Περίληψη

Διοξίνες: τι είναι

Βιολογικές επιδράσεις

Τοξικότητα

Στα τρόφιμα

Ανθεκτικότητα

Σκόπιμη χρήση

Καύση απορριμμάτων

Ο έλεγχος

Η θέση του Βόλου

Ένα συμπέρασμα...

Παραπομπές

ΑνθεκτικότηταΕξαιρετική ανθεκτικότητα στη (βιο)αποικοδόμηση
Επειδή οι διοξίνες έχουν προκύψει από ισχυρότατες χημικές αντιδράσεις, με αποκορύφωμα τις υψηλές θερμοκρασίες των διαφόρων ειδών καύσεων (combustion), και λόγω της μη-διαλυτότητας στο νερό, είναι ουσίες εξαιρετικά ανθεκτικές στην αποικοδόμηση (φυσική αποικοδόμηση και βιοαποικοδόμηση).

Η ημιπερίοδος ζωής των διοξινών (διάσπαση στο 50% της αρχικής ποσότητας) φτάνει μέχρι τα 12 (ή 30 κατά άλλους) χρόνια. Ειδικά όσον αφορά την ανθεκτικότητά τους, μπορούμε δηλ να αντιπαραβάλουμε τις διοξίνες με την περίπτωση της ραδιενέργειας. Αυτό είναι το κλασικό σχήμα του χρόνου ημιζωής:

images\4-1.png

Κυριολεκτικά μιλώντας, η τοξική τους δράση μειώνεται με το χρόνο αλλά δεν εξαφανίζονται ποτέ, με δεδομένη την εξαιρετική τους τοξικότητα σε απειροελάχιστες ποσότητες.

Βεβαίως προφανώς η μείωση αυτή προϋποθέτει την παύση της αρχικής πηγής. Όταν εξακολουθεί να λειτουργεί η πηγή παραγωγής διοξίνης, νέες ποσότητες διαρκώς προστίθενται, οπότε οι τοξικές συγκεντρώσεις δεν μειώνονται αλλά αυξάνονται.