Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας

eggrafeite

11.jpg

ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - εγγραφή συνδρομητή

- Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή της Εφημερίδας στους συνδρομητές χωρίς κανείς να έχει πρόσβαση σε αυτές. Πληκτρολογείστε στο τέλος της σελίδας τον κωδικό ασφαλείας που βλέπετε αριστερά όπως ακριβώς τον βλέπετε. Εάν η εικόνα του κωδικού δεν σας ικανοποιεί ανανεώστε πατώντας το βελάκι. Θα λάβετε την ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από το επόμενο τεύχος.

Ετήσια συνδρομή: Φυσικά Πρόσωπα 20 ΕΥΡΩ, Υπηρεσίες-Φορείς-Δημόσια Πρόσωπα 30 ΕΥΡΩ, Εξωτερικού 30 ΕΥΡΩ. Παρακαλούμε στείλετε το ποσό της συνδρομής

  • είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Γαζή 216, 38222 ΒΟΛΟΣ
  • είτε με κατάθεση στην ALPHA BANK, αριθ. λογαριασμού 310-00-2786016087 (στο όνομα της ΠΠΜ) βάζοντας ως καταθέτη το ονοματεπώνυμό σας ακολουθούμενο από τη διεύθυνσή σας (π.χ. Γ. Αθανασίου Ελ. Βενιζέλου 3).
Generated with MOOJ Proforms Basic 1.2
* ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.
Ονομασία * Συμπληρώστε το όνομά σας. Ονομασία φυσικού ή νομικού προσώπου, φορέα κλπ.
Ταχυδρομική διεύθυνση * Συμπληρώστε οδό και αριθμό, π.χ. Αθανασίου Διάκου 55
Ταχυδρομικός κώδικας * Π.χ. 151 23
Πόλη * Η ονομασία της πόλης όπως συνοδεύει τον ταχ. κωδικό - π.χ. ΒΟΛΟΣ