του ν. 1469/1950 (Α΄ 169), το όρος Πήλιο, μαζί με τους οικισμούς του, χαρακτηρίσθηκε ως τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους «δια την ιδιαιτέραν φυσιογνωμίαν του, την αφάνταστον ποικιλίαν χρωματικών εναλλαγών και τον έξοχον συνδυασμόν πυκνής βλαστήσεως και θέας προς την θάλασσαν» (παράγρ. 1), οι δε οικισμοί του Πηλίου χαρακτηρίσθηκαν ως «τόπ(οι) χρήζοντ(ες) ειδικής κρατικής προστασίας, καθ' ότι διατηρηθέντες αναλλοίωτοι από της εποχής της Τουρκοκρατίας, με τον μεγάλον αριθμόν αρχοντικών και παραδοσιακών οικιών, γραφικωτάτων πλατειών και δρομίσκων, συνθέτουν μοναδικήν εικόνα, ενθυμίζουν δε το πλούσιον εις ιστορίαν παρελθόν» (παράγρ. 2). Το προστατευτικό αυτό καθεστώς διατηρήθηκε με το άρθρο 31 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), σύμφωνα με την παράγρ. 9 του οποίου ό,τι έχει κηρυχθεί και προστατεύεται ως «τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους» πρέπει να ενταχθεί με προεδρικό διάταγμα στις κατηγορίες του άρθρου 18 παρ. 3 του ν. αυτού [περιοχές απόλυτης προστασίας ή προστασίας της φύσης, εθνικά πάρκα, προστατευόμενοι σχηματισμοί, τοπία και στοιχεία του τοπίου και περιοχές οικοανάπτυξης], σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 19 του ίδιου νόμου, προδήλως εντός ευλόγου χρόνου από την έκδοση του ν. 1650/86.  Σύμφωνα δε με την παράγρ. 10 του ίδιου άρθρου 31, μέχρι την έκδοση του σχετικού διατάγματος και των οικείων κανονισμών λειτουργίας και διαχείρισης, τα αντικείμενα προστασίας της προηγούμενης παραγράφου εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1469/1950.

Εξ άλλου, με τα π.δ/τα της 10.3/1.4.1977 (Δ΄ 94), της 19.10/13.11.1978 (Δ΄ 594) και της 11.6/4.7.1980 (Δ΄ 374), τα οποία εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 79 παράγρ. 6 του ΓΟΚ 1973 [ν.δ. 8/1973 (Α΄ 124), ήδη άρθρο 4 του ΓΟΚ 1985, ν. 1577/1985 (Α΄ 210)], χαρακτηρίσθηκαν ως παραδοσιακοί και υπήχθησαν σε ειδικό καθεστώς όρων δομήσεως οι περισσότεροι οικισμοί του Πηλίου.

Περαιτέρω, με την απόφαση 2006/613/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 19.7.2006 (ΕΕ L 259/21.9.2006), το Πήλιο και η παράκτια θαλάσσια ζώνη εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό δίκτυο NATURA 2000, με κωδικό αριθμό GR1430001, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (ΕΕ L 206), η οποία μεταφέρθηκε στο εσωτερικό δίκαιο με την κ.υ.α. 33318/3028/28.12.1998 (Β΄ 1289)].

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγρ. 10 του ν. 3028/2002 «για την προστασία των αρχαιοτήτων ... κλπ.» (Α΄ 153), «πολιτιστικά αγαθά που έχουν χαρακτηρισθεί ως προστατευόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις της προϊσχύουσας νομοθεσίας, προστατεύονται στο εξής κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου».

Παρά το αυστηρό αυτό καθεστώς προστασίας, κοινή είναι η διαπίστωση ότι τα τελευταία χρόνια λαμβάνει χώρα μια ραγδαία υποβάθμιση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Πηλίου, η οποία οδηγεί στην καταστροφή της φυσιογνωμίας του.  Ένα από τα βασικότερα αίτια της καταστάσεως αυτής είναι η εξάπλωση των οικισμών, η οποία αφ' ενός μεν κατατρώγει τα δάση και την γεωργική γη, αφ' ετέρου δε αλλοιώνει τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα, ο οποίος αποτελεί και το σήμα κατατεθέν του Πηλίου.

 

Στις επανειλημμένες διαμαρτυρίες μας για το φαινόμενο αυτό, λαμβάναμε επί σειρά ετών την στερεότυπη απάντηση ότι η οριοθέτηση των οικισμών του Πηλίου έχει γίνει με νομαρχιακές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή του Π. Δ/τος 24/4-3/5/1985 (ΦΕΚ 181 Δ') και είναι νόμιμες.  Όπως όμως εκτέθηκε και στο πρόσφατο Πανελλήνιο Συνέδριο «Προτάσεις για την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος του Πηλίου», που οργανώθηκε στις 26-27 Ιουνίου 2009, αυτό δεν είναι ακριβές.  Αντίθετα, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφανθεί με πάγια νομολογία ότι προκειμένου περί οικισμών που ευρίσκονται εντός προστατευόμενων περιοχών, όπως ολόκληρη η χερσόνησος του Πηλίου, ή οικισμών παραδοσιακών, παραθαλάσσιων και εν γένει ευρισκομένων πλησίον ευπαθών οικοσυστημάτων, η οριοθέτησή τους δεν επιτρέπεται να γίνεται με αποφάσεις του Νομάρχη, αλλά απαιτείται προς τούτο η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος. Και τούτο διότι η προστασία των οικισμών αυτών, εν όψει της μεγάλης σημασίας τους για το φυσικό, πολιτιστικό και οικιστικό περιβάλλον της χώρας, δεν αποτελεί τοπική υπόθεση, αλλά θέμα γενικοτέρου ενδιαφέροντος, το οποίο αφορά το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και η ρύθμισή του ανήκει στην αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας (βλ. ΣΕ 3661/2005 Ολομ., κ.ά.).

Μεταξύ των ανωτέρω αποφάσεων του ΣτΕ επισημαίνουμε ιδίως τις:

-          ΣΕ 1712/1998 (ακύρωση οριοθέτησης παραδοσιακού οικισμού Κ. Γατζέας Πηλίου, διότι έγινε με νομαρχιακή απόφαση αντί με Π.Δ.),

-          ΣΕ 3955/1995 (ακύρωση οικοδομικής άδειας επειδή ερείδεται σε ανίσχυρη, ως εκδοθείσα παρά του αναρμοδίου προς τούτο Νομάρχη, απόφαση περί καθορισμού των ορίων οικισμού εντός βιοτόπου),

-          ΣΕ 3241/05 (ακύρωση πολεοδομικής ρυθμίσεως σε παραδοσιακό οικισμό, διότι έγινε αναρμοδίως από τον Γ.Γ.Π., αντί με Π.Δ. - αυτεπάγγελτη εξέταση του λόγου),

-          ΣΕ 2072/97 7μ. (ανίσχυρη νομαρχιακή απόφαση ανακαθορισμού ορίων παραδοσιακού προ του 1923 οικισμού Μπατσίου Άνδρου, διότι απητείτο Π.Δ.) κ.λπ.

 

Με τα δεδομένα αυτά, είναι προφανές ότι υπάρχει άμεση και επιτακτική ανάγκη ανακλήσεως των παρανόμων νομαρχιακών αποφάσεων περί οριοθέτησης των οικισμών του Πηλίου και επανακαθορισμού των ορίων εκάστου εξ αυτών από το αρμόδιο κατά το Σύνταγμα όργανο, δηλ. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με την έκδοση σχετικού Π. Δ/τος (βλ. ΣτΕ 3661/2005 Ολομέλεια).

 

Η εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση της Πολιτείας να συμμορφωθεί προς την εκ του Συντάγματος υποχρέωσή της, όχι μόνο οδήγησε στη σημερινή απαράδεκτη εικόνα των οικισμών του Πηλίου, αλλά εγκυμονεί ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους για το μέλλον.  Και τούτο διότι οι παράνομες αυτές νομαρχιακές αποφάσεις λαμβάνονται σήμερα, κακώς, ως έρεισμα για την έκδοση πάσης φύσεως διοικητικών πράξεων, από οικοδομικές άδειες για την ανέγερση των γνωστών οικιστικών συγκροτημάτων (μαιζονετών), τα οποία, ως ευρισκόμενα δήθεν εντός ορίων οικισμών, πλήττουν βάναυσα τη φυσιογνωμία του Πηλίου, μέχρι ΣΧΟΟΑΠ και άλλα εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού για την ευρύτερη περιοχή του Πηλίου (χωροταξικά σχέδια κ.λπ.).  Όλες, όμως, αυτές οι διοικητικές πράξεις πάσχουν ακυρότητα και, εφ' όσον προσβληθούν, είναι βέβαιο ότι θα ακυρωθούν από το ΣτΕ, για το λόγο ότι ερείδονται επί των ως άνω παρανόμων νομαρχιακών αποφάσεων, οι οποίες, εν όψει του κανονιστικού τους χαρακτήρα, ελέγχονται εσαεί παρεμπιπτόντως από το ΣτΕ (βλ. Πρακτ. Επεξεργ. ΣτΕ [στο εξής: ΠΕ] 200/2007, σκέψη 12, ).

 

Το Κράτος, μολονότι γνωρίζει ήδη από τη δεκαετία του 1990 τη σχετική υποχρέωσή του, αντί να συμμορφωθεί προς αυτή, αδρανεί και σπαταλά πακτωλούς δημοσίου χρήματος για την κατάρτιση πολεοδομικών μελετών, ΣΧΟΟΑΠ κ.λπ. τα οποία ευρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα, ενώ ταυτόχρονα παρασύρει τους ιδιώτες σε επενδυτικές δραστηριότητες που κινδυνεύουν να ματαιωθούν, δημιουργώντας έτσι πολλαπλές ευθύνες για τα αρμόδια όργανά του.  Για τους ανωτέρω λόγους, με την παρούσα αίτησή μας ζητούμε:

Α Την ανάκληση ΟΛΩΝ των νομαρχιακών αποφάσεων με τις οποίες οριοθετήθηκαν οικισμοί του Πηλίου, όπως αυτές παρατίθενται, ενδεικτικά, στον συνημμένο στην παρούσα αίτηση ΠΙΝΑΚΑ,

 

Β.  Τον επανακαθορισμό των ορίων των οικισμών του Πηλίου με την νόμιμη διαδικασία, δηλαδή με Προεδρικό Διάταγμα [άρθρο 25 παρ. 9β του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), Κεφάλαιο Β του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΚΒΠΝ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. της 14/27.7.1999 (Δ΄ 580), ΣΕ 3661/2005 Ολομ., ΠΕ 115/2007 5μ. σκ. 5, ΠΕ 200/2007, σκ. 12], με πρόταση των συναρμόδιων Υπουργών, δηλαδή του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (λόγω του χαρακτηρισμού του Πηλίου ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους), του Υπουργού Πολιτισμού (λόγω της ύπαρξης πλήθους μεταβυζαντινών οικισμών, μνημείων και στοιχείων σε όλη την περιοχή του Πηλίου, που εμπίπτουν στο νόμο περί αρχαιοτήτων), και του Υπουργού Γεωργίας, δεδομένου ότι πολλοί οικισμοί, ιδίως του βόρειου και του ανατολικού Πηλίου, περιβάλλονται ή γειτνιάζουν με δάση και δασικές εκτάσεις.  Είναι αυτονόητο ότι η νέα αυτή οριοθέτηση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομολογία του ΣτΕ, να λάβει δηλ. υπ' όψη της όχι τη σημερινή κατάσταση των οικισμών, όπως αυτή προέκυψε από την άναρχη και παράλογη επέκτασή τους βάσει των μη νόμιμων αποφάσεων «οριοθέτησης», αλλά την κατάσταση που υπήρχε στις 14.3.1983, δηλαδή την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 1337/1983 (άρθρο 79, 100 του ΚΒΠΝ,  ΣΕ 5248/1995 7μ. και πάγια νομολογία). Επίσης πρέπει να ληφθούν υπ' όψη οι ιδιαιτερότητες κάθε οικισμού, ιδιαίτερα όσων από αυτούς είναι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί, διότι τα κριτήρια οριοθέτησης των οικισμών αυτών είναι ειδικότερα και αυστηρότερα από ό,τι για τους για τους οικισμούς των κάτω των 2000 κατοίκων γενικώς (ΠΕ 115/2007 5μ, 200/2008 κ.ά). Είναι αυτονόητο επίσης ότι δεν επιτρέπεται κατά τον ανακαθορισμό, με νόμιμα κριτήρια, να «επικυρωθούν» απλώς οι προηγούμενες παράνομες «οριοθετήσεις» που έγιναν στο παρελθόν με νομαρχιακές αποφάσεις και περιελάμβαναν τεράστιες εκτάσεις ως ανήκουσες, δήθεν, στον «οικισμό» (ΠΕ 200/2008). Τέλος, κατά πάγια νομολογία, μέχρι την ορθή κατά τα άνω οριοθέτηση των οικισμών, η αρμόδια πολεοδομική αρχή, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση αιτήσεως για την έκδοση οικοδομικής άδειας, πρέπει να διατυπώνει παρεμπίπτουσα κρίση και να αποφαίνεται με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, βάσει νόμιμων στοιχείων (αεροφωτογραφίες περί το 1983, φωτογραφίες του ακινήτου, των πέριξ οικοδομών και της ευρύτερης περιοχής κ.λπ), για το ζήτημα αν το συγκεκριμένο ακίνητο ευρίσκεται εντός ή εκτός του συνεκτικού τμήματος του οικισμού, οπότε εφαρμόζονται, αντιστοίχως, οι διατάξεις για την εντός ή εκτός των οικισμών δόμηση.

 

Γ H οριοθέτηση, ως εκ της φύσεώς της, είναι μερικό και προσωρινό μέτρο και δεν εξασφαλίζει, μόνη αυτή, την διαρκή προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των οικισμών. Επομένως απαιτείται η άμεση κίνηση της διαδικασίας εκπόνησης πολεοδομικής μελέτης για κάθε οικισμό, με προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ν. 2508/97, ιδίως άρθ. 19 παράγρ. 5 αυτού, ν.1337/83, π.δ. 20.8.1985, ν.δ. 17.7.1923 κ.λπ), διότι μόνο με τον τρόπο αυτό θα αποτυπωθεί επακριβώς η προστατευτέα πραγματική κατάσταση, θα εκτιμηθούν οι ανάγκες για κοινόχρηστους χώρους, κοινωφελή κτίρια και λοιπές εξυπηρετήσεις (που σήμερα είναι ανύπαρκτοι ή δημιουργούνται εική και ως έτυχε), η φέρουσα ικανότητα, οι προοπτικές και η δυνατότητα λελογισμένης ανάπτυξης και τυχόν επέκτασης των οικισμών, με σεβασμό στη φυσιογνωμία τους κλπ. Οίκοθεν νοείται ότι με την έναρξη της σχετικής διαδικασίας επιβάλλεται η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στους οικείους οικισμούς.

 

 

 

 

Προδημοσίευση

Προδημοσίευση: Το κύριο άρθρο της εφημερίδας ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του φύλλου Οκτωβρίου 2009

Νέοι δρόμοι ή παλιοί;

Κάθε που εκλέγεται μια νέα Κυβέρνηση, ανανεώνονται οι ελπίδες του λαού για κάτι καλύτερο, για τον τόπο μας, την κοινωνία και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Πόσες φορές όμως μέχρι σήμερα δεν έχουμε διαψευστεί; Πόσες φορές όλα θυσιάστηκαν στο βωμό των ατομικών συμφερόντων και των πελατειακών σχέσεων; Έτσι όμως φτάσαμε στον πάτο του βαρελιού. Δεν υπάρχει πιο κάτω. Πλήθος οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα γεννήθηκαν, υπάρχουν και ζητούν λύση. Και είναι σήμερα πιο πιεστικά από ποτέ.

Σήμερα έχουμε μια καινούργια Κυβέρνηση, που εκλέχτηκε από τις στάχτες της προηγούμενης. Στην Κυβέρνηση αυτή ο λαός έδωσε άνετη πλειοψηφία και το μόνο που ζητάει είναι καθαρή πορεία. Τομές σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Λύσεις στα προβλήματα. Καινούργιες ελπίδες λοιπόν. Καινούργια διάψευση; Ο χρόνος θα δείξει.

Η προηγούμενη Κυβέρνηση βουτήχτηκε στα σκάνδαλα χωρίς να τα αντιμετωπίσει αποφασιστικά. Τα άφησε να σέρνονται και να κακοφορμίζουν.

Και το πλήγμα υπήρξε βαρύ.

Το περιβάλλον όμως υπήρξε ο φτωχός συγγενής, για την προηγούμενη Κυβέρνηση. Από τη θέση αυτή ασκήσαμε κριτική προς τον τέως ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιά για την αντιπεριβαλλοντική πολιτική του. Ο κ. Σουφλιάς υπήρξε Υπουργός Δημοσίων Έργων και τίποτε άλλο. Δεν ασχολήθηκε με το περιβάλλον, αλλά και όταν ασχολήθηκε δεν ήταν προς το συμφέρον  του περιβάλλοντος. Εκφράσαμε τη θέση ότι υπήρξε ο χειρότερος Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ μέχρι σήμερα. Οι εκκρεμότητες και οι «τρύπες» που άφησε στο περιβάλλον είναι πολλές.

Καλείται η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, πλέον, να ασχοληθεί με πλήθος εκκρεμότητες. Υπάρχουν δύο θετικά στοιχεία. Πρώτον ότι έχουμε πλέον ειδικό Υπουργείο για το περιβάλλον, που δεν εμπλέκεται με τα δημόσια έργα, αντίθετα ελπίζουμε ότι θα ασκεί έλεγχο όχι μόνο για τη σκοπιμότητα και τη συμβατότητα των έργων με το περιβάλλον, αλλά και για το πώς εφαρμόζονται αυτά. Δηλαδή να εξετάζει τη σκοπιμότητα των έργων και εάν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι.  Και δεύτερον, ένα νέο άτομο, ελπίζουμε με φρέσκες ιδέες, αλλά και γνώσεις για το περιβάλλον, είναι στο τιμόνι του νέου Υπουργείου. Που συνοδεύεται από ακόμα δύο νέους Υφυπουργούς. Όλοι ευχόμαστε να πετύχουν. Είναι όμως απαραίτητη προϋπόθεση, η κα Μπιρμπίλη, να έχει ανοιχτά αυτιά και μάτια για να αντιλαμβάνεται τις παγίδες και τις ανάγκες των καιρών. Να συνεργάζεται, χωρίς δογματισμούς, όχι μόνο με τις οικολογικές οργανώσεις, αλλά και όλους όσοι μπορούν να έχουν άποψη και γνώσεις για το περιβάλλον. Χρειάζεται αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας. Δεν μας λείπουν οι καλοί νόμοι. Μόνο που πρέπει εφαρμόζονται. Πρέπει επομένως να αναβαθμιστεί ο ρόλος των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και οι έλεγχοι να είναι συστηματικοί και αυστηροί. Ας δούμε τι έγινε στον Ασωπό για να κατανοήσουμε το μέγεθος του προβλήματος.

Τα προβλήματα είναι πολλά:

Τα νερά, υπόγεια και επιφανειακά, έχουν σημαντικά προβλήματα. Ρύπανση (Ασωπός, Πηνειός κλπ), υφαλμύρωση (Αργολικό πεδίο, Θεσσαλία κλπ.) και υποβάθμιση (Αχελώος, Κορώνεια κλπ.). Το πόσιμο νερό πολλών πόλεων και όχι μόνο αποτελεί μέγα πρόβλημα.

Οι πόλεις υποφέρουν από την ατμοσφαιρική ρύπανση, κυρίως στα αιωρούμενα σωματίδια. Από κοντά και το κυκλοφοριακό που επιβαρύνει την ατμόσφαιρα και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών. Οι ελεύθεροι χώροι και το πράσινο λείπουν από τις Ελληνικές πόλεις.

Ο αυξανόμενος όγκος των απορριμμάτων και οι ανεξέλεγκτες χωματερές είναι χαρακτηριστικά της κοινωνίας μας, ενώ η ανακύκλωση, παρά την ευαισθητοποίηση των πολιτών, καρκινοβατεί.

Στα αστικά λύματα η κατάσταση είναι καλύτερη, αλλά σημαντικός αριθμός μικρότερων πόλεων στερείται ακόμη βιολογικών καθαρισμών.

Τα τοξικά απόβλητα κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα.

Το κυνήγι και η λαθροθηρία αποτελούν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη διατήρηση της πανίδας στον τόπο μας. Από την άλλη μεριά η υπεραλίευση και τα σύγχρονα μέσα, ιδίως οι μηχανότρατες, που χρησιμοποιούνται σήμερα, έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην επάρκεια αλιευμάτων, με πρώτα θύματα τους ίδιους τους ψαράδες.

Αυξανόμενες επεμβάσεις στις ορεινές λεκάνες απορροής (αποδάσωση, οδοποιΐα στα βουνά, υπερβόσκηση, αυθαίρετη δόμηση) επιδεινώνουν τα χειμαρρικά φαινόμενα  με αποτέλεσμα την  έκπλυση του επιφανειακού γόνιμου εδάφους και την είσοδο στο φαύλο κύκλο της ερημοποίησης. Αυτά αποτελούν φυσικό αντικείμενο της Δασικής Υπηρεσίας που πρέπει να ανασυγκροτηθεί και να αποκτήσει την παλιά της αίγλη.

Πυρκαγιές και αυθαίρετη δόμηση διευκολύνονται από την έλλειψη δασολογίου. Η παντελής έλλειψη ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού, εντείνεται από την ανυπαρξία, μέχρι τώρα, του εθνικού κτηματολογίου. Ο μαζικός τουρισμός υποβαθμίζει τους πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους, τα οικοσυστήματα και καταναλώνει το φυσικό μας πλούτο.

Οι Φορείς Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών μοιάζουν με ασανσέρ, με τις συνεχείς αλλαγές και την έλλειψη πόρων, που εμποδίζουν τη λειτουργία τους.

Το ενεργειακό μοντέλο της χώρας παραμένει ακόμα εξαρτημένο από το λιγνίτη. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την παραγωγή ενέργειας και από τις μεταφορές, αντί να σταθεροποιούνται, αυξάνονται. Η επίτευξη του στόχου του 20% συμμετοχής των ΑΠΕ στη χώρα μας δεν φαίνεται να είναι εφικτός.

Η  Ελληνική  γεωργία παρουσιάζει όλο και  περισσότερο μη αειφορικά χαρακτηριστικά. Μονοκαλλιέργειες βασισμένες στην υπερχρήση χημικών εισροών, υποβάθμιση υδροφορέων, απώλεια ντόπιων ποικιλιών είναι ενδεικτικές της αύξουσας βλάβης που προκαλείται στα οικοσυστήματα και το καλλιεργήσιμο έδαφος.

Τα διατροφικά σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί σχεδόν ανύπαρκτοι. Τα μεταλλαγμένα βρίσκονται ήδη στο πιάτο μας. Η βιολογική γεωργία, παρά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, είναι πίσω σε σχέση με άλλες χώρες, ακόμα και της Βόρειας Ευρώπης.

Η χημική ρύπανση είναι μέσα στα σπίτια μας,  και όχι μόνο, με διάφορες μορφές.

Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες τοποθετούνται ασύδοτα και ανεξέλεγκτα από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, θυμίζουν τη Λερναία Ύδρα. Μία κατεβαίνει και δύο στήνονται.

Τέλος τα χρυσωρυχεία, η πλέον χαρακτηριστική μορφή μη βιώσιμης δραστηριότητας,  ιδρύονται ενάντια στη βούληση των τοπικών κοινωνιών (Χαλκιδική-Θράκη-Μήλος).

Όλα λοιπόν τα παραπάνω συσσωρευμένα προβλήματα καλείται η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος να επιλύσει. Η πρόκληση είναι προφανής. Και οι καιροί ου μενετοί.

Συγχαρητήρια προς Υπουργούς και βουλευτές

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας απέστειλε προς Υπουργούς και βουλευτές συγχαρητήρια:

 

Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πράσινης Ανάπτυξης κα Τίνα Μπιρμπίλη,

 

Κυρία Υπουργέ,

 

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας και η εφημερίδα ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σας συγχαίρουν για την ανάληψη των ευθυνών της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πράσινης Ανάπτυξης. Το Υπουργείο που αναλάβατε  αποτελούσε σταθερό αίτημα και απαίτηση των οικολογικών οργανώσεων. Ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθείτε στο δύσκολο έργο σας, δεδομένων των αναγκών και των προβλημάτων του περιβάλλοντος στη χώρα μας και διεθνώς.

Προσβλέπουμε στη συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σας και σας ευχόμαστε καλή δύναμη.

.......................................

 

Προς τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πράσινης Ανάπτυξης κ. Γιάννη Μανιάτη,

 

Κύριε Υφυπουργέ,

 

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας και η εφημερίδα ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σας συγχαίρουν για την ανάληψη των ευθυνών του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πράσινης Ανάπτυξης. Το Υπουργείο που αναλάβατε  αποτελούσε σταθερό αίτημα και απαίτηση των οικολογικών οργανώσεων. Ελπίζουμε ότι η συνεργασία που είχαμε στο παρελθόν, θα συνεχιστεί και από τη νέα σας θέση και ότι θα ανταποκριθείτε στο δύσκολο έργο σας. Είναι γνωστό ότι τα προβλήματα του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και διεθνώς είναι πάρα πολλά και κρίσιμα. Με τις γνώσεις και τη θέλησή σας, ελπίζουμε ότι θα συμβάλλετε στη επίλυσή τους.

Προσβλέπουμε στη συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σας και σας ευχόμαστε καλή δύναμη.

 

........................................

 

Προς τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Σπύρο Κουβέλη,

 

Κύριε Υφυπουργέ,

 

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας και η εφημερίδα ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σας συγχαίρουν για την επανεκλογή σας ως βουλευτή και την ανάληψη της θέσης του Υφυπουργού Εξωτερικών. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν ένα άξιο στέλεχος του χώρου των οικολογικών οργανώσεων, αναλαμβάνει αξιώματα, θεωρώντας ότι από τη θέση αυτή μπορεί να προωθήσει σημαντικά προβλήματα του περιβάλλοντος και μάλιστα σε εποχές γενικής υποβάθμισής του.

Σας ευχόμαστε καλή δύναμη.

................................................

 

Προς το βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκο Τσούκαλη,

 

Κε Τσούκαλη,

 

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας και η εφημερίδα ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σας συγχαίρουν για την επανεκλογή σας ως βουλευτή. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί έτσι θα συνεχίσετε την προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα μας.

Σας ευχόμαστε καλή δύναμη.

 

...................................................

 

 

Προς το βουλευτή Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τάσο Κουράκη,

Κε Κουράκη,

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας και η εφημερίδα ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σας συγχαίρουν για την επανεκλογή σας ως βουλευτή. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί έτσι θα συνεχίσετε την προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα μας.

Σας ευχόμαστε καλή δύναμη.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

 

 

Γιάννης Γερόπουλος                                                      Κώστας Βολιώτης

 

 

 

Η ΑΓΕΤ ΔΕ ΡΥΠΑΙΝΕΙ!!!

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΑΓΕΤ ΔΕ ΡΥΠΑΙΝΕΙ (!!!)

 

 

Πριν λίγες μέρες η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ανακοίνωσε ότι, το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ στην Αγριά τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους «κατά γράμμα»! Και αυτό διαπιστώθηκε μετά από ελέγχους της ΝΑΜ που διήρκεσαν επί ένα εξάμηνο!

Οι διαπιστώσεις αυτές της ΝΑΜ πρέπει να καταχωρηθούν στις χρυσές δέλτους της βιομηχανικής ιστορίας της Ελλάδας. Πράγματι αφού ανακαλύφθηκε στην Ελλάδα βιομηχανία που τηρεί «κατά γράμμα» τους περιβαλλοντικούς όρους, αυτό είναι είδηση πρώτου μεγέθους και ίσως πρέπει να καταχωρηθεί στο βιβλίο Γκίνες!

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας είναι εκ φύσεως και εκ πείρας καχύποπτη και δεν έχει εμπιστοσύνη στη διαπίστωση αυτή της ΝΑΜ. Για το λόγο αυτό προκαλούμε τη ΝΑΜ, αλλά και την ίδια την ΑΓΕΤ, να συγκροτήσουμε κοινή επιτροπή ελέγχου, στην οποία θα συμμετέχουν και επιστήμονες της επιλογής μας, για τη διερεύνηση  της πραγματικότητας. Και αν η ΝΑΜ έχει δίκαιο για την ΑΓΕΤ εμείς πρώτοι θα χαρούμε και θα ζητήσουμε δημόσια συγνώμη για την καχυποψία μας. Ιδού η Ρόδος... λοιπόν.

ΠΑΡΚΟ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πάρκο σε εγκατάλειψη

 

Τον περασμένο Οκτώβριο, όταν Αντιδήμαρχος Πρασίνου ήταν ο κ. Καπούλας, η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας, σε συνεργασία με το Δήμο Βόλου, έκαναν δενδροφύτευση σε 3 σημεία. Στο Σωρό, με το Σώμα Οδηγών και στον Περιφερειακό και στην οδό Παγασών  (Αγ. Ανδρέας), σε συνεργασία με σχολεία.

Δυστυχώς το πάρκο της οδού Παγασών εγκαταλείφθηκε εντελώς (βλ. φωτο), με αποτέλεσμα να φυτρώσουν ψηλά χόρτα και τα δέντρα από έλλειψη ποτίσματος να έχουν ξεραθεί ή να κινδυνεύουν να ξεραθούν. Η εικόνα εγκατάλειψης είναι εμφανής, αλλά και απαράδεκτη. Είναι πολύ άσχημο, χώροι που θα μπορούσαν να αποτελέσουν οάσεις πρασίνου σε μια πόλη που κυριαρχείται από το τσιμέντο και έχει προβλήματα ρύπανσης, να εγκαταλείπονται, ενώ θα μπορούσαν να αποτελέσουν χώρους αναψυχής για τους πολίτες.

Επειδή, δυστυχώς, το φαινόμενο αυτό δεν είναι μεμονωμένο ζητάμε από το Δήμο Βόλου να φροντίζει συνεχώς τις πλατείες και τα πάρκα της πόλης. Υποχρέωση όμως έχουν και οι πολίτες να σέβονται τους κοινόχρηστους χώρους, να μην τους καταστρέφουν ή ρυπαίνουν, αλλά αντίθετα να τους φροντίζουν όπως την αυλή του σπιτιού τους.

 

 

Η ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας απέστειλε επιστολή στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) σχετικά με το πρόβλημα της ανακύκλωσης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου. Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

 

Το διάστημα που μας πέρασε και εξαιτίας του τελευταίου εργολάβου, υπήρξε δυσφήμιση του προγράμματος ανακύκλωσης στο νομό μας. Η πλημμελής αποκομιδή των υλικών, που με μεγάλη συνέπεια εναπόθεταν οι πολίτες στους κάδους, ήταν συνεχής.

Ήδη από την αρχή που ανέλαβε ο τελευταίος εργολάβος, υπήρξαν προβλήματα και αντίστοιχες, δικαιολογημένες, διαμαρτυρίες των πολιτών. Η οργάνωσή μας, με ανακοίνωσή της, δήλωνε ότι θα πρέπει να δοθεί πίστωση χρόνου στο νέο εργολάβο ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Δυστυχώς το πρόβλημα συνεχίστηκε και μέχρι σήμερα. Συνεχίζεται δηλαδή η ίδια απαράδεκτη κατάσταση, που δίνει όπλα σε όσους δεν βλέπουν με καλό μάτι το πρόγραμμα, αποθαρρύνει τους πολίτες και τορπιλίζει την προσπάθεια της ανακύκλωσης.

Νομίζουμε ότι αυτά τα φαινόμενα δεν πρέπει να επαναληφθούν, να υπάρξουν συνέπειες για τον εργολάβο και να είναι πιο προσεκτικός ο ΦοΣΔΑ στο μέλλον.

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΠΜ ΠΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Γαζή 216, 382.22-Βόλος

τηλ.&φαξ 2421038387/ 6977-686838

email:info@oikoen.gr             web site:oikoen.gr

Βόλος  31/08/2009                                                           περ.35p/09/1290π

 

Προς τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή

 

Κοιν. 1) Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Γ. Σούρλα

2) Υπουργό Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλο

3) Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά

4) Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Αθ. Νάκο

5) Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Φ. Γκούπα

6) Βουλευτές Ν. Μαγνησίας

7) Νομάρχη Μαγνησίας κ. Απ. Παπατόλια

8) Αντινομάρχη Μαγνησίας κ. Ηλία Ξηρακιά

9) Αντινομάρχη Μαγνησίας κα Νατάσα Οικονόμου

10) Οικολογικές Οργανώσεις

11) ΜΜΕ

 

Κε Πρωθυπουργέ,

 

Στις 3-2-2009 σας στείλαμε επιστολή (επισυνάπτεται) με την οποία σας ενημερώναμε για τέσσερα πολύ σημαντικά προβλήματα περιβάλλοντος της Μαγνησίας. Επισημαίναμε ότι υπάρχει πλήρης αδιαφορία από τις αρμόδιες αρχές για την επίλυσή τους. Το επιμύθιο σε κάθε πρόβλημα που αναφέραμε ήταν: αν αυτό οφείλεται σε ανικανότητα ή αδιαφορία. Με την επιστολή μας σας παρακαλούσαμε, κ. Πρωθυπουργέ, να μας ενημερώσετε για τις τυχόν ενέργειές σας για την επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Τα θέματα που επισημαίναμε στην επιστολή μας ήταν τα εξής:

 

Α) ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. ΒΟΛΟΥ

Β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Π.Σ. ΒΟΛΟΥ

Γ) ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑ

Δ) ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΑΠΟ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

Σχετικά με την επιστολή μας αυτή:

1) Λάβαμε στις 10 Φεβρουαρίου 2009 κοινοποίηση εγγράφου από το Ιδιαίτερο Γραφείο σας, που απευθύνονταν προς τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και με το οποίο διαβιβάζονταν προς αυτούς η επιστολή μας.

2) Λάβαμε έγγραφο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας (6-5-09) με το οποίο δηλώνονταν αναρμοδιότητα για το  θέμα του Περιφερειακού του Π.Σ. Βόλου και μας ενημέρωνε ότι ζητήθηκε από φορείς της Μαγνησίας ο ορισμός εκπροσώπων φορέων για τη συγκρότηση επιτροπής για τη λήψη εκτάκτων μέτρων αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Π.Σ. Βόλου.

3) Λάβαμε έγγραφο (29-6-09) από τη Διεύθυνση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ για το ζήτημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Π.Σ. Βόλου.

 

Κε Πρωθυπουργέ,

 

1) Θεωρείτε εύλογο το χρόνο που απαιτήθηκε για να πάρουμε τις παραπάνω μερικές απαντήσεις;

2) Κρίνετε σωστό να μην απαντηθούν, ακόμα μέχρι σήμερα, έξη μήνες μετά, ορισμένα από τα θέματα που θίξαμε;

3) Για την ατμοσφαιρική ρύπανση λάβαμε μια τυπική και χωρίς ουσία απάντηση από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Καμία νύξη για άμεση λήψη μέτρων. Τι νόημα έχει να πληρώνει το  Κράτος χρήματα για Επιχειρησιακά Σχέδια, όπως αυτό για την αντιμετώπιση της ατμ. ρύπανσης του Π.Σ. Βόλου,  τα οποία δεν τίθενται σε εφαρμογή;

4) Θεωρείτε ικανοποιητική και αποτελεσματική τη στάση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Φώτη Γκούπα, στον οποίο από το Δεκέμβριο του 2008 προτάθηκαν από τη Νομαρχία Μαγνησίας συγκεκριμένα ονόματα για τη συγκρότηση Επιτροπής για τη λήψη έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Π.Σ. Βόλου και σήμερα, οχτώ μήνες μετά(!), αυτή δεν έχει συγκροτηθεί επίσημα και δεν έχει συνεδριάσει επίσημα ούτε μία φορά!

5) Θεωρείτε σωστό να λειτουργεί ο Περιφερειακός του Π.Σ. Βόλου χωρίς να έχει διέξοδο προς το Πήλιο (ο εργολάβος εκεί δουλεύει, όταν δουλεύει, με ρυθμό χελώνας), χωρίς ανισόπεδες διαβάσεις σε πολυσύχναστους κόμβους και  χωρίς ηχοπετάσματα;

6) Για την Κάρλα, μόλις συγκροτήθηκε ο Φορέας Διαχείρισης, χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπου της οργάνωσής μας, που είναι η πλέον αντιπροσωπευτική οικολογική οργάνωση του Νομού Μαγνησίας. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα.

7) Όσον αφορά το Πήλιο, το οποίο καταστρέφεται καθημερινά από υπερβολική δόμηση εντός και εκτός σχεδίου, δεν πήραμε καμία απάντηση από κανένα. Και όμως η τοπική κοινωνία με το Νομαρχιακό Συμβούλιο και άλλους έγκριτους φορείς, ζητούν την έκδοση νέου Προεδρικού Διατάγματος για το Πήλιο, αφού το παλιό έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι δυνατόν να προστατεύσει το φυσικό και πολιτιστικό του περιβάλλον. Για αυτή την πραγματική καταστροφή υπάρχει πλήρης αδιαφορία από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

Κε Πρωθυπουργέ,

Δε θέλουμε να επαναλάβουμε το ερώτημα που θέταμε με την πρώτη μας επιστολή. Αφήνουμε σε σας να βγάλετε τα συμπεράσματά σας για τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης και ορισμένων Κυβερνητικών παραγόντων. Καθώς επίσης και τη συμπεριφορά τους προς τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, όπως είναι η οργάνωσή μας.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

 

Αγγελική Ιωαννίτη                                              Κώστας Βολιώτης

 

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΗΤΑΝ Η ΕΞΗΣ:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Γαζή 216, 382.22-Βόλος

τηλ.&φαξ 2421038387/ 6977-686838

email:info@oikoen.gr             web site:oikoen.gr

Βόλος  03/02/2009                                                           περ.34p/08/1236π

 

Προς τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή

 

Κοιν. 1) Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Γ. Σούρλα

2) Υπουργό Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλο

3) Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά

4) Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Αθ. Νάκο

5) Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Φ. Γκούπα

6) Βουλευτές Ν. Μαγνησίας

7) Νομάρχη Μαγνησίας κ. Απ. Παπατόλια

8) Αντινομάρχη Μαγνησίας κ. Ηλία Ξηρακιά

9) Αντινομάρχη Μαγνησίας κα Νατάσα Οικονόμου

10) Οικολογικές Οργανώσεις

11) ΜΜΕ

 

Κε Πρωθυπουργέ,

 

Η Κυβέρνησή σας έχει επανειλημμένα κάνει αναφορές στην ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών. Παρόλα αυτά, πολύ συχνά, διαπιστώνουμε ότι, ακόμα και απλές αποφάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά την όλη κατάσταση, δεν λαμβάνονται και δε μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί.

Θα σας αναφέρουμε τέσσερα τέτοια χαρακτηριστικά θέματα, ελπίζοντας να έχουμε την απάντησή σας, αλλά το κυριότερο τις ενέργειές σας:

1) ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. ΒΟΛΟΥ

Έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά, από μελέτη που ανέθεσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ότι η πόλη του Βόλου έχει μεγάλο πρόβλημα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, κυρίως από τα αιωρούμενα σωματίδια (ΡΜ10 και ΡΜ2,5), τα οποία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Έχει επίσης τεκμηριωθεί από άλλη μελέτη, που ανέθεσε πάλι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η συσχέτιση της ατμοσφαιρική ρύπανσης με τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων του Π.Σ. αλλά και με θανάτους, όταν παρατηρείται σχετική έξαρση.

Παρά τις εκκλήσεις μας, αλλά και άλλων φορέων της περιοχής μας, την ανησυχία αλλά και τις κινητοποιήσεις των πολιτών και των φορέων, κανένα μέτρο δεν λαμβάνεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο που έχει εκπονήσει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, είναι εδώ και χρόνια στα συρτάρια του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Να μιλήσουμε για ανικανότητα ή για αδιαφορία; Διαλέξτε.

Εδώ και ενάμιση μήνα περίπου έχει ζητηθεί από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Φ. Γκούπα η συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για τον καθορισμό των ορίων επιφυλακής και συναγερμού, στις περιπτώσεις που υπάρχει έξαρση στους διάφορους ρυπαντές και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα, παρόλο που έχουν προταθεί και συγκεκριμένα ονόματα και θα αρκούσε μια απλή υπογραφή από τον κ. Γενικό.

Να μιλήσουμε για ανικανότητα ή για αδιαφορία; Διαλέξτε.

2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Π.Σ.

Με τα παραπάνω δεδομένα, ο Περιφερειακός του Π.Σ. Βόλου θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά και στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης, αλλά και να επηρεάσει θετικά την ατμόσφαιρα από τη ρύπανση. Δυστυχώς ο Περιφερειακός αυτός μοιάζει με το γεφύρι της Άρτας. Είναι περίπου 10 χρόνια τώρα που καρκινοβατεί χωρίς να δίνονται λύσεις. Την παραμονή της πρόσφατης επίσκεψής σας στο Βόλο κ. Πρωθυπουργέ, στρώθηκαν περίπου 700 μέτρα με αμμοχάλικο και επί ένα μήνα και περισσότερο τώρα δεν έχει πέσει η άσφαλτος, για να δοθεί στην κυκλοφορία έστω και αν υπάρξουν, κάποιες ελλείψεις. Κάποιοι (Περιφέρεια Θεσσαλίας), με τη συμπεριφορά τους αυτή, νομίζουν ότι είμαστε στην εποχή του Μαυρογιαλούρου και σας εκθέτουν κ. Πρωθυπουργέ. Σας παρακαλούμε να κάνετε άλλη μια επίσκεψη στο Βόλο μήπως και ασφαλτοστρώσουν αυτά τα έρημα 700 μέτρα για να λειτουργήσει ο δρόμος.

Να μιλήσουμε για ανικανότητα ή για αδιαφορία; Διαλέξτε.

3) ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑ

Το έργο ανασύστασης της λίμνης Κάρλα χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. ως οικολογικό και θα έπρεπε από χρόνια τώρα να έχει ολοκληρωθεί. Στη φάση που είναι σήμερα το έργο, θα μπορούσε να έχει αρχίσει η πλήρωση του ταμιευτήρα με νερό, για να αντιμετωπιστούν τα έντονα προβλήματα υφαλμύρωσης του υδροφόρου ορίζοντα. Φέτος ειδικά, θα ήταν μεγάλη ευκαιρία να αρχίσει η πλήρωση του ταμιευτήρα γιατί οι βροχές και τα χιόνια έχουν δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες. Όμως από αδιαφορία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα νερά μέσω της σήραγγας της Κάρλας διοχετεύονται στον Παγασητικό, χωρίς λόγο και το καλοκαίρι «θα πούμε το νερό νεράκι».

Να μιλήσουμε για ανικανότητα ή για αδιαφορία; Διαλέξτε.

4) ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΑΠΟ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

Γνωρίζετε κ. Πρωθυπουργέ την ομορφιά του Πηλίου και τον παραδοσιακό του χαρακτήρα. Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε το φαινόμενο της αντιπαροχής(!!!) στο Πήλιο, που σε συνδυασμό με τις παράνομες επεκτάσεις των σχεδίων παλαιότερα, έχουν αρχίσει να δημιουργούν δόμηση πόλης σε παρθένες περιοχές του Πηλίου, με την κατασκευή συγκροτημάτων κατοικιών, που στην ουσία είναι οριζόντιες πολυκατοικίες(!!!). Αυτό δημιουργεί αντιαισθητικές καταστάσεις, αλλοιώνει τη φυσιογνωμία του Πηλίου και απειλεί να το καταστρέψει, αν συνεχιστεί. Παρά τις εκκλήσεις μας προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ αλλά και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ίδιου Υπουργείου, η κατάσταση συνεχίζεται και εντείνεται.

Να μιλήσουμε για ανικανότητα ή για αδιαφορία; Διαλέξτε.

Κε Πρωθυπουργέ,

Γνωρίζουμε ότι έχετε πολλά και μεγάλα προβλήματα. Πιστεύουμε όμως ότι θα ανταποκριθείτε στην κραυγή αγωνίας, που σας απευθύνουμε με την παρούσα επιστολή και θα ενεργήσετε τα δέοντα. Παρακαλούμε δε να μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας στα αναφερόμενα στην επιστολή μας αυτή.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

 

Κώστας Βολιώτης                                                     Γιώργος Χρυσόμαλλος    

 

ΑΠΟΤΡΑΠΗΚΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΟΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΛΟΥ «ΙΑΣΩΝ»

Βόλος  29/08/2009                                    περ.35p/09/1291π

 

 

Πληροφορίες: Σάκης Αρβανίτης 6944-983509

Κώστας Βολιώτης 6977-686838

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αποτράπηκε καταστροφή του ιχθυοπληθυσμού Σκιάθου-Πηλίου.

 

Πριν ενάμισι περίπου μήνα, ο Σύλλογος Φίλων Υποβρυχίων Δραστηριοτήτων  «ΙΑΣΩΝ» και η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας, πληροφορήθηκαν ότι,  στις αρχές Φθινοπώρου προγραμματίζονταν η διεξαγωγή «αγώνα» υποβρύχιας αλιείας ανοιχτά της Νήσου Σκιάθου, προς την πλευρά του Πηλίου. Ο αγώνας αυτός δε διοργανώνονταν από κάποια Ομοσπονδία, αλλά από ιδιώτη. Οι σκοποί θα ήταν διαφημιστικοί και κερδοσκοπικοί και όχι αθλητικοί.

Επειδή οι επιπτώσεις από την εντατική αλίευση της περιοχής αυτής θα ήταν τραγικές, αφού επί μέρες θα αλιεύονταν, σπάνια πλέον είδη της θαλάσσιας πανίδας (ροφοί, σμέρνες, μουγγριά κλπ.), ενώ δεν υπήρχαν οι σχετικές άδειες, ούτε υπήρχε εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οι παραπάνω φορείς κατήγγειλαν το θέμα αυτό στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

Σχετικά, λάβαμε απάντηση από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Με έγγραφο που υπογράφει ο Διευθυντής της Λιμενικής Αστυνομίας Αντιναύαρχος κ. Π. Παρασκευάς, μας ενημερώνει ότι ο «αγώνας» αυτός δεν θα πραγματοποιηθεί «λόγω τεχνικών προβλημάτων».

Έτσι ευτυχώς αποτράπηκε η καταστροφή μέρους του ενάλιου πλούτου της Μαγνησίας

 

ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Φ.Υ.Δ.Β.                                    ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Π.Μ.

 

 

Σάκης Αρβανίτης                                                 Κώστας Βολιώτης

 

 

 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΛΟΥ «ΙΑΣΩΝ»

 

 

Πληροφορίες: Σάκης Αρβανίτης 6944-983509

Κώστας Βολιώτης 6977-686838

 

 

Προς: 1) Τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά

2) Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη

3) Τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αναστάσιο Παπαληγούρα

4) Τον Υφυπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παν. Καμμένο

5) Το Νομάρχη Μαγνησίας κ. Απ. Παπατόλια

6) Το Βοηθό Νομάρχη Μαγνησίας κ. Δημ. Μεργιαλή

7) Τη Βοηθό Νομάρχη Μαγνησίας κα Νατάσα Οικονόμου

8) Το Δήμαρχο Σκιάθου κ. Ν. Πλωμαρίτη

 

Πληροφορηθήκαμε ότι στις αρχές Φθινοπώρου προγραμματίζεται η διεξαγωγή «αγώνα» υποβρύχιας αλιείας ανοιχτά της Νήσου Σκιάθου προς την πλευρά του Πηλίου. Ο αγώνας αυτός δεν οργανώνεται από κάποια ομοσπονδία, αλλά από ιδιώτη. Οι σκοποί είναι διαφημιστικοί και κερδοσκοπικοί και όχι αθλητικοί.

Οι επιπτώσεις από την εντατική αλίευση της περιοχής αυτής θα είναι τραγικές αφού επί μέρες θα αλιεύονται, σπάνια πλέον είδη της θαλάσσιας πανίδας (ροφοί, σμέρνες, μουγγριά κλπ.).

Πιστεύουμε ότι για τον «αγώνα» αυτό δεν πρόκειται να ζητηθούν οι οποιεσδήποτε άδειες, ούτε υπάρχει εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και επομένως πρόκειται για μια αυθαίρετη και καταστροφική για το περιβάλλον ενέργεια.

Ο Σύλλογος Αυτοδυτών Αλιέων αγωνίζεται χρόνια τώρα για την ορθολογική διεξαγωγή της υποβρύχιας αλιείας στην περιοχή καταγγέλλοντας τις παρανομίες που διαπιστώνονται και διαφυλάττοντας την οικολογική ισορροπία στη θαλάσσια περιοχή της Μαγνησίας.

Δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στη διεξαγωγή του «αγώνα» αυτού, παρακαλούμε να εκδώσετε σχετική απαγόρευση και να μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας.

 

ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Φ.Υ.Δ.Β.                                    ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Π.Μ.

 

 

Σάκης Αρβανίτης                                                 Κώστας Βολιώτης

Ο... κηπουρός του κ. Σουφλιά

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΒΟΙΒΗΙΔΑ-ΚΑΡΛΑ    ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ «Η ΒΟΙΒΗΙΣ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο... κηπουρός του κ. Σουφλιά

 

Ο «πάλαι ποτέ Βασιλεύς των Ελλήνων» είχε αναπτύξει τη θεωρία ότι μπορεί να διορίζει ακόμα και τον... κηπουρό του ως Πρωθυπουργό! Ο νυν «Βασιλεύς του Περιβάλλοντος» κ. Σουφλιάς θεωρεί ότι μπορεί να διορίζει όποιον «γουστάρει» εκπρόσωπο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), στο Φορέα Διαχείρισης της Κάρλας. Έτσι, αγνοώντας πλήρως την πρόταση των οικολογικών οργανώσεων, διόρισε ως εκπρόσωπο των ΜΚΟ τον κ. Αντ. Γαλερίδη, του Συλλόγου Φίλων του Πηνειού και αναπληρωτή τον κ. Σωτ. Γκανάτσιο από τον Σύλλογο ΚΕΜΕΒΟ, με έδρα τα Κανάλια της Μαγνησίας. Χωρίς καμία διάθεση αντιδικίας, ούτε προς τον κ. Γαλερίδη, ούτε προς το Σύλλογο Φίλων του Πηνειού, καταγγέλλουμε το θεσμικό ατόπημα του κ. Σουφλιά να διορίσει παράτυπα, αρεστό του πρόσωπο, αγνοώντας την πιο αντιπροσωπευτική οργάνωση της Μαγνησίας, την Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας και την πρόταση των ΜΚΟ. Είναι θεσμικό ατόπημα για δύο λόγους:

1) Γιατί ο Ταμιευτήρας της Κάρλας ανήκει σχεδόν ολόκληρος στο Νομό Μαγνησίας και για τη δημιουργία του έχουν αγωνιστεί οι οργανώσεις της Μαγνησίας. Ειδικά το ΚΕΜΕΒΟ έχει πλούσιο έργο κατασκευάζοντας και λειτουργώντας εδώ και χρόνια στα Κανάλια Μουσείο της Κάρλας και μάλιστα χωρίς καμία βοήθεια από την πολιτεία.

2) Επειδή αγνοήθηκε η πρόταση των ΜΚΟ. Συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 2008 στάλθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ έγγραφο προς 8 οικολογικές οργανώσεις (WWF, Άμεση Επέμβαση για την Προστασία της Άγριας Φύσης, Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αγρίμι, Σταθμός Βοήθειας και Προστασίας 'Αγριων Ζώων και Πουλιών και ΠΑΝΔΟΙΚΟ) να ορίσουν εκπρόσωπό τους για το Φορέα Διαχείρισης της Κάρλας. Το ΠΑΝΔΟΙΚΟ, μετά από συνεννόηση με τις υπόλοιπες οργανώσεις πρότεινε ως εκπροσώπους των ΜΚΟ τον. Κ. Νίκο Μόσχο δικηγόρο, εκ μέρους της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας και τον κ. Σωτήρη Γκανάτσιο, δικηγόρο, εκ μέρους του ΚΕΜΕΒΟ.

Ο Λαρισαίος όμως Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ αποφάσισε ως άλλος «ανώτατος άρχων» να αγνοήσει την πρόταση των ΜΚΟ και να διορίσει Λαρισαίο ως κύριο εκπρόσωπο.

Αφήνουμε στην κρίση των πολιτών τη συμπεριφορά αυτή του κ. Σουφλιά και κυρίως των κατοίκων της Μαγνησίας.

Θα τολμήσουμε όμως ένα σχόλιο ακόμα. Το γεγονός ότι ορίστηκε Πρόεδρος του Φορέα ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Μαγνησίας κ. Ιωάννης Πρίντζος και μέλος ο Νομάρχης Μαγνησίας κ. Απ. Παπατόλιας!

Και ακόμα ρωτάμε: Ο εκ Μαγνησίας Πρόεδρος του Φορέα κ. Πρίντζος, πώς δέχτηκε τον ορισμό κύριου εκπροσώπου των ΜΚΟ από τη Λάρισα;

Τελικώς: «Ω τέμπορα ω μόρες» και «Έξεστι Σουφλιάς Ασχημονείν»

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΠ                                                     ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΜΕΒΟ

 

Κώστας Βολιώτης                                         Σωτήρης Γκανάτσιος

Από το Βόλο στην Κολχίδα με ποδήλατο!

Από το Βόλο στην Κολχίδα με ποδήλατο!

Ο δικός μας Γιάννης Γερόπουλος ταξίδεψε στα χνάρια του Ιάσονα από το Βόλο στην Κολχίδα, μέσω Τουρκίας, με ποδήλατο! Έκανε δηλαδή 2.700 χλμ. για να υποδεχθεί εκεί την Αργώ, που με τους άλλους Αργοναύτες ταξίδεψε από το Μπατούμ της Γεωργίας στο Πότι.

Θα έχει πολλά να μας πει για το ταξίδι του ο Γιάννης. Τον περιμένουμε με αγωνία και καμάρι.

 

 

 

 

Μερικές φωτογραφίες από το δρόμο, μια γεύση για τους φίλους...


Στα βάθη της Ανατολίας, στα μέρη του Ερζερούμ


Ερζερούμ, Τσιφτέ ΜιναρέΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΚΤΩΝ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ:

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΚΤΩΝ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Μετά το δραματικό επεισόδιο του περασμένου Μαρτίου, με τη διάθεση από τη ΔΕΥΑΜΒ στη θάλασσα ανεπεξέργαστων λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού, με τα ήδη γνωστά ολέθρια αποτελέσματα στη θαλάσσια περιοχή του Παγασητικού, που ανακοινώθηκαν με δελτίο τύπου (ΠΠΜ-ΠΑΚΟΕ) στις 13-3-09, η ΠΠΜ σε συνεργασία με το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε δειγματοληψία με επιτόπιες μετρήσεις και εργαστηριακές αναλύσεις στα ιδιωτικά πιστοποιημένα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ, από 26-6-09 έως 4-7-09 και από 7-7-09 μέχρι 13-7-09.

Αφορμή για την πραγματοποίηση των μετρήσεων ήταν το αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για την καθαρότητα της θάλασσας και οι διαμαρτυρίες ορισμένων πολιτών για προβλήματα που αντιμετώπισαν κολυμπώντας σε ακτές του Παγασητικού.

Από τις επιτόπιες μετρήσεις και τις εργαστηριακές αναλύσεις διαπιστώθηκαν τα εξής:

Α. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΝΕΡΑ

1. Οι τιμές των επιτόπιων μετρήσεων έδειξαν τιμές στο διαλυμένο οξυγόνο κοντά στο όριο, γεγονός που σημαίνει ότι το θαλάσσιο  οικοσύστημα είναι σε μια ασταθή κατάσταση όπου η παραμικρή επίδραση εξωγενών παραγόντων (βοθρολύματα, πίσσες, πετρέλαια, τοξικά απόβλητα) είναι δυνατόν να διαταράξουν αυτή την ασταθή κατάσταση και να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες για τη δημόσια υγεία, αλλά και  για τη ζωή μέσα στη θάλασσα (αυτή η παράμετρος αποτέλεσε αιτία καταστροφής στο Μαλιακό και προκάλεσε το θάνατο δεκάδων τόνων ψαριών).

Επίσης οι τιμές του PH (ενεργός οξύτης) δείχνουν έντονη αλκαλικότητα (8,00-9,50) γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχουν στις περιοχές αυτές έντονες παρεμβάσεις βοθρολυμάτων και η περίσσεια φωσφόρου δημιουργεί αυτό το φαινόμενο, γεγονός που αποδεικνύεται από την παρουσία ευτροφισμού στις ακτές (σάπια και αλλοιωμένα φύκια).

 

2. οι τιμές των εργαστηριακών αναλύσεων χωρίζονται στις (α) μικροβιολογικές  και (β) στις χημικές αναλύσεις.

 

α. Μικροβιολογικές αναλύσεις

Εάν αποδεχθούμε το όριο της Ε.Ε., μόνο ένα δείγμα (Ξενία) είναι εκτός των ορίων. Όμως θεωρούμε ιδιαίτερα επικίνδυνους τους εντερόκοκκους, που είναι τα πλέον επικίνδυνα μικρόβια (ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τα μικρά παιδιά) και δευτερευόντως επικίνδυνα τα παθογόνα κολοβακτηρίδια. Πρέπει στα νερά κολύμβησης να μην υπάρχει ούτε ένας εντερόκοκκος, όπως έχει δείξει η 30χρονη εμπειρία του ΠΑΚΟΕ, αφού υπάρχει ο κίνδυνος κατάποσης θαλασσινού νερού. Το όριο στο πόσιμο νερό είναι 0 για τους εντερόκοκκους. Με το δεδομένο αυτό διαπιστώθηκαν μεγάλα προβλήματα στην Κυανή Ακτή Αλυκών, στην Αμαρυλλίδα (μόνο σε κολοβακτηρίδια), στον Αμποβό της Αφήσσου, στα Καλά Νερά, στο Μαλάκι (κοντά στις πολυκατοικίες), στο Σουτραλί (Θωμά, μόνο σε κολοβακτηρίδια), στο λιμάνι (Παπαστράτου). Μικρότερα προβλήματα παρατηρήθηκαν: στην πλαζ Αγχιάλου, και στην 4η πλαζ των Πευκακίων.

Αμελητέα ή καθόλου προβλήματα παρατηρήθηκαν στις εξής ακτές:

Χρυσή Ακτή Παναγίας, Καλλιφτέρη, Συκιά, Γατζέα (είχαν βρεθεί κάποια προβλήματα στην πρώτη μέτρηση), Πλατανίδια, Σουτραλί (στο παραθαλάσσιο μπαράκι), Πλάκες, στον Άναυρο, και στην πλαζ των Αλυκών.

 

β. Χημικές αναλύσεις

Όσον αφορά τις χημικές παραμέτρους δεν παρατηρήθηκαν υπερβάσεις ούτε στο εξασθενές χρώμιο, ούτε στα φωσφορικά και νιτρικά άλατα.

 

Β. Πόσιμο νερό

Στα δείγματα που πάρθηκαν στη Νέα Αγχίαλο δυστυχώς παρατηρήθηκαν τα παρακάτω:

1. Υπέρμετρη συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου, δεδομένου ότι μετά τη δοσομετρική χλωρίωση η ύπαρξη υπολειμματικού χλωρίου είναι πολύ τοξική και επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Το μέγιστο όριο ανοχής είναι 0,08 mg/lt. Στο δείγμα βρέθηκε τιμή 31,9 mg/lt ιόντα Cl. Αυτό σημαίνει ότι οι υπεύθυνες υπηρεσίες του Δήμου χλωριώνουν ανεξέλεγκτα το νερό με αποτέλεσμα να βάζουν καθημερινά στα στομάχια των πολιτών και ιδιαίτερα στα παιδιά τοξική βόμβα. Το νερό της Νέας Αγχιάλου παρουσιάζει αρκετή σκληρότητα ( όταν είναι >375 mg/lt).  Οι μετρήσεις έδειξαν σκληρότητα μέχρι 480 mg/lt.

2. Οι συγκεντρώσεις του νικελίου βρέθηκαν δύο φορές πάνω από το όριο των 5 mg/lt, δηλαδή 10,8 mg/lt.

Γενικά από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης της Νέας Αγχιάλου είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ο Δήμος και η Νομαρχία οφείλουν να προστατεύσουν την υγεία των πολιτών.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΟΕ                                                          ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΠΜ

 

 

Παν. Χριστοδουλάκης                                                         Κ. Βολιώτης

 

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΛΟΥ «ΙΑΣΩΝ»

 

 

Πληροφορίες: Σάκης Αρβανίτης 6944-983509

Κώστας Βολιώτης 6977-686838

 

 

Προς: 1) Τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά

2) Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη

3) Τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αναστάσιο Παπαληγούρα

4) Τον Υφυπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παν. Καμμένο

5) Το Νομάρχη Μαγνησίας κ. Απ. Παπατόλια

6) Το Βοηθό Νομάρχη Μαγνησίας κ. Δημ. Μεργιαλή

7) Τη Βοηθό Νομάρχη Μαγνησίας κα Νατάσα Οικονόμου

8) Το Δήμαρχο Σκιάθου κ. Ν. Πλωμαρίτη

 

Πληροφορηθήκαμε ότι στις αρχές Φθινοπώρου προγραμματίζεται η διεξαγωγή «αγώνα» υποβρύχιας αλιείας ανοιχτά της Νήσου Σκιάθου προς την πλευρά του Πηλίου. Ο αγώνας αυτός δεν οργανώνεται από κάποια ομοσπονδία, αλλά από ιδιώτη. Οι σκοποί είναι διαφημιστικοί και κερδοσκοπικοί και όχι αθλητικοί.

Οι επιπτώσεις από την εντατική αλίευση της περιοχής αυτής θα είναι τραγικές αφού επί μέρες θα αλιεύονται, σπάνια πλέον είδη της θαλάσσιας πανίδας (ροφοί, σμέρνες, μουγγριά κλπ.).

Πιστεύουμε ότι για τον «αγώνα» αυτό δεν πρόκειται να ζητηθούν οι οποιεσδήποτε άδειες, ούτε υπάρχει εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και επομένως πρόκειται για μια αυθαίρετη και καταστροφική για το περιβάλλον ενέργεια.

Ο Σύλλογος Αυτοδυτών Αλιέων αγωνίζεται χρόνια τώρα για την ορθολογική διεξαγωγή της υποβρύχιας αλιείας στην περιοχή καταγγέλλοντας τις παρανομίες που διαπιστώνονται και διαφυλάττοντας την οικολογική ισορροπία στη θαλάσσια περιοχή της Μαγνησίας.

Δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στη διεξαγωγή του «αγώνα» αυτού, παρακαλούμε να εκδώσετε σχετική απαγόρευση και να μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας.

 

ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Φ.Υ.Δ.Β.                                    ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Π.Μ.

 

 

Σάκης Αρβανίτης                                                 Κώστας Βολιώτης

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ ΒΟΛΟΥ

Βόλος  09/07/2009                                                         περ.35p/06/1287π

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Βόλος ήταν κάποτε ποδηλατούπολη. Η επέλαση του αυτοκινήτου και η επέκταση της πόλης ήταν καταστροφική για την κυκλοφορία του ποδηλάτου. Οι δρόμοι έγιναν ανασφαλείς και οι πολίτες, στην πλειοψηφία τους, εγκατέλειψαν το ποδήλατο.

Πάγιο αίτημα των πολιτών και πολλών φορέων, ήταν η κατασκευή ποδηλατοδρόμων με τους οποίους η κυκλοφορία των ποδηλατιστών θα ήταν πλέον ασφαλής.

Με μεγάλη μας χαρά δεχθήκαμε το πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής Βόλου για την κατασκευή των ποδηλατοδρόμων. Είναι σαφές ότι λόγω της επείγουσας ανάγκης υλοποίησης του έργου, μέσα σε συγκεκριμένες προθεσμίες, δεν υπήρξε χρόνος για επαρκή διαβούλευση και διόρθωση των τυχόν αστοχιών της μελέτης.

Το γεγονός αυτό όμως δε σημαίνει ότι πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο η υπόθεση της κατασκευής των ποδηλατοδρόμων και χαιρόμαστε που ακούμε, ακόμα και από αυτούς που αντιδρούν, ότι θέλουν τους ποδηλατόδρομους.

Η Περιβαλλοντική  Πρωτοβουλία Μαγνησίας πιστεύει ότι οι ποδηλατόδρομοι πρέπει να ολοκληρωθούν, έστω με κάποιες προσαρμογές που μπορούν να γίνουν. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει ο Βόλος να συνεχίσει   να ζει με τη «δικτατορία του αυτοκινήτου».

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

 

 

Αγγελική Ιωαννίτη                                              Κώστας Βολιώτης

ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΩΝ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη

Κοιν. 1) Νομάρχη Μαγνησίας κ. Απ. Παπατόλια

2) Πρόεδρο Κοινότητας Μακρινίτσας κ. Ι. Κερασιώτη

3) ΜΜΕ

 

Κε Υπουργέ,

Το Κράτος πρέπει να δείχνει αυξημένη ευαισθησία στην προστασία του περιβάλλοντος, δίνοντας το καλό παράδειγμα στους πολίτες, και τον επιχειρηματικό τομέα.

Δυστυχώς υπάρχουν φαινόμενα που δυσφημούν τις ένοπλες δυνάμεις, των οποίων ο προσανατολισμός σήμερα δεν πρέπει να είναι μόνο η αντιμετώπιση των εξωτερικών εχθρών, αλλά και η συμβολή τους στην επίλυση προβλημάτων που απασχολούν το κοινωνικό σύνολο.

Τις τελευταίες μέρες έγινε γνωστό ότι τα νερά μιας παραδοσιακής Κοινότητας του Πηλίου και συγκεκριμένα της Μακρινίτσας μολύνθηκαν από πετρελαιοειδή. Πιστεύουμε να γνωρίζετε ότι αυτού του είδους η ρύπανση είναι από τις χειρότερες που υπάρχουν και για το λόγο αυτό η νομοθεσία είναι ιδιαιτέρως αυστηρή στη διαχείριση των πετρελαιοειδών. Και όπως αποκαλύφθηκε, αιτία του κακού ήταν η μονάδα αεροπορίας που εδρεύει στην κορυφή του Πηλίου, που ονομάζεται Πλιασίδι. Συνέπεια ήταν, οι κάτοικοι (πού κ. Υπουργέ, στο Πήλιο) να μη μπορούν να κάνουν χρήση του νερού της Κοινότητας και ίδια η Κοινότητα να τους προμηθεύει εμφιαλωμένο νερό, με τις όποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αυτό συνεπάγεται.

Κε Υπουργέ,

Είναι καθήκον και υποχρέωσή σας να αποκαταστήσετε άμεσα τη ζημιά που έγινε και να προστατεύσετε το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών. Να στείλετε επίσης διαταγή προς όλες τις στρατιωτικές μονάδες για να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μη συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα.

Με την αφορμή αυτή θέλουμε να σας θέσουμε και το θέμα των καυσαερίων που εκπέμπουν πολλά στρατιωτικά οχήματα που είναι φαινόμενο απαράδεκτο, ιδιαίτερα όταν κυκλοφορούν μέσα στις πόλεις. Νομίζουμε ότι και αυτό είναι ένα αρνητικό παράδειγμα για του πολίτες. Πρέπει λοιπόν και στο θέμα αυτό να λάβετε τα προσήκοντα μέτρα για να διορθωθεί η απαράδεκτη αυτή κατάσταση.

Αναμένουμε την απάντησή σας

Ευχαριστούμε για την προσοχής σας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

 

Αγγελική Ιωαννίτη                                              Κώστας Βολιώτης

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΦΡΕΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Γαζή 216, 382.22-Βόλος

τηλ.&φαξ 2421038387/ 6977-686838

email:info@oikoen.gr             web site:oikoen.gr

Βόλος  03/07/2009                                                         περ.35p/06/1285π

 

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκη

Κοιν. 1) Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Στ. Δήμα

2) Πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή

3) Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Γ. Σουφλιά

4) ΜΜΕ

 

Κε Υπουργέ,

 

Στις 23-6-09 σας αποστείλαμε επιστολή με 3 ερωτήματα χωρίς να έχουμε πάρει ακόμα απάντηση.

Θέλουμε με την παρούσα να σας θέσουμε ένα ζήτημα, αρκετά σοβαρό, το οποίο συνδέεται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Συγκεκριμένα, στην πρόσφατη απόφασή σας για την αντικατάσταση των παλαιών κλιματιστικών, με νέας τεχνολογίας, δεν αναφέρονται οι τρόποι με

τους οποίους θα διασφαλιστεί ότι το φρέον (R22), που περιέχουν τα αντικαθιστώμενα μηχανήματα, δεν θα διαρρεύσει στο περιβάλλον. Το ζήτημα επαφίεται στην καλή θέληση των τεχνικών που πραγματοποιούν τις αντικαταστάσεις, για τις ευαισθησίες των οποίων έχουμε σοβαρές αμφιβολίες.

Ήδη έχουν αντικατασταθεί περισσότερα από 20.000 μηχανήματα και με το δεδομένο ότι περιέχουν πάνω από 1.000 γραμμάρια φρέον το καθένα, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του προβλήματος.

Παρακαλούμε να λάβετε, έστω και τώρα, άμεσα, πρόνοια για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του μέτρου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Προτείνουμε το προσωρινό πάγωμα του μέτρου, μέχρι τη συγκρότηση Νομαρχιακών Επιτροπών Ελέγχου, οι οποίες θα παρέχουν πιστοποιητικό ορθής συλλογής του φρέον. Μετά από αυτή την πιστοποίηση και μόνο θα επιτρέπεται η αντικατάσταση των συσκευών κλιματιστικών.

Παρακαλούμε επίσης να διενεργήσετε έλεγχο για τη διαπίστωση της ποσότητας του φρέον  (R22) που έχει συλλεχθεί μέχρι σήμερα και τον τρόπο αδρανοποίησής του.

Αναμένουμε τις απαντήσεις σας.

Θεωρούμε το θέμα ιδιαιτέρως επείγον.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

 

 

Αγγελική Ιωαννίτη                                                           Κώστας Βολιώτης

Επιστολή στον Υπουργό Ανάπτυξης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Γαζή 216, 382.22-Βόλος

τηλ.&φαξ 2421038387/ 6977-686838

email:info@oikoen.gr             web site:oikoen.gr

Βόλος  23/06/2009                                    περ.35p/06/1285π

 

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη

Κοιν.  ΜΜΕ

Κε Υπουργέ,

 

Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις αποφάσεις σας, ου σχετίζονται με το περιβάλλον.

Συγκεκριμένα:

1)     Δηλώσατε ότι μπαίνει ένα τέλος στην παραγωγή ενέργειας από λιθάνθρακα.

2)     Ότι το 2010 θα αποδοθούν 21,5 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομοι στην Αθήνα.

3)     Δρομολογήθηκαν 320 «καθαρά» λεωφορεία στην Αθήνα.

4)     Απλοποιήσατε τις διαδικασίες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις ταράτσες σπιτιών.

5)     Ζητάτε την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης σε κατηγορίες κτιρίων.

6) Εξαγγείλατε κουπόνια ως κίνητρο απόσυρσης παλαιών οικιακών συσκευών

7)      Θα επιδοτήσετε την αντικατάσταση παλαιών καυστήρων στις πολυκατοικίες.

8)     Επιδοτείτε την αντικατάσταση των ενεργοβόρων κλιματιστικών.

9) Εξαγγείλατε την αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων σε ορισμένες κατηγορίες κτιρίων ώστε να βάλουν διπλά τζάμια.

 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα μέτρα αυτά κινούνται σε ορθή κατεύθυνση. Επιτρέψτε μας όμως να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις για ορισμένα από αυτά.

α) Πώς συμβιβάζεται η δέσμευσή σας για το λιθάνθρακα με την απόφαση της ΔΕΗ να εγκαταστήσει τέτοια μονάδα στη Φιλιαδόνα Φθιώτιδας;

β) Γιατί τα καθαρά λεωφορεία δίνονται σε κυκλοφορία μόνο στην Αθήνα όταν και άλλες πόλεις (Βόλος, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα κλπ.) έχουν επίσης σοβαρά προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης;

γ)  Η επιδότηση παλαιών κλιματιστικών θα κοστίσει 300-500 ΕΥΡΩ ανά μηχάνημα. Γιατί .όμως δεν προπαγανδίζετε και δεν επιδοτείτε την εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής που κοστίζουν, με την εγκατάσταση, μέχρι 50 ΕΥΡΩ και καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια από το κλιματιστικό;

 

Παρακαλούμε να έχουμε τις απαντήσεις σας.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

 

 

Αγγελική Ιωαννίτη                                                           Κώστας Βολιώτης

Γιορτή ανακύκλωσης

Ένα πολύχρωμο και πολύβουο πλήθος κατέκλυσε σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου 2009 το Πάρκο Αγ. Κωνσταντίνου, στην παραλία του Βόλου. Το πλήθος αυτό αποτελούσαν πάνω από 600 μαθητές σχολείων του Βόλου και της Νέας Ιωνίας. Οι νεαροί μαθητές, όχι μόνο παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα με δρώμενα και παιγνίδια, που αφορούσαν στην ανακύκλωση, αλλά παρακολούθησαν και τους ίδιους τους συμμαθητές τους να παρουσιάζουν τραγούδια, σκετς και χορό ακόμα για την ανακύκλωση. Παράλληλα ορισμένα σχολεία παρουσίασαν τα προγράμματα που εκπόνησαν κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς σχετικά με την ανακύκλωση.

Την οργάνωση της εκδήλωσης είχαν ο Σύνδεσμος Ανακύκλωσης του Νομού Μαγνησίας (ΦΟΔΣΑ), οι Δήμοι Βόλου και Νέας Ιωνίας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας οι υπεύθυνοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας, το Δημοτικό ΙΕΚ, το ΚΠΕ Μακρινίτσας και η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας. Οι διοργανωτές βράβευσαν για τη συμβολή τους στην ανακύκλωση τον κ. Χρήστο Κρυβοσίδη και την κα Αγγελική Ιωαννίτη, στους οποίους απένειμαν τιμητική πλακέτα.