Περίληψη

Διοξίνες: τι είναι

Βιολογικές επιδράσεις

Τοξικότητα

Στα τρόφιμα

Ανθεκτικότητα

Σκόπιμη χρήση

Καύση απορριμμάτων

Ο έλεγχος

Η θέση του Βόλου

Ένα συμπέρασμα...

Παραπομπές

Διοξίνες: τι είναι


Τι είναι οι διοξίνες
Είναι γενικός όρος ομάδας οργανικών ενώσεων, που περιλαμβάνει συγγενείς κατηγορίες πολυχλωριωμένων χημικών ενώσεων του άνθρακα και του χλωρίου - διβενζοδιοξίνες, διβενζοφουράνια, διφαινύλια.

images\10-1.png


Οι διοξίνες δεν έχουν κοινές χρήσεις. Παράγονται σε πολύ μικρή κλίμακα για ειδικές χρήσεις στη χημεία και στην τοξικολογία, αλλά κυρίως παράγονται ως ανεπιθύμητα παραπροϊόντα σε διάφορες βιομηχανίες όπως
η λεύκανση του χαρτιού,
η παραγωγή αγροχημικών, και
οι διάφορες διαδικασίες καύσης/ανάφλεξης/πυρόλυσης/αποτέφρωσης απορριμμάτων (combustion = καύση).


Με την ονομασία διοξίνη (στον ενικό) συνήθως εννοείται η 2,3,7,8-τετραχλωροδιβενζο-p-διοξίνη (2,3,7,8-TCDD ή απλά TCDD), η τοξικότερη από όλες τις διοξίνες. Έχει χαρακτηρισθεί εξαιρετικά καρκινογόνος από τον Διεθνή Οργανισμό Ερευνών του Καρκίνου, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (International Agency for Research on Cancer, IARC, World Health Organization) και άλλους αξιόπιστους διεθνείς οργανισμούς υγείας.

Οι διοξίνες είναι εξαιρετικά τοξικές και καρκινογόνες ουσίες και είναι άχρωμες, άοσμες και άγευστες. Διαλανθάνουν πλήρως των αισθήσεών μας και περνούν εντελώς απαρατήρητες. Όπως θα δούμε, στην κυριολεξία πρόκειται για σιωπηλούς δολοφόνους της ζωής και χαρακτηρίζονται ως "ουσίες-νίντζα που όταν τις ανιχνεύσεις είναι αργά".