Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας

eggrafeite

Ειδήσεις

Διάφορες ειδήσεις.

Για τη διαχείριση απορριμμάτων

ΕΦΣΥΝ 25/02/2014

Κοινωνικό μπλοκ διαχείρισης απορριμμάτων

Συλλογικότητες από όλη τη χώρα συναντήθηκαν στο αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο «Εμπρός» για να συντονίσουν τη δράση τους απέναντι στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για τις μαζικές δημοπρατήσεις μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων σκουπιδιών.

Tweet

      Pin It

Συλλογικότητες από όλη τη χώρα συναντήθηκαν στο αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο «Εμπρός» για να συντονίσουν τη δράση τους απέναντι στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για τις μαζικές δημοπρατήσεις μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων σκουπιδιών

Του Στέργιου Ζιαμπάκα

Τα σκουπίδια (ο «χρυσός του μέλλοντος», κατά πολλούς») μας ανήκουν και επομένως οι ίδιοι ως πολίτες έχουμε τη δυνατότητα να συμβάλουμε σε μια διαχείριση με οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη υπέρ του συνόλου, όπως υπενθυμίζουν μέλη πρωτοβουλιών, συλλογικοτήτων και συνεταιριστικών σχημάτων από όλη τη χώρα που συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα, στο ελεύθερο-αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο «Εμπρός».

Σκοπό της συνάντησης αποτέλεσε ο συντονισμός κοινών και άμεσων πρωτοβουλιών για την υλοποίηση δράσεων υπέρ της δημόσιας αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, με έμφαση στην πρόληψη και στην προδιαλογή. «Σε μια περίοδο που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τα κυβερνητικά σχέδια, οι συλλογικότητες και οι φορείς είναι πλέον αποφασισμένοι να συντονίσουν τις παρεμβάσεις τους και να αποτρέψουν τον κυβερνητικό σχεδιασμό των μαζικών δημοπρατήσεων μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων», επισημαίνει στην «Εφ.Συν.» ο Τάσος Κεφαλάς, μέλος της Πρωτοβουλίας Συνεννόησης για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ), η οποία προσκάλεσε τους ενδιαφερόμενους στη συνάντηση.

Διαχείριση στον τόπο παραγωγής

Η αποτροπή των υφιστάμενων σχεδίων εκτιμάται ότι είναι εφικτή εφόσον αντιταχθεί ένας τεκμηριωμένος αντίλογος, ο οποίος αποτυπώνεται στην πρόταση που στηρίζει τη δημόσια αποκεντρωμένη διαχείριση απορριμμάτων. Το μοντέλο που προτείνεται στηρίζεται, αφενός μεν, στην επιλογή το μεγαλύτερο μέρος της διαχείρισης των απορριμμάτων να γίνεται κοντά στον τόπο παραγωγής (νοικοκυριά, χώροι εργασίας κ.λπ.), στη βάση των αρχών της εγγύτητας και της μικρής κλίμακας, αφετέρου δε, στη διαπίστωση ότι τα σκουπίδια κρύβουν πλούτο που πρέπει να αξιοποιηθεί.

Τα μέλη της ΠΡΩΣΥΝΑΤ υπολογίζουν ότι το 40%-60% των απορριμμάτων είναι ανακυκλώσιμα και ακόμη ένα 40%-60% των απορριμμάτων είναι οργανικά, τα οποία, προδιαλεγμένα, αποτελούν τη βέλτιστη επιλογή για παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι λιγότερο από το 10% των απορριμμάτων είναι αδρανή υλικά και υπολείμματα, τα οποία προτείνεται να διατίθενται σε μικρότερους, λιγότερους και πιο ασφαλείς ΧΥΤΥ. Συνεπάγεται ότι η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση πρέπει να αποτελέσουν την «καρδιά» ενός βιώσιμου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων και όχι η διατήρησή τους σε σύμμεικτη μορφή.

Στην πρόταση περιγράφεται ότι το κύριο βάρος των υποδομών του συγκεκριμένου συστήματος «σηκώνεται» στον τόπο παραγωγής απορριμμάτων, σε πρώτο επίπεδο, και σε δεύτερο σε δημοτικές και διαδημοτικές υποδομές, απλού εξοπλισμού.

Στα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους χώρους προτείνονται: δράσεις υπέρ της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων και της επαναχρησιμοποίησης υλικών, διαχωρισμός ανακυκλώσιμων-ανακτήσιμων υλικών και ειδικά των οργανικών υλικών (οικιακή κομποστοποίηση), μηχανική κομποστοποίηση από μεγάλους παραγωγούς οργανικών (νοσοκομεία, εστιατόρια, στρατόπεδα κ.λπ.), δημιουργία ενός δικτύου ξεχωριστών κάδων ανακυκλώσιμων υλικών και δημοτικών συστημάτων ανακύκλωσης, καθώς και απεμπλοκή από τη λογική του μπλε κάδου και δημιουργία «πράσινων» σημείων στους δήμους, για την ξεχωριστή συλλογή λιγότερο συνηθισμένων ανακτήσιμων υλικών (ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, ελαστικά κ.λπ.). Στις δημοτικές υποδομές προτείνεται να γίνεται η υποδοχή των προϊόντων της διαλογής στην πηγή, με σκοπό την περαιτέρω διαλογή των απορριμμάτων και στόχο τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης ανακυκλώσιμων και οργανικών υλικών.

Σύμφωνα με την πρόταση, εκεί θα γίνεται επιτόπια παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας, με πρωταρχική επιλογή τη μέθοδο της αερόβιας επεξεργασίας. Σε εθνικό επίπεδο προτείνεται να διαχειριστούν τα βιομηχανικά και επικίνδυνα απόβλητα, όπως ακόμη και η κατηγορία εξορυκτικών και μεταλλευτικών αποβλήτων.

Τα πρώτα επίπεδα του συγκεκριμένου είδους διαχείρισης προϋποθέτουν την ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Ταυτόχρονα, όμως, συνιστά και ισχυρό κίνητρο για τη συμμετοχή τους καθώς θεωρείται εφικτή, πέρα από τη μείωση των απορριμμάτων, και η μείωση των δημοτικών τελών. Στην πρόσφατη συνάντηση υπήρξε ευρεία συναίνεση στο πλαίσιο που προτάθηκε, ωστόσο, πριν δημοσιοποιηθεί στο σύνολό του, επιλέχθηκε να δοθεί περισσότερος χρόνος σε φορείς και συλλογικότητες να καταθέσουν προτάσεις περαιτέρω βελτίωσης.

Επιπλέον θέσεις εργασίας

Σύμφωνα με μέλη των πρωτοβουλιών, η λύση που προτείνεται δύναται να μειώσει το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων κατά 80%, διασφαλίζοντας επιπλέον θέσεις εργασίας στους ΟΤΑ, καθώς πρόκειται για μια «λύσης εντάσεως εργασίας, όχι εντάσεως κεφαλαίου», όπως τονίζουν.

Αντιθέτως, συμπληρώνουν, η πολιτεία έχει διαλέξει τον «λάθος» δρόμο, καθώς σχεδιάζει τη γενικευμένη εφαρμογή ενός μοντέλου διαχείρισης που χαρακτηρίζεται από: την πλήρη ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης με μακροχρόνιες συμβάσεις ΣΔΙΤ μέσω διαγωνισμών που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, για τις βασικές υποδομές, την ακύρωση πολιτικών πρόληψης – μείωσης απορριμμάτων και ανάκτησης υλικών μέσω προδιαλογής, συγκεντρωτικές μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων και ακόμη από αφύσικα μεγάλες δυναμικότητες μονάδων επεξεργασίας, εξαιτίας της επιλογής να διατηρούνται απορρίμματα σε σύμμεικτη μορφή, που συνοδεύονται με ισχυρές εγγυήσεις για τις ποσότητες, με συνέπεια το υψηλό κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος, εις βάρος φορολογούμενων πολιτών.

Ακόμη, μέλη των συλλογικοτήτων χαρακτηρίζουν «μύθο» την ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων, μέσω διαδικασιών καύσης. Υπογραμμίζουν πως το αναμενόμενο ενεργειακό όφελος δεν θα ξεπερνά το 1,5% της συνολικής ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια.

Στο ΣτΕ για τα δάση

Εφημερίδα των Συντακτών 27/11/2013

Στο ΣτΕ οι δασολόγοι για το κτηματολόγιο

 

 

Να ακυρωθούν οι αποφάσεις του υπουργού Περιβάλλοντος με τις οποίες προκηρύχθηκε διαγωνισμός, αλλά και εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την ανάθεση συμβάσεων μελετών κτηματογράφησης, με σκοπό τη δημιουργία εθνικού κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας (δηλαδή στις περιοχές όπου δεν υπάρχει κτηματολόγιο), ζητάει με προσφυγή της στο Συμβούλιο της Επικρατείας η Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων.

Χαρακτηρίζει τις επίμαχες υπουργικές αποφάσεις «αντισυνταγματικές και παράνομες, αλλά και αντίθετες στη νομολογία (προγενέστερες αποφάσεις) της Ολομέλειας του ΣτΕ».

Ειδικότερα, οι δασολόγοι υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

● Η έκδοση των συγκεκριμένων υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες αρχίζει η διαδικασία κτηματογράφησης σε ορισμένες περιοχές της χώρας, χωρίς να έχει καταρτιστεί δασολόγιο ή έστω δασικοί χάρτες, είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του Συντάγματος.

● Η διαδικασία που ακολουθείται θα έχει αποτέλεσμα τη μη καταγραφή ή την ελλιπή καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων που υπάρχουν στις υπό κτηματογράφηση περιοχές, λόγω της έλλειψης ορθής και ακριβούς αποτύπωσης των εκτάσεων σε δασικούς χάρτες.

Μαρ.Δ.

Οι αστυνομικοί της Χαλκιδικής υπέρ των κατοίκων

 

«Ξεσκούριασαν» οι αστυνομικοί

 

«Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με τους κατοίκους, ξεκαθάρισαν τα μέλη της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεντρικής Μακεδονίας, που πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Πολύγυρο

 

getFile (94)getFile (95)

Οι Επιτροπές Αγώνα Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής διοργανώνουν αύριο συναυλία. Στη συνέχεια, οι κάτοικοι καλούν τον κόσμο για μια… «βόλτα στις Σκουριές»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Του Νίκου Φωτόπουλου

«Γίναμε “κόκκινο πανί” για τους κατοίκους της βορειοανατολικής Χαλκιδικής. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε μαζί τους. Η επένδυση χρυσού στις Σκουριές δεν είναι θέμα της αστυνομίας», ξεκαθάρισαν τα μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεντρικής Μακεδονίας, που πραγματοποίησαν χθες συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Πολύγυρο.

«Το θέμα των μεταλλείων χρυσού είναι πολιτικό. Αφορά το υπουργείο Ανάπτυξης και όχι το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η επένδυση αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει με αστυνομικά μέτρα», δήλωσε ο γραμματέας της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θεόφιλος Παπαδάκης, που μεταξύ άλλων κατήγγειλε:

- Την καθημερινή μετακίνηση προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. από διάφορες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας στις Σκουριές, με συνέπεια να αποδυναμώνεται η αστυνόμευση στην υπόλοιπη περιφέρεια.

- Την καθημερινή μετάβαση και απασχόληση 70-80 αστυνομικών στις Σκουριές για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων της εταιρείας εξόρυξης χρυσού. «Αυτό συνεπάγεται τεράστιο κόστος και μεγάλη ταλαιπωρία για τους συναδέλφους μας», τόνισε.

- Το υψηλό κόστος μετακίνησης, που για κάθε διμοιρία ανέρχεται ημερησίως σε 1.500 ευρώ.

- Κυρίως, όμως, τη διένεξη με τους κατοίκους, που είναι Ελληνες πολίτες και με τους οποίους δεν έχουν να χωρίσουν τίποτε οι αστυνομικοί.

«Στοχοποιηθήκαμε από τους κατοίκους. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μαζί τους», ανέφερε ο κ. Παπαδάκης, σχολιάζοντας τα επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και κατοίκων που εναντιώνονται στην επένδυση χρυσού, ενώ εξέφρασε την ευχή του «να μην υπάρξει άλλος τραυματισμός για τη φύλαξη της επένδυσης».

Η πρωτοβουλία για τη χθεσινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας ανήκει στους συνδικαλιστές των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό θέλησαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα τόσο προς την τοπική κοινωνία της Χαλκιδικής όσο και στην πολιτική ηγεσία της Αστυνομίας. Ανάμεσά τους και εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), που επέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον αναπληρωτή αστυνομικό διευθυντή Χαλκιδικής.

Στο μεταξύ, οι Επιτροπές Αγώνα Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής ενάντια στην Εξόρυξη διοργανώνουν αύριο μεγάλη συναυλία, με γνωστούς καλλιτέχνες «για μια εξόρυξη που δεν θα γίνει ποτέ». Στη συνέχεια, οι κάτοικοι καλούν τον κόσμο που θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση για μια… «βόλτα στις Σκουριές».

«Δεν πρόκειται για τίποτα παραπάνω από έναν απλό περίπατο στη φύση, που θα βοηθήσει όμως πολλούς να καταλάβουν τι καταστροφή μπορεί να προκαλέσει και έχει ήδη προκαλέσει η εξόρυξη χρυσού στην περιοχή», λένε. Το κάλεσμα είναι για την Κυριακή, ενώ προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Ιερισσού στις 11 από όπου και θα ξεκινήσει η βόλτα προς το δάσος του Κάκαβου. Στην αφίσα της εκδήλωσης αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Ανάβαση στον Κάκαβο σημαίνει Ελευθερία – Ξεπούλημα, καταστροφή σημαίνει Προδοσία».

Στη Χαλκιδική συνεχίζεται ο στρατιωτικός νόμος

Nέα επεισόδια στα μεταλλεία χρυσού στις Σκουριές σημειώθηκαν το πρωί ανάμεσα σε κατοίκους και ΜΑΤ.

Όπως γράφει το thesstoday, ομάδα περίπου 30 ατόμων πήγε στο βουνό, για να δει την πρόοδο των εργασιών στον Καρατζά λάκο, όπου μπουλντόζα της εταιρείας πραγματοποιεί εργασίες για λογαριασμό της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός».

Όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι, τα MAT τους εμπόδισαν να προχωρήσουν στο δασικό δρόμο, έγιναν μικροσυμπλοκές και περιορισμένη χρήση χημικών.

Η αστυνομία διαψεύδει κατηγορηματικά και κάνει λόγο για φθορές των κατοίκων σε ένα τζιπ της εταιρείας (συγκεκριμένα, αναφέρεται πως έσπασαν ένα φλας και προκάλεσαν ζημιά στον προφυλακτήρα).

Μετά το περιστατικό, οι καμπάνες στην Ιερισσό και πάλι χτύπησαν, και οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, κάτοικοι της Χαλκιδικής παραμένουν στην τοποθεσία Καλογερικό που βρίσκεται κοντά στις Σκουριές διαμαρτυρόμενοι για τις εργασίες που ξεκίνησε η εταιρεία "Ελληνικός Χρυσός" στο δάσος για τη διάνοιξη δρόμων.

Οι ίδιοι κάνουν λόγο για παράνομη υλοτόμηση και επισημαίνουν ότι ζήτησαν από τους εκπροσώπους της εταιρείας τις σχετικές άδειες. "Ο κόσμος ανησυχεί για τον τόπο του, ανησυχεί ότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον" εξήγησε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο Γιώργος Λαγόντζος κάτοικος της περιοχής.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Κωνσταντίνος Γεωργαντζής, επισημαίνει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι οι εργασίες που εκτελούνται είναι νόμιμες και ότι η εταιρεία όχι μόνο δεν έχει τίποτε να αποκρύψει αλλά δικαιώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε όλα τα ζητήματα.

Μετά από την ένταση που εκδηλώθηκε το πρωί, οι εργασίες σταμάτησαν ενώ, σύμφωνα με τους κατοίκους αναμένεται στο σημείο εκπρόσωπος του δασαρχείου.

Συγκεντρώσεις συμπαράστασης στη Θεσσαλονίκη

Συγκέντρωση συμπαράστασης στους τρεις συλληφθέντες από την Ιερισσό για την επίθεση που έγινε τον Φεβρουάριο στις εγκαταστάσεις των εταιρείας χρυσού στις Σκουριές πραγματοποίησαν το πρωί μέλη της ανοιχτής συνέλευσης αγώνα, στην πλατεία των Αγίων Αναργύρων στην Άνω Πόλη. Στη συνέχεια έκαναν πορεία στην περιοχή.

Μία ακόμη συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στον Εύοσμο, αυτή τη φορά από κατοίκους της περιοχής που ζητούν την πλήρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας, τη στελέχωσή του με γιατρούς και νοσηλευτές και την παροχή πλήρους και δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους.

 

Νερό που «καίει» φέρνει η ιδιωτικοποίηση

Νερό που «καίει» φέρνει η ιδιωτικοποίηση

27/12/201

Της Χαράς Τζαναβάρα

 

Αυξήσεις-φωτιά στα τιμολόγια του νερού και μάλιστα με ρυθμούς πιο γρήγορους και από... fast track φέρνει η προωθούμενη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ. Αιτία; Τα χρέη των δήμων και του Δημοσίου που φτάνουν αισίως τα 840 εκατ. ευρώ.

 

Οι επίδοξοι «μνηστήρες» στέλνουν στους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες το «μήνυμα» να προχωρήσουν σε εξόφληση των λογαριασμών για να καταδεχτούν να μπουν στο παιχνίδι.

 

Προειδοποιούν ότι, αν δεν γίνουν δεκτοί οι όροι τους και παραλάβουν την εταιρεία με χρέη, θα αξιοποιήσουν κοινοτική Οδηγία, σύμφωνα με την οποία έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν την είσπραξη των οφειλών, με δέσμευση λογαριασμών, μέσα σε 90 ημέρες!

 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα έχουν οι δήμοι, κυρίως της Ανατολικής Αττικής, που οφείλουν στην ΕΥΔΑΠ 335 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 221,5 αντιπροσωπεύουν τις προσαυξήσεις. Οι οφειλές τους, λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων, αυξάνονται κατά 3 εκατ. ευρώ τον μήνα!

 

Η απειλή προς τους δημότες είναι άμεση και την περασμένη εβδομάδα πέντε δήμαρχοι της Ανατολικής Αττικής συναντήθηκαν με τον Κωστή Χατζηδάκη, από τον οποίο έλαβαν υπόσχεση ότι θα παρέμβει στα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών για να ενταχθούν οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί στη γενικότερη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη της αυτοδιοίκησης.

 

Οι οφειλές των δήμων προς την ΕΥΔΑΠ είναι διαχρονικές και δεν πρέπει να φορτώνεται μόνον στην οικονομική κρίση και τα Μνημόνια. Πολλές φορές στο παρελθόν έχουν γίνει διακανονισμοί με περίπου 40 δήμους για να εξοφληθούν τα χρεωστούμενα, αλλά πληρώθηκαν μια-δυο δόσεις και επαναλήφθηκε το ίδιο σκηνικό. Μόνο τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σχεδόν 300 κατασχέσεις, μέσω δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών, στους οποίους πιστώνονται έσοδα των δήμων από τον προϋπολογισμό.

 

Η υπόθεση είναι απλή: η ΕΥΔΑΠ προμηθεύει νερό σε δήμους, κυρίως της Ανατολικής Αττικής, και αυτοί το διανέμουν με τοπικά δίκτυα στους δημότες. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα δίκτυα είναι παλιά ή δεν έχουν κατασκευαστεί με σωστές προδιαγραφές και έτσι οι διαρροές είναι συχνό φαινόμενο, ιδιαίτερα σε περιοχές αυθαιρέτων.

 

Οι δημότες, στις περισσότερες περιπτώσεις, εξοφλούν τους λογαριασμούς τους στα δημοτικά ταμεία, αλλά οι τοπικές Αρχές διαθέτουν τα έσοδα σε άλλα έργα. Πρωταθλητές εμφανίζονται μεγάλοι δήμοι όπως τα Μέγαρα, ο Μαραθώνας και η Φυλή. Υπάρχουν όμως δήμοι, όπως της Αθήνας, της Νίκαιας και του Κερατσινίου έχουν απλήρωτους λογαριασμούς από βρεφονηπιακούς σταθμούς και πότισμα κοινόχρηστων χώρων. Και σε αυτές τις περιπτώσεις οι τοπικές Αρχές έχουν χρεώσει κανονικά τους πολίτες με δημοτικά τέλη...

 

Στη συνάντηση με τον Κωστή Χατζηδάκη παραβρέθηκαν οι δήμαρχοι Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, Μαραθώνα Λουίζος Ιορδάνης, Παιανίας Δημήτρης Δάβαρης, Λαυρεωτικής Κώστας Λεβαντής και ο εκπρόσωπος του Δήμου Μαρκόπουλου. Του ζήτησαν να περιληφθούν οι υποχρεώσεις προς την ΕΥΔΑΠ στη γενικότερη ρύθμιση των χρεών των δήμων που ετοιμάζει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Γ. Σταυρίδης και ο βουλευτής Μ. Βορίδης.

 

«Ο κ. Χατζηδάκης μάς άκουσε με προσοχή και υποσχέθηκε να αναζητήσει λύση μαζί με τους συναρμόδιους υπουργούς», δήλωσε στην «Εφ.Συν.» ο Π. Φιλίππου και εξήγησε: «αδυνατούμε να πληρώσουμε τα χρέη». Στην περίπτωση του Δήμου Σαρωνικού από τα 11,2 εκατ. του χρέους τα 4,2 εκατ. δεν έχουν καταβληθεί στον δήμο.

 

«Είναι απλήρωτοι λογαριασμοί συνταξιούχων, ανέργων και άλλων ευπαθών ομάδων που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν για βασικά αγαθά που τους είναι απαραίτητα», επισήμανε και χαρακτήρισε υπερβολικές τις προσαυξήσεις που έχει επιβάλει η ΕΥΔΑΠ στις ληξιπρόθεσμες οφειλές των δήμων. Υπενθύμισε επίσης ότι τα οικονομικά των δήμων έχουν υποστεί μεγάλες περικοπές.

 

«Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα», εξηγεί στην «Εφ.Συν.» ο Μανώλης Αγγελάκης, ένας από τους δύο εκπροσώπους των εργαζομένων στη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ και επικεφαλής της ΔΑΚΕ, που προσθέτει: «οι διοικήσεις έκαναν ανέκαθεν προσπάθειες είσπραξης. Οι δήμοι, συχνά με παρεμβάσεις του πολιτικού συστήματος, έβρισκαν βολικό να φορτώνουν με χρέη κρατικούς ή ημικρατικούς οργανισμούς. Ακόμα και αν υπέγραφαν κάποια ρύθμιση στη συνέχεια ήταν ασυνεπείς.

 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να προστίθενται στην αρχική οφειλή και οι τρέχουσες». Αποκαλύπτει ότι το χρέος αυξάνεται κατά 3 εκατ. ευρώ τον μήνα και υπογραμμίζει: «τα τεράστια χρέη των δήμων ασφαλώς επηρεάζουν το επικείμενο ξεπούλημα της ΕΥΔΑΠ. Ο επίδοξος ιδιώτης αγοραστής θα προικοδοτηθεί με το χρέος και, με βάση την πρόσφατη κοινοτική Οδηγία 2011/7/ Ε.Ε., έχει τη δυνατότητα είσπραξης των μη αμφισβητούμενων οφειλών εντός 90 ημερών, αρκεί να κινήσει τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες.

 

Σε κάθε περίπτωση, οι οφειλές των δήμων δεν μπορεί να συνεχίσουν να διογκώνονται σε βάρος των καταναλωτών και των μετόχων της ΕΥΔΑΠ. Τα ποσά αυτά στερούν από τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό της ΕΥΔΑΠ, αλλά και τις επενδύσεις για τον άνθρωπο και το περιβάλλον».