Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας

eggrafeite

15.jpg

Ταυτότητα

Σύντομη παρουσίαση της οργάνωσής μας.

Ποιοι είμαστε

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας είναι μια Οικολογική Οργάνωση με έδρα την πόλη του Βόλου. Απέκτησε νομική υπόσταση τον Σεπτέμβριο του 1997 και έχει τη νομική μορφή της Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. Είναι μια μη-κυβερνητική οργάνωση, λειτουργεί σε εθελοντική βάση, διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τους εταίρους. Δεν υπάρχουν αξιώματα στο ΔΣ, μόνο υπεύθυνοι κατά θεματικές ενότητες. Η οργάνωσή μας αριθμεί σήμερα περισσότερα από 200 μέλη.