Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας

eggrafeite

Δελτία τύπου της ΠΠΜ

ΕΒΟΛ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΒΟΛ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι κάτοικοι της περιοχής μας οφείλουν να υποστηρίζουν την τοπική αγορά και πιστεύουμε ότι ήδη το κάνουν. Αυτό ισχύει φυσικά και για την τοπική γαλακτοβιομηχανία, η οποία προσφέρει στην περιοχή, ενώ και η περιοχή μας της προσφέρει. Υπάρχει όμως ένα μελανό σημείο σε αυτή την αμοιβαία σχέση. Και αυτό είναι το γεγονός ότι το ΕΒΟΛ είναι η μόνη βιομηχανία της περιοχής (εκτός της ΑΓΕΤ) η οποία δεν χρησιμοποιεί ως καύσιμο το φυσικό αέριο. Νομίζουμε ότι το ΕΒΟΛ οφείλει να σεβαστεί την τοπική κοινωνία και τα προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης που έχει το πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου και να περάσει στη χρήση φυσικού αερίου.

Το οφείλει στην τοπική κοινωνία της οποίας τη στήριξη ζητάει και πρέπει να την έχει.