Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας

eggrafeite

12.jpg

Με χρονική σειρά

2017: Ενημέρωση για το RDF

Για ενημέρωση σχετικά με το θέμα της καύσης RDF από την ΑΓΕΤ, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.