Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας

eggrafeite

12.jpg

Ανακοινώσεις

Οι άθλιοι!

Οι άθλιοι! Αύξησαν τα ταχυδρομικά τέλη στην αποστολή της ΟΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ κατά 373%!!!!!!!!!