Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας

eggrafeite

15.jpg

Εγγραφή συνδρομητή

Η ΟΙΚΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗ έχει περάσει στην ηλεκτρονική έκδοση αυξάνοντας έτσι κατά πολύ τον αριθμό των συνδρομητών της. Έχει ως συνδρομητές ιδιώτες, εταιρείες, δημόσιες υπηρεσίες και πολλούς φορείς. Επίσης και όλες σχεδόν τις Ελληνικές Οικολογικές Οργανώσεις. Συνδρομητές επίσης είναι όλες οι Υπηρεσίες Υπουργείων, Περιφερειών, Νομαρχιών και Δήμων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το περιβάλλον. Επίσης όλοι οι Υπεύθυνοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε όλους τους νομούς της χώρας.

Παρακαλούμε πληκτρολογείστε στην φόρμα στο τέλος της σελίδας αυτής τις παρακάτω πληροφορίες (οι πληροφορίες αυτές ίσως χρησιμοποιηθούν στο μέλλον από εμάς μόνο για την επικοινωνία μαζί σας και σε καμία περίπτωση από κανέναν άλλο):

  1. Ονομασία
  2. Ταχυδρομική διεύθυνση
  3. Ταχυδρομικός κώδικας
  4. Πόλη

Ετήσια συνδρομή: Φυσικά Πρόσωπα 10 ΕΥΡΩ, Υπηρεσίες-Φορείς-Δημόσια Πρόσωπα 15 ΕΥΡΩ, Εξωτερικού 15 ΕΥΡΩ. Παρακαλούμε στείλετε το ποσό της συνδρομής

  • είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Γαζή 216, 38222 ΒΟΛΟΣ
  • είτε με κατάθεση στην ALPHA BANK, αριθ. λογαριασμού 310-00-2786016087 (στο όνομα της ΠΠΜ), IBAN GR 95 0140 3100 3100 0278 6016 087, βάζοντας ως καταθέτη το ονοματεπώνυμό σας ακολουθούμενο από τη διεύθυνσή το τηλέφωνό και το email σας

Email νέου συνδρομητή 
Θέμα 
Ονοματεπώνυμο/ονομασία 
Ταχυδρ. κώδικας 
Πόλη 
Επιπρόσθετες πληροφορίες 
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία gnpeubzx Βοηθήστε μας στην μείωση των SPAM!